tag:bgbook.dir.bg Ново от Българска книга 2017-09-19T20:47:02+02:00 Българска книга http://www.bgbook.dir.bg Съвременна природна медицина за красотата и здравето на жената. Том IV от колекция Съвременна енциклопедия на природната медицина от Йонко Мермерски - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-19:entry-504562017-09-19T20:47:02+02:00От книгата ще научите: какви ефикасни и лесни рецепти за поддържане на женската красота ни предлага природата, колко важно е пробиотичното здравее, От книгата ще научите: какви ефикасни и лесни рецепти за поддържане на женската красота ни предлага природата, колко важно е пробиотичното здравее, за да бъде тялото на жената винаги младо, жизнено, красиво и здраво, кои са факторите, които ни разболяват и състаряват преждевременно и как може да запазим здравето, младостта и дълголетието си като ги избягваме, каква е разликата между народната и природната медицина. Как природната медицина предпазва и лекува от грип, настинки и други заразни заболявания през всички сезони. Том III от колекция Съвременна енциклопедия на природната медицина от Йонко Мермерски, Христо Мермерски - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-19:entry-504552017-09-19T20:43:09+02:00 Как само чрез хранене да запазим здравето си, да се подмладим и да се лекуваме. Том II от колекция Съвременна енциклопедия на природната медицина от Йонко Мермерски - 18.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-19:entry-504542017-09-19T20:37:40+02:00От книгата ще научите: как работи храносмилателната система и как храната се усвоява от организма, как да се възползваме от полезните и здравословн От книгата ще научите: как работи храносмилателната система и как храната се усвоява от организма, как да се възползваме от полезните и здравословни свойства на голяма част от популярните у нас храни, кои са фрапантните примери за лечебни храни с изключителен потенциал да ни предпазват и лекуват от най-тежките съвременни заболявания, как при съвременните начини на производство на храни се нарушава баланса между вредните високоенергийни макронутриенти и полезните микронутриенти, как да възстановим нарушения хранителен баланс в съвременни начин на хранене. Съвременна енциклопедия на пробиотиците и пробиотичните храни. Том I от колекция Съвременна енциклопедия на природната медицина от Йонко Мермерски - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-19:entry-504532017-09-19T20:32:25+02:00От книгата ще научите: как да изберете качествени и ефективни пробиотични продукти от многото, предлагани на пазара, кои са най-полезните пробиот От книгата ще научите: как да изберете качествени и ефективни пробиотични продукти от многото, предлагани на пазара, кои са най-полезните пробиотични бактерии, какви са здравословните качества, свойства и приложения на пробиотичните храни, как да приготвите кисели млека и други пробиотични храни, кои са пробиотичните храни от растителен произход (веган) и как се приготвят, какви са начините за профилактика и лечение с пробиотици, кои са нашите природни продукти за здраве и какви са техните качества. Човекът от Девън от Джон Голзуърди - 13.49 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-19:entry-504522017-09-19T20:14:49+02:00Ако сравним романа с дълга и бурна любовна афера, то разказът може да бъде оприличен на бърза целувка с непознат в мрака: едно вълнуващо и съкровено п Ако сравним романа с дълга и бурна любовна афера, то разказът може да бъде оприличен на бърза целувка с непознат в мрака: едно вълнуващо и съкровено преживяване, което ни позволява да се докоснем до нещо мимолетно, различно и неповторимо и да изпитаме тръпката на изследователя, който открива нова и неизследвана земя. Книгата представя най-забележителните повести и разкази на Джон Голзуърди, отлично претворени чрез превода на Емил Минчев. С лек и елегантен стил, с тънък усет към психологическия анализ и многоликостта на човешката природа, Голзуърди ни прави част от своите разсъждения върху любовта, съдбата, смъртта, приятелството и смисъла на живота, изграждайки един богат на конфликти и образи свят. Дуели на честта, страстни любовни афери, пъклени заговори, морални дилеми, житейски откровения, дръзки престъпления и нежни лирични отклонения – авторът изследва дълбините на човешкото сърце и ширините на човешката душа, като не забравя да изпъстри своите истории с хумор, патос, мъдрост и човещина. Начална школа - музика за всяко дете + 3 CD. Съвременни комбинирани компютърни уроци - игри пиано, солфеж, музикална теория. Двуезично издание-български и английски от Милена Куртева - 27.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-19:entry-504512017-09-19T19:47:57+02:00Двуезичнo издание - на бългаpcки и на английcки език. "Начална шкoла - музика за вcякo дете" е opигинална cиcтема за музикалнo oбучение, кoятo cъч Двуезичнo издание - на бългаpcки и на английcки език. "Начална шкoла - музика за вcякo дете" е opигинална cиcтема за музикалнo oбучение, кoятo cъчетава тpадициoнните педагoгичеcки метoди c гoлемите възмoжнocти, кoитo пpедocтавя кoмпютъpа в oблаcтта на интеpактивнoтo oбpазoвание. Tя cе cъcтoи oт: книжка c пиеcки и упpажнения за cвиpене (кoятo cъдъpжа и дoпълва учебният матеpиал oт "Шкoла пo пианo за начинаещи"); два DVD диcка c 14 кoмпютъpни уpoка; СD c игpата "Пoзнай нoтите"; инcтpукции за pабoта c кoмпютъpната пpoгpама. Учебният матеpиал е пoдхoдящo пoдбpан и пoдpеден, така че pабoтата c пpепoдавател opганичнo да cе cъчетава cъc заниманията на кoмпютъpа. Bcеки oт кoмпютъpните уpoци запoчва c кpаткo музикалнo въведение, cлед кoетo cледват задачи за pазвитие на cлуха, чувcтвoтo за pитъм и музикалната памет, запoзнаване c нoви музикалo-теopитични пoнятия и упpажнения за пpидoбиване на инcтpументалнo-двигателни cpъчнocти. Bключени cа и мнoжеcтвo филмиpани изпълнения на изучавания pепеpтoаp oт деца, кактo и забавни игpи, кoитo cпoмагат за затвъpждаване на пpидoбитите знания. Сиcтемата е cъвpеменна и ефективна. Tя пpедcтавлява cинтез oт научни и пpактичеcки метoди, дoпpинаcящи за интелектуалнoтo pазвитие на вcякo дете. Научнo дoказани cа неoбикнoвените cпocoбнocти на децата да възпpиемат c лекoта и удoвoлcтвие музикалнoтo изкуcтвo. Aктивнoтo музициpане (cвиpенетo на музикален инcтpумент) е изключителнo пoлезнo за фopмиpанетo на тяхнoтo внимание, памет, cпocoбнocт за бъpзo миcлене. Интеpактивнocтта на кoмпютъpните уpoци в cъчетание c тpадициoнните педагoгичеcки метoди пoзвoлява oбучениетo да cе извъpшва бъpзo и ефективнo, катo cеpиoзната матеpия cе уcвoява пoчти неуcетнo и c лекoта. Пpидoбитите пo тoзи начин знания и умения cтават ocнoва за oтличнo oбpазoвания, незавиcимo oт избpаната бъдеща пpoфеcиoнална наcoченocт. Tе дoпpинаcят за пpидoбиване на ценна oбща култуpа, кактo и за личнocтнoтo изpаcтване на вcякo дете. Mузиката мoже и тpябва да нocи pадocт и удoвлетвopение незавиcимo oт тpуднocтите. Mинимални изиcквания към кoмпютъpа: Windоws ХP Rаm 512 МВ 10 GВ cвoбoднo диcкoвo пpocтpанcтвo гpафичен pежим на диcплея - 1280 х 768 Норвежки скъпоценности от Емил Б. Лунд - 11.70 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504502017-09-16T17:38:10+02:00В „Норвежки скъпоценности“ Емил Б. Лунд разказва за моралното падение под бляскавото лустро на презадоволената класа В литературата Емил Б. Лунд (р В „Норвежки скъпоценности“ Емил Б. Лунд разказва за моралното падение под бляскавото лустро на презадоволената класа В литературата Емил Б. Лунд (роден в западната част на Осло през 1978 г.) е норвежкият еквивалент на Сергей Минаев („Духless”) и Фредерик Бегбеде („9,99 лв.“). Романът „Норвежки скъпоценности“ е откровено и иронично разголване на облагодетелстваната и презадоволена класа, лустрото на която е бляскаво, но под него се крие бездуховност и морално падение. „Аз съм фалшив, снизходителен и нескромен. Аз съм интелигентен, високообразован, креативен, но съм силно демотивиран и не откривам смисъл. Не стигам до никъде. Казвам се Виктор Сомерфелт, на 26 години съм“ – така се самопредставя героят на романа. Виктор е интелигентен, арогантен и високомерен млад мъж, желан от жените и будещ възхищение в мъжете. Потомък е на аристократичен норвежки род, с безукорни светски маниери и превъзходен талант във всичко. Той е добре образован и разговаря свободно както за изкуство и литература, така и за секс, изнасилвания и сухо мартини. В неговата среда, където водеща е страстната мания за съвършенство, има негласно правило: Никога не бъди себе си и никога не показвай това, което чувстваш. Но какво се случва в душата на Виктор и защо му липсват удовлетворение и равновесие? Защо арогантността и нарцисизмът му избиват над мирното и кротко, презадоволено съществуване? Защо, когато парите не са проблем, жените - и те, а алкохолът се лее в огромни количества, нещо все пак не му достига… Аристократичните норвежки фамилии, господстващата класа и ослепителният й просперитет са представени с убийствена ирония в този роман, който дава гласност на среда и манталитет, които рядко са обсъждани в скандинавската литература. Домашна храна за училище от Красимира Дечева - 12.75 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504492017-09-16T15:51:02+02:00Преди да се появят децата ми, не се замислях откъде е храната, която консумираме, след раждането на близнаците обаче всичко това започна да ме интерес Преди да се появят децата ми, не се замислях откъде е храната, която консумираме, след раждането на близнаците обаче всичко това започна да ме интересеува. И разбира се, като майка около милион пъти съм се чудила какво да сготвя. Храната хем трябва да се хареса на цялото семейство, хем да е питателна, а и според всекидневните публикации в интернет непременно трябва да е здравословна. Обсъждането на вечерята /обяда/, закуската с майките в градинката се превърна в ежедневие. Натрапчиво в началото, после изключително полезно. И след всички разговори, коментари за Е-тата в опакованите /и в неопакованите/ храни, рецепти, снимки на атрактивни за децата ястия и пр., в съзнанието ми се затвърди тезата, че най-добрата храна е домашно приготвената. Така че да се вписва в модела "здравословна". След успеха на книгата ми "Хранене до 3-годишна възраст" логично дойде продължението й - настоящата книга, съдържаща информация за изключително важен аспект от живота на децата - пълноценното им хранене в училищна възраст. Колкото по-отрано възприемат здравословния начин на живот, толкова по-лесно ще е по време на израстването. Наясно съм, че мисията "здравословно хранене в училище" си е предизвикателство, точно както съм наясно, че не бих била добър родител, ако не опитам възможното да възпитам децата си да живеят пълноценно. А здравословният начин на живот е неделима част от това. Пратеник на любовта. Необикновените деца говорят на света от Джеймс Туайман - 13.20 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504482017-09-16T15:18:15+02:00Едно необичайно пътуване из България в търсене на странно малко момче на име Марко довежда автора до фундаменталния въпрос, зададен от деца: „Какво ще Едно необичайно пътуване из България в търсене на странно малко момче на име Марко довежда автора до фундаменталния въпрос, зададен от деца: „Какво ще направите, ако разберете, че сте Пратеник на любовта, и че просветлението не е нещо далечно, че то е реалност и се случва тук и сега?“ Дълбоко в недрата на българските планини има скрит манастир, в който се обучават тези необичайни деца-мъдреци. Джеймс Туайман, сам носител на особена психична дарба, е сред малцината, получили привилегията да открият и да бъдат допуснати до този манастир – дарбата му служи за ключ и парола, удостоверяваща правото му да разговаря с тези деца. Разбира се, неговото духовно и физическо приключение минава през редица изпитания, подобни на контролни бариери, за да стигне до крайното послание на децата: че всички сме едно цяло и че единственото вярно решение може да дойде от приемането и преживяването на Любовта. Че е достатъчно да отворим очи и тогава всичко ще се промени. В крайна сметка, това е и причината да сме тук: да променим света, като възприемаме всички, включително себе си, като Пратеници на любовта. Те казват също, че мигът е настъпил и нямаме време за губене... Джеймс Туайман, известен още като „Трубадур на мира“, е световнопризнат автор и музикант, който обикаля света и изпълнява „Концерта на мира“ в едни от най-съсипаните от насилие и конфликти райони. Той е канен от представители на властта и хуманитарните организации в страни като Ирак, Северна Ирландия, Босна, Сърбия, Косово, Израел, Източен Тимур и Мексико, както и от Обединените нации в Ню Йорк. С уникалната си музика и международната си репутация Джейм Туайман привлича милиони хора в обща молитва, която да повлияе на мирния процес в страни, раздирани от ненавист и войни. Проповедничеството му започва през 1994 г., когато Туайман прави музикален аранжимент на молитвите за мир от дванадесет големи религии от цял свят. Мисията му е да покаже, че всички духовни пътища водят към една и съща цел: мира. От 1995 г. насам той подкрепя няколко мащабни молитвени бдения, на които присъстват милиони хора от цял свят. Джеймс Туайман е създател на проекта за мир „Платно с много цветове“, при който молитвите на стотици хиляди хора от земното кълбо са втъкани в едно общо платно, дълго над километър. Невероятното платно бе изложено в ООН в Ню Йорк, Пентагона във Вашингтон и бе буквално увито около Капитолия на 20 септември 2000 г. Варварски дни. Живот на сърфист от Уилям Финеган - 26.10 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504472017-09-16T15:13:43+02:00Пулицър 2016 за автобиографичен роман Пулицър 2016 за автобиографичен роман Източна философия. Големите мислители и мъдреци на Изтока от древността до наши дни от Кевин Бърнс - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504462017-09-16T15:10:01+02:00Книгата предлага обстоен и достъпен анализ на творчеството на най-влиятелните представители на основните източни философски традиции от древността до Книгата предлага обстоен и достъпен анализ на творчеството на най-влиятелните представители на основните източни философски традиции от древността до наши дни. От будизма до исляма, от Конфуций до Ганди, концепциите са изложени живо и увлекателно, а повествованието съдържа и биографична информация за източните мислители. Вместо да обяснява цялата интелектуална история на даден философ, авторът изследва централната тема в творчеството му и я използва, за да поясни същината на мисловната школа, към която той принадлежи. Сборникът изследва фундаменталните идеи, върху които се гради източната философия, улеснява разбирането им и провокира размисъл. Ангелът и Яков от Георги Ганев - 14.40 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504452017-09-16T15:06:07+02:00В тъжния си роман „Ангелът и Яков“ Георги Ганев взема без колебание по нещо от живота на всеки от нас, за да го вплете в съдбата на своите герои и так В тъжния си роман „Ангелът и Яков“ Георги Ганев взема без колебание по нещо от живота на всеки от нас, за да го вплете в съдбата на своите герои и така да ги направи плът от плътта ни. Корените им се преплитат с нашите в осквернената от политически страсти и нравствени падения родна почва, пият жизнени сокове от отровните извори на собствените си погрешни представи и примитивни убеждения. Деградацията на комунизма, последвана от деградация на демокрацията, поражда личностна деградация, от която спасение носи само любовта – онази любов, заради която Ангелът започва своята борба с Яков, и която в крайна сметка кара Яков да се обърне към него със сакралното „Отче“. Йото Пацов Годен за терористически акции от Румен Евтимов - 16.20 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504442017-09-16T15:00:26+02:00Книгата е посветена на нелегалната Вътрешна Западнопокраинска Революционна Организация „ВЪРТОП“, действала през 20-те и 30-те години на миналия век, н Книгата е посветена на нелегалната Вътрешна Западнопокраинска Революционна Организация „ВЪРТОП“, действала през 20-те и 30-те години на миналия век, на обречената борба за освобождение на окупираните от Сърбия Западни покрайнини и възвръщането им в пределите на България. Документалният разказ се основава изключително на достъпните източници от Централния държавен архив, Архива на МВР, Архива на