ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER      

Отстъпки до 30%, за заявки над 100 лв бонус 6%
доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 4.69 лв
Почивка в дървена къща до Банско
ново съвети каталог доставки за нас следене кошница
Категория:
Право

Описанието е с картинка Публичното предлагане на ценни книжа

Ясен Николов/384 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 23.22 лв./спестявате 3.78 лв.


Описанието е с картинка Облагане на дистанционната продажба на стоки с данък върху добавената стойност

Евелина Димитрова/128 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Описанието е с картинка Изменение на иска

Ивайло Костов/288 стр./формат: 145х215/ИК "Ентусиаст"
Нашата цена: 26.70 лв./спестявате 3.30 лв.


Описанието е с картинка Гражданско и облигационно право - Ръководство по решаване на казуси - второ издание

Димитър Стоименов, Анастас Пунев/256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 24.00 лв.


Описанието е с картинка Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. 15. издание към 1 февруари 2023 г.

472 стр./формат: 110х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.92 лв./спестявате 0.98 лв.


Описанието е с картинка Административно право и процес - 2022

проф. д-р Димитър Костов/808 стр./формат: 120x190/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Описанието е с картинка Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство

Иван Маджаров/380 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Описанието е с картинка Наказателен кодекс II/2022 - с тълкувателна практика на ВС и ВКС

Съставител: Николай Алексиев/420 стр./формат: 120x190/ИК "Сиела"
Нашата цена: 8.60 лв./спестявате 1.40 лв.


Описанието е с картинка Защо наказваме?

Д-р Мирослава Манолова/208 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Описанието е с картинка Самопризнанието в българския наказателен процес

д-р Цветомир Панчев/376 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 23.22 лв./спестявате 3.78 лв.


Описанието е с картинка Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право - Теоретичен модел за законодателно развитие

д-р Мирослав Овчаров/468 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 24.94 лв./спестявате 4.06 лв.


Описанието е с картинка Тълкувателни решения на ВКС по разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс за периода 1999–2022 г.

д-р Павел Смолички/304 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 24.08 лв./спестявате 3.92 лв.


Описанието е с картинка Социални права на българските граждани - Второ допълнено и актуализирано издание

проф. Васил Мръчков/452 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 22.36 лв./спестявате 3.64 лв.


Описанието е с картинка Административен процес - 8-мо издание

проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров/832 стр./формат: 175х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 30.10 лв./спестявате 4.90 лв.


Описанието е с картинка Наказателен кодекс X/2022 – с тълкувателна практика на Върховния съд и Върховния касационен съд

Николай Алексиев/412 стр./формат: 120х190/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Описанието е с картинка Престъпления против правосъдието в наказателното право на Република България

Д-р Наталия Георгиева/368 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 19.78 лв./спестявате 3.22 лв.


Описанието е с картинка Производството по чл. 51 ЗН - Процесуални предизвикателства и проблеми

Д-р Галина Николова Иванова/110 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Описанието е с картинка Закон за задълженията и договорите XII/2022

84 стр./формат: 120х190/ИК "Сиела"
Нашата цена: 3.50 лв.


Описанието е с картинка Граждански процесуален кодекс XII/2022

464 стр./формат: 120х190/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.46 лв./спестявате 0.74 лв.


Описанието е с картинка Екологично право. Обща част/Трето преработено и допълнено издание

проф. Георги Пенчев/580 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Описанието е с картинка Екологично право. Специална част/Трето преработено и допълнено издание

проф. Георги Пенчев/580 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 25.80 лв./спестявате 4.20 лв.


Описанието е с картинка Военно правосъдие в Република България

Илмира Илиева/272 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Описанието е с картинка Сътрудничество по наказателноправни въпроси между България и Обединеното кралство преди и след Брекзит

Мирена Пенчева/360 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Описанието е с картинка Организационно взаимодействие при противодействие на данъчните престъпления

Яна Николова/252 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 16.34 лв./спестявате 2.66 лв.


Описанието е с картинка Границите в международните отношения. Теоретични, нормативни и практически проблеми

Мира Кънева/340 стр./формат: 145х215/ИК "Гутенберг"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Описанието е с картинка Наказателно-процесуален кодекс - част 1 и 2

Даниела Доковска, Боян Бележков, Ася Петрова/248 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 24.00 лв.


Описанието е с картинка Полицейска регистрация на лица

Антон Желев/216 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Описанието е с картинка Принудителни административни мерки

Мирослава Чифчиева/332 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 30.03 лв./спестявате 2.97 лв.


Описанието е с картинка Тревога и надежда

Валентин Брайков/468 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 27.30 лв./спестявате 2.70 лв.


Описанието е с картинка 70 години Закон за задълженията и договорите. Сборник

432 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 31.85 лв./спестявате 3.15 лв.


Описанието е с картинка Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител

Ивайло Тосков/204 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 20.00 лв.


Описанието е с картинка Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото

Орлин Радев/228 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Описанието е с картинка Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК)

Надя Пандилова/204 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Описанието е с картинка Настаняване на дете извън семейството

Доц. д-р Галина Димитрова/464 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 25.71 лв./спестявате 4.19 лв.


Описанието е с картинка Принудително изпълнение на публични вземания

Донка Пехливанова/344 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 22.36 лв./спестявате 3.64 лв.


Описанието е с картинка Кодекс на труда - 2022

256 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Описанието е с картинка Социално осигуряване - 2022 + достъп до сайт

Колектив/800 стр./формат: 165х235/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 45.50 лв./спестявате 4.50 лв.


Описанието е с картинка Социално осигуряване 2022

Колектив/800 стр./формат: 165х235/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 40.04 лв./спестявате 3.96 лв.


Описанието е с картинка Предизвикателства към правото

Деяна Марчева/540 стр./формат: 170x245/ИК "Нов български университет"
Нашата цена: 33.67 лв./спестявате 3.33 лв.


Описанието е с картинка Брак и отношения между съпрузите

Съставители: Стоян Ставру, Димитър Топузов/400 стр./формат: 140х210/ИК "УИ Паисий Хилендарски"
Нашата цена: 25.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Описанието е с картинка Свободата на религията и наказателното право

Николета Кузманова/256 стр./формат: 140х215/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 17.29 лв./спестявате 1.71 лв.


Описанието е с картинка Придобиване на вещни права чрез конститутивни съдебни решения

Димо Хаджиев/352 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 24.08 лв./спестявате 3.92 лв.


Описанието е с картинка Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведения

Марияна Лазарова/304 стр./формат: 160х23/ИК "Водолей"
Нашата цена: 27.30 лв./спестявате 2.70 лв.


Описанието е с картинка Трудови отношения 2022. Книга-годишник + достъп до сайт

Лариса ТОДОРОВА, Мариана ВАСИЛЕВА,/808 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 41.86 лв./спестявате 4.14 лв.


Описанието е с картинка Трудови отношения 2022. Книга-годишник

Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Марио Първанов/808 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 36.40 лв./спестявате 3.60 лв.


Описанието е с картинка Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници - Том I

Пенчо Станкулов/268 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Описанието е с картинка Български правни метаморфози

Иво Христов/336 стр./формат: 168х240/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 18.11 лв./спестявате 1.79 лв.


Описанието е с картинка Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес

Вероника Бозова/180 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.76 лв./спестявате 2.24 лв.


Описанието е с картинка Прекратяване на договора за наем

Николай Стоянов/352 стр./формат: 143х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 19.78 лв./спестявате 3.22 лв.


Описанието е с картинка Текучество на човешките ресурси в администрацията на изпълнителната власт

Евгени Стоянов/60 стр./формат: 130x200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 6.02 лв./спестявате 0.98 лв.


Описанието е с картинка Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност. Смъртното наказание, доживотният затвор и доживотният затвор без замяна в България

Ива Пушкарова/696 стр./формат: 143x210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 30.10 лв./спестявате 4.90 лв.


Описанието е с картинка Вписванията по вещното право. Научно-приложен анализ - Практически проблеми и решения - Съдебна практика

Ивайло Василев/384 стр./формат: /ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 29.12 лв./спестявате 2.88 лв.


Описанието е с картинка Данъчно право. Осмо издание

Иван Г. Стоянов/516 стр./формат: 143x210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Описанието е с картинка Частноправни последици от недействителността на сделките

Ивайло Кънев/324 стр./формат: 140х210/ИК "Нова Звезда"
Нашата цена: 22.75 лв./спестявате 2.25 лв.


Описанието е с картинка Дружествен дял в ООД

Маргарита Балабанова/312 стр./формат: 143x210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Описанието е с картинка Коментар на Кодекса на труда 2021. 13 преработено и допълнено издание

Атанас Василев, Васил Мръчков, Емил Мингов, Красимира Средкова/1224 стр./формат: /ИК "Сиби"
Нашата цена: 68.25 лв./спестявате 6.75 лв.


Описанието е с картинка Въпроси на административния процес

Веселина Канатова-Бучкова/572 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 24.57 лв./спестявате 2.43 лв.


Описанието е с картинка Правен пътеводител на стартиращия бизнес. Първи стъпки, управление и защита

Никола Пенчев/260 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.19 лв./спестявате 2.31 лв.


