Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

 • 17 Античен период
 • 18 Средновековие
 • 19 Съвременност
 • 23 За студенти
 • 22 За архитекти
 • 20 Учебници
 • 21 Специализирани

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел 22 За архитекти
  Заглавие Автор изд. Цена
  Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността Г. Попов, Г. Кацаров, Ю. Трифонов 1921 поЗАЯВКА
  Сецесионът и българската архитектура @ Петър Йокимов 2005 поЗАЯВКА
  Български манастири - архитектура, история, украса, стенописи, иконостаси от Любен Прашков - цветен албум Любен Прашков 2004 90.00 поръчай
  Nessebur - History and Architecture / Несебър - цветни снимки, графики, чертежи, история и архитектура на английски език Velizar Velkov 1989 поЗАЯВКА
  Калиакра - крепостно строителство Георги Джингов 1990 60.00 поръчай
  Църковната архитектура на първата българска държава Нели Чанева-Дечевска Нели Чанева-Дечевска 1984 поЗАЯВКА
  Българският средновековен град - технологии Ирина Щерева, Катя Меламед, Снежана Горянова и Евгения Пазвантова 1999 поЗАЯВКА
  Църковната архитектура в България през XI-XIV век Нели Чанева-Дечевска 1988 поЗАЯВКА
  Пътеводител на култовата архитектура в България - енциклопедия - Християнски, еврейски, мюсюлмански паметници том 1 - Западна България Юлия Минева-Милчева, Елисавета Александрова 2006 60.00 поръчай
  София сега в 105 рисунки Арх. Спиридон Ганев 2003 25.00 поръчай
  Batschkowo kloster / Бачковски манастир - представителен албум с цветни фотографии на немски език - история иконопис, стенописи, архитектура, иконостаси @1 Колектив 1993 поЗАЯВКА
  София. Списание на софийския градски народен съвет на депутатите на трудещите се. Година първа депутатите на трудещите се. Година първа - 1953 Колектив 1953 100.00 поръчай
  Сердика - материали за изучаване топографията, устройството и архитектурата на града .. Сава Н. Бобчевъ 1943 90.00 поръчай
  L Architecture en Bulgarie / Българската архитектура снимки, чертежи на френски език Milko Bitchev / Милко Бичев 1961 поЗАЯВКА
  София - 120 години столица .. Антон Попов, Елена Тончева, Елка Дроснева 2000 80.00 поръчай
  Ловеч - Възрожденска архитектура (фотографски албум) @1 Ана Бъчварова 1978 поЗАЯВКА
  Уникалните пернишки църкви @1 Божидар Димитров 2009 поЗАЯВКА
  Старата църква на Драгалевския манастир @1 Елена Флорева-Димитрова 1968 поЗАЯВКА
  София - фотографски албум, голям , издание по случай София 100 години столица и 1300 години Българска държава Колектив под редакцията на Владимир Топенчаров 1979 60.00 поръчай
  История болгарской архитектуры / История на българската архитектура - на руски език @1 Коллектив под редакцией Д. П. Димитрова, Й. Йорданова и другие 1969 поЗАЯВКА
  Каменните щитове (история и чертежи по възстановки на българските крепости) Борис Чолпанов 1989 20.00 поръчай
  Архитектурата на съвременна България българската архитектура от 50 до 70 години на XX век) Й. Тангъров, М. Тодорова, А. Шарлиев 1972 поЗАЯВКА
  София - Древна и млада история, археология, значение на града през вековете, архитектура, паметници , забележителности @1 Съставители: В. Велков, М. Станчева, Б. Чолпанов, Ж. Купенова 1980 поЗАЯВКА
  Стенната живопис в България до края на 14.-ти век .. Лиляна Н. Мавродинова 1995 40.00 поръчай
  Първомайстор Генчо Кънев .. Живот и творчество Маргарита Коева, Николай Тулешков 1987 40.00 поръчай
  Боянская церковь / Боянската църква Георги Стойков - професионално архитектурно историческо описание чертежи, заснемания, стенописи на руски език Георги Стойков 1954 68.00 поръчай
  Архитектоническата форма на софийската църква "Св. София" - художествено-историческо изследване съ 30 плана, скици и фотографии въ текста Андрей Протич 1912 поЗАЯВКА
  Българската архитектура през вековете голям албум цветни снимки, чертежи, история на българската архитектура Ст. Бояджиев, Н. Чанева-Дечевска, Ст. Стамов, Р. Ангелова, М. Коева, Г. Стойков, Хр. Атанасов, И. Глухаров, М. Тодорова, И. Иванчев 1982 поЗАЯВКА
  Архитектурни паметници в София, Пловдив, Търново и Копривщица @1 Рачо Г. Рачев 1956 поЗАЯВКА
  Черепишки манастиръ "Успенiе Прстыа Богородицы" .. Асен Василиев 1944 16.00 поръчай
  Архитектурата в България 1944-1960 @1 Любен Тонев 1962 поЗАЯВКА
  Стари мостове в кърджалийски окръг Иван Балкански 1978 поЗАЯВКА
  Дворцовият манастир в Преслав .. Тотю Тотев 1998 55.00 поръчай
  Средновековната крепост край Сопот @1 Иван Джамбов 1991 поЗАЯВКА
  Архитектурата на Народна Република България - материали @1 Колектив под редакцията на Л. Тонев 1975 поЗАЯВКА
  Троянски манастир @1 Асен Василиев 1962 поЗАЯВКА
