Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

 • 17 Античен период
 • 18 Средновековие
 • 19 Съвременност
 • 23 За студенти
 • 22 За архитекти
 • 20 Учебници
 • 21 Специализирани

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел 23 За студенти
  Заглавие Автор изд. Цена
  Перспектива от Т. Григоров Т. Григоров 1961 поЗАЯВКА
  Konstruierte Perspektiven- ein Lehr und Nachschlagebuch fur Stierende. (Конструктивна перспектива на немски език , учебник с чертежи) Петер Танк 1951 40.00 поръчай
  Биконструкции - противоветрови, противоземетръсни, стабилизиращи, дискови връзки Милчо Брайнов 1982 25.00 поръчай
  Изчисляване на конструкции върху еластична основа Т. Божинов, Т. Етимов, Д. Райкова 1982 поЗАЯВКА
  Звукоизолацията в строителството @1 Фридрих Айхлер 1964 поЗАЯВКА
  Ръководство по архитектура - Част 1 - Историческо развитие, форма и естетика; Част 2 - Конструкции, жилищни и стопански сгради. от арх. Атанас Донков Атанас Донков 1945 90.00 поръчай
  Гаражи - проектиране Стефан Кабакчиев, Асен Стоичков 1964 25.00 поръчай
  Основи на промишления дизайн в архитектурата Стоян Делчев 1993 25.00 поръчай
  Тенденции в съвременната архитектура Ян Цейка 2003 поЗАЯВКА
  Греди и рамки - Изчисляване по деформирана схема Найден Танков, Тинко Бобев 1981 30.00 поръчай
  Сградостроителство - Чавдар Ангелов Чавдар Ангелов 1999 50.00 поръчай
  Основни черти на дървените конструкции във високите строежи .. Феликс Фонроберт 1950 50.00 поръчай
  Архитектурни форми и стилознание Св. Ив. Горанов 1959 12.00 поръчай
  Университетски сгради - практически наръчник за проектиране и строителство в два тома Колектив под редакцията на Г. Атанасов 1973 80.00 поръчай
  Атлас стальных конструкций - многоэтажные сдания / Атлас стоманени конструкции - многоетажни сгради, небостъргачи, В. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг 1977 60.00 поръчай
  Въведение в проектирането на малката къща Ст. Стефанов, К. Бойчев, К. Джелебов 1977 поЗАЯВКА
  Архитектурен стил - Илюстровано стилознание с 238 образи @1 Проф. Николай Райнов 1946 поЗАЯВКА
  Високи сгради - конструкции и строителство @1 Г. Апостолов 1980 поЗАЯВКА
  Собствени периоди и форми на кулообразни сгради @1 Л. Ценов, Хр. Бончева, А. Канева 1988 поЗАЯВКА
  Методи за статическо изчисляване на многоетажни диафрагми с отвори при хоризонтално натоварване Г. Даскалов, С. Кисляков, Н. Спасов, П. Градев 1979 25.00 поръчай
  Стоманобетонни конструкции от Боян Димитров Боян Димитров 1987 28.00 поръчай
  Таблици и примери за оразмеряване на железобетонови конструкции Б. Льозер 1947 40.00 поръчай
  Носещи стенни и смесени конструкции на сгради @1 Хаския Нисимов 1978 поЗАЯВКА
  Методът "Крос" - опростявания и практическо прилагане А. Н. Данаилов 1959 28.00 поръчай
  Справочник проектировщика - расчетно-теоретический / Справочник на проектанта - математика, строителна механика, таблици за проектиране и изчисления на греди, рамки, колони, арки, трегери, плочи , цилиндри и др. (двата тома) Коллектив 1972 - 73 90.00 поръчай
  Архитектура на промишления интериор @1 Константин Костов 1977 поЗАЯВКА
  Съвременни градоустройствени постановки @1 Стефчо Димитров 1996 поЗАЯВКА
  Ръководство за упражнения по геодезия Л. Тодоров, Г. Лазаров, И. Иванов, П. Бакалов, Р. Янева, В. Вълчинов 1985 25.00 поръчай