ДС, Военноисторическия архив и др. Използвана е и информация, публикувана в българската и югославянската преса от онова време, както и литературни източници и монографии по темата. Представени са обстоятелствата около възникването на организацията, нейната дейност, развитие на тактическите виждания и идейните противоборства, довели до разцеплението; взаимодействието с ВМРО на Иван Михайлов, отношенията с военните и полицейските власти, извършените акции „във вътрешността“, дадените жертви... Отделни очерци са посветени на членовете на ЦК и ръководители на радикалната организация Иван Гьошев, Асен Николов и Крум Гопов, на белградския атентатор Любомир Янакиев и въртопците Владимир Станчев, Тодор Петров, Владимир Керавски, Никола Велков и Манол Йотов. В приложение към книгата е представена оперативната разработка „Кобра“, водена от ДС през 1951-1957 г. срещу Крум Гопов, един от основателите и ръководителите на „Въртоп“. Разработката показва не само отношението на комунистическата власт към „бившите хора“ с национално-патриотични възгледи, но и технологиите и методите, използвани от службата. Публикувани са документи от досието, свързани с историята на националноосвободителната организация. Вицове за деца от - 8.99 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504432017-09-16T14:57:23+02:00Кой не обича да се смее? Факт е, че децата си разказват вицове още от детската градина. Прекрасните илюстрации в тази книга допълват забавлението. А п Кой не обича да се смее? Факт е, че децата си разказват вицове още от детската градина. Прекрасните илюстрации в тази книга допълват забавлението. А понякога и те са виц сами по себе си. Книгата е подходяща и за цялото семейство. Повече за значението на хумора за децата можете да прочетете в предговора. Надяваме се, че заедно със забавлението ще ги провокираме да четат повече. Летящата планета от Александър Ненов - 13.41 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504422017-09-16T14:32:54+02:00Как си представяте живота на Земята през 2054 г.? Свръхтехнологичен, свръхудобен и едновременно с това заплашван всеки миг от неизбежна екологична кат Как си представяте живота на Земята през 2054 г.? Свръхтехнологичен, свръхудобен и едновременно с това заплашван всеки миг от неизбежна екологична катастрофа? От какво ще трябва да се лиши обикновеният човек, за да бъде опазена планетата? Кои черти ще съхрани у себе си човечеството? „Летящата планета“ е едновременно антиутопия и реалистичен сценарий, отговарящ на тези въпроси. Александър Ненов разказва за общество, което сляпо се води от законите на природозащитничеството. Науката е спряла да се развива, защото напредъкът води до изчерпване на ресурсите и до сигурен апокалипсис. Хората са жертвали прекалено много и само чувствата и емоциите са тези, които продължават да ги движат напред... Напред към срещата с една нова цивилизация. Бурни времена. Екстремни събития между живота и смъртта от Васил Вълчанов - 10.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504412017-09-16T14:30:29+02:00Васил Вълчанов, капитан далечно плаване и легенда, разказва с обикновени думи, без ненужна претенциозност, за събития и реални личности, свързани със Васил Вълчанов, капитан далечно плаване и легенда, разказва с обикновени думи, без ненужна претенциозност, за събития и реални личности, свързани със сложния му морски живот. Основната нишка на разказа засяга живота на безпартийния капитан, който изпълнява успешно дълбоко засекретена мисия, преминавайки с кораба си през строгия турски контрол на Босфора и Дарданелите и през плътната френска военноморска блокада на цялото северноафриканско крайбрежие, за да разтовари ценната „стока“ в Триполи, откъдето е отправена към фронта на алжирските партизани… Включват се и истории от живота му като наемен помощник-капитан на италианския танкер „Жозефина Жирарди“ в Егейско море по време на Втората световна война – през юни 1941 г., дни преди Германия да нападне Съветския съюз. Танкерът е торпилиран от английска подводница и при тази трагедия остават живи само двама души, единият от които е българинът Васил Вълчанов. Описано е и опасното приключение непосредствено след войната, през 1946–1947 г., когато морска буря го принуждава да търси убежище в гръцки води по време на обхванатата от гражданска война Гърция. Когато между двете ни страни няма дори дипломатически отношения и те са формално в състояние все още на война. Тогава целият му екипаж е арестуван. След дълги месеци е изправен пред гръцкото правосъдие с обвинение за шпионаж. Смъртни присъди заплашват всички... Тези интересни разкази са одухотворени от невероятните напрегнати картини на морски бури, на красиви морски вечери, на живописни пейзажи на далечни и близки брегове, на патриотични чувства към България, на любов към семейството, на уважение и обич към един народ – алжирския, воюващ за своята национална независимост. Както и невероятно силното художествено описание на съчетанието между чисто човешкия страх и мъжката смелост пред силите на природата. Книгата изобилства от факти, подкрепени с цифри, както и реални личности, участвали в събитията от онова време. 100 неща, които успелите хора правят от Найджъл Къмбърланд - 15.30 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504402017-09-16T14:25:11+02:00Всички знаем какви искаме да сме, но е трудно винаги да бъдем такива. Всички сме чували или чели правилата на успеха, но тази книга е вашият шанс да г Всички знаем какви искаме да сме, но е трудно винаги да бъдем такива. Всички сме чували или чели правилата на успеха, но тази книга е вашият шанс да ги приложите в живота си. Тя ви насочва какво да правите и как да свикнете да го правите. Ето и някои от съветите в нея: Родени сте като оригинали, не умирайте като копия. Не се тревожете за нещата извън контрола ви. Купувайте си преживявания, не вещи. Не можете да промените миналото си, а само начина, по който го възприемате. Този наръчник ще ви помогне да прецените какво представлява за вас успехът. Ще разберете кои са начините да усъвършенствате живота си във всички негови аспекти. Но това няма да е достатъчно. Ако се стремите към траен успех, изпълнявайте упражненията, предложени от известния мотивационен експерт. Четете, следвайте съветите и скоро ще усетите разликата. Монтаю: катарите и Инквизицията (1294 - 1324) от Еманюел Льо Роа Ладюри - 32.40 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504392017-09-16T14:18:21+02:00На Голяма Богородица през 1309 г. заради изповядване на катарската ерес е арестувано почти цялото възрастно население на пиренейското селце Монтаю, за На Голяма Богородица през 1309 г. заради изповядване на катарската ерес е арестувано почти цялото възрастно население на пиренейското селце Монтаю, закътано на 1300 м високо в планината. Тази история става известна на целия свят благодарение на един изключителен документ – „Регистър на Инквизицията“, дело на Жак Фурние – епископ на Памие (папа Бонифаций VІІІ от 1334 г.), който с особена жар разпитва всички обвинени и заподозрени, като ги кара да си кажат и „майчиното мляко“ и успява да извади на бял свят всички тайни в селото: нищо не убягва от проницателния му поглед – нито във всекидневния, нито в интимния живот на хората. Еманюел Льо Роа Ладюри претворява протоколите от разпитите в научен труд – използвайки методите на историята, етнологията, антропологията, социологията, психологията, той създава истински роман за живота на народа в разкъсваната между католицизма и катарството Окситания в началото на ХІV в. Книгата ни среща с образи като свещеника Клерг – едновременно убеден катар и агент на Инквизицията, страстен почитател на нежния пол и любящ син, красивата благородничка Беатрис дьо Планисол, овчаря Пиер Мори и много други реални личности, които разкриват истинския лик на живота през Средновековието. Книгата бележи един от върховете в постиженията на историческата антропология и много бързо се превръща в световен бестселър, като само във Франция достига 250 000 екземпляра тираж, а заедно с преводите на множество езици, включително на японски и китайски – над 2 милиона. Еманюел Льо Роа Ладюри (19 юли 1929) е френски историк, ученик на Фернан Бродел, дълги години титуляр на катедрата по история на модерната цивилизация в Колеж дьо Франс, един от най-ярките представители на школата на „Анали” и една от емблематичните фигури в модерната френска и световна историография. Какво радва мозъка ви и защо трябва да правите обратното от Дейвид Дисалво - 14.40 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504382017-09-16T14:13:43+02:00Защо често избираме път на поведение с катастрофални последици? Защо сме склонни да саботираме сами трудно извоювани позиции? Защо настояваме, че сме Защо често избираме път на поведение с катастрофални последици? Защо сме склонни да саботираме сами трудно извоювани позиции? Защо настояваме, че сме прави дори когато всички доказателства сочат обратното? Тази книга ще отговори на всички тези въпроси и ще ви помогне да разберете механизмите на ума. Тя ще ви отвори очите за един забележителен парадокс: това, което иска вашият мозък, често не е онова, от което се нуждае. В действителност голяма част от онова, което прави мозъка ни „щастлив“, води до грешки, предубеждения и изкривявания, а измъкването от собствената ни глава се оказва изключително трудно. Авторът ще обясни необяснимото: защо често мислим и действаме по начин, който изцяло противоречи на собствените ни интереси. Ще извади на показ автоматичните ментални модели, които управляват живота ни. Ще ни запознае с механизмите за манипулация, за да не ставаме пионки в чуждата игра за надмощие. В подкрепа на тезата си Дисалво ще включи изследвания от еволюционната и социалната психология, когнитивната наука, неврологията и дори маркетинга и икономиката. В реултат на наученото ще успеем да идентифицираме слабостите на мозъка си, за да живеем по-осъзнат и пълноценен живот. Добре аргументиран наръчник за разкриване на причините, които ни карат да мислим и постъпваме по начин, подкопаващ интересите ни. Ако искате да знаете защо правите определени неща и как да не се превърнете в жертва на нечии тактики за манипулация, препоръчвам ви да прочетете тази книга. – Филип Зимбардо, автор на „Ефектът Луцифер“ Минали дни (издание, допълнено с непубликувани снимки) от Александър Божинов - 17.10 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504372017-09-16T14:09:50+02:00Събитията се явяваха, изменяха, а наедно с тях и хората. Аз живеех с тия събития, всякога с молива или писалката в ръка, дружах и с много от чините Събитията се явяваха, изменяха, а наедно с тях и хората. Аз живеех с тия събития, всякога с молива или писалката в ръка, дружах и с много от чинителите на събитията и си взимах бележки – някои върху дребни късчета хартия, а други оставаха в паметта ми. Така у мене се събраха доста много спомени, защото и години доста много преживях. Един ден се яви при мене представител от издателството на Писателския съюз и ми предложи да напиша някои от моите спомени и да ги предам на издателството. На тая покана отговорих благосклонно, защото тя идваше от място отговорно и осведомено, а не от случайно лице или издателство. Дали това, което съм написал, ще бъде занимателно за моите читатели, дали в моите спомени ще има неща, които не са били известни досега, а ония, които са били известни, са били криво отбелязани, преценявани и предавани, това ще разбера, когато спомените ми бъдат разгледани от онези, които умеят спокойно да четат и да се пренасят назад в историята на нашия живот след Освобождението ни. Тия спомени са едно кратко свое животоописание, казано сърдечно и без всякакви преувеличения, а онова, което не съм казал, то не би занимавало никого. Александър Божинов Акад. Александър Николов Божинов (1878–1968) е известен български карикатурист, илюстратор, живописец, сценограф. Създател на съвременната българска карикатура, която се характеризира с изключителна майсторска линия и остроумен текст. Открояват се неговите карикатури срещу личния режим на Фердинанд, осмиващи котерийните борби на политическите партии. Известни са и неговите пейзажи и жанрови сцени из градския бит, както и сценографските му решения в Народния театър. Илюстрирал е и много книги за деца. Автор на положителните типови герои на българските селяни: Пижо и Пендо. Има сериозен принос в развитието на българската и световната карикатура. Светулки в косите на мрака/твърда корица от Горазд Зографски - 6.30 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504362017-09-16T14:04:11+02:00БЕЗВРЕМИЕ Валяха звезди. И всеки миг вдишвах. Като мушица щастлива! Като забързана мравка. Земята кръжеше по свойта спирала и д БЕЗВРЕМИЕ Валяха звезди. И всеки миг вдишвах. Като мушица щастлива! Като забързана мравка. Земята кръжеше по свойта спирала и дните изгаряха – сякаш свещи на вятър. Години са минали, векове може би! Мъдростта на сфинкса чувствам във себе си. А като дете – продължавам да ровя в пясъка, правя си часовници, замъци – по-трайни от всичко останало. Светулки в косите на мрака от Горазд Зографски - 4.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504352017-09-16T14:04:06+02:00БЕЗВРЕМИЕ Валяха звезди. И всеки миг вдишвах. Като мушица щастлива! Като забързана мравка. Земята кръжеше по свойта спирала и д БЕЗВРЕМИЕ Валяха звезди. И всеки миг вдишвах. Като мушица щастлива! Като забързана мравка. Земята кръжеше по свойта спирала и дните изгаряха – сякаш свещи на вятър. Години са минали, векове може би! Мъдростта на сфинкса чувствам във себе си. А като дете – продължавам да ровя в пясъка, правя си часовници, замъци – по-трайни от всичко останало. Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. 2 от Пламен Калчев - 10.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504342017-09-16T14:01:01+02:00Монографията "Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. Част 2. Коравосърдечност и неемоционалност" представя българска адаптация на Въпросник за Монографията "Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. Част 2. Коравосърдечност и неемоционалност" представя българска адаптация на Въпросник за коравосърдечност и неемоционалност (Frick, 2004): факторна структура, надеждност, валидност и норми. Книгата е предназначена за специалисти в областта на психологическата диагностика и оценка на развитието. Пламен Калчев е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор на психологическите науки. Распутин и залезът на Романови от Дъглас Смит - 25.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504332017-09-16T13:26:46+02:00Сто години след убийството на Распутин в масовото съзнание той все още е олицетворение на злото, романтично-демоничен герой от попкултурата и образ с Сто години след убийството на Распутин в масовото съзнание той все още е олицетворение на злото, романтично-демоничен герой от попкултурата и образ с разнообразни превъплъщения в социалния, религиозния и политическия живот на съвременна Русия. Това е убийство, което слага край на династията Романови и на монархията въобще, като не само сбъдва думите на самия Распутин приживе, но и отваря път за радикални исторически промени в държавата и по света за десетилетия напред. Това убийство, парадоксално, е посрещнато с възхвали и възторг, с очакването, че така ще се решат проблемите на страната. Но Распутин не е причината за тези проблеми, а само един от симптомите им. Всичко останало е истинският дух на Русия – "страна, в която всяка радост изисква смърт, а всяка крачка напред стъпва върху трупове". "Ако се интересувате от истината за домашния пророк и лечител на Романови, това е книгата, която трябва да прочетете." Борис Акунин, писател "Най-доброто, най-пълното и най-точното изследване върху Распутин, което успява да го представи през различни гледни точки и да обясни как фактите за него се превръщат в мит." Робърт К. Маси, историк и биограф, носител на "Пулицър" и на "Карнеги" "Забележителен научен труд, увлекателно четиво, педантично криминално разследване и прекрасна социална панорама от последните години на имперска Русия – това е книгата на Дъглас Смит." Хелън Рапапорт, историчка и писателка Стефан Стамболов - революционер без революция от Веселин Игнатов - 6.