Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ ДЪРЖАВА НАРОД ПОЛИТИКА

 • Прабългари, славяни, траки, готи, келти
 • От създаването на България до XIVв
 • въстания, възраждане
 • Исторически пътеписи, стари карти
 • Политика и борби в Македония и други български земи
 • История на градове и селища, демография
 • Освобождение, политика и дипломация на България XIX - XX
 • История на българската държава и народ
 • Биографии и мемоари на видни българи

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Исторически пътеписи, стари карти
  Заглавие Автор изд. Цена
  Паметни битки и сражения - описания с карти на бойни действия на важни за България военни операции Колектив 1993 20.00 поръчай
  Другата америка - пътеписъ отъ Светослав Минковъ Светослав Минковъ 1938 поЗАЯВКА
  Българските земи от древността до наши дни в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов .. / The Bulgarian Lands from the Antiquity to recent Days in Atlases, Maps, Engravings and books from The Collection of dr. Simeon Simov д-р Симеон Симов 2006 320.00 поръчай
  Презъ Македония Стилиянъ Чилингировъ 1941 20.00 поръчай
  Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVII век. Том 2 .. Колектив 1958 75.00 поръчай
  Христо Попконстантинов - Спомени, пътеписи и писма Христо Попконстантинов 1970 40.00 поръчай
  Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 / With an Account of the Balkan Wars, Macedonia, and the Macedonian Bulgars / България и нейният народ - първо издание на английски език с автограф от автора Уил Мънро Will S. Monroe 1914 поЗАЯВКА
  Каменна приказка .. Пътеписи Димитър Осинин 1965 5.00 поръчай
  Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 поЗАЯВКА
  Източна стара планина и долината на река Камчия (Съ 26 профили, три скици и 30 фотографии) .. Жеко Радевъ 1926 75.00 поръчай
  Търговията на Дубровник с българските земи (XVI-XVIII в.) Екатерина Вечева 1982 26.00 поръчай
  Петър Коледаров - Политическа география на средновековната българска държава - атлас със стари карти и исторически и политически коментари, от 681 - 1018 г. Петър Коледаров 1979 поЗАЯВКА
  БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРТОГРАФСКИ ПРЕДСТАВИ - Атлас на българските земи, съставен от уникални старинни европейски карти @1 Атанас Орачев 2005 поЗАЯВКА
  Възрожденски пътеписи Колектив под редакцията на П. Динеков 1969 30.00 поръчай
  От Цариград до Белово .. Георги Пашев 1965 10.00 поръчай
  Балканите и унгарският пазар през XVIII век Марта Бур-Марковска 1977 60.00 поръчай
  Войната между България и Турция 1912-1913. Том 7: Действията на тракийския операционенъ театъръ отъ първото примирие до края на войната. Приложения .. Колективъ 1933 60.00 поръчай
  Войната между България и Турция 1912-1913. Томъ 3: Сражението при Люле Бургасъ-Бунаръ Хисаръ. Приложения .. Колективъ 1931 70.00 поръчай
  Войната между България и Турция 1912-1913 год. Том 2: Лозенградската операция. Приложения .. Колективъ 1928 80.00 поръчай
  Македония - Пътеписи Васил Кънчов 2000 поЗАЯВКА
  Латински извори за българската история - том IV Съставители: М. ВойновВ. Гюзелев, Ст. Лишев, М. Петрова, Б. Примов 1981 поЗАЯВКА
  Войната между България и Турция 1912-1913 г. Томъ IV; Сражението при Чаталджа (съ 5 картографически приложения) Колективъ 1932 поЗАЯВКА
  Изток и Запад в европейското Средновековие Петър Мутафчиев 1993 15.00 поръчай
  Възпоменателен сборникъ за Василъ Кънчовъ - По случай 25 годишнината от смъртьта му (1902-1927) Граждански комитетъ при ученолюбиво д-во "Развитие" Враца 1927 поЗАЯВКА
  През тиха бяла Дунава Димитър Осинин 1959 30.00 поръчай
  Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ 3: Войната срещу Сърбия презъ 1915 година .. Колективъ 1938 210.00 поръчай
  Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ II. Войната срещу Сърбия презъ 1915 година - Настъплението на I Армия презъ границата отъ 1-и до 14-и Октомврий .. Колективъ 1936 140.00 поръчай
  Княжество България (Часть 1 - Княжество България. Съ 20 картини и 1 карта; Часть 2 - Пътувания по България. Съ 23 картини и 1 карта) Константин Иречекъ 1899 поЗАЯВКА
  Румънски пътеписи от XIX век за българските земи Марина Младенова, Николай Жечев - съставители 1982 поЗАЯВКА
  Руски пътеписи за българските земи XVII-XIX век Маргарита Николова Кожухарова - съставителство, предговор, коментар и бележки 1986 поЗАЯВКА