  Интериорът - какво и как - илюстрован учебник за обзавеждане на жилища Иван Беджев 1984 30.00 поръчай
  Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради практически наръчник за проектиране С. Стефанов 1989 25.00 поръчай
  Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка @1 Хаския Нисимов 1967 поЗАЯВКА
  Въпроси из областта на стоманобетона Хаския Нисимов 1957 30.00 поръчай
  Изпитване на строителните конструкции Ст. Колев 1958 24.00 поръчай
  Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (без предварително напрягане) @1 Колектив под редакцията на Румен Гуглев 1981 поЗАЯВКА
  Таблици за трасиране на криви при пътища, ж.п. линии и канали Любомир Димов 1955 25.00 поръчай
  Числени методи в строителната механика / Крайни разлики; Крайни елементи; Дискретни модели; Матричен запис; Програмиране Т. Карамански 1976 50.00 поръчай
  Архитектурни конструкции - Милко Ангелов- част втора Милко Ангелов 1999 поЗАЯВКА
  Метод на крайните елементи в строителната механика Банко П. Банков, Юлиана В. Павлова 1996 40.00 поръчай
  Хидравлични изчисления на водоснабдителни и канализационни системи @1 Ц. Цочев, Ц. Цачев, Т. Гърданов, П. Петров 1977 поЗАЯВКА
  Ръководство за проектиране по канализация @1 Тодор Гиргинов 1981 поЗАЯВКА
  Предварително напрегнат стоманобетон @1 Сл. Мирчев, Ив. Калчев, Л. Петров 1964 поЗАЯВКА
  Висша геодезия - математическа геодезия Мара Даскалова 1980 24.00 поръчай
  Високи стоманобетонни комини Алекси Илиев Ляев 1962 40.00 поръчай
  Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни конструкции Х. Нисимов 1981 28.00 поръчай
  Статически неопределими конструкции във високите строежи Хаския Нисимов 1956 25.00 поръчай
  Акустика на околната среда @1 Никола Зарков Любенов 1980 поЗАЯВКА
  Съвременният архитектурен детайл @1 Чавдар Ангелов, Паню Петров 1976 поЗАЯВКА
  Промишлени сгради @1 Атанас Делибашев 1969 поЗАЯВКА
  Съвременни геодезически методи за изследване на деформации @1 Г. Милев 1978 поЗАЯВКА
  Перспективата в живописта и архитектурата ( - Практическа перспектива с 170 чертежи и примери в текста) Борис Денев 1948 поЗАЯВКА
  Сложни рамки - ускорени решения И. Троев 1980 поЗАЯВКА
  Стоманобетонни гредостени - изчисляване и конструиране @1 Б. Кръстев 1981 поЗАЯВКА
  Непрекъснати греди - опростени решения И. Троев 1979 поЗАЯВКА
  Сборник от задачи по технология на строителното производство В. Вълев, Й. Йорданов, Н. Киров, Б. Белев 1976 35.00 поръчай
  Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи Колектив под редакцията на Хр. Върбанов 1974 35.00 поръчай
  Устойчивост и динамика на еластичните системи @1 Хр. Върбанов 1975 поЗАЯВКА
  Пилотно фундиране от Г. Дингозов, Б. Божинов @1 Г. Дингозов, Б. Божинов 1979 поЗАЯВКА
  Носещи конструкции от стомана и дърво Стефан Гочев 1985 40.00 поръчай
  Предварително напрегнати покривни пространствени конструкции @1 Д. Дочев, С. Иванов, В. Николов 1978 поЗАЯВКА
  Примери и таблици по масивни конструкции Георги Бранков 1974 26.00 поръчай
  Конструктивно знание и чертане @1 З. Николов, Г. Николов, Т. Русев 1974 поЗАЯВКА