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504322017-09-16T13:23:47+02:00Не е задължително човек да бъде значима обществена фигура, за да се изкривят за добро или за зло делата му. Мащабът на деформацията обаче е правопропо Не е задължително човек да бъде значима обществена фигура, за да се изкривят за добро или за зло делата му. Мащабът на деформацията обаче е правопропорционален на величината на дееца. Емблематични са случаите на колосите Левски и Ботйов, за които са изказани и притурени толкова недомислици и глупости. И за Стамболов са ни нужни повече от две ръце, за да отброим с пръстите им всички исторически несъответствия, които му приписват. Той има своето място, постижения и заслуги в историята, но те не ни освобождават от задължението да не подминаваме със снизхождение неговите грешки и провали, нито да поддържаме сляпото преповтаряне на неистини за ролята му в националната революция. Време е да надмогнем индулгенцията на държавничеството му в свободна България и да преразгледаме хладнокръвно стореното от Стамболов в годините на игото. Мрън-мрън. Нови стихотворения от Недялко Йорданов - 3.40 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504312017-09-16T13:19:43+02:00Мислите на обичания поет за живота и смъртта, за младостта и старостта, за вдъхновението, за обичта и близостта, за времето, в което живеем, са облече Мислите на обичания поет за живота и смъртта, за младостта и старостта, за вдъхновението, за обичта и близостта, за времето, в което живеем, са облечени в прелестните, напевни, емблематични за творчеството му рими. Неговите "словесни ребуси за любовта", мъката му по изгубените за родината българчета, копнежът му да се посвещава на своята лирична муза всекидневно, да не замлъква перото му задълго, са само част от темите. О, боже, закъде съм... Шегата настрана. Почти не се заглеждам във хубава жена. Сънят ми е реалност... Реалността е сън... И значи... И изобщо... И въобще... Мрън-мрън! Морски екстаз. Книга 10 от поредица Под знака на любовта от Валънтайн Уилямс - 8.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504302017-09-16T13:11:37+02:00Изкушение, страст и екзотични флиртове се преплитат в историята на чаровна американка и английски художник, разделени насила в първата им брачна нощ. Изкушение, страст и екзотични флиртове се преплитат в историята на чаровна американка и английски художник, разделени насила в първата им брачна нощ. Тя попада във водовъртеж от изненадващи събития, а той е омаян от знойна испанка, но и двамата неспирно преследват любовта на живота си. Какви тайни крие загадъчната къща на морския бряг, в която се срещат съдбите на всички герои? Какви невидими нишки са предопределяли пътя на всеки от тях до самия край на неочакваната развръзка? Това е роман за изпитанията, пред които се изправят неуверените сърца и романтичните души – увлекателен разказ, изпълнен с драматизъм, превратности, благородство и дива страст. Греховни нощи. Книга 9 от поредица Под знака на любовта от Ани Виванти - 8.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504292017-09-16T13:11:35+02:00Тя е бунтарка по природа, а той е обрекъл себе си в името на другите. Тя е бледа северна красавица, а той е изваян от абанос южен бог. Разделят ги рел Тя е бунтарка по природа, а той е обрекъл себе си в името на другите. Тя е бледа северна красавица, а той е изваян от абанос южен бог. Разделят ги религия, традиции, богатство и разстояния. И тонове предразсъдъци и омраза. Но пътеките на любовта неизменно намират правилния път независимо от жертвите, годините и изпитанията. Само трябва да се вслушаш в сърцето си и да му се довериш… Този роман сгрява душата и възражда надеждата, че любовта е способна да преодолее всичко и да надживее времето и пространството. Сюжетът е талантлива вариация на вечните мотиви за всеопрощението и страстта. Прелъстителят. Книга 8 от поредица Под знака на любовта от Емил Ришбург - 8.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504282017-09-16T13:11:32+02:00Това е роман за пламенната любов между млада наследница на голямо богатство и красив офицер от флота. Съдбата обаче не е благосклонна към трепетите на Това е роман за пламенната любов между млада наследница на голямо богатство и красив офицер от флота. Съдбата обаче не е благосклонна към трепетите на сърцата им – вместо за избраника си девойката трябва да се омъжи за коварен измамник, поставил на карта честта ѝ. Ала с един хитроумен трик ролите се разменят – измамникът е измамен, прелъстителят всъщност се оказва прелъстен. Ще има ли втори шанс от съдбата? „Прелъстителят“ е роман, изпълнен с драматизъм и горещи емоции, който се чете на един дъх. Сюжетът следва най-добрите образци в жанра, а неочакваните обрати са в стила на любимите на много поколения приключенски класики. Изваяни в страст. Книга 7 от поредица Под знака на любовта от Анри Ардел - 8.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504272017-09-16T13:11:29+02:00Свенлива, мечтателна девойка среща мъжа на мечтите си – талантлив скулптор, обвит в романтичния ореол на трагичната любов. Тя е решена да свърже живот Свенлива, мечтателна девойка среща мъжа на мечтите си – талантлив скулптор, обвит в романтичния ореол на трагичната любов. Тя е решена да свърже живота си с него завинаги, но той не е готов да забрави предишната си изгора – страстна руска поетеса. Класическият любовен триъгълник се заплита от серия разкъсващи съмнения и подозрения, за да се стигне до най-неочакваната развръзка. Коя ще се окаже истинската муза за даровития творец? „Изваяни в страст“ е роман за изстраданата обич, която разцъфва след изпитания и превратности, и за чувствени плътски наслади, на които са способни само хората на изкуството. Котките: Практически наръчник от Стария опосум от Т. С. Елиът - 14.40 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504262017-09-16T13:05:05+02:00В тази книга - „Котките: практически наръчник от Стария опосум”, е събрано цяло котешко общество - от Джени Ярка-шарка, която обича да поляга на слънч В тази книга - „Котките: практически наръчник от Стария опосум”, е събрано цяло котешко общество - от Джени Ярка-шарка, която обича да поляга на слънчевите места и има нрав на главатарка, през котешките разбойници Мънгоджери и Ръмпълфъс до бродещия котарак Ръмжигър. Големият поет Т. С. Елиът пише тези шеговити детски стихове през 1939 г. Но само привидно „Котките” е книга за деца. Защото „Котките: практически наръчник на Стария опосум” има и много почитатели сред възрастните. Сред тях е и британският композитор Андрю Лойд Уебър, който вдъхновен от котките на Томас Елиът, създава през 1981 г. едноименния мюзикъл. Сега „Котките: практически наръчник от Стария опосум” излиза в чудесния превод на Ангел Игов, но има и още нещо - с тази книга се слага началото и на една нова поредица - „Големите за малките”. Тя включва все книги, които известни имена в литературата са създавали за децата. Но в същото време това ще бъдат и издания, които ще е колкото за малките, толкова и за големите читатели. Истанбул червен от Ферзан Йозпетек - 13.05 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504252017-09-16T12:45:06+02:00„Истанбул червен” (2013) е литературният дебют на известния италиански режисьор с турски корени Ферзан Йозпетек. Книгата е обяснение в любов към родн „Истанбул червен” (2013) е литературният дебют на известния италиански режисьор с турски корени Ферзан Йозпетек. Книгата е обяснение в любов към родни му Истанбул, носталгичен разказ, обагрен в червеното на истанбулските залези, на старите трамваи, на изящните чаши за чай. Червеното на кръвта на младостта и на страстта. *** Той и Тя. Непознати, срещнали се в самолета за Истанбул. Той е турски режисьор, живеещ в Рим. Внезапното завръщане у дома е завръщане и към миналото, към спомените за майка му, красива и печална жена; за баща му, изчезнал мистериозно и също толкова мистериозно появил се отново след десет години; за баба му, изисканата „османска принцеса”. За първото хвърчило, първия филм, първите откраднати целувки. Тя е бизнес дама, пътуваща по работа със съпруга си. Градът с вековна история и много имена ще й предложи не само силно сутрешно кафе, но и приятелство, непозволена любов и възможност да преоткрие себе си. Екранната версия на “Истанбул червен” е турско-италианска копродукция и вече се радва на зрителски успех и на множество номинации. *** Любов. Какво научих за любовта? Знам само, че тя съществува. Това, което научих за любовта и все още продължавам да уча, е същото, което обяснявам във филмите си. И то е, че никога не забравяме онези, които обичаме, защото те са винаги с нас; че има нещо, което ни свързва завинаги с тях, дори когато са си отишли. Научих, че има непостижима любов, несекваща любов, любов, която е можела да разцъфти, но е била попарена, преди да има шанс. Научих, че е по-добре любовта да те нарани и дори да ти остане белег: по-добре е да изгориш, отколкото сърцето ти да е вледенено като зимата. „Истанбул червен” (2013) е литературният дебют на известния италиански режисьор с турски корени Ферзан Йозпетек. Книгата е обяснение в любов към родни му Истанбул, носталгичен разказ, обагрен в червеното на истанбулските залези, на старите трамваи, на изящните чаши за чай. Червеното на кръвта на младостта и на страстта. Лимонов от Еманюел Карер - 17.40 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-16:entry-504242017-09-16T12:41:17+02:00„Лимонов“ е романизираната биография на Едуард Лимонов (р. 1943 г.) – руски писател, политик, противоречива и ексцентрична личност. Лимонов е бил дреб „Лимонов“ е романизираната биография на Едуард Лимонов (р. 1943 г.) – руски писател, политик, противоречива и ексцентрична личност. Лимонов е бил дребен бандит в Украйна; идол на съветския ъндърграунд по времето на Брежнев; клошар, после слуга на милиардер в Манхатън; моден писател в Париж – и автор на 10 книги; войник на страната на сърбите във войните в Югославия; трикратен политически затворник – в два затвора и един лагер; основател и харизматичен шеф на обявената извън закона Национал-болшевишка партия в Русия; кандидат за президент; основател на опозиционно движение срещу Путин. Вижда себе си като герой, много хора го виждат като фашист – на когото обаче, казва Карер, трябва да му се признае едно: Той обича и винаги е обичал само необлагодетелстваните… Предпочита бедните пред богатите, завършените мръсници, които са рядкост, пред добродетелните, които са легион, и колкото и хаотична да изглежда траекторията му, в нея има определена последователност и тя е, че той винаги, абсолютно винаги е бил на страната на несретниците. По повод на тази своя книга Карер казва и следното: Смятам, че будистката сутра, която гласи: „Човекът, който се мисли за по-висш, по-низш или дори равен на друг, не разбира реалността“, е върхът на мъдростта и че един живот не стига, за да я вградим в себе си. За мен писането на тази книга беше особен начин да работя по въпроса. Еманюел Карер (р. 1957 г.) е внук на руски емигранти, син на известната френска интелектуалка, историчката Елен Карер-д’Анкос е френски кинокритик, сценарист и писател. Завършва политически науки, но изкуствата и литературата го влекат много повече. Започва кариерата си като кинокритик, а през 1984 г. издава първата си книга „Смелост“. Пише и сценарии, един от които - „Снежният клас“ - получава наградата „Фемина“ (1995). Поразен от аферата Жан-Клод Роман, която потриса френското обществено мнение през 1993 г., той присъства на процеса и се свързва с убиеца с намерението да напише книга. Така се появява „Врагът“ – прозвище на Сатаната, на злото, подтикнало Роман да избие цялото си семейство. През 2002 г. книгата е екранизирана от Никол Гарсиа. Градският монах от Педрам Шоджай - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-15:entry-504232017-09-15T20:45:05+02:00"Аскетиците се отказват от света. Ние обаче имаме да плащаме ипотеки, наеми, такси за обучение и вноски за коли, които непрекъснато трябва да зареждам "Аскетиците се отказват от света. Ние обаче имаме да плащаме ипотеки, наеми, такси за обучение и вноски за коли, които непрекъснато трябва да зареждаме с гориво. Други принципи са ни нужни, за да навигираме в този свят, ръководен от парите, постоянното напрежение и недостига на време, където непрекъснато някой изисква нашето внимание. Светът, в който живеем, не е тих и спокоен, и в него рядко цари мир. Как тогава да намерим вътрешен покой и същевременно да се справим с всичките проблеми, които са ни на главата?" Педрам Шоджай следва биология в Калифорнийския университет в Лос Анжелис. Завършва магистратура по източна медицина. Двайсет години от живота си тренира кунг фу, тай чи, и други бойни изкуства. Занимава се усърдно с йога. Пътува много по света и се среща с хора, които го вдъхновяват за книгите и филмите му. Редактор на списание BeMore .Сайтът му Well.Org се радва на все по-нарастваща популярност. Брулени хълмове от Емили Бронте - 14.95 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-15:entry-504222017-09-15T20:24:50+02:00Емили Бронте (1818 – 1848) е английска писателка и поетеса, една от сестрите Бронте, чиито романи поставят нови стандарти в английската литература. Тя Емили Бронте (1818 – 1848) е английска писателка и поетеса, една от сестрите Бронте, чиито романи поставят нови стандарти в английската литература. Тя умира от туберкулоза едва на тридесет години и не успява да види огромния успех на единствения си роман „Брулени хълмове“, публикуван през 1847 г. Второто издание е отпечатано посмъртно след редакция от сестра й Шарлот Бронте през 1850 г. Книгата постига такава популярност, че превръща родния й Йоркшир във важен туристически обект. Дори днес, сто и седемдесет години след издаването му, „Брулени хълмове“ e считан за един от най-великите любовни романи на всички времена. По него има многобройни филмови адаптации, оперни и балетни постановки. Мургавият Хийтклиф е подхвърлено дете, което намира подслон в йоркширското имение „Брулени хълмове“. Господарят на имението отглежда момчето редом с другите си деца – Хиндли и Катрин. След смъртта му обаче за Хийтклиф настъпват тежки дни. Хиндли го тормози и унижава, но с Катрин са неразделни и скоро близостта им прераства във всепомитаща любов. Кати е принудена да избира между първичния и необуздан Хийтклиф и нежния и образован благородник Едгар Линтън. Въпреки че обича Хийтклиф с цялото си сърце, тя взема съдбоносното решение да отговори на очакванията на обществото. И избира Линтън. Хийтклиф напуска „Брулени хълмове“ , но се завръща там след години. Богат, образован и жадуващ отмъщение. Отмъщение, което ще застигне и следващото поколение, за да измие болката от една несбъдната любов, по-силна дори от смъртта. Малък майстор: На строителната площадка от - 19.95 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-15:entry-504212017-09-15T20:22:08+02:00Прочети история и построй строителна площадка! В тази книга ще намериш забавна история, фигурки на строители и инструменти и две строителни ма Прочети история и построй строителна площадка! В тази книга ще намериш забавна история, фигурки на строители и инструменти и две строителни машини, които да сглобиш с болтове и гайки! Прочети историята... Строителите започват изграждането на нова сграда. Докато подготвят терена за строеж, всеки използва любимия си инструмент или машина. Приятелите се трудят неуморно, само Емо прави изключение... какво ли чака? Сглоби строителните машини... Всичко, необходимо да разиграеш историята, е включено в книгата: елементи за сглобяване, болтове, гайки и гаечен ключ, за да направиш самосвал и багер с движещи се части. Освен това има фигурки на част от героите и инструментите. Дай воля на въображението си... Можеш да използваш строителните машини и фигурките, за да измислиш своя история за това какво се случва на строеж и как преминава денят на строителите. Създай триизмерна строителна площадка за игра с лесните за сглобяване строителни машини и фигурките на героите и инструментите. Книга за учителя по Философия за 8. клас от Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев - 4.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-15:entry-504202017-09-15T14:38:21+02:00 Учебна тетрадка по Философия за 8. клас от Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев - 3.24 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-15:entry-504192017-09-15T14:36:34+02:00 Информационни технологии 8. клас от Виолета Маринова - 10.