Описанието е с картинка Защита на класифицираната информация. 11. издание към 1 юли 2021 г.

328 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.19 лв./спестявате 0.71 лв.


Описанието е с картинка Безстопанственост

Дарина Косева/300 стр./формат: 143x210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.39 лв./спестявате 2.51 лв.


Описанието е с картинка Колективни (малцинствени) права

Златка Вангелова/376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 22.00 лв.


Описанието е с картинка Граждански процесуален кодекс V/2021 - Сборник нормативни актове

Колектив/460 стр./формат: 120х190/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.05 лв./спестявате 1.15 лв.


Описанието е с картинка Наръчник по строително право

Адриана Спасова, Александър Янкулов, Бианка Велева, Бояна Милчева, Валентина Бакалова, В. Пенкова, М. Захариев, М. Кривачка, М. Димитров, Н. Колев, П. Иванова, Т. Точева/400 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 28.00 лв.


Описанието е с картинка Отмяна на регистрация на марка

Татяна Жилова/456 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.21 лв./спестявате 3.29 лв.


Описанието е с картинка Търговци

Ангел Калайджиев/521 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 28.00 лв.


Описанието е с картинка Регламентът Брюксел IV. Коментар

Станислав Йордански/448 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Описанието е с картинка Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

доц. д-р Нина Гевренова/360 стр./формат: 14,3x21/ИК "Сиела"
Нашата цена: 19.78 лв./спестявате 3.22 лв.


Описанието е с картинка Кодекс на труда - 2021

Колектив/256 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 13.65 лв./спестявате 1.35 лв.


Описанието е с картинка COVID-19 - Актуални правни проблеми

Поля Панова/170 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Описанието е с картинка Право и модерност

Иво Христов/224 стр./формат: 168х240/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 13.65 лв./спестявате 1.35 лв.


Описанието е с картинка Граждански процесуален кодекс 18. актуализирано издание към 15 януари 2021 г.

432 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 8.10 лв./спестявате 0.80 лв.


Описанието е с картинка Обществени поръчки 18. издание към 20 януари 2021 г.

480 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.83 лв./спестявате 1.07 лв.


Описанието е с картинка Наказателен кодекс 14. актуализирано издание - към 7 януари 2021 г.

320 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.46 лв./спестявате 0.64 лв.


Описанието е с картинка Кодекс за социално осигуряване 29. издание - към 1 януари 2021 г.

528 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 11.47 лв./спестявате 1.13 лв.


Описанието е с картинка Облигационно право. Обща част. Осмо издание

Ангел Калайджиев/728 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 42.00 лв.


Описанието е с картинка Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес

Ваня Илиева/296 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Описанието е с картинка Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите

Стоян Ставру/448 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.41 лв./спестявате 3.49 лв.


Описанието е с картинка Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти

Стефан Радев/312 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Описанието е с картинка Европейско кооперативно дружество

Асен Воденичаров/388 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 16.34 лв./спестявате 2.66 лв.


Описанието е с картинка Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски

Маргарита Златарева/156 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Описанието е с картинка Обществени поръчки 17. издание към 15 януари 2020 г.

464 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.92 лв./спестявате 0.98 лв.


Описанието е с картинка Престъпленията против спорта по българското наказателно право. Първо издание

Мирослав Овчаров/232 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 14.00 лв.


Описанието е с картинка Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

Антония Илиева, Пенчо Станкулов/488 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Описанието е с картинка Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Михаил Малчев/268 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Описанието е с картинка Закон за движението по пътищата 2019 г.

Колектив/304 стр./формат: 130х200/ИК "Труд "
Нашата цена: 6.00 лв.


Описанието е с картинка Деянието на служител под прикритие. Член 126 от Наказателния кодекс

Герман Германов/336 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 16.34 лв./спестявате 2.66 лв.


Описанието е с картинка Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България. Том I. Преки данъци

Иван Г. Стоянов/548 стр./формат: 170х240/ИК "Сиела"
Нашата цена: 38.70 лв./спестявате 6.30 лв.


Описанието е с картинка Глобата по българското наказателно право

Розалина Николова/196 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Описанието е с картинка Собственост - развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика

Люба Панайотова-Чалъкова/416 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Описанието е с картинка Теория на модерната държава

Тенчо Колев/472 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Описанието е с картинка Понятието за място на стопанската дейност в международното и българското данъчно право

Стойчо Дулевски/256 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.76 лв./спестявате 2.24 лв.


Описанието е с картинка Помагало по административно право - обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

Антония Илиева/280 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Описанието е с картинка Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права

Росен Карадимов/220 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Описанието е с картинка Предизвикай: Етажната собственост! (2008-2018). Том 2

Съставител: Стоян Ставру/412 стр./формат: 120х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Описанието е с картинка Предизвикай: Етажната собственост! (2008-2018). Том 1

Съставител: Стоян Ставру/412 стр./формат: 120х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Описанието е с картинка Предизвикай: Несъстоятелността!

Съставители: Стоян Ставру, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев/400 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 23.22 лв./спестявате 3.78 лв.


Описанието е с картинка Индивидът в международното право

Диана Ковачева/416 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Описанието е с картинка Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя

Теодора Дичева, Иван Стаменов/264 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Описанието е с картинка Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи

Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова/296 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Описанието е с картинка Рамковият договор

Нора Москова/312 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 19.78 лв./спестявате 3.22 лв.


Описанието е с картинка Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

Невена Русева/256 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 16.34 лв./спестявате 2.66 лв.


Описанието е с картинка Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

Емилия Панайотова/276 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Описанието е с картинка Правните принципи. Теория и приложение

Янаки Стоилов/336 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 21.00 лв.


Описанието е с картинка Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

Теофана Евгениева, Николай Павлевчев/752 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 30.10 лв./спестявате 4.90 лв.


Описанието е с картинка Големите юридически системи

Марио Лозано/456 стр./формат: 168х240/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 31.85 лв./спестявате 3.15 лв.


Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Николай Стоянов/200 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.76 лв./спестявате 2.24 лв.


Закон за движението по пътищата 2018 г.

Колектив/256 стр./формат: 130х200/ИК "Труд"
Нашата цена: 4.10 лв./спестявате 0.41 лв.


Граждански процесуален кодекс

344 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 6.83 лв./спестявате 0.68 лв.


Антикорупция. I/2018

120 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 5.16 лв./спестявате 0.84 лв.


Финансово право. Кратък курс. Казуси. Шесто преработено и актуализирано издание

Иван Г. Стоянов/328 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Конкурентно право

Денчо Славов/256 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Спедиционният договор

Жана Колева/308 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Гражданско право. Обща част. Девето преработено и допълнено издание

Симеон Тасев, Методи Марков/304 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Румен Марков/168 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 11.00 лв.


Наказателни дела от частен характер

Георги Митов/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

Ивайло Костов/380 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 20.00 лв.


Защитникът в наказателния процес на Република България

Десислава Давидкова-Димитрова/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.00 лв.


Soft Law и съвременното право. Сборник статии

344 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.00 лв.


Философският нормативизъм в правото

Димитър Радев/246 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Научно-практически коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Николай Николов/384 стр./формат: 140х215/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 20.02 лв./спестявате 1.98 лв.


Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане

Пеню Грозев/208 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Обществената опасност и българското наказателно право

Борис Велчев/220 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Оценка на въздействието на регулирането

Тони Димов/560 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Общият административен акт

Васил Петров/408 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Политически права на българските граждани

Наталия Киселова/428 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 24.94 лв./спестявате 4.06 лв.


Християнските ценности като правообразуващ фактор

Тенчо Колев/230 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.04 лв./спестявате 1.96 лв.


Закон за движението по пътищата 2017

Колектив/240 стр./формат: 130х200/ИК "Труд"
Нашата цена: 4.10 лв./спестявате 0.41 лв.


Предварително изпълнение на индивидуални административни актове

Евгени Стоянов/132 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 11.18 лв./спестявате 1.82 лв.


Медицинско право

проф. д-р Дарина Зиновиева/832 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 31.82 лв./спестявате 5.18 лв.


Придобивният способ по чл. 78 ЗС

Димитър Стоянов/488 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 27.52 лв./спестявате 4.48 лв.


Синдикът в производството по несъстоятелност

Нели Маданска/360 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Морска ипотека и привилегии върху кораб

Ана Джумалиева/300 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Закон за кадастъра и имотния регистър 3. издание към 25 юли 2016 г.

120 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.19 лв./спестявате 0.41 лв.


Закони за собствеността 15. актуализирано издание към 20 август 2016 г.

328 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.19 лв./спестявате 0.71 лв.


Заместване в дълг по чл.102, ал.1 ЗЗД

Красимир Коев/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Държавна администрация и държавна служба 9. издание - към 1 август 2016 г.

152 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.28 лв./спестявате 0.52 лв.


Изборен кодекс. 4. издание към 26 юли 2016 г.

480 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.83 лв./спестявате 0.77 лв.


Закон за съдебната власт 15. издание към 15 август 2016 г.

344 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.19 лв./спестявате 0.71 лв.


Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

208 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 12.00 лв.


Договор за преизлъчване по безжичен път и препредаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма

Росен Карадимов/256 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството. Второ преработено и допълнено издание

Савин Ковачев, Стоянка Илова, Милка Гечева, Борислава Кишкилова, арх. Пенчо Димитров, Борис Милчев/776 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 32.76 лв./спестявате 3.24 лв.


Трудов договор 2016. Сключване, изменение, прекратяване

Кругер Милованов/516 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Закон за движението по пътищата 2016 г.

216 стр./формат: 140х210/ИК "Труд"
Нашата цена: 4.10 лв./спестявате 0.41 лв.


Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове

Матей Марев/192 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Съдии, казусът ви принадлежи. Съдебни пледоарии

Хари Хараламбиев/152 стр./формат: 140х220/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Нищожност на брачния договор

Димитър Топузов/352 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Робството в българското наказателно право

Борис Велчев/212 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.04 лв./спестявате 1.96 лв.


Закон за обществените поръчки. В сила от 15.04.2016 г.

312 стр./формат: 120х160/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 5.46 лв./спестявате 0.54 лв.


Особени данъчни производства

Здравко Славчев/256 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Семеен кодекс. Сборни нормативни актове по семейно и наследствено право 6. актуализирано издание към 10 февруари 2016 г.

360 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Административен процес 7. актуализирано издание към 29 февруари 2016 г.

288 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.20 лв.


Граждански процесуален кодекс 16. актуализирано издание към 26 февруари 2016 г.

368 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.60 лв.


Закон за адвокатурата 6. актуализирано издание към 20 февруари 2016 г.

184 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.50 лв.


Правото на лична свобода и сигурност

Красимир Кънев/272 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.00 лв.


Обществени поръчки 13. издание към 20 февруари 2016 г.

360 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.70 лв.


Правото в нови територии

Стоян Ставру/116 стр./формат: 130х200/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 9.10 лв./спестявате 0.90 лв.


Граждански процесуален кодекс. Сборник нормативни актове

380 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 5.93 лв./спестявате 0.97 лв.


Изключващи вината обстоятелсва. Практика на ВС и ВКС по наказателни дела

Проф. Румен Марков/508 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Кодекс на труда - първо издание 2016 г.

проф. д-р Емил Мингов/536 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.31 лв./спестявате 1.19 лв.


Социално и здравно осигуряване 2016

1016 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Закон за движение по пътищата (2016)

160 стр./формат: 150х210/ИК "Зебра"
Нашата цена: 4.28 лв./спестявате 0.42 лв.


Разследвания на престъпления, извършени от чужденци

Бранимира Клисурска/272 стр./формат: 150х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.76 лв./спестявате 2.24 лв.


Трудови отношения 2016 + CD

Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков/696 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 34.94 лв./спестявате 3.46 лв.


Трудови отношения 2016

Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков/696 стр./формат: 160х230/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 29.48 лв./спестявате 2.92 лв.


Вменяемост и невменяемост в практиката на ВС и ВКС

проф. Румен Марков/416 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Независимите административни органи при парламентарното управление

Константин Пехливанов/288 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Новото данъчно законодателство през 2016 г. + CD

Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Росен ИВАНОВ, Николай РИЗОВ/800 стр./формат: 165х235/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 34.94 лв./спестявате 3.46 лв.


Описанието е с картинка Новото данъчно законодателство през 2016 г.

Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Росен ИВАНОВ, Николай РИЗОВ/800 стр./формат: 165х235/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 29.48 лв./спестявате 2.92 лв.


Теория на наказателното правораздаване

проф. д.ю.н. Никола Манев/376 стр./формат: 150х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Савин Ковачев/400 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Административно право. Специална част. Курс лекции

Цветан Сивков, Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева/288 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 19.00 лв.


Въззивно производство по наказателни дела

Георги Митов/304 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 18.00 лв.


Закон за устройство на територията. 14 издание към 1 януари 2016 г.

376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 8.60 лв.


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. 10 издание към 1 януари 2016 г.

360 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Процесуални аспекти на конфликта на интереси

Марина Михайлова/460 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 24.08 лв./спестявате 3.92 лв.


Закон за движение по пътищата / Последни изменения ДВ, бр.79 от 13.10.2015

Колектив /216 стр./формат: 140х210/ИК "Труд"
Нашата цена: 4.10 лв./спестявате 0.41 лв.


Облигационно право

Поля Голева/568 стр./формат: 160х230/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 26.39 лв./спестявате 2.61 лв.


Деликатно право. Трето преработено и допълнено издание

Поля Голева/312 стр./формат: 140х210/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Авторски и изпълнителски права в театъра

Емил Лозев/308 стр./формат: 160х230/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


От Хага до Ротердам

Диана Маринова/428 стр./формат: 160х230/ИК "Нова звезда"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Авторски и сродни права в аудиовизията

Марияна Лазарова/198 стр./формат: 140х210/ИК "Водолей"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Правото и правата като културен феномен

Тенчо Колев/152 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.04 лв./спестявате 1.96 лв.


Търговски сделки / Четвърто преработено и допълнено издание

Огнян Герджиков/422 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 18.02 лв./спестявате 1.78 лв.


Субективната страна на престъплението

Стоян Стойков/160 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Наказателноправна защита на политическите права на гражданите

Николета Кузманова/256 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

Ивайло Василев/192 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Кодекс за социално осигуряване

Бисер Петков; Снежана Малакова; Йосиф Милошев/424 стр./формат: 150х220/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 20.75 лв./спестявате 2.05 лв.


Кодекс на труда - 2015

224 стр./формат: 150х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Неизпълнение на договора

Поля Голева и др./440 стр./формат: 140x210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 32.76 лв./спестявате 3.24 лв.


Теория на правото

Тенчо Колев/588 стр./формат: 160х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Индивидуализация на наказанието. Теория и практика

Чавдар Грошев/264 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Търговските марки и авторските права в интернет-пространството

Атанас Костов/248 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 18.02 лв./спестявате 1.78 лв.


Трудово право. Девето преработено и допълнено издание

Васил Мръчков/1000 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 49.00 лв.


Кодекс на труда. 14. актуализирано издание към 17.07.2015 г.

400 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.50 лв.


Социално и здравно осигуряване 2015. Сборник нормативни актове

992 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Лекции по наказателно право

Никола Филчев/248 стр./формат: 140х210/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Конституиране на представителното управление в България

Пламен Киров/556 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Престъпления от частен характер

Борис Велчев/232 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация

Васил Тодоров/300 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Публичноправни проблеми на трудовото право

Васил Петров/232 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.76 лв./спестявате 2.24 лв.


Семеен кодекс

Цанка Цанкова, Методи Марков, Анна Станева и др./544 стр./формат: 140х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 43.68 лв./спестявате 4.32 лв.


Право и биоетика при асистираната репродукция в ЕС

Радой Кръстев, Ваньо Митев/160 стр./формат: 130х200/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 14.56 лв./спестявате 1.44 лв.


Регламентът Брюксел II A. Коментар

Николай Натов и колектив/486 стр./формат: 170х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Въпроси за наказателното право и съдебната практика

Никола Филчев/600 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Финансово право

Иван Г. Стоянов/396 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Качеството на демокрацията в България

Добрин Канев, Антоний Тодоров/664 стр./формат: 130х120/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 22.75 лв./спестявате 2.25 лв.


Относно авторските права на архитектите-проектанти

Георги Саракинов/48 стр./формат: 140x210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 5.46 лв./спестявате 0.54 лв.


Изборен кодекс. Сборник нормативни актове. I издание 2014

392 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 6.02 лв./спестявате 0.98 лв.


Приемане на наследство

Веселин Петров/308 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 16.34 лв./спестявате 2.66 лв.


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/Сборник нормативни актове

Съставител Ганета Минкова/440 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Административнопроцесуален кодекс

Александър Еленков, Ангел Ангелов и др./1600 стр./формат: 180х240/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 65.52 лв./спестявате 6.48 лв.


Социално и здравно осигуряване 2014. Сборник нормативни актове

960 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Европейска прокуратура

Иванка Которова/460 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Международният договор - източник на международното частно право

Колектив/524 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Военни престъпления

Пламен Петков/228 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Лекции по обща теория на държавата. Част 1

Даниел Вълчев/256 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


DE IURE PUBLICО - Студии по римско публично право

Малина Новкиришка-Стоянова/620 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 27.52 лв./спестявате 4.48 лв.


Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията

Борис Милчев, Ясен Ковачев/472 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда + CD. Книга 1 и 2 - комплект

Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов/1224 стр./формат: 145х215/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 43.68 лв./спестявате 4.32 лв.


Правни проблеми на ЗУТ/Второ преработено и допълнено издание

Александър Джеров ,Беатриса Шалдупова,Стоянка Илова,Елена Златинова/404 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Описанието е с картинка Престъплението ПАРНО: произвол, измами и беззаконие

Ангел Марков/212 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 8.60 лв./спестявате 1.40 лв.


Закон за движението по пътищата/ Посл.изменения ДВ,бр.15 от 15.02.2013 г. - в сила от 1.01.2014 г.

