Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ ДЪРЖАВА НАРОД ПОЛИТИКА

 • Прабългари, славяни, траки, готи, келти
 • От създаването на България до XIVв
 • въстания, възраждане
 • Исторически пътеписи, стари карти
 • Политика и борби в Македония и други български земи
 • История на градове и селища, демография
 • Освобождение, политика и дипломация на България XIX - XX
 • История на българската държава и народ
 • Биографии и мемоари на видни българи

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Прабългари, славяни, траки, готи, келти
  Заглавие Автор изд. Цена
  Балхара край Памир - поглед към българската прародина Петър Добрев 2004 поЗАЯВКА
  Римско владичество въ България съ илюстрации и снимки - четиво по българска история Ив. Пастухов 1929 поЗАЯВКА
  Източна римска Империя съ илюстрации и снимки - четиво по българска история Ив. Пастухов 1929 поЗАЯВКА
  Бойни изкуства и военно дело на древните българи д-р Дориян Александров 1999 поЗАЯВКА
  Траките и виното / Thracians and Wine Иван Маразов / Ivan Marazov 2000 поЗАЯВКА
  История на древните траки - отъ новокаменния периодъ до царя Бориса. Зачатки и растежъ на арийската цивилизация Н. Iонковъ - Владикинъ 1911 поЗАЯВКА
  Първобългарски надписи Веселин Бешевлиев 1979 80.00 поръчай
  Извори за историята на Тракия и Траките - том 1 НА СТАРОГРЪЦКИ И НА БЪЛГАРСКИ ГОЛЯМ АЛБУМЕН ФОРМАТ Велизар Велков, Златозара Гочева, Василка Тъпкова-Заимова под редакцията на Г. Михайлов, Ал. Фол и др. 1981 поЗАЯВКА
  Разказ за историята на България с 512 цветни илюстрации Божидар Димитров 2005 45.00 поръчай
  Големият заговор срещу българите - 1 Христо Маджаров 2001 поЗАЯВКА
  Изгубените кодове на Древните българи А. А. Хофарт 2002 25.00 поръчай
  Българските огнища на цивилизация на картата на Евразия Петър Добрев 1998 30.00 поръчай
  Българските ханове и царе от хан Кубрат до цар Борис III Йордан Андреев, Андрей Пантев 2004 25.00 поръчай
  Белинташ - светилището на бесите Никола Боев 2001 поЗАЯВКА
  Славяните и средиземноморският свят 6.-11. век / Les slaves et le monde mediterraneen 6.-11. siecles .. Международен колектив учени, под редакцията на Ст. Михахйлов, С. Георгиева, П. Гакева 1973 65.00 поръчай
  Траки - подробна илюстрована история на траките от Христо Данов Христо Данов 1979 35.00 поръчай
  Гръцки извори за българската история том XI / VI том от сериятаДОКУМЕНТИ ОТЪ АТОНСКИТЕ МАНАСТИРИ,МЕСЕЦОСЛОВ НА ВАСИЛИЙ 2 БРЮКСЕЛСКА ХРОНИКА, ЙОАН МАВРОПУС, МИХАИЛ ПСЕЛ, СКИЛИЦА КЕДРИН Ив. Дуйччев, Л. Йончев, П. Тивчев, В. Тъпкова-Заимова, Г. Цанкова-Петкова 1965 50.00 поръчай
  Известия на Археологическия институт XXII / Bulletin de L Institut archeologique Колектив под редакцията на Кр. Миятев, Д. П. Димитров, В. Бешевлиев, В. Миков Г. Георгиев 1959 120.00 поръчай
  Тракийските царе Янко Тодоров 1933 поЗАЯВКА
  Homo Sapiens - за произхода на Хомо Сапиенс - част 1; История на прабългарите - част 2; Прабългарите в световната история - Homo Sapiens за произхода на Хомо сапиенс - част 3 / три тома пълно издание Кръстю Мутафчиев 1992 - 1995 120.00 поръчай
  Полезните изкопаеми по времето на траките Г. Георгиев 1987 поЗАЯВКА
  Ключ към древната българска история Петър Добрев 2002 поЗАЯВКА
  Българският народен календар - Основи и същност Георги Велев 2003 поЗАЯВКА
  Българите - потомци на царствените скити и сармати - най-новото изследване по историко-археологически паметници Д. П. Даскаловъ 1913 60.00 поръчай
  Прабългарите през V - VII век Рашо Рашев 2005 40.00 поръчай
  The Riches of the Thracian Rulers (Богатствата на тракийските владетели - луксозен албум с тракийски златни и сребърни съкровища на английски и японски език) Editoral Board 1994 90.00 поръчай
  Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 2 Колектив под редакцията на Христо Христов 1984 поЗАЯВКА
  Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 1 Колектив под редакцията на Димитър Ангелов 1977 поЗАЯВКА
  Древнобългарска епиграфика Петър Добрев, Милена Добрева 2001 поЗАЯВКА
  Тракийският Дионис / Книга първа - Загрей / Александър Фол 1991 поЗАЯВКА
  Езикът на аспаруховите и куберовите българи Петър Добрев 1995 поЗАЯВКА
  Небето помни - Протобългарска история (прабългарска история) Константин Каменов 2001 поЗАЯВКА