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-14:entry-504182017-09-14T00:39:16+02:00Учебникът по Информационни технологии за 8. клас е създаден в печатно и електронно издание с обогатени дидактични ресурси. Учебният пакет съдържа още Учебникът по Информационни технологии за 8. клас е създаден в печатно и електронно издание с обогатени дидактични ресурси. Учебният пакет съдържа още книга за учителя и учебна тетрадка. Предназначен е за общообразователна подготовка по информационни технологии в 8. клас и обхваща в цялост учебната програма на Министерството на образованието и науката, влизаща в сила от 2017–2018 учебна година. Целите, поставени в учебната програма, се постигат чрез ясна методическа концепция, разработена в: 5 глобални раздела 18 урочни модула (18 за нови знания, от които 17 са комбинирани уроци с упражнения с ясно изразена практико-приложна насоченост) 6 теста за текущ контрол и проверка 1 тема с упражнения, включващи интегриране на дейности 2 урочни единици за обобщение Музика за 8. клас от Я. Рускова, С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова - 7.65 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-14:entry-504172017-09-14T00:30:46+02:00УВАЖАЕМИ ОСМОКЛАСНИЦИ, И през тази учебна година ще продължим да изучаваме музика със сърце и любознателен ум. Заедно ще преминем през вековната ис УВАЖАЕМИ ОСМОКЛАСНИЦИ, И през тази учебна година ще продължим да изучаваме музика със сърце и любознателен ум. Заедно ще преминем през вековната история на музикалното изкуство, докато пеем и слушаме различна музика. Ще открием мястото и приноса на българските музикални творци от далечното минало до наши дни. Ще се докоснем и до връзката на музикалното изкуство с други науки и изкуства (история, литература, философия, театър, изобразително изкуство и др.). Надяваме се да приемете часовете по музика като възможност да обогатите своето художествено и духовно познание. Нека музиката да бъде ваш спътник в живота, да ви вдъхновява и да ви помага да разбирате себе си и окръжаващия свят. Авторите Учебник по Философия за 8. клас от Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев - 8.01 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-14:entry-504162017-09-14T00:23:42+02:00Одобрен със Заповед РД 09-3256/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Одобрен със Заповед РД 09-3256/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Информатика за 8. клас със CD от Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев - 12.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-14:entry-504152017-09-14T00:18:45+02:00Учебникът по информатика за 8. клас на издателство „Просвета” е създаден с много любов от екип от професионалисти – преподаватели във водещи университ Учебникът по информатика за 8. клас на издателство „Просвета” е създаден с много любов от екип от професионалисти – преподаватели във водещи университети и математически гимназии, и изразява тяхното отношение към най-важната цел на образованието на децата ни – да се научат да мислят! Базиран на множество примери и задания от ежедневието и различните научни области, учебникът подпомага развитието на умения за анализ, критическо мислене, моделиране на проблемна ситуация, вземане на решение и създаване на завършен функционален продукт. При създаването на комплекта по информатика за 8. клас авторите са интегрирали опита си в преподаване на обектно ориентирано програмиране както на ученици, така и на действащи и бъдещи учители. Приложили са доказано добри практики както за структуриране и представяне на учебното съдържани, така и за оценяване на постиженията на учениците. С учебника по информатика за 8. клас учениците ще се впуснат в необятния свят на информатиката и програмирането с Java. Ще се запознаят с математическите основи на информатиката и още при първите си стъпки ще създадат собствени уникални приложения с графичен потребителски интерфейс. Всеки от уроците е базиран на една основна проблемна ситуация в контекста на ежедневието и интересите на учениците, чрез която се въвеждат в новата материя и изграждат новите умения. Решаването на поставения основен проблем гарантира постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати. При по-предизвикателните концепции е достатъчно да следват дадените стъпки, а при по-леките – съпътстващите упътвания и анализи. За удобство новите понятия и умения са изведени в началото на урока. За по-будните ученици авторите са подготвили и допълнителни предизвикателства. Вярваме, че учебникът по информатика за 8. клас ще превърне предизвикателството да преподавате по изцяло нова учебна програма, в незабравимо приключение – мотивиращо, стимулиращо и забавно както за учениците, така и за вас! Ирник. Тринадесети том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504142017-09-13T22:09:06+02:00 Авитохол. Дванадесети том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504132017-09-13T22:09:03+02:00"Четиво, което ни връща векове назад към корените, към една история кои сме, откъде идваме и защо сме тук. С всяка страница пътувам заедно с героя из "Четиво, което ни връща векове назад към корените, към една история кои сме, откъде идваме и защо сме тук. С всяка страница пътувам заедно с героя из степта, волна като птица." Атли. Единадесети том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504122017-09-13T22:09:00+02:00Когато разтвориш страниците на тази книга, ще попаднеш в чудния свят на Токораз Исто и ако се взреш внимателно, ще видиш, че от картините, които той р Когато разтвориш страниците на тази книга, ще попаднеш в чудния свят на Токораз Исто и ако се взреш внимателно, ще видиш, че от картините, които той рисува, струи Светлина. Тази Светлина идва от душите на българите, от вечния огън на България, от саракта. И само от теб, скъпи читателю, зависи дали ще успееш да откраднеш една искрица от Земята на Тангра и когато затвориш последната страница на книгата, историята на България да продължи… И сега, когато имаш светило, да осветяваш Пътя си, ще имаш ли смелост да потеглиш на дългото и трудно пътешествие към Себе си!? Аз вярвам, че ДА! Нека Орендата те води и Тангра бди над теб! И нека историята за България започне отначало… Атиле. Десети том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504112017-09-13T22:08:56+02:00"В многотомната поредица "Тангра" е разказана историята на българския народ така както никога не сте я чували и няма къде да я прочетете. "Тангра" е т "В многотомната поредица "Тангра" е разказана историята на българския народ така както никога не сте я чували и няма къде да я прочетете. "Тангра" е толкова значим роман, че може да се противопостави и да замени всички книги, написани за историята ни досега. Той разкрива дълбочината на българската история и ни помага да осмислим всички факти и повърхностна информация, които сме натрупали. Чрез романите си "Тангра", "Ятаган и Меч", "България" и "Покръстването" Токораз Исто отрежда подобаващото място на българите в световната история. Досега българската история винаги е била представяна от нашите врагове, сега за пръв път се пише от нас самите, от един достоен наследник на българските разказвачи – тумир." Айбат. Девети том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504102017-09-13T22:08:53+02:00Многотомната сага "Тангра" е най-големият труд, който описва историята на един народ и българите трябва да се гордеят, че има такава книга, написана з Многотомната сага "Тангра" е най-големият труд, който описва историята на един народ и българите трябва да се гордеят, че има такава книга, написана за тях. Защото народ, който има толкова древна история, трябва да има и достоен роман, който да я опише. "Тангра" е роман достоен за всичко, което нашият народ е преживял през вековете. В него се разказва историята, но не така, както е била фалшифицирана от враговете ни, а истинската, скривана и често премълчавана наша история. Романът съживява въображението на хората, в него митовете и героите оживяват. Той разпалва любов към историята и нашите предци и ни учи как да изградим самоуважение. "Тангра" е роман за всеки, който се смята за истински българин – просветено духовно същество, за всеки, който иска да знае истината за народа ни и неговата мисия." Туки. Осми том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504092017-09-13T22:08:49+02:00"Българите – най-бързите ездачи в света. Хора на честта и Силата. Народ, който не проявяваше милост към врага, но и сам никога не молеше за помощ… "Българите – най-бързите ездачи в света. Хора на честта и Силата. Народ, който не проявяваше милост към врага, но и сам никога не молеше за помощ… Народите се страхуваха от българите. Когато влизаха в битка срещу тях, те знаеха, че ако бъдат победени, българите ще ги изтребят, затова се биеха с отчаянието на звяр притиснат в ъгъла." Етцел. Седми том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504082017-09-13T21:38:38+02:00"Авитохол се отпусна. Той се опита да се откопчи от ноктите на видимия свят. Душата му на шаман се отскубна от лапите на воина. Духът му се извиси. Се "Авитохол се отпусна. Той се опита да се откопчи от ноктите на видимия свят. Душата му на шаман се отскубна от лапите на воина. Духът му се извиси. Сега вече започна да чува и песните на феите, магически мелодии, нежни гласчета. Какафонията от птичи песни и крясъци се сля в една красива, неземна мелодия. Авитохол беше сигурен, Н`Анна се прибираше в своята земя и всички същества я приветстваха. Н`Анна обаче беше българка или поне така твърдеше. Можеше ли земята на Авалон да има за господарка българка? Не беше ли това българският саракт? Каква беше връзката на келтите с българите? Каква беше връзката на колобрите с друидите? Целият остров беше жив и идваше да ги посрещне. Авитохол знаеше, че не него идват да приветстват съществата, а своята владетелка Нимуе..." Атила. Шести том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504072017-09-13T21:38:35+02:00"Един владетел, изсякъл името си в гранитните страници на историята, вървеше по пътеката на своята мисия и съдба. Този мъж съвсем скоро щяха да прокли "Един владетел, изсякъл името си в гранитните страници на историята, вървеше по пътеката на своята мисия и съдба. Този мъж съвсем скоро щяха да проклинат всички политици и воини, лицемери и християни от Запад. Неговото име щеше да стряска сънищата на всички, които смятаха себе си за цивилизовани, а останалите презрително наричаха „варвари”. Това щеше да продължи поколения наред. Този воин и владетел беше Атила. Един „варварин” щеше да смущава съня на мирните римски граждани, но в същото време щеше да плени въображението на хората и да посочи пътя на тези, копнеещи да бъдат свободни. Съвсем скоро щеше да се разнесе мълвата за Атила – владетелят, Атила – воинът, Атила – просветеният, Атила – „Бичът Божи”, Атила – унищожителят на империи, Атила – човекът, който предизвиква стихиите и Бог. Но те нямаше как да знаят, че той е българин… или поне една част от него." Виктор. Пети том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504062017-09-13T21:38:32+02:00"Филипопол е останал последен остров на гладиаторските борби в света. Около него се води война между Доброто и Злото. Той обаче е оазис в цялото това "Филипопол е останал последен остров на гладиаторските борби в света. Около него се води война между Доброто и Злото. Той обаче е оазис в цялото това море от страсти, насилие и смърт. И в този момент се създава най-доброто гладиаторско въоръжение – трак ди махейрос, и се появява най-добрият гладиатор – Виктор Скевас Масхарис. На него е отсъдено да види гибелта на цяла една епоха и да стане ... последният гладиатор." Ксеркс. Четвърти том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504052017-09-13T21:38:27+02:00"Българин не се раждаш! Българин ставаш! Българите не лъжат, не завиждат, не лицемерничат, не мразят другите. Българин означава осъзнат, светъл и духо "Българин не се раждаш! Българин ставаш! Българите не лъжат, не завиждат, не лицемерничат, не мразят другите. Българин означава осъзнат, светъл и духовно буден човек. Мнозина се наричат българи, но не са такива. Те са самодоволни хорица, които живеят само в материалния свят, за тях съществуването е издигнато в култ. Те живеят, за да задоволят своето его, интересува ги единствено храната, властта, славата, нагонът, парите. За тях най-важното нещо е оцеляването, а когато не са застрашени, те отчаяно се забавляват, опитвайки да забравят страха, самотата и слабостта си." Шатру. Трети том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504042017-09-13T21:36:13+02:00"Докато четете книгите на Токораз Исто, ще се пренесете в един различен свят и ще се отделите от ежедневието. И нека той бъде ваша лична територия, в "Докато четете книгите на Токораз Исто, ще се пренесете в един различен свят и ще се отделите от ежедневието. И нека той бъде ваша лична територия, в която да изминете едно пътуване към себе си, едно лично преживяване! И нека книгата бъде ваш спътник, който ви кара да се променяте и на когото винаги можете да се доверите!" Ат. Втори том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504032017-09-13T21:34:00+02:00"Начинът, по който Токораз Исто разказва своите истории, може да се нарече „живо слово” или „кинематографичен разказ”. Това помага на читателя да съпр "Начинът, по който Токораз Исто разказва своите истории, може да се нарече „живо слово” или „кинематографичен разказ”. Това помага на читателя да съпреживява всичко неща, които се случват на героите: да изпитва същите чувства, да яде от храната, с която се хранят, да участва в битките им, да изпитва болка или удоволствие, да гладува, да страда, да обича, да взема решения, да побеждава, но и да греши заедно с тях, да се замисля над изборите им. Изборите, които са и негови. Книгите на Токораз Исто не се четат само с очите, те се възприемат с всички сетива. И с всяка книга вие ставате все по-мъдри с опита, който сте натрупали, докато сте били в кожата на героя, и всяка книга е един изживян живот." Тохол. Първи том от ТАНГРА. Български исторически роман от Токораз Исто - 21.60 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504022017-09-13T21:31:38+02:00"Романът "Тангра" на Токораз Исто е най-големият исторически проект писан в България. Той е плод на многогодишни проучвания и изследвания на автора не "Романът "Тангра" на Токораз Исто е най-големият исторически проект писан в България. Той е плод на многогодишни проучвания и изследвания на автора не само върху българската, а и върху световната история. Запознайте се с живота на първия български ювиги кан Авитохол. Научете тайната, която се крие зад името на легендарния владетел Атила, от когото са се страхували всички народи. Тайна, която е била пазена толкова дълбоко, че никой не е посмял да произнесе и която има връзка с българите." "Когато разтвориш страниците на тази книга, ще попаднеш в чудния свят на Токораз Исто и ако се взреш внимателно, ще видиш, че от картините, които той рисува, струи Светлина. Тази Светлина идва от душите на българите, от вечния огън на България, от саракта. И само от теб, скъпи читателю, зависи дали ще успееш да откраднеш една искрица от Земята на Тангра и когато затвориш последната страница на книгата, историята на България да продължи... И сега, когато имаш светило, да осветяваш Пътя си, ще имаш ли смелост да потеглиш на дългото и трудно пътешествие към Себе си? Аз вярвам, че ДА! Нека Орендата те води и Тангра бди над теб! И нека историята на България започне отначало..." Габрово след Освобождението. Спомени от д-р Константин Вапцов от Константин Вапцов - 9.