Колектив/200 стр./формат: 160х110/ИК "Скорпио"
Нашата цена: 3.92 лв./спестявате 0.59 лв.


Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори

-/742 стр./формат: 145х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 24.02 лв./спестявате 2.38 лв.


Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник

Екатерина Матеева, Николай Колев/540 стр./формат: 145х215/ИК "Фенея"
Нашата цена: 22.75 лв./спестявате 2.25 лв.


Ревизия на конституцията на Република България

Христо Паунов/184 стр./формат: 145х215/ИК "Фенея"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Криминалистика от А до Я

Йонко Кунчев/368 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Финансово право. Второ преработено и допълнено издание

Иван Г. Стоянов/340 стр./формат: 140x210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Окончателност на сетълмента - Правна уредба

Иван Мангачев/284 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 22.36 лв./спестявате 3.64 лв.


Закон за движението по пътищата 12. издание - към 15 февруари 2013 г.

328 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.90 лв.


Алеаторността на договорите в българското гражданско право

Стоян Ставру, Делян Недев, Мирослав Димитров/340 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Търговски закон 13. актуализирано издание - към 7 февруари 2013 г.

432 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.90 лв.


Закон за нотариусите и нотариалната дейност 9. издание - към 20 януари 2013 г.

136 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.20 лв.


Публично предлагане на ценни книжа 8. издание - към 15 януари 2013 г.

528 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 11.70 лв.


Публични организации

Христина Балабанова/124 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 3. издание - към 5 януари 2013 г.

128 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.40 лв.


Наказателен кодекс 12. актуализирано издание - към 1 януари 2013 г.

328 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.10 лв.


Наследяване по завещание в международното частно право

Станислав Йордански/328 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Вещно право. Седмо преработено и допълнено издание

Владимир Петров, Методи Марков/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.90 лв.


Замяната и българското гражданско право

Люба Панайотова-Чалъкова/316 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Физическото лице търговец

Павел Сарафов/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 14.00 лв.


Международно правораздаване. Трето преработено и допълнено издание

Александър Драгиев/416 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Административно право на Република България. Обща част /Пето преработено и допълнено издание/

Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов/400 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 21.90 лв.


Наказателно-процесуален кодекс 14. актуализирано издание - към 20 октомври 2012 г.

416 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.80 лв.


Етажна собственост 4. издание - към 1 ноември 2012 г.

144 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Обезпечаване и събиране на публични и частни държавни и общински вземания. Второ преработено издание

Петя Иванова/188 стр./формат: 150х220/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.04 лв./спестявате 1.96 лв.


Осигурително право. Четвърто преработено и допълнено издание

Красимира Средкова/664 стр./формат: 140x210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 36.00 лв.


Заповедно производство

Силви Чернев/280 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Органно представителство на акционерното дружество

Николай Колев/223 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 14.00 лв.


Частичният иск. Първо издание

Камелия Цолова/216 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.00 лв.


Взаимодействие между европейско и българско административно право + CD

Проф. д-р Иван Тодоров, Росица Балтаджиева/464 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти (второ издание)

Захари Торманов/200 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 21.00 лв.


Договорът в индивидуалните трудови отношения

Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ, Емил МИРОСЛАВОВ, Смела НИНЕВА, Лариса ТОДОРОВА, Стефанка СИМЕОНОВА, Чавдар ХРИСТОВ/528 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Закон за горите 2. издание - към 20 август 2012 г.

296 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.90 лв.


Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз

Елена Тодорова/374 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 14.56 лв./спестявате 1.44 лв.


Закон за Министерството на вътрешните работи 12. издание - към 15 август 2012 г.

296 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.50 лв.


Европейско данъчно право

Люба Ценова/120 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Споразумението по Административно-процесуалния кодекс

Цветан Сивков/188 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Наследяването по закон

Катя Аспарухова/216 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.76 лв./спестявате 2.24 лв.


Публично-частно партньорство 1. издание - към 1 юли 2012 г.

120 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.70 лв.


Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество 1. издание

72 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 3.80 лв.


Регламентът Брюксел I. Коментар

Николай Натов и колектив/624 стр./формат: 170х240/ИК "Сиела"
Нашата цена: 30.10 лв./спестявате 4.90 лв.


Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки

Поля Огнянова/300 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Договорът за строителство

Мирослав Димитров/236 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Дружествени спорове и съдебни производства по закона за търговския регистър

Нели МАДАНСКА, Бистра НИКОЛОВА/360 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 18.02 лв./спестявате 1.78 лв.


Конфликтът на интереси в българското право

Николай николов/283 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 13.65 лв./спестявате 1.35 лв.


Въведение в американското право. Подробна, ясна и достъпна карта на американската правна система

Джей М. Файнман/540 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Основи на правната философия на XXI век

Валентин Петев/112 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.00 лв.


Сексуални престъпления срещу деца

Иван Ранчев/200 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 11.65 лв./спестявате 1.15 лв.


Даване вместо изпълнение

Методи Марков/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС

Александър Корнезов/600 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Транспортни престъпления

Ралица Костадинова/352 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Организации с нестопанска цел 5. издание към 25 март 2012 г.

112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.80 лв.


Принципът на суверенитета. Конституционноправни и европейски измерения

Стоил Моллов/270 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 14.00 лв.


Данъчни задължения

Ганета Минкова/396 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Данъчно право и данъчен процес

Иван Г. Стоянов/300 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 18.11 лв./спестявате 1.79 лв.


Международно частно право – част I (граждански и търговски дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура) 6. издание – към 10 март 2012 г.

Съст. Боряна Мусева/440 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.90 лв.


Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс. Второ издание

Красимир Влахов/228 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 18.00 лв.


Банкови закони 8. издание - към 10 февруари 2012 г.

520 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 12.50 лв.


Наказателното право на Европейския съюз и българското наказателно право

Пламен Панайотов/376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 20.00 лв.


Застраховане на катастрофичните рискове

Румен Гълъбинов/102 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 8.60 лв./спестявате 1.40 лв.


Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 3. издание - към 26 януари 2012 г.

120 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.70 лв.


Търговските договори на предприятието

Евгени Рангелов/254 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Закон за здравното осигуряване - 8. издание - към 10 януари 2012 г.

160 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Договорът за организирано туристическо пътуване

Захари Торманов/256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.00 лв.


Право на Европейския съюз. Наказателноправни въпроси

Христо Христев/600 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 23.22 лв./спестявате 3.78 лв.


Престъпления срещу интелектуалната собственост

Пламен Дацов и Петър Петров/664 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 22.36 лв./спестявате 3.64 лв.


Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки

Сашо Пенов/220 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.00 лв.


Наказателен процес. Сборник нормативни актове

Съст. проф. д-р Маргарита Чинова/130 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 6.02 лв./спестявате 0.98 лв.


Бързото производство по НПК

Стефан Милев/198 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 8.60 лв./спестявате 1.40 лв.


Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация 3. издание – към 15 ноември 2011 г.

48 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.30 лв.


Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти

Памела Бучкова/207 стр./формат: 145х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Правен режим на земеделските земи и горските територии

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ, Стойка КУРТЕВА, Юлия СТОЙКОВА/384 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Търговско право. Обща част

Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев/344 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 18.02 лв./спестявате 1.78 лв.


Интелектуална собственост. Част ІІ - 8. актуализирано издание - към 15 октомври 2011 г.

480 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 12.00 лв.


Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (международни договори и право на ЕС). 1. актуализирано издание – към 25 септември 2011 г.

248 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.70 лв.


Административен процес на Република България. Второ преработено и допълнено издание

Димитър Костов, Дончо Хрусанов/376 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 21.90 лв.


Закон за нормативните актове. 4. издание - към 1 октомври 2011 г.

112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.50 лв.


Многоезичен справочник на основни термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост

Д-р Георги Салакинов/120 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Практически проблеми на новия семеен кодекс

Стилияна Григорова/140 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 12.00 лв.


Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 1. издание към 25 септември 2011 г.

192 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.90 лв.


Деликтът в международното частно право

Боряна Мусева/312 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 19.00 лв.


Legal English for Bulgarian Professionals

Georgi Niagolov, Penka Dumanova/128 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 25.00 лв.


Местно самоуправление и местна администрация 8. издание към 25 юни 2011 г.

136 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Престъпления против избирателното право. Методика за разследване

Веселин Вучков, Цветана Петрова, Николета Кузманова, Калин Трайков, Иван Видолов, Чавдар Георгиев, Калин Владимиров/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Устройство на територията – част І (подзаконови нормативни актове) 6. издание към 20 юни 2011 г.

264 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.40 лв.


Устройство на територията – част ІІ (подзаконови нормативни актове) 6. издание - към 10 юни 2011 г.

240 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.70 лв.


Закон за счетоводството - 5. издание към 1 юни 2011 г.

112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Капиталови търговски дружества

Проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р Камелия Касабова и д-р Таня Бузева/336 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 20.75 лв./спестявате 2.05 лв.


Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители

Светла Маргаритова-Вучкова/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 11.00 лв.