  Златна България - есета и пътеписи Хр. Маджаров, Г. Колева, М. Юхма 2002 поЗАЯВКА
  Подбрани извори за историята на българските земи в древността А. Фол, М. Тачева, Д. Попов, В. Иванов 1993 30.00 поръчай
  Древната българска цивилизация Марин П. Димитров 2000 поЗАЯВКА
  Прабългарите - Произход, език, култура (нов прочит) Петър Добрев 1991 25.00 поръчай
  Елински орфически свидетелства Михаела Йорданова-Алексиева 2004 поЗАЯВКА
  Орфей - Химни; Аргонавтика Орфей; Превод от старогръцки Г. Батаклиев 1989 поЗАЯВКА
  Италия и България / Савойци и българи - далечни потомци на двама рождени братя Аспарухъ и Алцеко; Историческа родственост между Италия и България чрезъ кръстосване на раси и религии Никола Радевъ 19?? поЗАЯВКА
  Развитие на земеделието по българските земи в античността Иван Венедиков - съставител 1981 26.00 поръчай
  The Rogozen Treasure (Papers of the Anglo-Bulgarian Conference, 12 March 1987) Рогозенско съкровище - цветни снимки в едър план и описание на английски език Edited B. F. Cook 1989 50.00 поръчай
  Пантеонът на древните славяни и митологията им Иван Г. Панчовски 1993 25.00 поръчай
  Славяни ли са българите? Пламен С. Цветков 1998 поЗАЯВКА
  Надписът на Чъргубиля Мостич Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 60.00 поръчай
  Мадарският конник исторически и археологически факти Оксана Минаева 1990 поЗАЯВКА
  Военното и административното устройство на България през IX и X век Иван Венедиков 1979 поЗАЯВКА
  Славянските народи Цветана Романска 1977 30.00 поръчай
  Тракийският Дионис (Загрей и Сабазий) Александър Фол 1991 - 94 поЗАЯВКА
  Мегалитни и скално-изсечени паметници в Древна Тракия Валерия Фол 2000 поЗАЯВКА
  Видимият мит - изкуство и митология Иван Маразов 1992 30.00 поръчай
  Непознатата древна България Петър Добрев 2001 25.00 поръчай
  Царственик на българското достолепие (изследване върху прабългарския Именник и календар) Петър Добрев 1998 25.00 поръчай
  Universum Protobulgaricum. Inscriptions and Alphabet of the Proto Bulgarians Volume I Peter Dobrev 1996 поЗАЯВКА
  Учебен факсимиле-атлас - Картографиране на българските земи през вековете (до XVIII век) част 1 Лазар Лаков 1984 100.00 поръчай
  Тракийският орфизъм Александър Фол 1986 поЗАЯВКА
  Политика и култура в древна Тракия Александър Фол 1990 поЗАЯВКА
  Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 поЗАЯВКА
  Българска военна история ... подбрани извори и документи в три тома Колектив под редакцията на Димитър Ангелов и Христо Христов 1977 - 86 120.00 поръчай
  The Thracian Treasure from Rogozen, Bulgaria. (Тракийското съкровище от Рогозен с разгъващи се цветни снимки в едър план на английски ) Al. Fol, B. Nikolov, S. Mashov, P. Ivanov 1988 80.00 поръчай
  Прабългари - произход, история на първобългарите етническо своеобразие, създаване на България от Богданов Иван Богданов 1976 30.00 поръчай
  Ритоните в древна Тракия Иван Маразов 1978 поЗАЯВКА
  Тракийската богиня Бендида Димитър Попов 1981 25.00 поръчай
  Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI - XI век (Представителен албум, голям формат) Живка Н. Въжарова 1965 поЗАЯВКА
  Българи, тюрки, славяни Петър Добрев 1996 25.00 поръчай
  Тракийски легенди - митология на траките - албумно издание, цветни снимки на тракийски съкровища и антики с изображения на богове и същества от митологията , голям формат) А. Фол, Ив. Венедиков, Ив. Маразов, Д. Попов 1981 40.00 поръчай
  Демографска и социална структура на древна Тракия - I хилядолетие преди новата ера Александър Фол 1970 40.00 поръчай
  Митология на траките Иван Маразов 1994 40.00 поръчай
  Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 поЗАЯВКА
  Славяно - българското селище край село Попина археология, антики, находки, Силистренско Живка Въжарова 1956 90.00 поръчай
  Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
  Робството в Тракия и Мизия през античността Велизар Велков 1967 20.00 поръчай
  История на българските земи в древността - част 2 Маргарита Тачева 1987 30.00 поръчай
  История на българските земи в древността - част 1 Александър Фол Александър Фол 2008 поЗАЯВКА
  Тракийско военно изкуство Александър Фол 1969 поЗАЯВКА