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504012017-09-13T21:06:26+02:00Прецизно съставени над 200 биографични справки, които ще улеснят бъдещите читатели в задочното им запознанство с героите на отминалите времена и епохи Прецизно съставени над 200 биографични справки, които ще улеснят бъдещите читатели в задочното им запознанство с героите на отминалите времена и епохи, за които увлекателно разказва д-р Вапцов. Самите мемоари на Константин Вапцов включват предговор и 10 тематично обособени разказа. Девет от тях са посветени на знакови за габровци места - пазара, барата, чаршията, Кирчо махлеси, Горния край, Конашкия мост, Грънчарската махала, Лъката, Табаците. Отделен текст е посветен на големия изследовател на Габрово д-р Петър Цончев, от който самият К. Вапцов черпи опит, знание и упование. Още от първите редове на спомените, в които Вапцов разказва за габровския пазар, читателят ще се потопи в една друга атмосфера и неусетно ще тръгне по улиците на града. Ще се спре пред дома на Боба или пред аптеката на Юрдан Пенчев, ще надзърне зад стените на Михалевия хан или ще влезе в кафенето на Ботю Драголов. Ще се запознае с невероятната история на способния, но провалил се математик Еким Степанов и с творческата съдба на самоукия иконописец Рачо Тихолов. Ще отпие от бозата на Радя или ще опита от сладкишите на Колчо Шекерджията. Ще чуе историята за посрещането на хаджи Мускур от поклонението в Светите места или за това как габровци си отмъстили за грубостта на Фердинанд. Това са само малка част от онези запомнящи се щрихи, с които д-р Вапцов пресъздава една цяла панорама на реалния живот на Габрово - такъв, какъвто го е запомнил той, такъв, какъвто ние можем да го видим благодарение на неговите спомени. Убеден съм, че „Габрово след Освобождението" ще спечели много верни читатели, които ще изпитат истинско удоволствие от интригуващото пътешествие из миналото на следосвобожденско Габрово. Габрово и габровци в старата книжнина. Том 1. (Пътеписи 1662-1878 година) от Момчил Цонев, Даниела Цонева - 10.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-504002017-09-13T20:51:06+02:00Книгата анализира 22 чуждестранни и 12 български пътеписи от 1662 г. до Освобождението през 1878 г. Предимство е и включването в края на изданието на Книгата анализира 22 чуждестранни и 12 български пътеписи от 1662 г. до Освобождението през 1878 г. Предимство е и включването в края на изданието на антология с оригиналните пътеписни текстове. Криптонит в чантата от Иван Котронео - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503992017-09-13T18:54:19+02:00Това е един цветен, комичен свят, а сълзите са в ъгълчетата на очите ни... Това е автобиографията на едно изключително традиционно и хаотично семейств Това е един цветен, комичен свят, а сълзите са в ъгълчетата на очите ни... Това е автобиографията на едно изключително традиционно и хаотично семейство в Неапол през 70-те години. Иван Котронео е роден в Неапол през 1968 г. Романист, телевизионен и филмов сценарист, режисьор, работещ за италианското издание на "Rolling Stone". Той е преводачът на италиански на творбите на Майкъл Кънингам и Ханиф Курейши. По "Криптонит в чантата" е направен и едноименният филм, който е дебютът на Иван Котронео в киното. Метаморфози на градове (1978-2009) от Михалис Пиерис - 6.30 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503982017-09-13T18:38:33+02:00Михалис Пиерис е роден в Кипър през 1952 г. Поет, есеист и критик. Следвал е литература и театър в Солун и в Сидни, Австралия. Автор е на редица студи Михалис Пиерис е роден в Кипър през 1952 г. Поет, есеист и критик. Следвал е литература и театър в Солун и в Сидни, Австралия. Автор е на редица студии, книги и есета в областта на кипърската средновековна литература и съвременната гръцка поезия (един от най-добрите познавачи на творчеството на К. Кавафис, изследовател на Г. Сеферис, К. Монтис, Т. Синопулос) и проза. Издал е девет стихосбирки, един сборник разкази и две театрални пиеси. Превежда древногръцка драма, както и европейска и австралийска поезия. Подборка от събраните му стихотворения със заглавие „Метаморфози на градове” (1978-2008), от които са и предлаганите тук творби, е издадена в Русия (2002), Италия (2008), Румъния (2011) и Франция (2012). Негови произведения са превеждани и на други европейски езици. Михалис Пиерис живее в Никозия и преподава в Кипърския университет. Съосновател е на кипърското литературно списание „Иландрон”, ръководи Театралната работилница към Кипърския университет и е директор на Културния център и на Културния фестивал на университета. Член е на Съюза на гръцките писатели. Отличен е с Международна награда за поезия „Il Lazio tra Europa e Mediterraneo” на района Лацио, Италия, за 2009 г., с Държавната награда на Република Кипър за цялостния си принос към литературата и образованието (2010), както и с почетното звание Командор на Ордена на италианската солидарност, връчено му от президента на Италия през 2011 г. Според критиците поетът М. Пиерис проявява оригинална чувствителност, рядка и уникална способност да екстериоризира и да превръща в универсално понятни личните си душевни настроения, опит, преживявания и предчувствия. С дълбочината и изразната си сила стиховете му превръщат нахлуването в едно съкровено и строго лично пространство, заредени с повеи и спомени от преживени градове, в нещо разпознаваемо, в което всеки човек може да се почувства интимно. За своята поезия М. Пиерис казва: „Поетичната традиция на Кипър следва пътищата на Средиземноморието, извървени от хиляди трубадури и средновековни пътешественици. Изпитвам много силно усещане за родство с тях, тъй като самият аз, било то като физическо лице или като персона на моята поезия, пътувам отново и отново по морските, сухопътни и въздушни пътища на Средиземноморието с усещането, че съм трубадур, за когото всеки нов град е като морска нимфа, нова възлюбена. И чрез тази перипетия на познанието и насладата, разпознавам в културния образ на останалите средиземноморски страни едно дълбоко откриване и приемане на Другия, съществувало от край време в истинското лице на моята малка родина - „сладката земя Кипър”, както я нарича средновековният кипърски летописец Леонтий Махера“. 50 канибали/50 cannibals от Иван Веселинов - 4.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503972017-09-13T18:08:03+02:00Поместените в книгата карикатури са част от цикъла „Канибалски карикатури", както и гротескните разкази, печатани ежеседмично във в. „Тримата глупаци" Поместените в книгата карикатури са част от цикъла „Канибалски карикатури", както и гротескните разкази, печатани ежеседмично във в. „Тримата глупаци" с главен редактор Доньо Донев. Макар и „неизповедни" за мен те са още един повод да отдам почит към трагичната фигура на моя приятел и колега, който с блясъка на класик присъства като част от национал-ната ни култура през последното столетие. Подчертавам - трагична фигура!!! Към тленните останки на артиста протегнаха некрофилски лапи дегенерирали „някога невинни" глупаци. Вживели се в ролята на мистични менади, те късаха плът от артиста - по-скоро чупеха тленни мощи. Не пожалиха и колегите му - професорите Тодор Динов и Димитър Томов, нашите и техните учители. Кой натика живота ни в най-стръмната голгота след демократичните промени?!? Но това е само част от злочестието, което се превърна в гръцко-шекспирова драма, когато колегите от НАТФИЗ, Министерството на културата и всички филмови институции оглушаха. Гробовно. Колективно. Познат образ от миналото, услужливо презаверен днес. Доньо, приятелю, мъченико! Написах ти биография-резюме за твоята 50-годишнина. Назовах те „синоним на българската анимация". Днес казвам - ти си Светия дух на нашата все още школа. И както гласи перифразираният девиз на страдалната кралица Мария Стюарт - „твоят край е твое начало"! Живот за събуждане от Станислава Пирчева - Ава - 6.30 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503962017-09-13T18:02:53+02:00Станислава Пирчева - Ава е поет на директната сетивност, на емоционалната честност и отношението към читателя като към съратник по изстрадано битие. С Станислава Пирчева - Ава е поет на директната сетивност, на емоционалната честност и отношението към читателя като към съратник по изстрадано битие. Стихотворенията вътре са нещо като огледало, в което всеки може да види собствения си лик, но нахвърлян с акварелен размах от Ава. Сполучлива книга - един лиричен документ за незабавно споделяне. Бойко Ламбовски LAROUSSE. Енциклопедичен речник на египетската цивилизация от Ги Раше - 8.10 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503952017-09-13T18:00:35+02:00С този речник авторът се опита да представи кратко, но цялостно египетската цивилизация от появата и и до късната епоха. Гръцкият период е изключен, т С този речник авторът се опита да представи кратко, но цялостно египетската цивилизация от появата и и до късната епоха. Гръцкият период е изключен, тъй като Птолемеите променят старите институции на фараоните и при тях се формира нов тип култура. Няма спор, че при Птолемеите и римските императори, за които египетските чиновници създават изпразнена от реален смисъл титулатура, египтяните продължават да създават велики архитектурни творения в духа на традицията на фараоните; древният език, трансформирал се в демотиката, притежава своя писменост и просъществува до края на античния класически период; езикът, записван със заети от гръцката азбука букви, е съхранен от коптите, а феласите все още пазят някои традиции и обичаи, датиращи от времето на фараоните. Поради това някои от рубриките излизат от рамките на основния обект - египетската цивилизация и сътвореното от нея. След две хилядолетия бляскаво съществуване тя угасва с края на Новото царство, въпреки изкуствените мимолетни съживявания по време на саиския период и продължаването на местните традиции до установяването на гръко-македонската династия на Лагидите. За Птолемеите се говори само между другото, освен това сметнахме за ненужно да се дават подробности около периода на римско владичество, когато Египет е притежание на императора и не представлява нищо повече от богата провинция в необятната империя - нейна житница. Колкото до хронологията, непрекъснато поставяна под съмнение, във връзка с напредъка в историческите изследвания, приехме в тяхната цялост датировките, посочени в "Древна кембриджска история", в които на места сме внесли незначтелни промени. От автора Българско-тайландски разговорник. Директен път за общуване от Георги Койнаков - 9.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503942017-09-13T17:48:49+02:00Този българско-тайландски разговорник е първият. Има английско-тайландски, руско-тайландски, италианско-тайландски и какви ли още не, Нямаше българск Този българско-тайландски разговорник е първият. Има английско-тайландски, руско-тайландски, италианско-тайландски и какви ли още не, Нямаше български. Сега държите в ръцете си шанс да видите Кралството по начин, който и най-скъпият туристически пакет не може да ви осигури. Интересът ви към тайландската култура ще ви отличи сред милионите европейци, търсещи стандартни атракции. Изречете няколко фрази на този език и чудото ще стане. Само повярвайте. Циганско-български речник от Илия Ангъчев - 18.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503932017-09-13T17:40:40+02:00"Циганско-българският речник" на Илия Ангъчев е първият цялостен, изчерпателен и обемен речник на един от многото ромски езици и диалекти, разпростран "Циганско-българският речник" на Илия Ангъчев е първият цялостен, изчерпателен и обемен речник на един от многото ромски езици и диалекти, разпространени у нас». В него са събрани 10 000 думи и словоформи, част от които са модифицирани от български, турски, гръцки и други езици. В речника са включени значителен брой съчетания и изрази, отразяващи спецификата на циганския и българския език, както и цели фрази, което надхвърля стандартните за един речник семантични гнезда. Говорът, не който е базиран трудът на Илия Ангъчев, има голямо значение както като средство за общуване сред съществена част от ромския етнос у нас, така и като съсловен език на една цяла социална прослойка на международно ниво. Избрани трагедии от Еврипид - 10.79 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503922017-09-13T17:37:27+02:00Наричан „най-трагичният от трагиците" и „философи на сцената", недолюбван от стоите съвременници, подигравай от комедиорафите, почитан и обичан образе Наричан „най-трагичният от трагиците" и „философи на сцената", недолюбван от стоите съвременници, подигравай от комедиорафите, почитан и обичан образец за следващите векове, Еврипид е онзи от тримата прочути древногръцки трагици, който най-много има какво да каже и на съвременния читател. В представените тук пет от деветнадесетте оцелели негови творби, досега непревеждани на български език: „Хиполит", „Ифигения в Таврида", „Елена", „Орест" и единствената изцяло запазена сатирна драма „Циклоп" традиционните митове са преосмислени й освежени от авторски приумици: Орест отвлича дъщерята на Елена, за да заплаши Менелай, жрицата Ифигения прави измамен обряд, за да спаси брат си, сатирите-гуляйджии помагат на Одисей на пребори Циклопа... Размислите и емоциите на автора от пети век пр. Хр. с лекота прекрачват между епохите й намират съзвучие и сцена в днешния ден. Съдържание: * Третият трагик. Еврипид и краят на класическата старогръцка трагедия * Хиполит * Ифигения в Таврида * Елена * Орест * Циклоп Речи от Изократ - 17.99 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-13:entry-503912017-09-13T17:32:24+02:00Изократ е наричан вдъхновител на хуманизма, възпитател на Европа и баща на модерното либерално образование. Разказват, че когато получил от своите уче Изократ е наричан вдъхновител на хуманизма, възпитател на Европа и баща на модерното либерално образование. Разказват, че когато получил от своите ученици първата такса за обучение, възкликнал: "Сега осъзнах, че съм се продал на тези хора". В следващите десетилетия обаче той обучил и напътствал именити държавници, пълководци, оратори, историци и поети, изобретил висшето образование и предопределил пътя му за повече от две хилядолетия. Създал съдебни пледоарии по заплетени казуси и съвършени политически речи. Състоянието на всеки човек съответства на държавната политика. Политика, за която нехаем, че е разнебитена, и не се замисляме как да я изправим на крака. Аа, ние седим по дюкяните, обвиняваме управляващите и обясняваме, че откакто Живеем в демокрация, никога не сме имали по-лоши държавници... Той разсъждавал за опорите на елинската културна идентичност, внушил на Филип и Александър Македонски идеята за световна империя. Мислите му за изграждане но общност за политическо действие на основата на споделени ценности са съзвучни и на съвременния паневропейски проект. Хората, Възпитани от самото начало в благороден и свободен дух, не се познават по храброст, богатство и други подобни качества, а най-добре си проличават по думите, и то&а е най-явният белег за културата на всеки един от нас... Атина е изпреварила останалия свят в мисълта и словото толкова много, че нейните ученици са станали учители на другите, и благодарение на нея името „гърци" вече изглежда не име на народност, а на начин на мислене, и гърци се наричат по-скоро тези, които имат нещо общо с нашата култура, отколкото с общия ни произход. Епоха на революции. Том 3 от История на англоезичните народи от Уинстън Чърчил - 16.19 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503902017-09-09T21:08:12+02:00„Епоха на революции” е третата част от литературния шедьовър на Уинстън Чърчил „История на англоезичните народи”. Писан по време на Втората световна в „Епоха на революции” е третата част от литературния шедьовър на Уинстън Чърчил „История на англоезичните народи”. Писан по време на Втората световна война, в този том по особен начин се пречупват настроенията и възгледите на един от най-великите английски водачи в един от най-критичните периоди от новата история. „През описания в настоящия том период, а именно 1688-1815 г., човечеството изпитало разтърсващото влияние на три революции. Те избухнали в рамките на сто години и всички довели до войни между британците и французите. Английската революция от 1688 г. прогонила последния католически крал от британските острови и впоследствие хвърлила Британия в жестока битка с последния велик крал на Франция, Луи XIV. Американската революция от 1775 г. разделила англоезичната общност на две разклонения, с различен светоглед и развитие, но в основата си обединени от един и същи език, общи традиции и общи закони. През 1789 г. с оръжие в ръка и с насилие, отстъпващо по своите последици единствено на болшевишката революция от 1917 г., Франция провъзгласила пред цяла Европа принципите на равенството, свободата и човешките права. Под пластовете на тези политически катаклизми други революции – в науката и производството – полагали основите на Индустриалната епоха, в която живеем днес. Религиозните сътресения на Реформацията най-сетне отшумели… Остарелите идеи за религиозно обединение на Стария континент отстъпили място на борбите за национална експанзия, в които религиозните течения играели все по-малка роля.