Работно време, почивки и отпуски

Емил Мирославов, Смела Нинева, Лариса Тодорова, Стефанка Симеонова/342 стр./формат: 130х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Актовете на Съда на Европейския съюз. Правни последици

Станислав Костов/372 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 20.00 лв.


Международноправен режим на Дунав в европейската водна транспортна система река–море

Сибила Енева Симеонова/326 стр./формат: 145х210/ИК "Парадигма"
Нашата цена: 22.75 лв./спестявате 2.25 лв.


Изборен кодекс 2011

228 стр./формат: 120х190/ИК "Сиела"
Нашата цена: 5.16 лв./спестявате 0.84 лв.


Теория на национализацията

Проф. Константин Кацаров/696 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 33.54 лв./спестявате 5.46 лв.


Интелектуална собственост – част I - 9. издание – към 30 март 2011 г.

240 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.50 лв.


Семейно и наследствено право - пето преработено и допълнено издание

Методи Марков/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.90 лв.


Криминалистика. Ключови понятия. Доказателства и разследвания

Ангел Биков/236 стр./формат: 130х210/ИК "Труд"
Нашата цена: 10.91 лв./спестявате 1.08 лв.


Защита на потребителите - 6. издание - към 15 март 2011 г.

448 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.20 лв.


Деликтно право. Второ преработено и допълнено издание

Поля Голева/272 стр./формат: 140х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 14.56 лв./спестявате 1.44 лв.


Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Невяна Кънева/184 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение

Иван Мангачев/326 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Юридически факти в данъчното право

Иван Г. Стоянов/112 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 10.01 лв./спестявате 0.99 лв.


Съвременното право. Проблеми и тенденции

496 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.90 лв.


Брачният договор. Второ преработено и допълнено издание

Анна Станева/156 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Тълкувателна дейност. Върховен административен съд

Колектив/87 стр./формат: 205х140/ИК "Фенея"
Нашата цена: 7.10 лв./спестявате 0.70 лв.


Особени залози и други обезпечения - 4. издание – към 25 януари 2011 г.

144 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Частно съдебно изпълнение. 4. издание - към 15 януари 2011 г.

128 стр./формат: 120х195/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Изпълнение на наказанията. 3 актуализирано издание – към 5 март 2012 г.

240 стр./формат: 120х195/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.30 лв.


Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори

Сълза Георгиева, Нели Вангелова, Кина Койчева-Лукарска, Вержиния Заркова, Георги Зафиров/568 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Осигурителното законодателство в България (1880-1999 ч)

Никола Йосифов/340 стр./формат: 170х235/ИК "ВСУ Черноризец Храбър"
Нашата цена: 24.57 лв./спестявате 2.43 лв.


Гражданското участие в политическия процес. Конституционноправни основи

Мартин Белов/192 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 11.00 лв.


Обща теория на правото. Основни правни понятия. Четвърто издание

Росен Ташев/464 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 19.00 лв.


Свободата на изразяване

Бойко Боев, Александър Кашъмов, Красимир Кънев, Нели Огнянова, Полина Русинова/256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 14.00 лв.


Коментар на Кодекса на международното частно право. Съпоставка с актове на Европейското право

Весела Станчева-Минчева/608 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 27.00 лв.


Международно частно право – част ІІІ (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) 3. издание – към 1 октомври 2010 г.

Боряна Мусева/216 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Обществените поръчки след измененията от 2008, 2009, 2010 г.

Аделина Ковачева/256 стр./формат: 170х225/ИК "Фенея"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Бюджет и одит в публичния сектор 3. издание – към 15 септември 2010 г.

224 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Договорът в трудовото право

Васил Мръчков/288 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 19.00 лв.


Защита на конкуренцията 3. издание – към 10 септември 2010 г.

192 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.90 лв.


Прехвърляне на вземания в търговския оборот

Александър Иванов/260 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Патентно право в Република България пето преработено и допълнено издание

Георги Саракинов/176 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.90 лв.


ЗОП. Коментар на измененията и допълненията /ДВ бр. 53/9.07.2010 г./

144 стр./формат: 150х210/ИК "Персонал Консулт - Г.Попов"
Нашата цена: 5.46 лв./спестявате 0.54 лв.


Медийно аудио - и аудиовизуално право

Райна Николова/326 стр./формат: 165х250/ИК "Фенея"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Заповедното производство в България и ЕС

Николай Ангелов/96 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 8.60 лв./спестявате 1.40 лв.


Разследване на престъпления против интелектуалната собственост

Радостин Беленски/244 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Разследване на престъпления против собствеността

Радостин Беленски/248 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 14.62 лв./спестявате 2.38 лв.


Производството по несъстоятелност

Нели Маданска, Бистра Николова/272 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Как да осиновим дете в България – стъпка по стъпка

Фани Давидова Пенева/формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Николай Николов/163 стр./формат: 150х205/ИК "Фенея"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Съсобственост. Правни аспекти

Стоян Ставру/344 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 19.00 лв.


Международно частно право – част II (семейни дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура) 3. издание - към 15 март 2010 г.

Боряна Мусева – съставителство, въведение, анотиращи бележки, информационно приложение/336 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 8.20 лв.


Закон за задълженията и договорите 7. издание - към 5 март 2010 г.

Кристиан Таков – съставителство, въведения, препращания, заглавия, предметен указател, съпоставителни таблици/384 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.90 лв.


Осигурени лица в ДОО

Ярослава Генова/372 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 16.34 лв./спестявате 2.66 лв.


Как се решава частноправен казус

Кристиан Таков/284 стр./формат: 165х235/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Доказването в гражданския процес

Огнян Стамболиев/формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.91 лв./спестявате 2.59 лв.


Правото в поезията на Хораций

Мария Костова/292 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.00 лв.


Гражданско съдопроизводство. Том втори. Съдебни и несъдебни производства

Любен Корнезов/608 стр./формат: 170х240/ИК "София - Р"
Нашата цена: 36.40 лв./спестявате 3.60 лв.


Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 1. издание - към 2 февруари 2010 г.

136 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.80 лв.


Юридическа отговорност на независимите оценители и регистрираните одитори

Десислав Начков/212 стр./формат: 150х210/ИК "Фенея"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Справочник на нотариусите. 2010

Нотариална камара на РБ/119 стр./формат: 110х170/ИК "Фенея"
Нашата цена: 5.92 лв./спестявате 0.59 лв.


Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми. 1 Том. Избрани съчинения в три тома

Валентина Попова/820 стр./формат: 145х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 30.10 лв./спестявате 4.90 лв.


Сборник решения и определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация 2000г.-2009г.

Златимир Орсов - съставител/232 стр./формат: 135х205/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 15.47 лв./спестявате 1.53 лв.


Семейно право. Кн. първа

Лиляна Ненова/664 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 24.57 лв./спестявате 2.43 лв.


Обществен ред и национална сигурност 1. издание - към 25 ноември 2009 г.

240 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Договори за ЕС ∙ Съдебна практика. 2. издание - към 1 декември 2009 г. с измененията след Договора от Лисабон, в сила от 1 декември 2009 г.

Станислав Костов/928 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 23.00 лв.


Брачният договор по новия СК

Анна Станева/100 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Красимир Кънев/256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 13.00 лв.


Административно право и административен процес

Под съставителството на проф.д-р Димитър Костов/формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Авторското право в музиката

Георги Саракинов/208 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 13.90 лв.


Пряка демокрация

Мартин Белов/528 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 23.00 лв.


СЪПОСТАВКА НА МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН И РИМСКИТЕ ЗАКОНИ / COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков/192 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 8.00 лв.


Екстрадицията и Eвропейската заповед за арест

224 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.00 лв.


Кадастър и имотен регистър 3. издание - към 1 септември 2009 г.

256 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.30 лв.


Съдебна администрация 4. издание - към 25 август 2009 г.

112 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Закон за движението по пътищата. В сила от 1 юли 2009

116 стр./формат: 145х205/ИК "Златно кормило"
Нашата цена: 5.01 лв./спестявате 0.50 лв.


Семеен кодекс 2009 – Семеен кодекс 1985 (съпоставка на текстовете)

Цанка Цанкова/324 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Съкратеното съдебно следствие по НПК. Практически проблеми

Маргарита Чинова, Георги Гатев/120 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 11.18 лв./спестявате 1.82 лв.


Държава и вероизповедания. Нормативна уредба на религията и религиозните общности в България

Съставител Христо П. Беров/338 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.04 лв./спестявате 1.96 лв.


Наследствени пенсии

Райна Койчева/256 стр./формат: 145х200/ИК "Авалон"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Данъчни закони 2009 15. издание - към 10 юли 2009 г.

816 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.00 лв.


Енергетика и енергийна ефективност 2. издание - към 15 юли 2009 г.

240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.00 лв.


Закон за устройство на територията

Колектив/404 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 6.02 лв./спестявате 0.98 лв.


Гражданско съдопроизводство. Том първи: Исков процес

Любен Корнезов/1064 стр./формат: 165х235/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 45.50 лв./спестявате 4.50 лв.