  Изобразително изкуство и архитектура - международен конгрес по българистика Колектив под редакциата на Чавдар Добрев, Аксиния Джурова и Методи Класанов 1988 поЗАЯВКА
  Die Wandmalereien in Bojana @1 Krastju Mijatev 1961 поЗАЯВКА
  Архитектурата на България след 9 септември 1944 @1 Колектив под редакцията на Любен Тонев 1954 поЗАЯВКА
  The architecture of modern Bulgaria (Съвременна българска архитектура) @1 Editoral board 1972 поЗАЯВКА
  Обществени сгради - проектиране ( двата тома ) Владимир Лазаров 1956 - 59 70.00 поръчай
  Мелник 2 - Манастир "Св. Богородица Спилеотиса" - Историко - археологическо изследване. Колектив под редакцията на М. Станчева, Ст. Бояджиев, В. Нешева 1994 25.00 поръчай
  Архитектурата на Първата и Втората българска държава .. Колектив под редакцията на Георги Кожухаров 1975 60.00 поръчай
  Архитектурата на българското Възраждане - материали Колектив под редакцията на Георги Стойков и Рашел Ангелова 1975 поЗАЯВКА
  Национални традиции в архитектурата .. Георги Арбалиев 1982 45.00 поръчай
  Архитектурата на София Георги В. Лабов 1979 поЗАЯВКА
  Българският град през епохата на възраждането .. Тодор Златев 1955 50.00 поръчай
  Градили майстори болгаре .. Георги Тахов 1980 8.00 поръчай
  Тектоника и конструкции на архитектурното наследство в България .. Храбър Попов 1972 40.00 поръчай
  Архитектурата в средновековна България - фотографии, планове на крепости, манастири, църкви, рисунки, възстановки Кръстю Миятев 1965 70.00 поръчай
  Кратка история на българската архитектура .. Колектив под редакцията на Д. Димитров, Й. Иванов, Г. Кожухаров, Кр. Миятев, Г. Стойков, Л. Тонев, Хр. Христов 1965 60.00 поръчай
  Мегалитни архитектурни паметници в България и други страни .. Лила Захариева 1999 25.00 поръчай
  Пропорции в българската архитектура. чертежи и планове - Култови сгради от 5. до 14. век И. Попов 1955 поЗАЯВКА
  Сводът в античността и средните векове .. Метод за установяване на статическото равновесие Г. Кожухаров 1974 54.00 поръчай
  Архитектурното изкуство на старите българи @1 Николай Тулешков 2001 поЗАЯВКА
  Червената църква при Перущица - реставрация Дора Панайотова 1956 поЗАЯВКА
  Ранновизантийски паметници от България IV - VII век. архитектура, мозайки стенописи Д. Овчаров М. Ваклинова 1978 60.00 поръчай
  Принос към метричното изследване на средновековната култова архитектура в България Л. Динолов 1963 поЗАЯВКА
  Паметници на културата през българското Възраждане - архитектура и изкуство на българските църкви .. Маргарита Коева 1977 30.00 поръчай
  Атон - Манастирът Зограф Михаил Енев 1994 поЗАЯВКА
  Строителната традиция въ прабългарските дворци отъ Плиска Димитъръ Василевъ - архитектъ 1937 120.00 поръчай
  Бачковската костница .. Елка Бакалова 1977 50.00 поръчай
  Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien - Architektur, Malerei, Plastik, Kunsthandwerk 4. bis 18. Jahrhundert ( Християнско изкуство в България - архитектура, икони , резби Assen Tschilingirov 1978 120.00 поръчай
  Хрельовата кула Любен Прашков 1973 60.00 поръчай
  История на (старо) българското изобразително изкуство и архитектура - ( албум, един том, материята е представена на енциклопедичен принцип - статии, илюстрации, репродукции ) Колектив 1976 60.00 поръчай
  Архитектурното наследство по българските земи .. Бербенлиев Пейо Бербенлиев 1987 70.00 поръчай
  Стари Български столици .. Д. Овчаров, Т. Тотев, А. Попов 1980 20.00 поръчай
  Архитектурното наследство на България .. стамов Стефан Стамов и колектив 1988 50.00 поръчай
  Архитектурное наследство Болгарии .. С. Стамов Р. Ангелова Н. Чанева - Дечевска В. Коларова 1972 30.00 поръчай
  Архитектура Болгарии Милко Бичев 1961 10.00 поръчай
  Архитектура Болгарии .. М. П. Цапенко 1953 12.00 поръчай
  Архитектура на българските манастири .. чертежи, скици, планове Николай Тулешков 1988 50.00 поръчай
  Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България @1 Павел Георгиев 1993 поЗАЯВКА
  Църкви и манастири от Велики Преслав Нели Чанева - Дечевска 1980 68.00 поръчай
  Български манастири Чавръков Георги Чавръков 1974 70.00 поръчай
  Rila monastery Mihail Enev / Михаил Енев 1997 400.00 поръчай
  Das Rila - Kloster ( Рилският манастир - албум на немски език ) Christo Christov, Georgi Stojkov, Krastju Mijatev 1957 поЗАЯВКА
  Рилският манастир - история, архитектура, резбарското изкуство и стенописи Проф. Хр. Христов, арх. Г. Стойков, акад. Кр. Миятев 1957 100.00 поръчай
  L eglise de Bojana - Боянската църква от Андрей Грабар - албум с паралелен текст на френски и на български език Andre Grabar Андрей Грабар 1978 130.00 поръчай