  Древна Тракия - история , изкуство археология, илюстрована енциклопедия , през омировата, архаичната, класическата и значителна част от елинистическата епоха. Христо Данов 1969 50.00 поръчай
  Траките Георги Михайлов Георги Михайлов 1972 40.00 поръчай
  Тракийският етнос Тошо Спиридонов 1991 45.00 поръчай
  Политическа история на Траките Александър Фол 1972 35.00 поръчай
  Древна история на Балканския полуостров 1 - 2 том( без трети!) Кръстю Мутафчиев 1997 - 99 70.00 поръчай
  Сокровища курганов Адыгеи - златни съкровища на скити и други древни племена от могили в Кавказ Колектив 1985 40.00 поръчай
  Нашествия и етнически промени на Балканите VI - VII век Василка Тъпкова - Заимова 1966 поЗАЯВКА
  Необясненото и необикновеното в ранната българска история Петър Добрев 1993 25.00 поръчай
  Кои сме ние българите? Петър Добрев 2000 25.00 поръчай
  История разпъната на кръст ( Заблудите на 19 век, Манипулациите на 20 век) Петър Добрев 1998 50.00 поръчай
  Европа започва от България - Книга за източните корени на някои западни достояния Петър Добрев 2001 поЗАЯВКА
  Преоткриването на прабългарския календар Петър Добрев 1994 поЗАЯВКА
  История на българската държавност по най-старите царски и църковни летописи Петър Добрев 1995 25.00 поръчай
  Каменната книга на прабългарите Петър Добрев 1992 поЗАЯВКА
  Светът на прабългарите Петър Добрев 1994 20.00 поръчай
  Прабългарите в световната история - част 3 Homo Sapiens - за произхода на Хомо сапиенс Кръстю Мутафчиев 1995 50.00 поръчай
  История на прабългарите част 2 на Homo Sapiens - за произхода на Хомо сапиенс Кръстю Мутафчиев 1993 поЗАЯВКА
  Homo Sapiens - за произхода на Хомо сапиенс част 1 Кръстю Мутафчиев 1992 30.00 поръчай
  Пътят на България Димитър Съселов 2000 поЗАЯВКА
  Произходътъ на Българите и начало на българската държава и българската църква. първо преиздание на стар правопис , нередактиран от оригинал издание 2002г. Ганчо Ценовъ 2002 100.00 поръчай
  История на първото българско царство Стивън Рънсиман Стивън Рънсиман 1993 поЗАЯВКА
  Васил Златарски История на българската държава презъ средните векове - томъ 3 ( Второ българско царство - България при Асеневци - 1187 - 1280 г. ) В. Н. Златарски 1940 поЗАЯВКА
  Васил Златарски История на българската държава презъ средните векове - том 2 ( България подъ византийско владичество 1018 - 1187г. ) В. Н. Златарски 1934 поЗАЯВКА
  История на първото българско царство, том 1 - частъ 1 ( епоха на хунно - българското надмощие - 679 - 852 г. ) Васил Златарски В. Н. Златарски 1918 поЗАЯВКА
  Светогледът на прабългарите Анани Стойнев 1986 поЗАЯВКА
  Първобългари - история на прабългарите и създаването на България от Бешевлиев Веселин Бешевлиев 1984 30.00 поръчай
  Образуване на българската държава Петър Петров 1981 30.00 поръчай
  Прабългарски епиграфски паметници Веселин Бешевлиев 1981 25.00 поръчай
  Стопанската култура на прабългарите Петър Добрев 1986 поЗАЯВКА
  България, Европа, Ноосферата - скритият код на това, към което се движим Петър Добрев и М. Матев 1993 30.00 поръчай
  Тюрко - Българи и Маджари Петер Юхас 1985 поЗАЯВКА
  Авитохол и Ирник - начало на българската държавност Светлозар Попов 1999 30.00 поръчай
  Прабългарите по северното и западното черноморие - Към въпроса за тяхното присъствие и история в днешните руски земи и ролята им при образуването на българската държава Димитър Димитров 1987 80.00 поръчай
  Формиране на старобългарската култура Станчо Ваклинов 1977 48.00 поръчай
  Проблеми на прабългарската история и култура том 2 1991г том 3 1996г Колектив под редакцията на Р. Рашев 1989 50.00 поръчай
  Прабългари от Геза Фехер Геза Фехер 1929 30.00 поръчай
  Ролята и културата на прабългарите първо издание 1940 Професор Геза Фехер 1940 70.00 поръчай
  Доисторическа България. Рафаил Попов, 1929 поЗАЯВКА
  Проучвания върху западнотракийските земи през римско време Борис Геров 1961 поЗАЯВКА
  Thracians and Mycenaenas / Траки и микенци на английски език Jan Best 1989 40.00 поръчай
  Траките и античният свят Хр. Данов, М. Манова 1959 14.00 поръчай
  Славяни и прабългари - по данни на некрополите от 6 - 11 век на територията на България албум, , голям формат Живка Н. Въжарова 1976 100.00 поръчай
  Първобългарите - бит и култура В. Бешевлиев 1981 поЗАЯВКА