  Краткий справочник по малым мостам и трубам / Кратък справочник - малки мостове и тръби (изисквания и проектиране) О. В. Андреев, Е. В. Болдаков, К. В. Гайдук, В. А. Кошелев, А. И. Родин, Е. Н. Роер 1953 25.00 поръчай
  Хидрология и хидравлика @1 С. Филдишев, М. Соколова 1988 поЗАЯВКА
  Изчисляване на тръби, положени в земята Г. К. Клейн 1964 20.00 поръчай
  Начертательная геометрия / Дескриптивна геометрия @1 А. Г. Климухин 1973 поЗАЯВКА
  Керамични сушилни и пещи @1 Л. Тончев, Д. Герджиков 1971 поЗАЯВКА
  Наръчник за експлоатация на водопроводите @1 К. Кузуджийски, К. Кузмов 1961 поЗАЯВКА
  Архитектурни форми и стилознание Светослав Горанов 1962 14.00 поръчай
  Познания по Практическа и Естетическа Архитектура съ наставления за длъжностите и отговорностите на архитектите и предприемачите, съ най-употребителните практически таблици, съ 582 фигури въ текста и пр. @1 Трендафилъ К. Трендафиловъ 1929 поЗАЯВКА
  Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции от Нисимов Х. Нисимов 1973 50.00 поръчай
  Индивидуални жилищни сгради - планове за проектиране на къщи и вили С. Стефанов 1977 25.00 поръчай
  Проектиране на пътища @1 Димитър Сотиров 1983 поЗАЯВКА
  Стоманобетон и масивни конструкции @1 Димо Ив. Боздуганов 1965 поЗАЯВКА
  Десет архитектурни заповеди @1 Бойко Кадинов 2000 поЗАЯВКА
  Заваряване в строителството @1 Петър Георгиев 1978 поЗАЯВКА
  Висящи конструкции - видове и системи, изчисляване и оразмеряване, конструктивни решения и изпълнение Румен Младжов 1987 40.00 поръчай
  Интериорът през вековете илюстрована история на стиловете, класик, барок, рококо, модерн, мебели, украса Иван Беджев 1984 30.00 поръчай
  Стоманобетонни конструкции К. Сахновски К. Сахновски 1955 60.00 поръчай
  Дървени конструкции .. от Карлсен - енциклопедия на на дървените конструкции - чертежи, изчисляване, справочник , пълен наръчник Г. Г. Карлсен, В. В. Болшаков, М. Е. Каган, Г. В. Свенцицки 1955 75.00 поръчай
  Перспектива от Б. Владков, Г. Арнаудов Б. Владков, Г. Арнаудов 1978 поЗАЯВКА
  Форма и композиция в средновековната архитектура Мила Иванова 1988 40.00 поръчай
  Акустика в архитектурата и строителството @1 Ян Новак, Яр. Ледрер 1963 поЗАЯВКА
  Цвет в интерьере @1 Е. С. Пономарева 1984 поЗАЯВКА
  Строителна физика за архитекти @1 Бойка Ц. Дудрева, Паню И. Петров, Сава О. Цанков 1988 поЗАЯВКА
  Вентилация овлажнение и отопление в текстилните фабрики @1 Н. С. Сорокин 1957 поЗАЯВКА
  Краткий справочник архитектора - справочник на архитекта руски, Коллектив 1975 50.00 поръчай
  Проектирование и конструирование мебели / Проектиране и конструиране на мебели @1 А. Б. Блехман 1979 поЗАЯВКА
  Архитектурни конструкции ПРАКТИЧЕСКИ СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК ЗА ВСИЧКИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ЧЕРТЕЖИ, ОБЯСНЕНИЯ - Атанас Попов Атанас Попов 1956 40.00 поръчай
  Bau- entwurfslehre. Строително проектиране Нойферт оригинално издание на немски език. Prof. Ernst Neufert. Ернст Нойферт. 1939 70.00 поръчай
  Das Tischlerhandwerk ( 2 band ). Наръчник - ръководство за дърводелски работи. @1 Prof. H. Sohlemann 1956 - 57 поЗАЯВКА
  Как да си построим дървена къща Христо Бояджиев 1984 40.00 поръчай
  Градоустройство и архитектурно проектиране - част 1 Филип Г. Филев, Мария Д. Нейчева 1990 18.00 поръчай
  Търговски центрове проектиране и преустройство Иван Никифоров 1979 26.00 поръчай
