Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ ДЪРЖАВА НАРОД ПОЛИТИКА

 • Прабългари, славяни, траки, готи, келти
 • От създаването на България до XIVв
 • въстания, възраждане
 • Исторически пътеписи, стари карти
 • Политика и борби в Македония и други български земи
 • История на градове и селища, демография
 • Освобождение, политика и дипломация на България XIX - XX
 • История на българската държава и народ
 • Биографии и мемоари на видни българи

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел въстания, възраждане
  Заглавие Автор изд. Цена
  Българо-мохамеданите (Помаци) Историко-земеписенъ и народоученъ прегледъ съ образи Ст. Н. Шишковъ 1936 не е налична
  Западнотракийските българи .. Христо Ив. Караманджуковъ 1934 22.00 поръчай
  Голгота и възкресение Минчо Семов 2003 10.00 поръчай
  По следите на насилието .. документи за помохамеданчвания и потурчвания Петър Петров 1972 не е налична
  Тринадест века в мир и бран. том 1-2 .. Колектив Военно издателство 1980 14.00 поръчай
  Османотурски извори за българска история - стари османотурски документи за войниганите, събиране за еничари, три стари закона отъ Гълъбъ Гълъбовъ Гълъбъ Гълъбовъ 1934 не е налична
  Четата на поп Харитон 1876 г. Огняна Маждракова 1963 20.00 поръчай
  Априлското въстание (из Записки по българските въстания) Захари Стоянов 1966 18.00 поръчай
  Въстанието на селяните в Северозападна България през 1850 г. Страшимир Димитров 1961 не е налична
  Български войводи Нина Андонова - съставител 1985 15.00 поръчай
  Родолюбци - исторически изследвания за героите на българското Възраждане Никола Ферманджиев 1985 15.00 поръчай
  Априлското въстание и българската православна църква Колектив под редакцията на Иван Дуйчев, Васил Пандурски, Тодор Събев, Христо Христов 1977 не е налична
  Левски въ светлина - Лични спомени на съратници от цяла България, извори за биография от книги, списания и вестници, исторически трудове и публикации, и др. Л. Дойчев 1943 не е налична
  Чипровци 1688-1968 .. Колектив под редакцията на Ив. Дуйчев, С. Дамянов, Г. Нешев 1971 16.00 поръчай
  Разказ за историята на България /// Божидар Димитров 2005 20.00 поръчай
  Българското опълчение 1877-1878 (Личен състав) Румен Руменин 1978 не е налична
  Репортажи за Априлското въстание / The Turcish Atrocities in Bulgaria,Я. А. Макгахан / J. A. MacGahan Я. А. Макгахан / J. A. MacGahan MCMLXVI не е налична
  България "Свобода или смърт" Теньо Тончев 1976 14.00 поръчай
  Чипровското въстание и европейският свят Йоанна Списаревска 1988 не е налична
  Добруджа през Възраждането (Културен живот, църковно-национални борби, революционни движения) Велко Тонев 1973 не е налична
  Български възрожденски книжовници от Македония - избрани страници К. Босилков, Б. Вълчев, Е. Георгиева, Ст. Жерев, П. Костадинова, В. Попова, Хр. Първев, Р. Цойнска 1983 8.00 поръчай
  Зверствата при потушаването на Илинденско-преображенското въстание Йордан Величков, Никола Б. Вапцаров - съставители 1987 20.00 поръчай
  Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата 1867 - 1868 Захари Стоянов 2012 20.00 поръчай
  Situation demographique de la Peninsule balkanique (fin du XVe s. debut du XVIe s.) / Демографската ситуация на Балканския полуостров в края на 15-ти - началото на 16-ти век Nikolaj Todorov, Asparuh Velkov 1988 не е налична
  Васил Левски - биография синя .. Иван Унджиев 1980 10.00 поръчай
  История на Брациговското възстание Никола Хр. Петлешковъ, Иванъ К. Иеремиевъ; Предисловие отъ Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1905 не е налична
  Българското опълчение том I - септември 1876 - юни 1877 г. том II - Август 1877- Март 1879 - Сборник от документи и материали по историята на българската армия Колектив под редакцията на М. Ив. Михов 1959 не е налична
