Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В МОДА МУЗИКА ПОЕТИ ФОТО КИНО ТЕАТЪР МЪДРОСТ ДИЗАЙН

 • Антична литература, поезия и пиеси
 • Класическа и съвременна музика, опера и балет
 • История и теория на театъра , пиеси
 • Поезия
 • Кино история, теория, мемоари, биографии
 • Фотография, полиграфия, Журналистика
 • Мода, дизайн и текстил

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Антична литература, поезия и пиеси
  Заглавие Автор изд. Цена
  Есенна соната - пиеса Ингмар Бергман 1981 поЗАЯВКА
  Сатирикон .. Петроний 2000 5.00 поръчай
  Записки под възглавката - старояпонска Сей Шонагон 1985 поЗАЯВКА
  Два антични любовни романа: Харитон - Хелий и Калироя; Ахил Таций - Левкипа и Цитофон Харитон; Ахил Таций 1990 поЗАЯВКА
  Итака - поезия от Константинос Кавафис Константинос Кавафис 1995 30.00 поръчай
  Евклид - Елементи или Начала книги 1 до 10 от 15; превод и коментари с обяснения и чертежи Евклид; коментари Мордухай - Болотовски 1972 поЗАЯВКА
  Антични трагедии - Прикованият Прометей; Антигона; Електра Есхил; Софокъл; Еврипид 1985 поЗАЯВКА
  Крал Ричард II - пиеса Уилям Шекспир 1974 15.00 поръчай
  Старогръцка литература - Обзор, анализи и разработки Кристина Стоянова 2000 20.00 поръчай
  Гитанджали; Гора - романи от Рабиндранат Тагор Рабиндранат Тагор 1990 20.00 поръчай
  Саади - Гюлестан (Градина на розите) Саади; Предисловие, превод и бележки Йордан Милев; Художник Стефан марков 1983 поЗАЯВКА
  Рубайат от Омар Хаям лукс. подаръчно издание Омар Хаям 2008 поЗАЯВКА
  Хамса - Избрани откъси от "Петопоемие" Алишер Навои 1981 20.00 поръчай
  Омировият епос Б. Богданов 1976 20.00 поръчай
  Одисея от Омир превод отъ оригинала на старогъцки Хомеръ; Преведе отъ старогръцки въ стихове (хексаметри) Николай Вранчевъ 1942 поЗАЯВКА
  Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 поЗАЯВКА
  Илиада от Омир (луксозно издание с илюстрации от Александър Денков) Омир 1969 поЗАЯВКА
  Успоредни животописи - Перикълъ Плутархъ 1930 25.00 поръчай
  Успоредни животописания - Александъръ и Цезаръ Плутархъ 1920 поЗАЯВКА
  Анабазисъ Ксенофонтъ 1942 поЗАЯВКА
  Плиний Млади .. Писма Плиний Млади 1979 6.00 поръчай
  Златното магаре .. Апулей 1984 поЗАЯВКА
  Кой Кой е в „Илиада" и „Одисея" .. Детелин Вълков 1999 40.00 поръчай
  Енеида Публий Вергилий Марон 1979 15.00 поръчай
  Съногадания - Артемидор Далдиански Артемидор Далдиански 1988 поЗАЯВКА
  Рес от Еврипид Еврипид 1995 20.00 поръчай
  Елегии Публий Овидий Назон 1994 поЗАЯВКА
  Хезиод - Теогония. Дела и дни. Омирови химни Хезиод 1988 поЗАЯВКА
  Апология от Апулей Апулей 1990 поЗАЯВКА
  Одисея от Омир - световна класика Омир 1971 20.00 поръчай
  Илиада от Омир - световна класика Омир 1976 30.00 поръчай
  Езоп - басни Езоп 1982 20.00 поръчай
  Средновековни източни поети - сборник Рудаки, Фиродуси, Омар Хайям, Низами, Руми, Саади, Хафез, Алишер Навои. Йордан Милев - подбор и превод 1973 30.00 поръчай
  Одисея от Омир - луксозно библиофилско издание на "Одисея", илюстрирано Георги Батаклиев ( превод от старогръцки ), Любен Диманов ( илюстрации ) 1981 50.00 поръчай
  Успоредни животописи .. Плутарх 1981 5.00 поръчай
  От Омир до Еврипид Богдан Богданов 1971 20.00 поръчай
  История на старогръцката култура Б.Богданов 1989 35.00 поръчай