  Северна Македония - исторически издирвания (Съ образи и карти) @1 Йорданъ Ивановъ 1906 поЗАЯВКА
  Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 поЗАЯВКА
  Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch-Geographisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 (I, II, III Band.) / Дунавска България и Балканът (1, 2 и 3 част) F. Kanitz 1882 поЗАЯВКА
  Български дневникъ. томъ 1-2 .. Константинъ Иречекъ 1930 - 32 120.00 поръчай
  Етнография на Македония. Том 1-2 .. Маргарита Василева, Юлиана Царева, Ваня Николова, Лиляна Димитрова 1992 140.00 поръчай
  Български дневник 1879-1884 (в два тома) Константин Иречек Константин Иречек 1995 поЗАЯВКА
  Няколко дена разходка по българските места Кольо Николов, Цветан Пешев, Станислав Стратиев 1970 поЗАЯВКА
  Спомени за Руско-турската война 1877-1878 Ф. М. де Прерадович 1977 поЗАЯВКА
  Името Македония в историческата география .. Петър Ст. Коледаров 1985 30.00 поръчай
  Пътища и пътешественици (14. - 19. век) Светла Гюрова - подбор и редакция 1982 60.00 поръчай
  Учебен факсимиле-атлас - Картографиране на българските земи през вековете (до XVIII век) част 1 .. Лазар Лаков 1984 92.00 поръчай
  Историjа срба (прва и дрyга кньига) / История на сърбите в два тома Константин Jиречек / Константин Иречек 1952 поЗАЯВКА
  Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 поЗАЯВКА
  Книга за българските хаджии Светла Гюрова, Надя Данова (съставители) 1985 25.00 поръчай
  Принос към историческата география на Тракия. том 1-2 .. Павел Делирадев 1953 220.00 поръчай
  По българската земя - исторически пътепис Иван Богданов 1976 20.00 поръчай
  Княжество България - негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша история ,частъ първа " Българската държава " Константинъ Иречекъ 1899 100.00 поръчай
  Доосвобожденски пътеписи Георги Клисаров - съставител 1969 25.00 поръчай
  Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси. Част 1: Палеографско и историко-географско изследване .. Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 70.00 поръчай
  Войната на България съ Византия въ 1190 г. и погромътъ на императора Исакъ Ангелъ при гр. Трявна Василъ Аврамовъ 1929 60.00 поръчай
  Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 20.00 поръчай
  Записки за България и българите Любенъ Каравеловъ 1930 30.00 поръчай
  Балканската война 1912 - 1913 год. - действията на II армия, обсада и атака на Одринската крепостъ Н. Ивановъ - генералъ отъ запаса, бившъ командующъ II армия 1924 поЗАЯВКА
  Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том VI ( Действията на Западния операционенъ театъръ ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1935 поЗАЯВКА
  Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том II ( Лозенградската операция съ 20 картографски приложения ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1928 поЗАЯВКА
  Войната между България и Турция 1912 - 1913 год. том III ( сражението при Люле Бургасъ - Бунар Хисаръ съ 17 картографски приложения ) Щабъ на армията - военно - историческа комисия 1931 поЗАЯВКА
  История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 20.00 поръчай
  История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 35.00 поръчай
  История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 поЗАЯВКА
  Милионът - пътеписите на Марко Поло за Китай Марко Поло 1986 поЗАЯВКА
  Помощни исторически дисциплини - том 1 Колектив 1979 20.00 поръчай
  Пътувания из България Павел Делирадев 1979 поЗАЯВКА
  Феликс Каниц и неговата "Оригинална карта на Дунавска България и Балканът" .. Лазар Марков Лаков 1981 95.00 поръчай
  Дунавска България и Балканътъ. Томъ 1 .. Феликсъ Каницъ 1935 110.00 поръчай
  Дунавска България и Балканът от Феликс Каниц Феликс Каниц 1995 - 2000 поЗАЯВКА
  От Черно море до Триглав Любомир Михайлов 1946 30.00 поръчай
  Венециански документи за българската история през XVI - XVII век Божидар Димитров 1994 поЗАЯВКА
  България въ образите на Феликсъ Каницъ Стоянъ Романски 1939 поЗАЯВКА
  Неповторимото - пътеписи пътешествия, наблюдения и срещи в САЩ, Мексико и Япония, от Лиляна Стефанова Лиляна Стефанова 1989 поЗАЯВКА
  Славянски ръкописи, документи и карти за българска история от Ватиканската апостолическа библиотека и секретния архив на Ватикана (IX-XVII век) .. Аксиния Джурова, Божидар Димитров 1978 46.00 поръчай