  Географско историко статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза .. преиздание на оригинал от 1870 Стефан Захариев 1973 не е налична
  Турският феодален ред и българският народ Бистра А. Цветкова 1962 18.00 поръчай
  Из историята на хайдутството в пловдивския край Колектив под редакцията на Бистра Цветкова и Андрей Цветков 1969 25.00 поръчай
  Пирински хайдути Неделчо Димитров 1972 не е налична
  История на Белювското възстание (1876) Н. Iонковъ-Владикинъ 1887 не е налична
  Извори за българската история. Том 21: Турски извори за българската история .. Николай Тодоров, Мария Калицин 1977 64.00 поръчай
  Гръцки извори за българската история том XI / VI том от сериятаДОКУМЕНТИ ОТЪ АТОНСКИТЕ МАНАСТИРИ,МЕСЕЦОСЛОВ НА ВАСИЛИЙ 2 БРЮКСЕЛСКА ХРОНИКА, ЙОАН МАВРОПУС, МИХАИЛ ПСЕЛ, СКИЛИЦА КЕДРИН Ив. Дуйччев, Л. Йончев, П. Тивчев, В. Тъпкова-Заимова, Г. Цанкова-Петкова 1965 не е налична
  Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи през XVII век. Том 2 .. Колектив 1958 130.00 поръчай
  Съдбоносни векове за българската народност - края на XIV век - 1912 г. Петър Петров 1975 25.00 поръчай
  История на Априлското възстание отъ Димитъръ Т. Страшимировъ (три тома ) Димитъръ Т. Страшимировъ 1907 140.00 поръчай
  Варна 1444 - Сборник от изследвания и документи в чест на 525-та годишнина от битката край гр. Варна Колектив под редакцията на Дим. Ангелов, Ив. Дуйчев, полк. М. Михов, Бистра Цветкова 1969 55.00 поръчай
  Българската средновековна дипломация .. Петър Ангелов 1988 8.00 поръчай
  Българско Костурско - революционна борба; Хуриетът и войните; Черковно-училищна борба 1868 - 1903 г. Бистрицки; Свещ. Златко Каратанасовъ; Нединъ 1909 - 35 не е налична
  Българско Национално-революционно движение 1868 - 1874. том 1-2 .. Колектив 1992 60.00 поръчай
  Старинные гравюры - Русско-турецкая война 1877-1878 годов, принесшая свободу Болгарии / Старинни гравюри от Освободителната Руско-турска война 1877-1878 г. А. Будев 1978 50.00 поръчай
  Търговията на Дубровник с българските земи Екатерина Вечева 1982 не е налична
  Никола Бацаров - Животоописанието ми Никола Бацаров 1986 25.00 поръчай
  Видрица. Книга 2 Поп Минчо Кънчев 1995 20.00 поръчай
  Михаил Греков - Как ние освобождавахме България (мемоари в два тома) - промоция Михаил Греков 1990 не е налична
  Христо Иванов Големия - Спомени - 1859 - 1876 Христо Иванов Големия 1984 не е налична
  Видрица .. Поп Минчо Кънчев 1985 12.00 поръчай
  Априлското въстание - 1876 Христо Гандев 1976 не е налична
  Левски във времето - документално-мемоарен и литературен сборник, посветен на 150-годишнината от рождението на Васил Левски Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Рада Кънчева Казанджиева - съставители 1987 не е налична
  Турски извори за българската история том III в две части (част XVI от извори за българската история) Бистра А. Цветкова 1972 не е налична
  Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 2 Колектив под редакцията на Христо Христов 1984 не е налична
  Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 1 Колектив под редакцията на Димитър Ангелов 1977 не е налична
  Зараждане и развитие на българското военно изкуство 681-1945 .. Полк. проф. Атанас Г. Пейчев, д.и.н. 1988 35.00 поръчай
  Записки по българските въстания - зелена, златни букви Захари Стоянов 1975 20.00 поръчай
  През тиха бяла Дунава Димитър Осинин 1959 30.00 поръчай
  Национално-революционни борби в Малешево и Пиянец 1860-1912 .. Славе Гоцев 1988 18.00 поръчай
  Към историята на революционното движение в България през 1867 - 1871 г. Димитър Косев 1958 30.00 поръчай
  Българско Възраждане (лекционен курс) Пламен Митев 1999 не е налична
  По предаването на Бача Кира. Пушката ми. Споръ-документи-отзиви Свещ. П. Франговъ 1921 не е налична
  Нашите майки са ясните звездици - из героичното минало на странджанци Минко Неволин 1965 30.00 поръчай