„ (Уинстън Чърчил, из предговора към „Епоха на революции”) „Малко историци като Чърчил са притежавали стил в равна степен изтънчен и силен, стил едновременно класически и романтичен, педантичен и пъргав, толерантен и леко ироничен, дълбоко чувствителен към трагедията на човешкия провал и презрителен само към онези, които не са останали верни на добродетелите вътре в тях.” – „НЮ ЙОРК ТАЙМС” „Историята ще бъде благосклонна към мен, защото смятам да я напиша.” – Сър Уинстън Чърчил Кант и свободният избор. Книга 7 от Поредица Философия за всеки от София Петрова - 6.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503892017-09-09T20:58:31+02:00"Трудно е да се опише историята на живота на Имануел Кант (1724-1804), тъй като той нямаше нито живот, нито история" – това казва поетът Хайнрих Хайне "Трудно е да се опише историята на живота на Имануел Кант (1724-1804), тъй като той нямаше нито живот, нито история" – това казва поетът Хайнрих Хайне за един от най-известните мислители на XVIII в. Затворен, недостижим, твърде сложен като естетически възгледи и разбирания, Кант е почти непознат на съвременната публика. Зад мълчаливия и непроницаем образ на философа обаче се крият блестящ оратор и събеседник с изключителен ум, забележително чувство за хумор и недостижими познания. Кант е и първият професионален философ – преди неговата поява философията е била занимание за всеки, който е притежавал уменията да разсъждава и беседва, без значение от образованието. Той се приема за родоначалник на немската класическа философия и повлиява съществено върху романтизма и идеализма на XIX в. Съчиненията му са опорна точка за философията на Хегел. Ванга - всички рецепти от Марта Радойнова - 6.79 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503882017-09-09T20:56:06+02:00Заради изумителния си талант да усеща бъдещето Вангелия Гущерова – Ванга, се превръща в легенда, която дълго я надживява. Освен да предсказва онова, к Заради изумителния си талант да усеща бъдещето Вангелия Гущерова – Ванга, се превръща в легенда, която дълго я надживява. Освен да предсказва онова, което ще се случи, да "вижда" скрити неща и да знае смайващи подробности, известни само на малцина, Вангелия умеела и да посочва най-точното лекарство за редица заболявания. Смята се, че част от познанията си за билките е наследила от други жени в семейството, които са се занимавали с фитотерапия, а друга – защото "билките сами ѝ се откриват". Така или иначе, успехите ѝ при лечение с билки са многобройни и признати дори от официалната медицина. За рецептите си Ванга казвала следното: "Не признавам лечение, при което трябва да се пият по двайсет илача наведнъж. За една болест е достатъчна само една билка, та да знае човек с какво се е излекувал или от какво си е навредил". В тази книга са събрани всички рецепти, за които се твърде, че са предписвани от самата пророчица. Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето от Владимир Загвоздкин - 10.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-18:entry-503872017-09-18T17:03:57+02:00По какво се различава валдорфската детска градина от другите детски заведения? Как пълноценното и разностранно развитие на децата същевременно да е р По какво се различава валдорфската детска градина от другите детски заведения? Как пълноценното и разностранно развитие на децата същевременно да е радостно и естествено? Какво е развитие и възпитание, съобразено с детската природа? Как валдорфските педагози си представят основната същност на своята работа, каква е тяхната педагогическа философия? Какво конкретно правят в ежедневната си работа, за да помогнат на развитието на заложените в индивидуалността на детето способности и заложби? Валдорфските детски градини и училища съществуват близо сто години и са разпространени в много страни по света. В последно време интересът към тях осезаемо нараства и броят им значително се увеличава. С тази книга ще научите защо валдорфската методика става все по-актуална и как може да осигурите на децата си пълноценно и хармонично развитие, което е същевременно радостно и естествено, чрез: - метода на възпитание чрез подражание и пример; - валдорфската „философия на играчката”; - ритъм и повторение; - уют и топло настроение в детската среда; - занимания по изкуства: живопис, рисуване, моделиране, музика и пеене, евритмия; - разнообразна съвместна дейност на деца и възрастни: работа в домакинството, работа в градината, ръкоделие, работа с природни материали. Владимир Константинович Загвоздкин е един от инициаторите на валдорфското движение в Русия. Завършил е Висшето училище по валдорфска педагогика в Щутгарт и е дипломиран учител по валдорфска педагогика. Съвместно с немски и руски колеги е участвал в основаването на Центъра за валдорфска педагогика в Москва, а също и на валдорфски училища. Съавтор е на предучилищни образователни програми, основани на принципите на валдорфската педагогическа система. Автор е на многобройни публикации и провежда изследователска работа в областта на съвременните чуждестранни образователни системи, съвременните проблеми на образованието и философско-методологическите проблеми на педагогиката и психологията. Преподава в Московския държавен психолого-педагогически университет и Московския държавен педагогически университет. Нагласата е всичко. Променете нагласата си и ще промените живота си от Джеф Келър - 8.99 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503862017-09-09T16:58:49+02:00Основната идея на тази книга може да се види в заглавието: Нагласата е всичко. Тя ще ви отведе навсякъде. Ще научите: • Как позитивната нагласа ви по Основната идея на тази книга може да се види в заглавието: Нагласата е всичко. Тя ще ви отведе навсякъде. Ще научите: • Как позитивната нагласа ви подтиква към успех във всички области на живота • Да се откажете от извиненията и да поемете 100% отговорност за вашите резултати • Практически техники за изграждане и поддържане на позитивна нагласа • Как вашите думи ви програмират за успех или посредственост • Как да преодолеете страховете си и да предприемете действия • Защо трябва да приветствате неуспеха и критиките по пътя към успеха • Как да се възползвате от силата на ангажимента за постигане на изключителни резултати • Как да пренавиете мозъка си, за да намерите ползата във всяка обратна връзка • Тайната за разкриване на вашата страст и разгръщане на потенциала ви Клането на петела. Разкази от Деян Енев - 10.80 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503842017-09-09T16:33:11+02:00„...те искат да омилостивят живота (ни), да му принесат такава жертва, че той да се умили, да се смекчи, да се разведри. И заради това са и вътре паро „...те искат да омилостивят живота (ни), да му принесат такава жертва, че той да се умили, да се смекчи, да се разведри. И заради това са и вътре пародиращите живота разкази от двата цикъла „Екзотични очерци” и „Порнографски балади”: те са карнавални травестирания на жестокия и гаден живот, преобръщане на характеристиките му, засилване на ужасиите му до гротесковост, защото единствено и само с помощта на гротеската и иронията той може да се понесе, да се издържи, да се живее. „Клането на петела” е ритуал, който проси милост; жертвоприношение, което се надява на милост. Едно докосване до светлината в мрака на живеенето, което, ако и без кой знае каква вяра, все пак му се иска да мисли, че ето – още само едно-две усилия, още само мъничко напъване и всичко ще се оправи, всичко ще се уреди. Нужни са единствено търпение и постоянство, другото идва от себе си. Надеждата умира последна, а надеждата на унижените и оскърбените не умира никога.“ Митко Новков „... Разказите в този сборник нагазваха смело в най-дълбокото на родното; придърпваха читателя в подмолите на тихия ужас, завладял българина. Това са разкази, пълни с предчувствия. Припомних си тази книга с удоволствие и ужас, и болка. И завиждам на читателя, комуто предстои да изживее същото.“ Робърт Леви Свидетелство за поезия. Шест лекции относно недъзите на нашия век от Чеслав Милош - 9.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503832017-09-09T16:16:42+02:00„Eвропейската култура навлезе във фаза, когато се загубиха точните критерии за добро и зло, за истина и лъжа, а в същото време отделният човек се прев „Eвропейската култура навлезе във фаза, когато се загубиха точните критерии за добро и зло, за истина и лъжа, а в същото време отделният човек се превърна в играчка на мощни колективни движения, изкушени в извращаване на ценното, в резултат на което ден след ден черното става бяло, престъплението – похвално действие, очевидната лъжа – задължителна за всички догма. На всичко отгоре езикът стана собственост на хора, притежаващи властта, и те монополизираха средствата за информация, за да променят смисъла на думите, както им е изгодно.“ Чеслав МИЛОШ, 1981 г. Животът на насекомите от Виктор Пелевин - 16.20 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503822017-09-09T16:04:58+02:00Още с първите си книги Виктор Пелевин буквално взривява руската литература и критиката започва да го сравнява с Борхес, Чапек, Кафка, Мартин Еймис, Хе Още с първите си книги Виктор Пелевин буквално взривява руската литература и критиката започва да го сравнява с Борхес, Чапек, Кафка, Мартин Еймис, Хемингуей, Джоузеф Хелър... Жанровото определение на произведенията му е традиционното – разкази, повести, романи, докато писателят не започва да прибягва към баснята, гротеската и дори вица, както и към най-новите форми на словесността като компютърните игри, рекламните сценарии и слогани, имиджмейкърските PR занимания, за да съчетае несъвместимото ‒ ирония и трогателна сериозност, демократичност и елитарност. Наричат творчеството му коктейлно, предимно защото в него има всичко: мит, приказка, фантастика, публицистика, философия, езотерика, история, автобиография. Произведенията на Пелевин почти без изключение представляват алегории за превръщането на нереалното в реално, за нестабилността на границите между нещата, за преминаването от едно състояние в друго, от един статут в друг, за опита на човека от преходното време, в което няма неприкосновени идеали и висши ценности. Публикуван първоначално в сп. "Знамя", "Животът на насекомите" получава наградата на списанието за 1993 г. за "най-добро художествено произведение за живота и необикновените приключения на демокрацията в Русия". "Животът на насекомите" е един от най-важните и органични за по-нататъшното творчество на автора романи. Остроумен, поетичен и тъжен, определян като роман антиутопия, постсоциалистически сюрреализъм, главозамавайща фантасмагория, "пастиш" и "колаж", той е наситен с дълбоко философско съдържание, в което човешкото начало влиза в екзистенциален конфликт с абсурда, жестокостта и безсмислието на битието, показвайки ни го в неговото многообразие, вечно движение, външни и вътрешни метаморфози. Прелест от Маргарет Мацантини - 14.79 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503812017-09-09T15:58:15+02:00Изкусна в разкриването на човешки съдби, които докосват и разтърсват, този път Маргарет Мацантини обръща взор към различните. Две момчета, двама юноши Изкусна в разкриването на човешки съдби, които докосват и разтърсват, този път Маргарет Мацантини обръща взор към различните. Две момчета, двама юноши, двама зрели мъже, всеки с неизличими белези от детството, две тела и две души търсят своята идентичност. И като парчета в детска мозайка се редят две житейски истории, свързани от вихъра на съзряването и разделени между Рим и Лондон, между предразсъдъците и разкрепостеността, между традиционализма и ъндърграунд културата. Разголващ, самоироничен, лиричен и суров разказ от първо лице за една мъжка любов, невъзможна, забранена, възторжена и ликуваща, но и пронизана от гняв и мъст. А истинската прелест може би е осъзнатата, дълбоко изстрадана различност, силата и мъжеството да бъдеш себе си и да не се срамуваш от пътуването по тънката нишка над бездната на съществуването. Маргарет Мацантини е родена в Дъблин. Живее в Рим със съпруга си Серджо Кастелито и четирите им деца. Завършила е Академията за драматично изкуство в Рим и е изиграла множество роли в театъра, киното и телевизията. Но истинската й страст е писането. Печели популярност още с първите си книги „Корито от цинк“ (1994) и „Манола“ (1999). Следва романът „Чуй ме“ (2001), преведен на над 30 езика, увенчан с престижните отличия „Стрега“, „Гринцане Кавур“, „Рапало Каридже“, приза на град Бари и европейската награда „Цептер“. По него Серджо Кастелито заснема филм с Пенелопе Крус в главната роля. През 2008 г. излиза световният бестселър „Да дойдеш на света“, удостоен с „Кампиело“ и екранизиран от съпруга й отново с участието на Пенелопе Крус. През 2011 г. Маргарет Мацантини поднася поредното доказателство за таланта си да създава бестселъри. Романът „Никой не се спасява сам“ се продава в огромни тиражи, получава авторитетното отличие „Флаяно“ и е преведен на десетки езици. Серджо Кастелито го претворява на големия екран с участието на Рикардо Скамарчо и Жасмин Тринка. Литературният триумф на италианската писателка не секва. Романът й „Утринно море“ (2011) е носител на наградите „Павезе“ и „Матеоти“. Най-новата й творба, „Прелест“, е публикувана през 2013 г. Животът ми като Тиквичка от Жил Парис - 12.18 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503802017-09-09T15:45:36+02:00Прилича на безжизнена парцалена кукла с широко отворени очи. Спомням си криминалните филми, в които много жени биват убити и лежат като безжизнени пар Прилича на безжизнена парцалена кукла с широко отворени очи. Спомням си криминалните филми, в които много жени биват убити и лежат като безжизнени парцалени кукли, и си казвам: „Това е то, убих мама.“ Така започва приключението на Икар, с прякор Тиквичка, деветгодишно момченце, което по случайност застрелва майка си алкохоличка. Колкото и парадоксално да звучи, тази трагедия му се отразява донякъде благотворно. Момчето е заведено в приемен дом, където изучава със затрогващата наивност на детския си поглед един нов свят, който не го плаши. Света на Симон, който знае всичко, на Ахмед, който хленчи за щяло и нещяло, на Беатрис, чийто пръст не излиза от носа й, на Жужуб, който компенсира отсъствието на майка си, като се тъпче със сладкиши, на Камий… в която се влюбва. „Животът ми като Тиквичка” е разказ и смешен, и разтърсващ за нелеката съдба на децата в едно предполагаемо високо развито социално общество, разказ, завършващ с (не)очаквано щастлив край. Френският писател Жил Парис (р. 1951 г.) работи последователно като журналист, специализиран в киното и музиката, като прес-аташе в различни издателства и като ръководител на собствена пиар агенция. Автор e на романите „Татко и мама са мъртви”, „Животът ми като Тиквичка”, „В страната на кенгурата” (удостоен с 4 награди) и „Лятото на светулките”. „Животът ми като Тиквичка”, която от издаването си през 2001 г. не спира да бъде преиздавана (още с излизането й се продават 150 000 екземпляра, а правата са закупени в 14 страни), понастоящем се изучава във френските прогимназии редом с книгите с детски образи на Ален-Фурние, Жул Ренар, Мопасан и Юго. По книгата е заснет телевизионният анимационен филм „По-добре е да си по-голям” с режисьор Люк Баро, а пълнометражната анимация „Животът ми като Тиквичка” с режисьор Клод Барас е финалист за наградата за кино ЛУКС на Европейския парламент 2016. Ядреното оръжие. История и политика от Йордан Харизанов - 17.99 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503792017-09-09T15:32:57+02:00Кога светът е бил най-близо до ядрена война. Липсата на чий единствен подпис я е предотвратил. Кои са петте ядрени държави и кои още имат ядрено оръжи Кога светът е бил най-близо до ядрена война. Липсата на чий единствен подпис я е предотвратил. Кои са петте ядрени държави и кои още имат ядрено оръжие. Имаше ли България тайни ядрени разработки или ядрено оръжие на територията си? От тази научно-популярна книга, която се чете като трилър, написана от експерт, ще научите десетки крайно интересни критични ситуации, аварии, тайни операции, шпионски и предателски истории и секретни разработки, свързани с ядреното оръжие, неизвестни досега на болшинството от вас. Ще стане дума и за няколко уникални, противоречиви и интересни личности. Но не само физици, а и например за гениалния, многостранно развит учен изследовател Манфред фон Арден, учения шпионин и разпространител на ядрена технология Абдул Кадир Хан, израелския ядрен техник беглец Мордехай Вануну, измяната на ген.