  Ниджо - Нечакана повест - старояпонска Ниджо 1981 20.00 поръчай
  Дванадесетте цезари Гай Светоний Транквил 1981 поЗАЯВКА
  Атически нощи .. Авъл Гелий 1985 поЗАЯВКА
  Старогръцката литература - исторически особености и жанрово многообразие Богдан Богданов 1992 20.00 поръчай
  Антична поезия превод от старогръцки и латински( антология ) Борислав Георгиев (превод от старогръцки и латински) 1970 поЗАЯВКА
  Антични комедии - Аристофан - "Мира", "Жените в народното събрание" и "Плутос", Менандър - "Мъчният човек", Плавт - "Гърнето", "Менехмовците" и "Войникът самохвалец", Теренций - "Братята". Александър Ничев ( преводач ) 1978 15.00 поръчай
  Антични романи - сборник Под редакцията на Г. Михайлов 1975 25.00 поръчай
  Петото слънце - поезия на Маите и Ацтеките Никола Инджов (преводач) 1984 25.00 поръчай
  Хафез - лирика - средновековна древноизточна любовна поезия, ( и за вино ) Йордан Милев (преводач) 1969 25.00 поръчай
  Фирдоуси - Шах-Наме Фирдоуси; Йордан Милев (подбор и превод) 1977 25.00 поръчай
  Висящи градини - поезия на древния изток Георги Крумов, Славчо Вълчанов, Борислав Георгиев, Григор Ленков, Любен Любенов (преводачи) 1980 25.00 поръчай
  Древноегипетска лирика Григор Ленков и Любен Любенов (преводачи) 1969 25.00 поръчай
  На небето и земята - Шумерска и Акадска поезия Георги Крумов (съставител и преводач) 1986 50.00 поръчай
  Антични трагедии - Есхил (агамемнон,Хоефорите,Евменидите), от Софокъл (Едип цар и Електра), от Еврипид (Електра , Вакханките) и от Сенека (Едип Александър Ничев (превод в стихове) 1977 25.00 поръчай
  Аристофан - комедии Аристофан; Александър Ничев (превод от старогръцки) 1985 30.00 поръчай
  Софокъл - трагедии -Едип цар", "Едип в Колон", "Антигона", "Аякс", "Филоктет", "Електра" и "Трахинянките". Александър Ничев (превод от старогръцки) 1982 25.00 поръчай
  Есхил - трагедии Александър Ничев (превод от старогръцки) 1982 25.00 поръчай
  Звезден венец - Римски поети Георги Батаклиев (подбор и превод от латински език) 1987 25.00 поръчай
  Публий Вергилий Марон - Буколики, Георгики, Енеида Публий Вергилий Марон - Георги Батаклиев (превод от латински) 1980 25.00 поръчай
  Публий Овидий Назон - метаморфози Публий Овидий Назон - Радко Радков (редактор), Георги Батаклиев (превод от латински) 1974 поЗАЯВКА
  Квинт Хораций Флак - събрани творби Георги Батаклиев (превод от латински) 1992 35.00 поръчай
  Прокопий Кесарийски - Тайната история Иван Генов (превод от старогръцки) 1983 поЗАЯВКА
  Марк Тулий Цицерон - избрани писма Недялка Георгиева (превод от латински) 1983 поЗАЯВКА
  Хелиодор - Етиопска повест Георги Батаклиев (превод от старогръцки) 1982 поЗАЯВКА
  Юлиан - писма Владимир Атанасов (превод от старогръцки) 1983 поЗАЯВКА
  Плутарх - избрани животописи Богдан Богданов ( превод от старогръцки ) 1969 поЗАЯВКА
  Лукиан - Диалози А. Ничев (превод от старогръцки) 1971 поЗАЯВКА
  Три антични романа Преводачески колектив 1987 15.00 поръчай
  История на античната литература И. М. Тронски 1965 40.00 поръчай
  История на старогръцката литература С. И. Радциг 1969 30.00 поръчай
  Сатири и пародии .. Лукиан 1986 6.00 поръчай
  Антична литература - енциклопедичен справочник Б. Богданов и А. Николова (съставители) 1988 25.00 поръчай