  Белочерковската чета въ Дряновския монастиръ презъ 1876 г. Свещ. П. Франговъ 1909 не е налична
  Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство Ив. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1961 40.00 поръчай
  Румелийски делници и празници от XVIII век .. сборник Колектив под редакцията на Н. Хайтов 1978 8.00 поръчай
  Етнография на Македония. Том 1-2 .. Маргарита Василева, Юлиана Царева, Ваня Николова, Лиляна Димитрова 1992 140.00 поръчай
  На борците въ Дряновския монастиръ (По случай 50 години отъ Априлското въстание 1876-1926 съ 21 снимки въ текста) Ал. Н. Жековъ 1926 не е налична
  Спомени за Руско-турската война 1877-1878 Ф. М. де Прерадович 1977 не е налична
  Записки по Средногорското въстание Поп Груйо Тренчов 1993 не е налична
  Извънредни данъци и държавни повинности в българските земи под турска власт Бистра А. Цветкова 1958 125.00 поръчай
  Турското владичество пречка за културното развитие на българския народ и другите балкански народи Иван Снегаров 1958 не е налична
  История на Охридската Архиепископия и Патриаршия .. Том 1-2 Иван Снегаров 1995 170.00 поръчай
  Дипломатика на средновековните извори - Владетелски документи Валери Стоянов 1991 не е налична
  Видин и видинският санджак през 15.-16. век (документи от архивите на Цариград и Анкара) Д-р Душанка Боянич-Лукач 1975 не е налична
  Извори за българската история - том XX (Турски извори за българската история - част V) A. Велков, Б. Цветкова, В. Мутафчиева, Г. Гълъбов, М. Михайлова, М. Стайнова, П. Груевски, Ст. Андреев 1974 не е налична
  Сборникъ по случай стогодишнината на Заверата отъ 1835 г. Български народенъ комитетъ за чествуване на стогодишнината отъ Велчовата Завера 1935 не е налична
  История на 9-те дни въ Дряновския манастиръ 1876. Хр. Марковъ 1912 не е налична
  Материали за Дунавския вилает .. Славка Драганова 1980 130.00 поръчай
  Българска военна история. Том 1-3 .. Колектив 1977-1986 не е налична
  Българското Опълчение въ освободителната Руско -Турска война 1877 - 78 г. ( действието на 3 - я дружина отъ Българското Опълчение ) С. И. Кисовъ 1902 200.00 поръчай
  Изъ спомените ми отъ турско време ( частъ първа и втора ) Ив. Андоновъ 1927 - 28 не е налична
  Въоръжената съпротива срещу фашизма в България 1923 - 1944 г. - очерки и документи (с предговор от Трайчо Костов, оригинално първо издание) Орлин Василев 1946 - не е налична
  : Захари Стоянов том 1 - "Записки по българските въстания - разказ на очевидци 1870 - 1876", том 2 - Биографии на бележити дейци и Четите в България, том 3 - Публицистика. Захари Стоянов 1983 40.00 поръчай
  Османска социално-икономическа история .. Вера Мутафчиева 1999 28.00 поръчай
  Известия. Том 1 Църковноисторически и архивен институт. Църковноисторически и архивен институт. Централнен църковен историкоархеологически музей Колектив 1978 28.00 поръчай
  Страданията на българите и освобождението на България презъ 1877 - 1878 год. Г. Димитровъ 1899 не е налична
  Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 25.00 поръчай
  Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа Колектив 1988 не е налична
  Българи глава дигнали Минко Неволин 1960 30.00 поръчай
  Османотурска дипломатика и палеография (в два тома: том 1 - документи; том 2 - документи и речник) Борис Недков 1966 - 72 не е налична
  Васил Левски. Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата 1867 - 1868 Захари Стоянов 1977 25.00 поръчай
  Освобождението 1878 .. спомени Е. Миладинова, Е. Харбова, Т. Тихов 1989 10.00 поръчай
  Родопските българи мохамедани .. Кирил Василев 1961 не е налична
  Турски извори за българската история том II част 2 ( том XIII от поредицата " Извори за българската история " ) Николай Тодоров, Борис Недков - съставителство и редакция 1966 не е налична
  Балканският комитет в Лондон ( 1903 - 1946 ) .. Колектив 2003 16.00 поръчай