Регламентът РИМ I - Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения

408 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 19.78 лв./спестявате 3.22 лв.


Изпълнително производство. Съдебна практика 1. издание - към 15 юни 2009 г.

Христо Николаев - съставителство, въведение и подбор на съдебната практика/400 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 12.00 лв.


Конституция на Република България–луксозно издание

Колектив/100 стр./формат: 110х180/ИК "Сиела"
Нашата цена: 43.00 лв./спестявате 7.00 лв.


Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев

300 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 38.70 лв./спестявате 6.30 лв.


Избрани стандарти на антидискриминационното право

Маргарита Илиева/160 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.00 лв.


Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008)

Александър Корнезов/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.00 лв.


Подпомагащата страна в съдебния исков процес

Камелия Цолова/304 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.00 лв.


Опазване и закрила на културното наследство

168 стр./формат: 120x190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.60 лв.


Коментар на кодекса на труда

Теодора Дичева/336 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.47 лв./спестявате 2.03 лв.


Право върху търговска марка в Република България

184 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.90 лв.


Закон за управление на етажната собственост. Извлечения от нормативни актове, свързани с етажната собственост

64 стр./формат: 130х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 3.19 лв./спестявате 0.32 лв.


Частното съдебно производство според новия ГПК

Панчо Бешков/128 стр./формат: 145х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 8.01 лв./спестявате 0.79 лв.


Международна подсъдност. Книга втора

Николай Ангелов/106 стр./формат: 145х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 8.01 лв./спестявате 0.79 лв.


Деликтната отговорност

Симеон Тасев/274 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Гори и земи от горския фонд

216 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Европейската заповед за арест

Павлина Панова/204 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Договорите за финансово обезпечение

Иван Мангачев/252 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Европейско право на околната среда

Проф. Лудвиг Кремер/696 стр./формат: 170х240/ИК "Сиела"
Нашата цена: 30.96 лв./спестявате 5.04 лв.


История на българската средновековна държава и право

Димитър Токушев/304 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 18.00 лв.


Всичко за пенсиите във въпроси и отговори

Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозева/352 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 18.02 лв./спестявате 1.78 лв.


Колективно управление на авторските и сродните им права

Георги Саракинов/76 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Трудов договор. Сключване, изменение, прекратяване

Проф. Крюгер Милованов/278 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 18.02 лв./спестявате 1.78 лв.


Заповедното производство

Стефан Кюркчиев/164 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

96 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 3.90 лв.


Опазване на околната среда

404 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.90 лв.


Криминалистика. Практикум

Проф. Радостин Беленски/160 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 11.18 лв./спестявате 1.82 лв.


Вещноправно действие на смъртта

Стоян Ставру/328 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 23.00 лв.


Мнимо представителство

Таня Йосифова/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.00 лв.


Приватизация. Концесии

208 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Наредби за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност 2008

512 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти

Стоян Ставру/292 стр./формат: 145х215/ИК "Фенея"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности (нормативни актове и практически указания)

Съст. Александър Корнезов/520 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 21.00 лв.


Правен режим на непълнолетни правонарушители

Юлиана Матеева/196 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 11.18 лв./спестявате 1.82 лв.


Казуси по наказателно право. Особена част. Второ преработено и допълнено със съдебна практика издание

Лазар Груев, Ралица Илкова/512 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 21.00 лв.


Възлагане на обществени поръчки

Аделина Ковачева/200 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Автономия на волята в международното частно право

148 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Как да регистрираме, преобразуваме, прекратим дейността на ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД, КД. Пререгистрация

210 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Международна подсъдност. Книга първа

Николай Ангелов/216 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 8.10 лв./спестявате 0.80 лв.


Факторинг

Емилия Димитрова/188 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 11.18 лв./спестявате 1.82 лв.


Закон за наследството

92 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
Нашата цена: 3.55 лв./спестявате 0.35 лв.


Закон за местните данъци и такси

72 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
Нашата цена: 2.64 лв./спестявате 0.26 лв.


Закон за корпоративното подоходно облагане

132 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
Нашата цена: 3.55 лв./спестявате 0.35 лв.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица

64 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
Нашата цена: 2.64 лв./спестявате 0.26 лв.


Църква и църковно право в средновековна България

Гълъбина Петрова/340 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Никлас Луман за правото и политиката

Майкъл Кинг, Крис Торнхил/306 стр./формат: 165х235/ИК "УИ Св. Климент Охридски"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Държавата

Жорж Бюрдо/202 стр./формат: 140х200/ИК "УИ Св. Климент Охридски"
Нашата цена: 9.10 лв./спестявате 0.90 лв.


Закон за кооперациите

104 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 3.90 лв.


Новата правна уредба на търговския регистър

Деяна Андреева, Николай Янев, Милена Милева/624 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Закон за местните данъци и такси 2008

112 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.00 лв.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2008

124 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.10 лв.


Европеизация на третата българска държава. Конституционноправни аспекти

Мария Г. Манолова/88 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 5.46 лв./спестявате 0.54 лв.


Закон за българските документи за самоличност. Закон за чужденците в Република България

216 стр./формат: 120х165/ИК "ВИА"
Нашата цена: 4.56 лв./спестявате 0.24 лв.


Командировки в страната и чужбина

48 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 2.60 лв.


Обща теория на правото. Основни правни понятия. Трето преработено и допълнено издание

Росен Ташев/416 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите. Том 1

422 стр./формат: 150х200/ИК "Аскони-Издат, Паралакс"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Христоматия по парламентарна реторика

Проф. д-р Росица Йорданова/200 стр./формат: 145х215/ИК "ВСУ Черноризец Храбър"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности

Маргарита Златарева/312 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 13.76 лв./спестявате 2.24 лв.


Съдебна практика по Закон за собствеността и Закон за наследството

400 стр./формат: 170х240/ИК "Паралакс"
Нашата цена: 19.11 лв./спестявате 1.89 лв.


Правилникът за вътрешния трудов ред

Нина Гевренова/280 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.80 лв.


Коментар на търговския закон. Книга първа чл.1-112

Огнян Герджиков и колектив/380 стр./формат: 150х220/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 23.57 лв./спестявате 2.33 лв.


Частноправни хипотези по търговско право

Марио Бобатинов/230 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Лекарствени продукти и медицински изделия

256 стр./формат: 120х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Закон за електронните съобщения

176 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.20 лв.


Практически наръчник по управление на трудовите правоотношения

Снежана Христова/166 стр./формат: 210х290/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


България в международния трудов ред 2007

Съст. проф. д.ю.н. Васил Мръчков/752 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 32.76 лв./спестявате 3.24 лв.


Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност

Красен Стойчев/312 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 14.00 лв.


Европейско право. Въведение. Осмо преработено и допълнено издание

П.С.Р.Ф. Матисен/752 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 21.50 лв./спестявате 3.50 лв.


Земеделски земи. Правен режим. Книга втора

168 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
Нашата цена: 4.46 лв./спестявате 0.44 лв.


Земеделски земи. Правен режим. Книга първа

164 стр./формат: 140х200/ИК "Солотон"
Нашата цена: 4.46 лв./спестявате 0.44 лв.


Държавна финансова инспекция и имуществена отговорност

Проф. д-р Емил Златарев/164 стр./формат: 165х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 6.88 лв./спестявате 1.12 лв.


Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Закон за вътрешния одит в публичния сектор

124 стр./формат: 140х200/ИК "ВИА"
Нашата цена: 4.28 лв./спестявате 0.23 лв.


Конституция на Република България 2007

112 стр./формат: 120х170/ИК "Скорпио"
Нашата цена: 8.69 лв./спестявате 1.30 лв.


Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел

Мартин Белов/392 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.80 лв.


Издателски договори за литературни произведения

164 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.74 лв./спестявате 1.26 лв.


ЗДДС в практиката на счетоводителя

Евгени Рангелов/64 стр./формат: 145х210/ИК "ОРКП Мисъл"
Нашата цена: 7.10 лв./спестявате 0.70 лв.


Граждански договори 2007

96 стр./формат: 160х230/ИК "Редор"
Нашата цена: 5.46 лв./спестявате 0.54 лв.


Митнически закони. Част II

416 стр./формат: 120х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 8.60 лв.


Закон за корпоративното подоходно облагане 2007. Норма и коментар

304 стр./формат: 140х210/ИК "ПАКС"
Нашата цена: 53.78 лв./спестявате 5.32 лв.


Актуални проблеми на авторското право и сродните му права

Доц. Емил Лозев/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Промените в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Росен Иванов, Беата Петрова/480 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Коментар на Административнопроцесуалния кодекс

Александър Еленков, Кино Лазаров, Емилия Къндева/484 стр./формат: 130х200/ИК "Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”"
Нашата цена: 14.56 лв./спестявате 1.44 лв.


Митнически закони. Част I

336 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Морският протест

Екатерина Матеева/284 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 13.65 лв./спестявате 1.35 лв.


Частните съдебни изпълнители

Д-р Панчо Бешков/184 стр./формат: 140х200/ИК "Фенея"
Нашата цена: 8.19 лв./спестявате 0.81 лв.


