Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ ИКОНИ ПИСМЕНОСТ АРХИТЕКТУРА

 • Средновековна археология в България
 • Българска иконопис и християнски изкуства
 • Български църкви, манастири и крепости
 • Старобългарска книжовност и писмени паметници
 • Руска иконопис и християнски изкуства
 • Византийска и гръцка иконопис и християнски изкуства
 • Християнски изкуства от други страни
 • Учебници по иконопис и реставрация
 • Богомилство

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Средновековна археология в България
  Заглавие Автор изд. Цена
  Вечно зеленото клонче- седем документални описания с чертежи, снимки и илюстрации на български архитектурни паметници и творби на изобразителното изкуство Драган Тенев 1979 30.00 поръчай
  Сборник отчети и монографии от немски, френски и балкански археолози и историци, изнесени на 4 византоложки международен конгрес София, септември 1934 Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1936 поЗАЯВКА
  Бургаският край в миналото и днес - документи и материали Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 50.00 поръчай
  Археология - година ХIХ, книга 4 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 3 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 1 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 4 за 1965 г. Колектив 1965 15.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 3 за 1965 г. Колектив 1965 поЗАЯВКА
  Археология - година ХХ, книга 3 за 1978 г. Колектив 1978 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 4 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 1 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Металотърсачи - практически схеми (+ приложения: Добиване на злато и Златоносни находища в България) Димитър Митев, Виолин Такев 2008 поЗАЯВКА
  Известия на Археологическия институт XXII .. Колектив под редакцията на Кр. Миятев, Д. П. Димитров, В. Бешевлиев, В. Миков Г. Георгиев 1959 64.00 поръчай
  Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 поЗАЯВКА
  България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 поЗАЯВКА
  Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 поЗАЯВКА
  Actes du IV-e Congrès international des études Byzantines. Bulletin de I`Institut archéologique Bulgare. Tome 10 .. Bogdan D. Filov / Богдан Филов 1935 - 1936 50.00 поръчай
  Жития Кирилла и Мефодия / Житията на Кирил и Методий - Представителен албум, масивно, луксозно издание, голям формат Коллектив под редакцией П. Н. Динекова и Д. С. Лихачева 1986 поЗАЯВКА
  Археологически открития и разкопки в България през 1983 г. Колектив 1984 поЗАЯВКА
  Разградъ - неговото археологическо и историческо минало - часть 1 съ 110 картини въ текста Ан. Ив. Явашовъ 1930 поЗАЯВКА
  Боянската църква Георги Стойков - професионално архитектурно историческо описание чертежи, заснемания, стенописи Георги Стойков 1954 поЗАЯВКА
  Селището Перник през вековете Петър Кузманов 1963 20.00 поръчай
  Надписът на Чъргубиля Мостич .. Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 60.00 поръчай
  Печатите от епохата на българското Възраждане (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Анна Антонова Рошковска 2002 поЗАЯВКА
  Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 14.00 поръчай
  Археология на българските земи. Том 1-3 .. Румен Иванов 2004 - 08 170.00 поръчай
  Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 55.00 поръчай
  Човек и добре да живее умира Димитър Овчаров 1992 25.00 поръчай
  Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 поЗАЯВКА
  Каменните щитове на България - справочник за крепостите по българските земи. Божидар Димитров, Антоний Ханджийски 1988 30.00 поръчай
  София през вековете. Част 1-2 .. История на София / Фотографии на стара София от 1900 - 1944 .. Александра Монеджикова 1946 поЗАЯВКА
  По някои проблеми на материалната култура в средновековна България .. края на 12.-14 век Янка Николова 1982 25.00 поръчай
  Принос към историческата география на Тракия. том 1-2 .. Павел Делирадев 1953 220.00 поръчай
  Прослава на Велико Търново - сборник Ангел Ризов и Милко Григоров - съставители 1978 40.00 поръчай
  Плиска - Преславъ (Представително, масивно, луксозно издание - Юбилеенъ сборникъ. Частъ I - III. ) Василъ Аврамовъ 1929 поЗАЯВКА
  Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси. Част 1: Палеографско и историко-географско изследване .. Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 70.00 поръчай
  София през вековете - том 1 / Древност, Средновековие, Възраждане / Г. Георгиев, Б. Матеев - съставители на том 1 1989 поЗАЯВКА
  Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край .. П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 поЗАЯВКА
  Сердика, Средец, София - сборник с изследвания, съобщения, извори и документи, материали и колекции Колектив под редакцията на Жак Натан 1976 поЗАЯВКА
  История, изкуство и култура на средновековна България .. Васил Гюзелев ( съставител ) 1981 поЗАЯВКА
  Некрополът до Нови Пазар .. Станчо Станчев, Стефан Иванов 1958 60.00 поръчай
  Перник .. 1, 2, 3, трите тома - хълма Кракра от V хил. пр. н. е. до VI в. на н. е. Крепостта Перник VIII - XIV в. фотоси на монети, предмети, обекти и др. ,крепостта перник 8 - 14 век Колектив под редакцията на Теофил Иванов и Димитър Овчаров 1981 - 83 150.00 поръчай
  Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 поЗАЯВКА
  Славяно - българското селище край село Попина археология, антики, находки, Силистренско Живка Въжарова 1956 90.00 поръчай
  История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 20.00 поръчай
  История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 35.00 поръчай
  История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 поЗАЯВКА
  Български приноси в европейската цивилизация Атанас Божков 2000 75.00 поръчай
  Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
  Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 поЗАЯВКА
  Старобългарското изкуство Д - ръ Богданъ Д. Филовъ 1924 поЗАЯВКА
  Rock Monasteries in Bulgaria .. Обители в скалите - Скални манастири в България - история фотографии албум на английски език ) Antoniy Handjiyski 1985 58.00 поръчай
  Проучвания върху старобългарското изкуство .. Никола Мавродиновъ 1936 65.00 поръчай
  Битолски надпис на Иван Владислав .. самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 20.00 поръчай
  Обители в скалите ( албум за скалните манастири, със снимки и история) Антоний Ханджийски 1985 29.00 поръчай
  Паметници на изкуството в църковнния историко - археологически музей / София ( луксозен албум ) Васил Пандурски 1977 80.00 поръчай
  Севтополис - том 1 Колектив под редакцията на Теофил Иванов 1984 поЗАЯВКА