  История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 не е налична
  Сподвижници на Апостола Любомир Дойчев 1981 20.00 поръчай
  Първата пушка за Априлското въстание Никола Беловеждов 1994 не е налична
  Стоян Заимов - Миналото - ....1... Деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869 до 1877 година в Тетевенско и Орханийско. ....2.... Обирът на турската хазна в Арабаконашкия проход 1872 г. ..3....Васил Левски Дяконът - Биография Стоян Заимов 1985 30.00 поръчай
  Капитан Петко войвода Николай Хайтов 1981 не е налична
  Михаил Маджаров - спомени .. Михаил Маджаров 1968 9.00 поръчай
  Османски извори за ислямизационните процеси на Балканите XVI - XIXвек ( серия извори - 2 част ) Колектив 1990 не е налична
  Венециански документи за българската история през XVI - XVII век Божидар Димитров 1994 не е налична
  Българската история в трудовете на европейски учени. том 1 .. Колектив 1970 не е налична
  Документи и материали за историята на българския народ .. Колектив 1969 7.00 поръчай
  Българско възраждане Николай Генчев 1988 15.00 поръчай
  История на априлското въстание Димитър Страшимиров 1996 не е налична
  Възраждане на българския народъ, църковно - национални борби и постижения .. Д - ръ Петъръ Никовъ 1929 40.00 поръчай
  Освободителната борба въ Лозенградския районъ ( Приноси къмъ историята на въстаническото движение въ Тракия - 1895 - 1903 г. книга IV ) Иванъ П. Орманджиевъ ( съставителъ ) 1942 не е налична
  Изъ българските бурни времена - спомени отъ 1879 - 1918 г. Рихардъ фонъ Махъ 1992 5.00 поръчай
  България подъ иго Никола Станевъ 1937 40.00 поръчай
  История на църквата - "Успение пресвета Богородица" в гр. Т. - Пазарджикъ Ив. Батаклиевъ 1932 не е налична
  Видрица. Книга 1-2 .. Поп Минчо Кънчев 1983-1995 30.00 поръчай
  Самостойна народностна църква в средновековна България Тодор Събев 1987 не е налична
  Възраждане на българския народ. Църковнонационални борби и постижения .. Петър Ников 1971 14.00 поръчай
  Стефан Веркович и Българите Ана Райкова 1978 30.00 поръчай
  Документи за българското възраждане от архива на Стефан Веркович 1860-1893 .. Дарина Велева и Трифон Вълов (съставители) 1969 39.00 поръчай
  Спомени за българските въстания .. от Никола Обретенов Никола Обретенов (под редакцията на М. Арнаудов) 1983 20.00 поръчай
  Спомени за българските въстания - Никола Т. Обретеновъ Никола Т. Обретеновъ 1943 60.00 поръчай
  Хайдутството в Българските земи през 15 - 18 век Бистра Цветкова 1971 не е налична
  Никополската битка ( 1396 ) в съдбата на България, балканите и Европа Васил Гюзелев ( съставител и редактор ) 1999 не е налична
  Еничарите в българските земи .. Цветана Георгиева 1988 35.00 поръчай
  Български довъзрожденски културно - народностни средища @1 Георги Нешев 1977 не е налична
  Огнища - пътуване из книжовните средища на Възраждането Иван Коларов 1983 не е налична
  Български търговски колонии в Трансилвания през XVIII век Карол Телбизов 1984 не е налична
  Българските търговци през XVII век .. Снежка Панова 1980 не е налична
  - История на всички славянски народи и най паче на Болгари,Хорвати и Серби от Йован Раич. България в творчеството на чуждестранни историци 17-19 век Йован Раич 1987 не е налична
  Календари на вселенската църква за светите славянски Апостоли Кирил и Методий от Йосиф Симоний Асемани ( България в творчеството на чуждестранни историци ). Йосиф Симоний Асемани 1987 20.00 поръчай
  Български старини из Македония .. Йордан Иванов 1970 12.00 поръчай
  Троянският манастир "Успение Пресвети Богородици" .. Харитон, Драговитийски епископ 1958 22.00 поръчай
  Огнища на българщината - историята на българските манастири, илюстровано. Б. Николов и М. Манолов 1989 24.00 поръчай
  История на Априлското въстание 1876 в три тома (Представително, масивно, луксозно издание, голям формат) Йоно Митев 1986-99 не е налична