Закон за корпоративното подоходно облагане. 2007

168 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.20 лв.


Описанието е с картинка Митническо законодателство на ЕС. Регламенти. Част I и II

1200 стр./формат: 210х280/ИК "Сиела"
Нашата цена: 41.28 лв./спестявате 6.72 лв.


Кръгът на Анархазис. За съда, съдиите и наказателно-правната ни система

Тодор Касабов/208 стр./формат: 130х200/ИК "Изток Запад"
Нашата цена: 9.10 лв./спестявате 0.90 лв.


Съд на Европейските общности. Избрани решения. Том 1 (от №1 до №60)

Подбор Албена Димитрова/352 стр./формат: 165х235/ИК "Албабул"
Нашата цена: 21.84 лв./спестявате 2.16 лв.


Закон за енергетиката

192 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.80 лв.


Комисионният договор

Таня Йосифова/216 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.80 лв.


Закон за храните

300 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.70 лв.


Съдебна власт (атестиране, конкурси)

68 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 2.80 лв.


Избори 2006

136 стр./формат: 125х190/ИК "Сиби"
Нашата цена: 3.70 лв.


Психология на престъплението. Избрани текстове

Боян Станков/432 стр./формат: 140х210/ИК "Албатрос"
Нашата цена: 13.65 лв./спестявате 1.35 лв.


150 примерни длъжностни характеристики

Станислав Павлов/608 стр./формат: 140х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 26.39 лв./спестявате 2.61 лв.


Административнопроцесуален кодекс. Коментар

Колектив/524 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 20.64 лв./спестявате 3.36 лв.


Обществени поръчки. Концесии

288 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.90 лв.


Закрила на детето

256 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.20 лв.


Най-важните наредби по здравословни и безопасни условия на труд за предприятието

736 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Ръководство по международен търговски арбитраж

Иван Владимиров/348 стр./формат: 145х215/ИК "Ромина"
Нашата цена: 9.10 лв./спестявате 0.90 лв.


Описанието е с картинка Разследване на компютърни престъпления + CD

Радостин Беленски/130 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Как да се справим с обществените поръчки

Пламен Немчев, Александър Караоланов, Звезделина Божинова/230 стр./формат: 150х220/ИК "Класика и стил"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Закон за облагане доходите на физическите лица

104 стр./формат: 120х190/ИК "Скорпио"
Нашата цена: 2.18 лв./спестявате 0.33 лв.


Закон за корпоративното подоходно облагане

132 стр./формат: 120х190/ИК "Скорпио"
Нашата цена: 2.18 лв./спестявате 0.33 лв.


Закон за местните данъци и такси

96 стр./формат: 120х190/ИК "Скорпио"
Нашата цена: 2.18 лв./спестявате 0.33 лв.


Закон за задълженията и договорите

182 стр./формат: 120х170/ИК "Скорпио"
Нашата цена: 3.47 лв./спестявате 0.52 лв.


Закон за правната помощ

56 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 2.40 лв.


Теория за правната система

Росен Ташев/316 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 14.00 лв.


Българско и европейско информационно право. Том 1

Вихър Кискинов/326 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


Колективният трудов договор в България

Николай Йосифов/240 стр./формат: 145х200/ИК "Албатрос"
Нашата цена: 8.19 лв./спестявате 0.81 лв.


Вещно право

Владимир Петров, Методи Марков/226 стр./формат: 110х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 10.90 лв.


Практически въпроси на обществените поръчки

Таня Недялкова/210 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 9.46 лв./спестявате 1.54 лв.


Закон за кадастъра и имотния регистър - изд. 2004 г. Книга 28. Раздел I: Общи нормативни документи

51 стр./формат: 140х200/ИК "Блестящ факел"
Нашата цена: 2.73 лв./спестявате 0.27 лв.


Наредба № 14 за съдържанието, създаването и подържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; Наредба 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра - изд. 2002 г. Книга 29. Раздел I: Общи нормативни докумен

100 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
Нашата цена: 4.55 лв./спестявате 0.45 лв.


Наказателни дела от частен характер. Сборник Съдебна практика 1955-2004

Ралица Илкова/648 стр./формат: 170х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 17.20 лв./спестявате 2.80 лв.


Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ – изд. 2004 г. Книга 23. Раздел I: Общи нормативни документи

129 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
Нашата цена: 6.37 лв./спестявате 0.63 лв.


Обществени поръчки. Закон за обществените поръчки и подзаконови актове по прилагането му - изд. 2004 г. Книга 1. Раздел I: Общи нормативни документи

133 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
Нашата цена: 4.55 лв./спестявате 0.45 лв.


Безопасност и здравословни условия на труд в строителството. Сборник с актуализирани нормативни документи - изд. 2004 г. Книга 11. Раздел I: Общи нормативни документи

200 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
Нашата цена: 7.28 лв./спестявате 0.72 лв.


Кодекс на труда

360 стр./формат: 110х180/ИК "Скорпио"
Нашата цена: 5.21 лв./спестявате 0.78 лв.


Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

44 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 1.90 лв.


Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт. Конституцията за Европа подписана в Рим на 29 октомври 2004 г. Второ основно преработено издание

Превод Атанас Семов/435 стр./формат: 165х235/ИК "Св.Климент Охридски"
Нашата цена: 13.65 лв./спестявате 1.35 лв.


Детекторът на лъжата + CD. Криминалистични аспекти

Радостин Беленски/150 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Приватизация и следприватизационен контрол

328 стр./формат: 115х180/ИК "Сиби"
Нашата цена: 6.90 лв.


Юридически речник

Жерар Корню/1328 стр./формат: 180х240/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 76.44 лв./спестявате 7.56 лв.


Теоретични основи на наказателното законотворчество

Никола Филчев, 2004/446 стр./формат: 140х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Парламентаризъм и правова държава в България. Принципи и практики

Съст. Е. Михайлова, 2004/471 стр./формат: 130х200/ИК "Нов български университет"
Нашата цена: 15.93 лв./спестявате 1.58 лв.


Застрахователни закони

212 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.70 лв.


Събирателно дружество

Анета Антонова/268 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.80 лв.


Издаване на индивидуални административни актове 2004 + CD

Иван Тодоров/380 стр./формат: 170x240/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


НАРЕДБА 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии; НАРЕДБА 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - изд. 2004 г. Книга 5. Раздел I: Общи нормативни документи

132 стр./формат: 130х200/ИК "Блестящ факел"
Нашата цена: 5.46 лв./спестявате 0.54 лв.


Описанието е с картинка Наказателни закони

529 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 7.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Описанието е с картинка Преглед на съдебната система на Съединените Американски Щати

Иван Петров/383 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 8.17 лв./спестявате 1.33 лв.


Съдебна практика на Република България. Наказателни дела. Том 7. Наказателно право

Съст. Даниела Руменчева/305 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 23.66 лв./спестявате 2.34 лв.


Електронният документ и електронният подпис. Правен режим

А. Калайджиев, Б. Белазелков, В. Станчева и др./700 стр./формат: 170х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 38.70 лв./спестявате 6.30 лв.


Описанието е с картинка Публичната власт

Васил Киров/282 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 10.32 лв./спестявате 1.68 лв.


Бързо производство в гражданския процес

Любен Корнезов/316 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Президентът в българския конституционен модел

Пламен Киров/320 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 12.80 лв.


Закон за съдебната власт. Обстоен коментар на промените

Любен Корнезов /144 стр./формат: 130х200 /ИК "Софи-Р "
Нашата цена: 3.19 лв./спестявате 0.32 лв.


Конституционната цивилизация и българският конституционализъм

Снежана Начева/240 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.00 лв.


Телевизионната програма на обществената телевизия

Райна Николова/264 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 12.00 лв.


Закон за храните

/204 стр./формат: 130х200 /ИК "Сиби "
Нашата цена: 4.60 лв.


Подзаконови нормативни актове по устройство на територията

Съст. Даниел Левиев/480 стр./формат: 130х200/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Описанието е с картинка Криминологическо правосъзнание. Теоретико-методологически аспекти

Йордан Айдаров/311 стр./формат: 140х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 6.88 лв./спестявате 1.12 лв.


Българската адвокатура 1878-2000

Петко Добчев/370 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 34.00 лв.


Систематика на правната информатика

Вихър Кискинов/336 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 17.00 лв.


Закон за устройство на територията

288 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Търговски закон. Актуализиран текст

304 стр./формат: 145х210/ИК "Труд и право"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Контролните точки. Отнемане, възстановяване

8 стр./формат: 145х210/
Нашата цена: 0.46 лв./спестявате 0.05 лв.


Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер

568 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 25.00 лв.


Достъп до обществена информация

Емилия Панайотова/208 стр./формат: 130x200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 8.00 лв.


Описанието е с картинка Закон за семейни помощи за деца

Емилия Иванова и колектив/80 стр./формат: 115х160/ИК "Сиела"
Нашата цена: 2.58 лв./спестявате 0.42 лв.


Електронно правителство

Вихър Кискинов/352 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 18.00 лв.


Кодекс на търговското корабоплаване

/256 стр./формат: 130х200 /ИК "Сиби "
Нашата цена: 4.90 лв.