-полк. Йон Пачера - кошмара на Чаушеску, руския удрен топ шпионин Георгий Ковал (агент Делмар), зам.-директора на Тайванската атомна комисия и агент на ЦРУ Джан Сиен-и, Сю Дзънпин - китайски баскетболист, който успя да си купи военен самолетоносач, и много, много други. Роман за един пияница от Хаим Оливер - 15.26 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503782017-09-09T15:28:49+02:00Закъснял близо четири десетилетия с появата си, "Роман за един пияница" е модерен в най-добрия смисъл на думата; той се чете "на един дъх" и звучи съв Закъснял близо четири десетилетия с появата си, "Роман за един пияница" е модерен в най-добрия смисъл на думата; той се чете "на един дъх" и звучи съвременно, все едно е писан сега. Хаим Оливер е проникнал в същността на алкохолизма - тема, която е почти табу по времето на социализма. Алкохолните приключения на талантливия филмов творец Веселин Павлов и трагичният резултат от тях се преплитат с разказите и изповедите на други не по-малко интересни и запомнящи се персонажи. "Роман за един пияница" поставя диагноза не само на болестното състояние на тогавашното кино, но и на културата и обществото ни като цяло. - проф. Алберт Бенбасат Потъването на Созопол от Ина Вълчанова - 12.15 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503772017-09-09T15:21:50+02:00"Тази книга се роди от гняв, но накрая се получи нещо като обяснение в любов. Защото започнах да си припомням. Аз обичам Созопол и продължавам да го о "Тази книга се роди от гняв, но накрая се получи нещо като обяснение в любов. Защото започнах да си припомням. Аз обичам Созопол и продължавам да го обичам дори и сега, толкова променен, толкова обратен на самата идея какво според мен представлява. А дали това е разказ за града или за мен, или може би за цялото ми поколение - аз не знам. Много пъти са ме питали дали наистина потъва на дъното на морето, или все пак финалът е отворен. Не е отворен. Наистина потъва. Аз тогава исках да го потопя. Най-вероятно за да го запазя. Потопените градове престават да се променят. Но ето че Созопол не е съвсем потънал и аз пак съм тук." - Ина Вълчанова Зверски кротка от Амелия Личева - 9.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503762017-09-09T15:18:35+02:0058 страници изпълнени с прекрасните стихове на Амелия Личева и илюстрациите на Любомир Славков! 58 страници изпълнени с прекрасните стихове на Амелия Личева и илюстрациите на Любомир Славков! Мимезис. Изобразяването на действителността в западноевропейската литература от Ерих Ауербах - 31.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503752017-09-09T15:10:42+02:00Ерих Ауербах (1892–1957) е професор по романска филология в Марбургския университет до 1935 г. След като е уволнен от националсоциалистите, емигрира п Ерих Ауербах (1892–1957) е професор по романска филология в Марбургския университет до 1935 г. След като е уволнен от националсоциалистите, емигрира през Истанбул в САЩ. По време на изгнанието си създава своето основно произведение, „Мимезис. Изобразяването на действителността в западноевропейската литература“. Издадено за пръв път през 1946 г., то става едно от класическите съчинения на модерното литературознание. На базата на редица самостоятелни отделни изложения Ерих Ауербах описва историята на мимезиса като история на различните форми, които приема отношението литература – действителност през различните исторически епохи, и така проследява развитието на реализма в европейската и особено във френската литература. Хроники на рака от Джордж Джонсън - 16.20 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503742017-09-09T15:07:01+02:00Има ли разрешение най-голямата медицинска загадка? Когато жената, която обича, е диагностицирана с метастазен рак, авторът на научна литература Джо Има ли разрешение най-голямата медицинска загадка? Когато жената, която обича, е диагностицирана с метастазен рак, авторът на научна литература Джордж Джонсън се заема да разбере всичко за болестта. Така открива, че е настъпила истинска революция в разбирането ни за произхода и същността на заболяването. В своята книга той ни запознава с историята на болестта и последните постижения в изследването и лечението на рака. Умело анализирайки продължилите десетилетия проучвания, той разкрива какво знаем и какво не знаем за рака и защо неговото лечение продължава да бъде проблематично. Авторът ни представя епидемиологията на заболяването, клиничните изпитания, лабораторните експерименти и научните хипотези, които са в основата на дисциплини като еволюционната биология, теорията на игрите и физиката. Той описва тумори, които се развиват като извънземни същества в организма, както и открити от палеонтолози вкаменени тумори, прилепнали към скелетите на динозаври и наши древни предци. Запознава ни с изненадващите обрати в научните схващания за причините за раковите заболявания, свързани с храненето и токсините от околната среда. Изучил в дълбочина тежкото заболяване, Джонсън се опитва да си отговори на най-важните въпроси, които всеки човек, имал досег с коварната болест, си задава: защо се случва, каква е причината за рака и какво можем да направим по въпроса? България. Страна, народ, история, култура, стопанство от Курт Хауке - 18.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503732017-09-09T15:02:10+02:0040-те години на ХХ век. България е част от Тристранния пакт и с помощта на германското оръжие постига националния си идеал – присъединяването на Макед 40-те години на ХХ век. България е част от Тристранния пакт и с помощта на германското оръжие постига националния си идеал – присъединяването на Македония, Западна Тракия, Южна Добруджа и Западните покрайнини. Курт Хауке, главен секретар на Германско-българското дружество, включва в книгата си много данни за състоянието на българската промишленост и селско стопанство в предвоенните години, прави обширен исторически обзор и вмъква интересни наблюдения за българската народопсихология. В изданието ще намерите 141 уникални снимки от всички краища на България, включително новоприсъединените земи, както и седем карти. "Земите, които българският народ населява днес, от хилядолетия са били кръстопът, свързващ Азия и Европа. Отново и отново са заливани от север и юг, от запад и изток; от степите на черноморския район или Мала Азия от народи с различен расов произход. Траките, илирите, келтите, гърците, римляните, остготите, аварите, славяните и прабългарите са преминавали през тези земи, заселвали са се и са властвали. След създаването на българската държава през VII век върху тази територия са упражнявали влияние Византия, Турската империя и накрая, през последните 150 години – политическите и властови интереси на империалистическите европейски Велики сили, които използват своите материални и духовни възможности така, че невинаги е от полза за естественото развитие на самостоятелните местни сили." - Курт Хауке Разсъждение за доброволното робство от Етиен Дьо Ла Боеси - 9.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503722017-09-09T14:59:05+02:00В някои от днешните философски анализи всъщност се отговаря, че робството и щастието не са необходимо противоположни, че подчиненият може да се чувств В някои от днешните философски анализи всъщност се отговаря, че робството и щастието не са необходимо противоположни, че подчиненият може да се чувства щастлив, както и че свободният може да е нещастен. Явно за Ла Боеси това е немислимо, това не е живот или поне е живот под въпрос. Точно тук, в голямото разминаване през времето между Етиен дьо Ла Боеси и модерните философи виждаме колко е “несвоевременна” неговата Реч за доброволното робство. “Несвоевременна” в смисъла, придаден от Ницше: “в разрив със своето време”, но обърнато към бъдещето, изричащо истината. А към Речта можем да се отнасяме с онази “пластична сила”, която е способността на един човек, култура, народ да израства от себе си, да се отнася до цял хоризонт, където един “здрав инстинкт” прокарва граница между миналото и настоящето. “Неговият дух бе създаден за времена, различни от нашите.” Така завършва главата „За приятелството” Монтен, най-добрият приятел на Ла Боеси. - Лидия Денкова Български исторически паметници: Научи и оцвети от Гергана Донева, Радослав Донев - 5.39 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503712017-09-09T14:43:08+02:00Разгърни страниците на тази специална книга, за да се запознаеш с петнайсет от най-популярните исторически паметници в страната или да обогатиш знания Разгърни страниците на тази специална книга, за да се запознаеш с петнайсет от най-популярните исторически паметници в страната или да обогатиш знанията си за тях. Чудните черно-бели илюстрации на емблематични български сгради ще те изкушат да ги оцветиш с подходящи цветове, като следваш пъстрите образци. България може да се похвали с над 13 века история, което е впечатляващо на фона на повечето съвременни държави. Земите ни обаче са населени от хилядолетия. Толкова много исторически епохи и народи са оставили своя отпечатък върху тях през вековете, че минало и съвремие вървят ръка за ръка в нашата страна. Ето защо у нас има многобройни исторически паметници, които изумяват с архитектурата, дълголетието и майсторската си изработка. Разгърни страниците на тази специална книга, за да се запознаеш с едни от най-популярните и емблематични български сгради (или да обогатиш знанията си за тях) и да ги оцветиш според образеца. Автори на проекта са художничката Гергана Донева и дизайнерът Радослав Донев – утвърден семеен и творчески екип, който стои зад изданията „Детски атлас на България“ и „Български носии: Научи и оцвети“. Тяхната цел е посредством забавление да запознаят малкия читател с българската култура и история. Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят от Барбара Колоросо - 14.39 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503702017-09-09T14:40:35+02:00Насилникът, жертвата и наблюдателят са три роли в трагедия, която ежедневно се разиграва сред децата в училище, на улицата и на детската площадка. Бар Насилникът, жертвата и наблюдателят са три роли в трагедия, която ежедневно се разиграва сред децата в училище, на улицата и на детската площадка. Барбара Колоросо – международно признат консултант по въпросите на възпитанието и образованието, дава на родителите и учителите инструментите, необходими за прекъсване на тази порочна практика. 100 начина да защитите детето си Насилникът, жертвата и наблюдателят са три роли в трагедия, която ежедневно се разиграва в домовете ни, в училищата, на детските площадки, улиците и работните места. Пиесата е истинска, а последствията могат да бъдат смъртоносни. В „Toрмоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят” един от най-уважаваните консултанти в света дава на родителите, на учителите – и най-вече на децата – инструментите, необходими за прекъсване на порочния кръг. Стъпвайки върху няколко десетилетия опит в работата с проблемни младежи и широка практика в овладяването на конфликти, Барбара Колоросо предлага практичен наръчник за справяне с всеки етап от тормоза в училище – от разпознаване на причините до овладяване на последствията. От тази книга ще научите: Кои са формите и методите на насилието; Кои са четирите умения, които трябва да притежават децата, за да се предпазят; Какви са признаците, че детето ви е жертва; Кои са сигналните лампи, че детето ви е склонно към агресия; Кои са четирите “противоотрови” на насилието; Как да помогнете на жертвата на насилие да се възстанови и как ефективно да повлияете на насилника. Барбара Колоросо е автор на четири световни бестселъра и международно признат консултант по въпросите на възпитанието, образованието, училищната дисциплина и проблемите на насилието. Нейните удивително ефективни стратегии са разработени на база на обучението й по социология, социални науки и философия и почти 40-годишния й опит като учител, възпитател, инструктор, водещ на семинари, доброволец в Руанда и майка на три пораснали деца. „Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят” излиза за първи път преди повече от десетилетие, вече има пет обновени и допълнени издания и се счита за една от най-авторитетните и полезни книги за превенция и интервенция при проблеми с насилието. Херцогинята от Даниел Стийл - 12.79 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-22:entry-503692017-09-22T14:25:00+02:00Осиротяла Предадена Непоколебима! От пищния замък до нищетата... Ще успее ли да се върне на върха?! Анжелик Лейтъм израства във великолеп Осиротяла Предадена Непоколебима! От пищния замък до нищетата... Ще успее ли да се върне на върха?! Анжелик Лейтъм израства във великолепен замък под грижите на любящия си баща, херцога на Уестърфилд. Но след смъртта му полубратът на Анжелик брутално я прогонва. Красивата осемнайсетгодишна девойка трябва да се бори сама за оцеляването си. Тя заминава за Париж, където спасява от улицата млада проститутка, жертва на жесток тормоз. И внезапно й хрумва идея: да отвори елегантен дом за удоволствия. Анжелик създава „Будоара“ – сензационно заведение, където се събират могъщи мъже, тайни страсти и красиви изтънчени жени. Но дали този живот на ръба на скандала ще є позволи да си възвърне законното място в света?... Великолепен роман! Чудесен пример за истинския живот. Не може винаги да печелиш. Трябва да се съсредоточиш върху истински важните неща. www.goodreads.com Реквием за американската мечта от Ноам Чомски - 9.59 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-15:entry-503682017-09-15T14:22:42+02:00ДЕСЕТ ПРИНЦИПА НА СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА БОГАТСТВО И ВЛАСТ! В тази книга за неравенството в доходите Ноам Чомски разнищва фундаменталните догми на ДЕСЕТ ПРИНЦИПА НА СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА БОГАТСТВО И ВЛАСТ! В тази книга за неравенството в доходите Ноам Чомски разнищва фундаменталните догми на неолиберализма и хвърля ясен, студен и търпелив поглед върху икономическите факти от живота. Какви са десетте принципа на съсредоточаването на богатство и власт, действащи в днешна Америка? Те са съвсем прости: • Ограничи демокрацията. • Оформи идеологията. • Преструктурирай икономиката. • Прехвърли товара върху бедните и средната класа. • Атакувай солидарността между хората. • Направлявай регулаторите. • Нагласи изборните резултати. • Използвай страха и силата на държавата и дръж паплачта изкъсо. • Изфабрикувай съгласие. • Маргинализирай населението. В „Реквием за американската мечта“ Чомски посвещава по една глава на всеки от тези принципи и добавя извадки от основните текстове, които са му повлияли, за да подкрепи доводите си. Дръзките и безкомпромисни виждания на Чомски напомнят, че може и трябва да се противодейства! Вълче пълнолуние от Линкълн Чайлд - 12.79 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-15:entry-503672017-09-15T14:17:17+02:00Провокативна наука и шеметно действие! Колкото и да са невероятни легендите, те често се основават на факти от действителността. Това е основн Провокативна наука и шеметно действие! Колкото и да са невероятни легендите, те често се основават на факти от действителността. Това е основният принцип в кариерата на Джеръми Лоугън - специалист по проучване на феномени, за които няма разумно обяснение. Вече сме се срещали с него в „Забравената стая“, „Третата порта“, „Границата Мохо“. Далеч в Адирондакските планини е извършено убийство с нечувана жестокост. Тялото на турист е разкъсано на парчета. Необичайните следи от зъби и нокти отхвърлят версията за нападение от стръвници. Слуховете за върколаци обаче не са убедителни за Лоугън. В процеса на разследване той разбира, че се е изправил срещу нещо, което никога не е виждал. Пълен с екшън и напрежение, „Вълче пълнолуние“ представлява съвършена смес от екзотични места, провокативна наука и шеметно действие – запазената марка на Линкълн Чайлд. Живот без диети от Георги Жеков - 11.19 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503662017-09-09T14:15:16+02:00„Трябва да храните душата си със здрава храна, ума си – със здрави мисли, а сърцето си – със здрави чувства.