Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ ИКОНИ ПИСМЕНОСТ АРХИТЕКТУРА

 • Средновековна археология в България
 • Българска иконопис и християнски изкуства
 • Български църкви, манастири и крепости
 • Старобългарска книжовност и писмени паметници
 • Руска иконопис и християнски изкуства
 • Византийска и гръцка иконопис и християнски изкуства
 • Християнски изкуства от други страни
 • Учебници по иконопис и реставрация
 • Богомилство

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Средновековна археология в България
  Заглавие Автор изд. Цена
  Вечно зеленото клонче .. Драган Тенев 1979 10.00 поръчай
  Сборник отчети и монографии от немски, френски и балкански археолози и историци, изнесени на 4 византоложки международен конгрес София, септември 1934 Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1936 не е налична
  Бургаският край в миналото и днес - документи и материали Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 50.00 поръчай
  Археология - година ХIХ, книга 4 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 3 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 1 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 4 за 1965 г. Колектив 1965 15.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 3 за 1965 г. Колектив 1965 не е налична
  Археология - година ХХ, книга 3 за 1978 г. Колектив 1978 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 4 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 1 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Металотърсачи - практически схеми (+ приложения: Добиване на злато и Златоносни находища в България) Димитър Митев, Виолин Такев 2008 не е налична
  Известия на Археологическия институт XXII .. Колектив под редакцията на Кр. Миятев, Д. П. Димитров, В. Бешевлиев, В. Миков Г. Георгиев 1959 64.00 поръчай
  Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 не е налична
  България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 не е налична
  Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 не е налична
  Actes du IV-e Congrès international des études Byzantines. Bulletin de I`Institut archéologique Bulgare. Tome 10 .. Bogdan D. Filov / Богдан Филов 1935 - 1936 50.00 поръчай
  Жития Кирилла и Мефодия ... П. Н. Динеков и Д. С. Лихачев 1986 100.00 поръчай
  Археологически открития и разкопки в България през 1983 г. Колектив 1984 не е налична
  Разградъ - неговото археологическо и историческо минало - часть 1 съ 110 картини въ текста Ан. Ив. Явашовъ 1930 не е налична
  Боянската църква Георги Стойков - професионално архитектурно историческо описание чертежи, заснемания, стенописи Георги Стойков 1954 не е налична
  Селището Перник през вековете Петър Кузманов 1963 20.00 поръчай
  Надписът на Чъргубиля Мостич .. Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 60.00 поръчай
  Печатите от епохата на българското Възраждане (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Анна Антонова Рошковска 2002 не е налична
  Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 14.00 поръчай
  Археология на българските земи. Том 1-3 .. Румен Иванов 2004 - 08 170.00 поръчай
  Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 55.00 поръчай
  Човек и добре да живее умира Димитър Овчаров 1992 25.00 поръчай
  Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 не е налична
  Каменните щитове на България - справочник за крепостите по българските земи. Божидар Димитров, Антоний Ханджийски 1988 30.00 поръчай
  София през вековете. Част 1-2 .. История на София / Фотографии на стара София от 1900 - 1944 .. Александра Монеджикова 1946 не е налична
  По някои проблеми на материалната култура в средновековна България .. края на 12.-14 век Янка Николова 1982 25.00 поръчай
  Принос към историческата география на Тракия. том 1-2 .. Павел Делирадев 1953 220.00 поръчай
  Прослава на Велико Търново - сборник Ангел Ризов и Милко Григоров - съставители 1978 40.00 поръчай
  Плиска - Преславъ (Представително, масивно, луксозно издание - Юбилеенъ сборникъ. Частъ I - III. ) Василъ Аврамовъ 1929 не е налична
  Балканският полуостров, изобразен в картите на Ал-Идриси. Част 1: Палеографско и историко-географско изследване .. Стоянка Кендерова, Боян Бешевлиев 1990 70.00 поръчай
  София през вековете - том 1 / Древност, Средновековие, Възраждане / Г. Георгиев, Б. Матеев - съставители на том 1 1989 не е налична
  Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край .. П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 не е налична
  Сердика, Средец, София - сборник с изследвания, съобщения, извори и документи, материали и колекции Колектив под редакцията на Жак Натан 1976 не е налична
  История, изкуство и култура на средновековна България .. Васил Гюзелев ( съставител ) 1981 не е налична
  Некрополът до Нови Пазар .. Станчо Станчев, Стефан Иванов 1958 60.00 поръчай
  Перник .. 1, 2, 3, трите тома - хълма Кракра от V хил. пр. н. е. до VI в. на н. е. Крепостта Перник VIII - XIV в. фотоси на монети, предмети, обекти и др. ,крепостта перник 8 - 14 век Колектив под редакцията на Теофил Иванов и Димитър Овчаров 1981 - 83 90.00 поръчай
  Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 не е налична
  Славяно - българското селище край село Попина археология, антики, находки, Силистренско Живка Въжарова 1956 90.00 поръчай
  История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 20.00 поръчай
  История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 35.00 поръчай
  История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 не е налична
  Български приноси в европейската цивилизация .. Атанас Божков 2000 65.00 поръчай
  Страници от миналото Иван Дуйчев 1983 30.00 поръчай
  Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 не е налична
  Старобългарското изкуство Д - ръ Богданъ Д. Филовъ 1924 не е налична
  Rock Monasteries in Bulgaria .. Antoniy Handjiyski 1985 58.00 поръчай
  Проучвания върху старобългарското изкуство .. Никола Мавродиновъ 1936 65.00 поръчай
  Битолски надпис на Иван Владислав .. самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 20.00 поръчай
  Обители в скалите ( албум за скалните манастири, със снимки и история) Антоний Ханджийски 1985 29.00 поръчай
  Паметници на изкуството в църковнния историко - археологически музей / София ( луксозен албум ) Васил Пандурски 1977 80.00 поръчай
  Севтополис - том 1 Колектив под редакцията на Теофил Иванов 1984 не е налична