Кодекс на търговското мореплаване. Merchant Shipping Code. Двуезично издание

126 стр./формат: 165х235/ИК "Стено"
Нашата цена: 7.64 лв./спестявате 0.76 лв.


Следприватизационният контрол

Георги Хорозов/148 стр./формат: 140х210/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.90 лв.


Описанието е с картинка Съдебна практика. Трудово право. Коментар проф. д-р юрид. н. Васил Мръчков. Том 3.1. С текстовете на нормативните актове

440 стр./формат: 150х215/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.91 лв./спестявате 2.59 лв.


Описанието е с картинка Административно право. Обща част

Проф. д-р Добри Димитров/620 стр./формат: 165х235/ИК "Сиела"
Нашата цена: 18.92 лв./спестявате 3.08 лв.


Описанието е с картинка Данъчен процесуален кодекс

184 стр./формат: 145х210/ИК "Сиела"
Нашата цена: 2.58 лв./спестявате 0.42 лв.


102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Съставители Димитър Митев, Петър Кошничарски/444 стр./формат: 130х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.00 лв.


Наказателно право на Република България. Обща част. Курс лекции

Антон Гиргинов/384 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 15.93 лв./спестявате 1.58 лв.


Търговско право. Четвърто преработено и допълнено издание

Иван Владимиров/543 стр./формат: 165х235/ИК "Ромина"
Нашата цена: 16.38 лв./спестявате 1.62 лв.


Телекомуникационни закони

488 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 7.90 лв.


Осигурителни закони II

884 стр./формат: 90x130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.80 лв.


Осигурителни закони I

960 стр./формат: 90x130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 16.90 лв.


Трудови закони

808 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 19.90 лв.


Наказателни закони

684 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.90 лв.


Данъчен процесуален кодекс

234 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 4.50 лв.


Съдебна власт

204 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 5.90 лв.


Местна власт

432 стр./формат: 90х130/ИК "Сиби"
Нашата цена: 8.40 лв.


Ограничаване на конкуренцията от държавата

Методи Марков/284 стр./формат: 145х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 9.50 лв.


История на новобългарската държава и право 1878 - 1944

Димитър Токушев/376 стр./формат: 145х200/ИК "Сиби"
Нашата цена: 15.90 лв.


Българско-английски речник по търговско право

Благовеста Балканджиева/704 стр./формат: 175х230/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 43.68 лв./спестявате 4.32 лв.


Договор за дарение

Кръстю Цончев/240 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 12.74 лв./спестявате 1.26 лв.


Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството

Кръстю Цончев/128 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 6.10 лв./спестявате 0.60 лв.


Симулацията в гражданското право

Кръстю Цончев/487 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 14.56 лв./спестявате 1.44 лв.


Правото - смисъл, сянка, противоположности

Михайлина Михайлова/207 стр./формат: 140х200/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Нашата цена: 8.64 лв./спестявате 0.36 лв.


Съдебна практика. Наказателни дела. Том 4. Наказателно право

Съст. С. Милчева/591 стр./формат: 135х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 20.02 лв./спестявате 1.98 лв.


Съдебна практика. Наказателни дела. Том 4. Наказателно право/твърда корица

Съст. С. Милчева/591 стр./формат: 135х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 23.66 лв./спестявате 2.34 лв.


Съдебна практика. Граждански дела. Том 19. Наследствено право/твърда корица

Съст. Адв. Д. Руменчева, Е. Конова/527 стр./формат: 135х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 23.66 лв./спестявате 2.34 лв.


Договорите на световната организация за интелектуална собственост

Е. Лозев/162 стр./формат: 130х200/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Нашата цена: 4.80 лв./спестявате 0.20 лв.


CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

48 стр./формат: 140х200/ИК "Нова Звезда"
Нашата цена: 3.64 лв./спестявате 0.36 лв.


Увод в международната защита на правата на човека

Йонко Йотов/224 стр./формат: 130х200/ИК "Труд"
Нашата цена: 7.27 лв./спестявате 0.72 лв.


Право на радио- и телевизионните организации в България

Радомир Чолаков/206 стр./формат: 170х230/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Търговски закон (с предишните редакции на текстовете)

328 стр./формат: 110х160/ИК "Сиела"
Нашата цена: 5.16 лв./спестявате 0.84 лв.


Съдебна практика. Граждански дела. Том 10. Книга 1. Облигационно право (1995-2000)

Любен Корнезов/735 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 23.66 лв./спестявате 2.34 лв.


Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения

Александър Кожухаров/288 стр./формат: 130х195/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 20.02 лв./спестявате 1.98 лв.


Международно частно право на Република България

Владимир Кутиков/416 стр./формат: 130x200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 12.29 лв./спестявате 1.22 лв.


Международно частно право

Иван Владимиров/520 стр./формат: 130x200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 18.20 лв./спестявате 1.80 лв.


Конституционен съд

Боян Баламезов/304 стр./формат: 130x200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 9.10 лв./спестявате 0.90 лв.


Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения

Анелия Мингова/448 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 17.29 лв./спестявате 1.71 лв.


Касационно производство

Любен Корнезов/244 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 10.92 лв./спестявате 1.08 лв.


Въззивно производство

Любен Корнезов/120 стр./формат: 130х200/ИК "Софи-Р"
Нашата цена: 6.10 лв./спестявате 0.60 лв.


Търговско право - коментар. Том 1

Проф. д-р Огнян Герджиков/367 стр./формат: 130х200/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.91 лв./спестявате 2.59 лв.


НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ОСОБЕНА ЧАСТ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

доц. Александър Стойнов/122 стр./формат: 125х195/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ОСОБЕНА ЧАСТ. ПРЕСТЬПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

доц. Александър Стойнов/252 стр./формат: 125х195/ИК "Сиела"
Нашата цена: 15.48 лв./спестявате 2.52 лв.


ЛИЦЕНЗИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Дарина Зиновиева/198 стр./формат: 125х195/ИК "Сиела"
Нашата цена: 12.90 лв./спестявате 2.10 лв.


Интелектуална собственост

84 стр./формат: 125x195/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Нашата цена: 1.44 лв./спестявате 0.06 лв.


Административно право обща част

Добри Димитров/597 стр./формат: 150x210/ИК "Марин Дринов"
Нашата цена: 17.47 лв./спестявате 0.73 лв.


Гражданско право обща част

Александър Джеров/351 стр./формат: 140x200/ИК "проф. Марин Дринов"
Нашата цена: 2.88 лв./спестявате 0.12 лв.


Българско обичайно право

Димитър Маринов/247 стр./формат: 150x220/ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Нашата цена: 4.80 лв./спестявате 0.20 лв.


ЗА ЕДНА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА

Мишел Тропер/328 стр./формат: 195x125/ИК "Проф. Марин Дринов"
Нашата цена: 7.20 лв./спестявате 0.30 лв.


Информация и право/ Информационна интерпретация на правните норми

Асен Кантарджиев/192 стр./формат: /ИК "Албатрос"
Нашата цена: 5.37 лв./спестявате 0.53 лв.


най-новото в
Право
Публичното предлагане на ценни книжа - Ясен Николов
Облагане на дистанционната продажба на стоки с данък върху добавената стойност - Евелина Димитрова
Изменение на иска - Ивайло Костов
Гражданско и облигационно право - Ръководство по решаване на казуси - второ издание - Димитър Стоименов, Анастас Пунев
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. 15. издание към 1 февруари 2023 г. -
Административно право и процес - 2022 - проф. д-р Димитър Костов
Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство - Иван Маджаров
Наказателен кодекс II/2022 - с тълкувателна практика на ВС и ВКС - Съставител: Николай Алексиев
Защо наказваме? - Д-р Мирослава Манолова
Самопризнанието в българския наказателен процес - д-р Цветомир Панчев
Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право - Теоретичен модел за законодателно развитие - д-р Мирослав Овчаров
Тълкувателни решения на ВКС по разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс за периода 1999–2022 г. - д-р Павел Смолички
Социални права на българските граждани - Второ допълнено и актуализирано издание - проф. Васил Мръчков
Административен процес - 8-мо издание - проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров
Наказателен кодекс X/2022 – с тълкувателна практика на Върховния съд и Върховния касационен съд - Николай Алексиев
Престъпления против правосъдието в наказателното право на Република България - Д-р Наталия Георгиева
Производството по чл. 51 ЗН - Процесуални предизвикателства и проблеми - Д-р Галина Николова Иванова
Закон за задълженията и договорите XII/2022 -
Граждански процесуален кодекс XII/2022 -
Екологично право. Обща част/Трето преработено и допълнено издание - проф. Георги Пенчев
всички книги в категорията >>>
търсeне по м/у думите моля въведете търсената дума
иили   

Проверка на почъчки  |  Вашата сметка  |  Нови книги  |  Съвети  |  Каталог  |  Доставки  |  На едро  | 
Мнения  |  Кои сме ние  |  Проeкти  |  RSS  | 

Приятели: С надуваема лодка около света  |  пощенски марки  |  СБСС  |  Ламбиеви колиби  |