  Български военен атлас .. голям атлас с карти - атлас на света и българска военна история, 300 цветни карти , голям формат) Колектив 1979 68.00 поръчай
  Политическа география на средновековната българска държава от 681 г. до 1396 г .. Том 1-2 Петър Коледаров 1979 - 89 160.00 поръчай
  България в средновековната морска картография XIV-XVII век .. Божидар Димитров 1984 75.00 поръчай
  Българските земи в книги, атласи, карти, гравюри и рисунки от колекцията на д - р Симеон Симов н. с. Боян Бешевлиев ( научен редактор ) 1986 поЗАЯВКА
  Българските земи и българите в сбирките на Военния архив, Виена 1664-1878 .. Ерих Хилбрахд, Петер Броучек, Райнер Егер, Панто Колев ( съставители ) 1986 40.00 поръчай
  Атлас по българска история .. цветен, войни, битки, Българската държава през вековете Колектив 1964 18.00 поръчай
  Българите въ техните исторически, етнографически и политически граници 679 - 1917. Атлас стари карти отДимитър Ризов .. ПЪЛНИЯ ОРИГИНАЛЕН АТЛАС 1917 УНИКАТ КАТО НОВ, от банка. Димитър Ризов 1917 420.00 поръчай
  Българите в техните исторически, етнографически и политически граници 679 - 1917г. Димитър Ризов 1998 48.00 поръчай
  Приключенията на Хаджи Баба от Исфахан .. Джеймс Морие 1982 15.00 поръчай
  Пътувания по България .. Константин Иречек 1974 поЗАЯВКА
  Очерк за пътешествие по Европейска Турция Виктор Григорович 1978 25.00 поръчай
  Европейска Турция Джеймс Бейкър 1994 поЗАЯВКА
  От Галиполи до Лепанто - Балканите, Европа и османското нашествие 1354-1571 Христо Матанов , Румяна Михнева 1988 поЗАЯВКА
  Пътувания из Тракия, Родопите и Македония 1912 - 1916 Богдан Филов 1993 40.00 поръчай
  Европа отново открива Българите - Българите и българските земи през погледа на чужди пътешественици XV- XVIII век Михаил Йонов 1980 25.00 поръчай
  Пътепис - Ханс Шилтбергер - Никополска битка. Ханс Шилтбергер 1971 15.00 поръчай
  Северна Добруджа - пътеписни бележки и спомени за българите ( 1878 - 1940 ) Жеко Борисов Попов ( съставител ) 1993 поЗАЯВКА
  Ахрида - непозната земя Борис Дерибеев 1986 16.00 поръчай
  България .. Френска хроника 1876 - 1878 Васил Василев (съставител) 1988 12.00 поръчай
  Английски пътеписи за Балканите .. края на 16 век - 30 те години на 19 век, том 7 Мария Тодорова, увод, съставителство и коментар 1987 40.00 поръчай
  Немски и австрийски пътеписи за Балканите 17 - 18 век / том 6 Михаил Йонов - увод подбор и коментар 1986 поЗАЯВКА
  Арменски пътеписи за Балканите 17 - 19 век / том 5 Агоп Орманджиян - съставителство, превод и коментар 1984 40.00 поръчай
  Френски пътеписи за Балканите 19 век / том 4, приложение : старинна карта на Балкански п-ов от 1847г. Бистра Цветкова - съставител и редактор 1981 20.00 поръчай
  Немски и австрийски пътеписи за Балканите 15 - 16 век .. том 3 Михаил Йонов, увод подбор и коментар 1979 35.00 поръчай
  Маджарски пътеписи за Балканите 16-19 век, 2 том Петър Миятев, подбор, превод и коментар 1976 30.00 поръчай
  Френски пътеписи за Балканите 15 - 18 век / том 1 Бистра Цветкова - съставител и редактор 1975 30.00 поръчай
  Огледало на света Мехмед Нешри 1984 24.00 поръчай
  Евлия Челеби .. пътепис Е.Челеби 1972 16.00 поръчай
  Кипърска хроника .. Леонтий Махера 1974 12.00 поръчай
  Дневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до Цариград през 1553-1555 .. Ханс Дерншвам 1970 поЗАЯВКА
  Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция .. Джорджина М. Макензи , Аделина П. Ърби 1983 поЗАЯВКА
  Балканите през погледа на две английски пътешественички от XVIII век Мария Киселинчева ( превод, подбор и предговор ) 1979 поЗАЯВКА
  Задморско пътешествие Бертрандон де ла Брокиер Бертрандон де ла Брокиер 1968 поЗАЯВКА
  Пътуване в страната на въстаналите Българи Иван дьо Вестин 1971 15.00 поръчай
  Сегашното състояние на Османската империя и на гръцката Църква .. Пол Рико 1988 25.00 поръчай
  Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград Стефан Герлах 1976 14.00 поръчай
  Дневник на едно пътуване .. Руджер Бошкович 1975 10.00 поръчай
  Паметна битка на народите (Европейският югоизток и османското завоевание - края на 14. и първата половина на 15. век) Бистра Цветкова 1969 35.00 поръчай
  От Златния рог до Божи гроб и Атон .. Протодякон В. Велянов 1964 17.00 поръчай
  Царството на славяните 1601 от Мавро Орбини ... България в творчеството на чуждестранни историци 17-19 век . Книга първа Мавро Орбини 1983 30.00 поръчай