  Сградостроителство Паню Петров, Георги Стойчев @1 Паню Петров, Георги Стойчев 1986 поЗАЯВКА
  Паркинги и големи гаражи - съоръжения за статично движение проектиране и изграждане на многоетажни паркинги и гаражи, Оскар Бютнер 1976 поЗАЯВКА
  Жилищни сгради - първа част Ангел Дамянов 1978 40.00 поръчай
  Селскостопански сгради - наръчник за проектиране и изграждане на селскостопански сгради М. Класанов, Д. Василев 1969 50.00 поръчай
  Обществени сгради двата тома В. Лазаров 1975 -76 поЗАЯВКА
  Наръчник по водоснабдяване - К. Кузуджийски, Т. Димчев, И. Иванов, П. Гоцев К. Кузуджийски, Т. Димчев, И. Иванов, П. Гоцев 1957 50.00 поръчай
  Стилознание и история на материалната култура Димитър Друмев илюстрован учебник за мебели, вътрешна архитектура ( дизайн) Димитър Друмев 1952 35.00 поръчай
  Архитектурни предизвикателства @1 Бруно Дзеви 1984 поЗАЯВКА
  Модулор. Льо Корбюзие Льо Корбюзие 1973 35.00 поръчай
  Класически архитектурни форми .. албум - учебник с текстове снимки, изчисления, описания, архитектура на формите , елементите и детайлите от класическите школи 120 стр., и комплект 144 страници с точни архитектурни чертежи (проверени пронумеровани !!! пълен комплект няма липси !!!) Иван Попов, Мила Иванова 1962 28.00 поръчай
  Строительное проектирование ( 1 и 2 том) / Строително проектиране от Ернст Нойферт на руски Э. Нейферт / Ернст Нойферт 1965 поЗАЯВКА
  Свободна конструктивна перспектива .. Борис Денев 1957 120.00 поръчай
  Архитектура XX века. Льо Корбюзие. Ле Корбюзье - на руски език Ле Корбюзье 1970 40.00 поръчай
  Форма и композиция в античната архитектура - Египет - чертежи планове Мила Иванова 1977 30.00 поръчай
  Форма и композиция в античната архитектура - Гърция Мила Иванова 1978 30.00 поръчай
  Форма и композиция в античната архитектура - Рим Мила Иванова 1978 25.00 поръчай
  Проектиране и изграждане на жизнената среда за инвалиди - архитектурен справочник Пенчо Велев 1995 40.00 поръчай
  Въведение в архитектурното проектиране Иван Попов 1973 40.00 поръчай
  Архитектурно проектиране ( втора част - арх. обект в специална, паркова и градска остановка, проект. на сграда ритмично и живописно- пластично, пропорции в архит. -класична, антична, средновек. , ренесанс, ) А. С. Михайловски 1943 - 1946 50.00 поръчай
  Площадът- архитектурната форма на площада, историята му през различните епохи и композицията, проекти Любен Тонев 1949 50.00 поръчай
  Архитектурни конструкции Чавдар Ангелов 1. Общи въпроси, Въведение, Нулев цикъл на строителство, Стени, Скелет на сградата, Подове, Покриви, Врати и прозорци Чавдар Ангелов 1987 70.00 поръчай
  Архитектурна перспектива от Славян Ангелов Славян Ангелов 1963 45.00 поръчай
  Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива .. Тодор Данов 1977 98.00 поръчай
  Съвременни архитектурни конструкции Борислав Стоянов 1977 30.00 поръчай
  Съвременни архитектурни конструкции Б. Стоянов 1963 25.00 поръчай
  Методика на архитектурното проектиране @1 Стефан Попов 1983 поЗАЯВКА
  Естетика на архитектурата Елена Христова 1979 30.00 поръчай
  Оригинални концепции в съвременната архитектура М.Тодорова 1984 30.00 поръчай
  Проектиране на жилищния интериор Ст.Стефанов 1983 30.00 поръчай