ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER      

Отстъпки до 30%, за заявки над 100 лв бонус 6%
доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 4.69 лв
Почивка в дървена къща до Банско
ново съвети каталог доставки за нас следене кошница
Категория:
Счетоводство

Описанието е с картинка Данъчно облагане 2022 с коментар

Съставителство и коментар: Йордан Владов/1088 стр./формат: 165x235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 28.38 лв./спестявате 4.62 лв.


Описанието е с картинка Данъчно облагане и счетоводно приключване 2022 г.

Анета Георгиева и колектив/520 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 40.04 лв./спестявате 3.96 лв.


Описанието е с картинка Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) в България

Елка Димитрова, Ивайло Найденов/964 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 32.76 лв./спестявате 3.24 лв.


Описанието е с картинка Данъчно облагане и счетоводно приключване 2021

Колектив/560 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 34.58 лв./спестявате 3.42 лв.


Описанието е с картинка Облагане доходите на физическите лица от А до Я

Евгения Попова, в съавторство с Димитър Бойчев/328 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 27.30 лв./спестявате 2.70 лв.


Описанието е с картинка Данъчно облагане 2019. Коментар

Димитър Гочев, Георги Стойков/964 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.93 лв./спестявате 3.57 лв.


Описанието е с картинка Подоходното облагане във въпроси и отговори

Анета Георгиева, Цветана Янкова, Лорета Цветкова, Евгения Попова/624 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 32.76 лв./спестявате 3.24 лв.


Данъчно облагане 2018. Коментар

896 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Данъчно облагане 2017. Коментар

Росен Иванов/856 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори

Валентина Василева, Ивайло Кондарев/744 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 32.76 лв./спестявате 3.24 лв.


Ново счетоводно законодателство. Том 2: Национални счетоводни стандарти

Антон Свраков, Бойка Брезоева и др./736 стр./формат: 150х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 32.76 лв./спестявате 3.24 лв.


Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит. Коментар

368 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Данъци. 15 издание към 1 януари 2016г.

880 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 13.80 лв.


Описанието е с картинка Данъчно облагане 2016. Коментар

Росен Иванов/638 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Ново счетоводно законодателство. Том 1: Закон за счетоводството

Велин Филипов/288 стр./формат: 150х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Еднолични търговски дружества

Георги Стефанов/416 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 18.02 лв./спестявате 1.78 лв.


Размисли за счетоводството в минало и в настояще време

Антон Свраков/384 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда + CD

Ася Гонева, Величка Микова, Лариса Тодорова, Мариана Василева/576 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 27.30 лв./спестявате 2.70 лв.


Описанието е с картинка Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз през 2014 г.

Антон Свраков, Бойка Брезоева/848 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 70.98 лв./спестявате 7.02 лв.


Как ще декларираме данните по социалното осигуряване след промените в Наредба № Н-8, в сила от началото на 2014 година

Зорница Димитрова, Вержиния Заркова/152 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Счетоводство 2014

Антон Свраков, Бойка Брезоева и др./672 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 29.48 лв./спестявате 2.92 лв.


Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България. Текстове и авторски коментари

Искра Славчева, Александър Стефанов/1248 стр./формат: 170х240/ИК "Сиела"
Нашата цена: 60.20 лв./спестявате 9.80 лв.


Английско-български речник по счетоводство

Peter Collin/336 стр./формат: 160х230/ИК "Труд"
Нашата цена: 18.19 лв./спестявате 1.80 лв.


Данъчната ревизия

Здравко Славчев/96 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 7.28 лв./спестявате 0.72 лв.


Годишно счетоводно и данъчно приключване

Доц. д-р Христина Колева/168 стр./формат: 140х200/ИК "Персонал Консулт"
Нашата цена: 9.10 лв./спестявате 0.90 лв.


Закон за счетоводството. 2010. Коментар. Счетоводна политика. Индивидуален сметкоплан. Практически примери. Пътоводството и Закона за независимия финансов одит

Димитър Радонов, Георги Проданов,Милен Иванов/372 стр./формат: 165х240/ИК "Икономика прес"
Нашата цена: 24.02 лв./спестявате 2.38 лв.


Счетоводство на предприятието

Георги Проданов, Димитър Радонов/560 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 22.36 лв./спестявате 3.64 лв.


Осигурителни вноски 2010

Колектив/226 стр./формат: 165х235/ИК "Икономика прес, Р-Консулт ЕООД"
Нашата цена: 13.65 лв./спестявате 1.35 лв.


Описанието е с картинка Данъчно планиране за бизнеса. Включен CD-ROM

У. Род Стърн, Каръл А. Британ/248 стр./формат: 155х230/ИК "Кабри"
Нашата цена: 43.68 лв./спестявате 4.32 лв.


Най-новите изменения и допълнения на MCC LAS Международните счетоводни стандарти. МСФО IFRS Международните стандарти за финансова отчетност

280 стр./формат: 155х230/ИК "Кабри"
Нашата цена: 54.60 лв./спестявате 5.40 лв.


Описанието е с картинка Енциклопедия по счетоводство А-К Том I

гл. асистент Бойка Брезоева, регистриран одитор,Васко Райчев, регистриран одитор, доц. д-р Георги Илиев и др./230 стр./формат: 200х280/ИК "Делова седмица консулт ЕООД"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Минимални осигурителни прагове 2009

158 стр./формат: 160х235/ИК "Редор"
Нашата цена: 8.19 лв./спестявате 0.81 лв.


Дълготрайни материални активи. Нематериални активи /За малки и средни предприятия/

Даниела Дурина/86 стр./формат: 140х200/ИК "ФорКом"
Нашата цена: 7.15 лв./спестявате 0.71 лв.


Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

368 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Закон за счетоводството. Коментар

Георги Проданова, Димитър Радонов/380 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Практикоприложни коментари на митническото облагане на стоките. 2007

Валентин Русев/304 стр./формат: 140х210/ИК "ПАКС"
Нашата цена: 34.13 лв./спестявате 3.38 лв.


Становища за одит и етика 2006г. + CD

1104 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 61.92 лв./спестявате 10.08 лв.


Описанието е с картинка Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2005. Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС)

674 стр./формат: 200х290/ИК "Сиела"
Нашата цена: 30.96 лв./спестявате 5.04 лв.


Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

160 стр./формат: 110x180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 3.20 лв.


Ръководство по европейско счетоводство

1050 стр./формат: 165х235/ИК "Апис Плюс"
Нашата цена: 126.49 лв./спестявате 12.51 лв.


Описанието е с картинка Международни стандарти за финансово отчитане. Съдържа международни счетоводни стандарти и разяснения към 01/01/2005г . Комплект от два тома

2319 стр./формат: 170х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 171.14 лв./спестявате 27.86 лв.


Ръководство и указания за счетоводна и финансова отчетност за малки и средни предприятия + CD

128 стр./формат: 155х240/ИК "К&Б Консулт"
Нашата цена: 44.59 лв./спестявате 4.41 лв.


Описанието е с картинка Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS и МСС/IAS + CD

250 стр./формат: 160x240/ИК "К&Б Консулт"
Нашата цена: 80.99 лв./спестявате 8.01 лв.


Описанието е с картинка Митническа тарифа на Р. България - 2006

800 стр./формат: 210х290/ИК "Сиела"
Нашата цена: 24.08 лв./спестявате 3.92 лв.


Актуални промени в данъчната и счетоводна практика. Шеста книжка

/232 стр./формат: 140х210 /ИК "ПАКС "
Нашата цена: 17.75 лв./спестявате 1.76 лв.


Актуални промени в данъчната и счетоводна практика. Пета книжка

/232 стр./формат: 140х210 /ИК "ПАКС "
Нашата цена: 17.75 лв./спестявате 1.76 лв.


Актуални промени в данъчната и счетоводна практика. Четвърта книжка

/232 стр./формат: 140х210 /ИК "ПАКС "
Нашата цена: 17.75 лв./спестявате 1.76 лв.


Актуални промени в данъчната и счетоводна практика 2003. Трета книжка

Д-р Бойчинка Йонкова – д.е.с. /160 стр./формат: 140х210 /ИК "ПАКС "
Нашата цена: 17.75 лв./спестявате 1.76 лв.


Актуални промени в данъчната и счетоводна практика 2003. Втора книжка

Д-р Бойчинка Йонкова – д.е.с. /208 стр./формат: 140х210 /ИК "ПАКС "
Нашата цена: 17.75 лв./спестявате 1.76 лв.


Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове)

268 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Описанието е с картинка Обществено осигуряване 2002. С коментар

Е. Иванова, В. Божилов, Т. Крушовски/403 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.75 лв./спестявате 1.75 лв.


Описанието е с картинка Обществено осигуряване 2002

263 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 6.45 лв./спестявате 1.05 лв.


Счетоводно законодателство. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит

Стоян Дурин/127 стр./формат: 150х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Счетоводен анализ по метода на съкратената себестойност и метода на съкратената счетоводна печалба

Трифон Трифонов/373 стр./формат: 210х290/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.33 лв./спестявате 2.17 лв.


ПРОМЕНИ В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - 2000

Даниела Асенова/80 стр./формат: 130х200/ИК "Труд и Право"
Нашата цена: 5.46 лв./спестявате 0.54 лв.


най-новото в
Счетоводство
Данъчно облагане 2022 с коментар - Съставителство и коментар: Йордан Владов
Данъчно облагане и счетоводно приключване 2022 г. - Анета Георгиева и колектив
Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) в България - Елка Димитрова, Ивайло Найденов
Данъчно облагане и счетоводно приключване 2021 - Колектив
Облагане доходите на физическите лица от А до Я - Евгения Попова, в съавторство с Димитър Бойчев
Данъчно облагане 2019. Коментар - Димитър Гочев, Георги Стойков
Подоходното облагане във въпроси и отговори - Анета Георгиева, Цветана Янкова, Лорета Цветкова, Евгения Попова
Данъчно облагане 2016. Коментар - Росен Иванов
Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз през 2014 г. - Антон Свраков, Бойка Брезоева
Данъчно планиране за бизнеса. Включен CD-ROM - У. Род Стърн, Каръл А. Британ
Енциклопедия по счетоводство А-К Том I - гл. асистент Бойка Брезоева, регистриран одитор,Васко Райчев, регистриран одитор, доц. д-р Георги Илиев и др.
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2005. Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС) -
Международни стандарти за финансово отчитане. Съдържа международни счетоводни стандарти и разяснения към 01/01/2005г . Комплект от два тома -
Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS и МСС/IAS + CD -
Митническа тарифа на Р. България - 2006 -
Обществено осигуряване 2002. С коментар - Е. Иванова, В. Божилов, Т. Крушовски
Обществено осигуряване 2002 -
всички книги в категорията >>>
търсeне по м/у думите моля въведете търсената дума
иили   

Проверка на почъчки  |  Вашата сметка  |  Нови книги  |  Съвети  |  Каталог  |  Доставки  |  На едро  | 
Мнения  |  Кои сме ние  |  Проeкти  |  RSS  | 

Приятели: С надуваема лодка около света  |  пощенски марки  |  СБСС  |  Ламбиеви колиби  |