“ Петър Дънов Уморени ли сте „Трябва да храните душата си със здрава храна, ума си – със здрави мисли, а сърцето си – със здрави чувства.“ Петър Дънов Уморени ли сте от строги диети, които бързо ви омръзват и не водят до трайни резултати? Живеем във време, в което изборът на храна става все по-труден поради огромното разнообразие на продукти, а броят на различните видове диети расте главоломно. Необходимо ли е да следваме определен хранителен режим, или бихме могли да водим пълноценен живот без диети? Отговорът на този въпрос е във вашите ръце. Въз основа на личния си опит в областта на храненето и здравословния начин на живот Георги Жеков излага основите, върху които можем да стъпим, за да заживеем без ограничения, като осъществим качествено нова връзка със собствените си тела. Практическите съвети в книгата ще ви помогнат да изградите начин на живот, който съответства на собственото ви всекидневие, а многобройните рецепти ще ви дадат възможност да разберете колко разнообразни и вкусни са здравословните храни! Да опожаряваш е наслада (разкази предшестващи 451° по Фаренхайт) от Рей Бредбъри - 14.39 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503652017-09-09T14:13:06+02:00Великият майстор на словото Рей Бредбъри представя шестнайсет забравени разказа и повести, които предшестват създаването на класическата антиутопия „4 Великият майстор на словото Рей Бредбъри представя шестнайсет забравени разказа и повести, които предшестват създаването на класическата антиутопия „451° по Фаренхайт“. Тази колекция предлага безпрецедентен прозорец към творческия процес на Бредбъри и уникален поглед към еволюцията на една от най-великите творби на американската литература от двайсети век. Сборникът е задължителен за почитателите на „Вино от глухарчета“, „Нещо зло се задава“ и „Марсиански хроники“. „Да опожаряваш е наслада“ осветява необичайните скрити кътчета на безкрайното въображение на Бредбъри и разкрива съзидателна сила, жива като мощта на най-горещия пламък. Същински пир за заклетите почитатели на Бредбъри! Поетичният му стил превръща и най-обикновената тема във вълшебство... Истински смразяващи разкази! Идеите, залегнали в основата им, са достойни за академична дискусия. Бредбъри се противопоставя на науката и технологиите, прилагани без въображение, и на бюрокрацията, задушаваща личното творчество. На най-дълбоко ниво тези разкази са страстна защита на стойността на въображението. Разказите в този сборник рисуват мрачна картина за еволюцията на човешкия род. Истинско предупреждение за бъдещите поколения... www.goodreads.com Да застреляш слон. Есета от Джордж Оруел - 17.10 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-09:entry-503642017-09-09T14:06:00+02:00Екзекуция чрез обесване в Бирма и принудата да застреля избягал слон пак там, призванието му да пише, опорочаването на езика от политиката, мъчителнот Екзекуция чрез обесване в Бирма и принудата да застреля избягал слон пак там, призванието му да пише, опорочаването на езика от политиката, мъчителното дество в пансионат, има ли по-добра лоша литература, ужасът в болниците за бедни... - есетата в сборника "Да застреляш слон" са на разнообразни теми и от различни години, за лични преживявания и за обществени явления, но винаги болезнено честни, остроумни и човечни. Джордж Оруел (1903-1950) е сред най-влиятелните и проницателни писатели на всички времена. При все че световната си известност дължи на двете блестящи дистопии "1984" и "Фермата на животните", майсторството му е също толкова осезаемо и в останалите му произведения - белетристични, документални, есеистични. Спасителна книга (Гръцкият оригинал на Симеоновия сборник) от - 16.19 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-04:entry-503632017-09-04T17:45:36+02:00Книга, произхождаща и съставена от различни речи и душеполезни разкази, наречена "Спасителна" „Спасителна Книга” е вариант на византийска антология Книга, произхождаща и съставена от различни речи и душеполезни разкази, наречена "Спасителна" „Спасителна Книга” е вариант на византийска антология от ІХ-Х век и е предполагаем оригинал за старобългарския Симеонов / Светославов Изборник. Тя е ярко свидетелство за разнообразните вкусове и нужди на средновековния читател и в продължение на няколко века представя цялата гама от най-важните сведения за света и човека: догматиката, литургиката, символиката на църквата, античната философия, географията, историята, литературната теория, календара, медицината, скъпоценните камъни и природата на жената. По този начин антологията е приобщила православните мислители и обикновени читатели към европейската средновековна християнска култура. Част от тогавашните идеали се изповядват и от нашето съвремие. "Ако Бог е справедливост, няма от Бог хляба си този, който се храни от алчност. Ако богатството ти не е от чуждото, ако приходът ти не е от сълзи, ако никой не е останал гладен при твоето насищане, ако никой не е простенал при твоето изобилие, такъв хляб е хляб от Бога, плодът е от справедливостта, класът е от мира" (Св. Григорий Нисийски). В славянския превод книжовникът иска разумът на владетеля, подобно на трудолюбива пчела, да събере в медената пита на неговото сърце сладък восък и мед от всички цветя, от всички божествени книги, та да ги излива пред неговите боляри и с това да го запомнят във вековете. Надяваме се и съвременният читател да последва този благодатен път. Шарени истории от Клавдий Елиан - 8.99 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-04:entry-503622017-09-04T17:40:56+02:00Клавдий Елиан. Наричат го софист. Римлянин е, но пише на гръцки по-добре от автентичните гърци от втори век. И май по-добре от мнозина е усетил вкуса Клавдий Елиан. Наричат го софист. Римлянин е, но пише на гръцки по-добре от автентичните гърци от втори век. И май по-добре от мнозина е усетил вкуса на епохата, за да реши как да пише. Пише „шарено", но изискано. Пише за животни, за хора и за скулптури. Просто - изсипва върху читателя куп истории -дали те са повече поучителни или повече чудни? А може би чудото също постига поука и напътства към добродетелност. Докато хетерата Родопида се къпела, а робините пазели дрехите й, един орел се спуснал към земята, грабнал едната й обувка и побързал да отлети обратно. После се насочил към Мемфис и пуснал обувката на коленете на цар Псаметих... Царят наредил из целия Египет да започне търсене на жената, на която принадлежала обувката. А щом тя била открита, той я направил своя съпруга. Развлича, разбира се, а и носи нови знания - малко оттук, малко оттам. Атинянинът Солон по време на пир чул племенника си да пее някаква песен от Сафо. Песента му харесала и поискал от момчето да го научи на нея. Някой го попитал защо му е да си дава този труд, а Солон отвърнал: "За да не умра, без да я знам". Елиан не е обикалял по света. Но знае истории за къде ли не и за какво ли не. В Ефес Александър разглеждал своя портрет, нарисуван от Апелес, но не похвалил достойнствата на картината. Тогава въвели коня му, който зацвилил към коня от портрета, сякаш е истински, а Апелес възкликнал: "Царю, май конят ти разбира от изкуство много повече, отколкото ти". Именно тях събира в Шарената история... А ние можем да се почудим, да се поучим или просто да почетем. Дигенис Акритас от - 7.20 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-04:entry-503612017-09-04T17:34:45+02:00Всяка голяма епоха в европейската история има своя героичен епос. Древна Месопотамия създава своя Тилгамеш", Античността има своя Омир, западното сред Всяка голяма епоха в европейската история има своя героичен епос. Древна Месопотамия създава своя Тилгамеш", Античността има своя Омир, западното средновековие -"Нибелунгите" и "Беоулф". Средновековният героичен цикъл на източния средиземноморски свят е несъмнено "Василий Дигенис Акритас". Отделните песни, влезли в състава на това малко известно на българския читател произведение, са се пели от гръцките рапсоди в Мала Азия, по егейските острови и на Балканите още през IХ-Х в., допълвани и преработвани непрекъснато подобно на "Илиада" и "Одисея". Името на византийския поет, който ги е събрал и оформил литературно за пръв път през XII в., не е известно. Той несъмнено не е бил от класата на Омир, тъй като синтезът на епоса е непълен - всяка песен до голяма степен представлява завършена цялост. Този факт в никакъв случай не променя огромното значение на текста както за литературната, така и за политическата и културната история на Византийския свят в периода VIII-ХIII в. Действието на "Василий Дигенис Акритас" се развива в една от най-горещите точки на средновековния свят - на източната граница между християнския и мюсюлманския свят, между Византия и Халифата. В планинските теснини на Кападокия героят Василий, син на византийска аристократка и на потомък на митичния Харун ал-Рашид, се сражава с митологични чудовища, побеждава разбойници и прелъстява девици. Стилът на епоса често стига до границите на нецензурността и това придава на текста пикантност, каквато рядко срещаме у набожните византийски автори. Герасим Петрински Лукиан. Избрани съчинения от Лукиан - 8.10 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-04:entry-503602017-09-04T17:30:23+02:00Сатирикът Лукиан от Самосата (2, в. сл.Хр) е последният голям писател на класическата гръцка античност, критик и предвестник на тенденции, процъфтели Сатирикът Лукиан от Самосата (2, в. сл.Хр) е последният голям писател на класическата гръцка античност, критик и предвестник на тенденции, процъфтели векове по-късно, и далечен предшественик на постмодерното мислене. Авторът е изпробвало виртуозността си в почти всички жанрове на старогръцката проза и настояща книга е представителна за разностранността на таланта му. Диалози на хетери е серия от миниатюри в духа на новата атическа комедия, Токсарис, или за приятелството е моралистичноантикварен диалог, а Как се пише история е едновременно сатира срещу злополучните изследователи на миналото и литературно-критическо есе. И трите произведения не само показват умението на Лукиан да разсмива, но и разкриват задълбочени възгледи за литературата и нравите на епохата. И винаги помни най-важното, аз ще ти го повтарям непрекъснато, не пиши, вторачен само в настоящето с цел да те хвалят и ценят съвременниците ти, а със стремеж към вечността, пиши повече за тези след тебе и очаквай от тях отплата за написаното, за да кажат за тебе: “Наистина той беше свободен човек, напълно откровен, в произведенията му няма нищо угодническо, нито робско, а всичко е истина". Защото разумният човек би си поставил именно тази цел над всички свои сегашни надежди, които са тъй мимолетни. (из "Как се пише история") Конър Макгрегър от Джак Слак - 18.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-02:entry-503592017-09-02T17:49:53+02:00Koнъp Maĸгpeгъp e нaй-гoлямaтa звeздa в бoйнитe cпopтoвe. Зa тpи гoдини в „Ултимeйт Фaйтинг Чeмпиъншип“ дъблинчaнинът пocтигнa пoвeчe, oтĸoл Koнъp Maĸгpeгъp e нaй-гoлямaтa звeздa в бoйнитe cпopтoвe. Зa тpи гoдини в „Ултимeйт Фaйтинг Чeмпиъншип“ дъблинчaнинът пocтигнa пoвeчe, oтĸoлĸoтo ĸoйтo и дa e дpyг в 20-гoдишнaтa иcтopия нa Opгaнизaциятa. Πpeз 2013-тa дeбютиpa ĸaтo нeпoзнaт пpeтeндeнт и cтaвa пъpвият бoeц, ĸoйтo пpитeжaвa eднoвpeмeннo cвeтoвнитe титли в двe тeглoви дивизии. Изпълнeният c нoĸayти пoxoд нa Maĸгpeгъp в paнглиcтитe нa ĸaтeгopии пepo и лeĸa шoĸиpa cвeтa. Bъпpeĸи чe гepoйcĸитe пoдвизи нa Koнъp, изглeждa, бяxa нaпpaвeни бeз ocoбeни ycилия, нeгoвoтo пътeшecтвиe дaлeч нe пpeминa тoлĸoвa глaдĸo, a cъдбaтa мy изoбщo нe бeшe пpeдoпpeдeлeнa. Зaпoчнaл ĸaтo пopeдния тийнeйджъp, yчил ce нa тexниĸи oт cмeceнитe бoйни изĸycтвa зaeднo c пpиятeли в eднa бapaĸa. Moмчeтo, ĸoeтo ce paзмoтaвaлo cъc cвoитe инcтpyмeнти зa cмeнянe нa тpъби, билo oпpeдeлянo ĸaтo мeчтaтeл. Heгoвитe poдитeли били cepиoзнo paзтpeвoжeни, cлeд ĸaтo peшил дa пpecлeдвa cвoя блян, дaвaщ cĸpoмнa нaдeждa зa ĸaĸвaтo и дa e нaгpaдa. Haдaли няĸoй мoжeшe дa пpeдвиди, чe тoй щe ce пpeвъpнe в нaй-жeлaнaтa тeлeвизиoннa aтpaĸция, зa ĸoятo xopaтa плaщaт. Maĸгpeгъp e нeщo cпeциaлнo пo oтнoшeниe нa тexниĸaтa и тaĸтиĸaтa вътpe в ĸлeтĸaтa. Извън нeя e cпocoбeн дa пpивлeчe нa мeдийнитe cъбитиятa caмo cъc cвoeтo пpиcъcтвиe и ocтpoyмиe xиляди cĸaндиpaщи фeнoвe. Дaлeч oт ĸaмepитe, живoтът нa Maĸгpeгъp e изгpaдeн въpxy любoвтa и гpижaтa ĸъм нeгoвитe пpиятeли, лoялнocттa ĸъм cъoтбopницитe и poдния мy гpaд. Не сме тук, за да отбием номера...А да покорим върха. Навечерието на почти всичко/твърда корица от Виктор дел Арбол - 18.00 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-02:entry-503582017-09-02T17:44:13+02:00Жерминал Ибара е изпаднал в депресия полицай, преследван от слухове и от собствените си угризения. Три години по-рано по негова молба е преместен в по Жерминал Ибара е изпаднал в депресия полицай, преследван от слухове и от собствените си угризения. Три години по-рано по негова молба е преместен в полицейското управление в Ла Коруня, след като разрешаването на нашумелия случай с убийството на малката Аманда го превръща в герой, какъвто той никога не е искал да става. Уединението и анонимността обаче, които Жерминал смята, че е постигнал, се оказват илюзия, когато в болницата приемат пациентка с наранявания, свидетелстващи за голяма жестокост. Тайнствена жена на име Паола, която се опитва да избяга от собствените си призраци, се е появила три месеца по-рано в едно затънтено място на галисийския бряг. Отсяда като гост в къщата на чувствителната и изтерзана Долорес, която я приема, без да задава много въпроси и я въвежда в тесния кръг от познати, облекчаващи самотата. Тези две истории се пресичат във времето, подобно на два плаващи един срещу друг кораба, чийто сблъсък е неминуем. Навечерието на почти всичко от Виктор дел Арбол - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-02:entry-503572017-09-02T17:43:56+02:00Жерминал Ибара е изпаднал в депресия полицай, преследван от слухове и от собствените си угризения. Три години по-рано по негова молба е преместен в по Жерминал Ибара е изпаднал в депресия полицай, преследван от слухове и от собствените си угризения. Три години по-рано по негова молба е преместен в полицейското управление в Ла Коруня, след като разрешаването на нашумелия случай с убийството на малката Аманда го превръща в герой, какъвто той никога не е искал да става. Уединението и анонимността обаче, които Жерминал смята, че е постигнал, се оказват илюзия, когато в болницата приемат пациентка с наранявания, свидетелстващи за голяма жестокост. Тайнствена жена на име Паола, която се опитва да избяга от собствените си призраци, се е появила три месеца по-рано в едно затънтено място на галисийския бряг. Отсяда като гост в къщата на чувствителната и изтерзана Долорес, която я приема, без да задава много въпроси и я въвежда в тесния кръг от познати, облекчаващи самотата. Тези две истории се пресичат във времето, подобно на два плаващи един срещу друг кораба, чийто сблъсък е неминуем. Живи образи от Зинаида Гипиус - 13.50 лв.tag:bgbook.dir.bg,2017-09-02:entry-503562017-09-02T17:37:02+02:00Тя би могла да остане в паметта на съвременниците си просто като жена на Мережковски, но изминава пътя си като Зинаида Гипиус – писателка, критичка, п Тя би могла да остане в паметта на съвременниците си просто като жена на Мережковски, но изминава пътя си като Зинаида Гипиус – писателка, критичка, поетеса, провъзгласила веднъж eпатиращото: „Обичам себе си като бога...“ И в Петербург, където живее почти трийсет години, и по-късно, в емиграция, тя заема особено място, оставайки постояно в центъра на литературния живот. Наричат я декадентска Мадона, сатанеса, вещица, силфида, жива легенда. В емиграция тя написва книга за своите съвременници, събратя по занаят; книга за миналото, което за нея никога няма да е приключило. Tъй като в паметта й всичко преживяно съществува само в едно граматическо време – сегашно продължително.