Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ ИКОНИ ПИСМЕНОСТ АРХИТЕКТУРА

 • Средновековна археология в България
 • Българска иконопис и християнски изкуства
 • Български църкви, манастири и крепости
 • Старобългарска книжовност и писмени паметници
 • Руска иконопис и християнски изкуства
 • Византийска и гръцка иконопис и християнски изкуства
 • Християнски изкуства от други страни
 • Учебници по иконопис и реставрация
 • Богомилство

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Българска иконопис и християнски изкуства
  Заглавие Автор изд. Цена
  Криптата - старобългарско изкуство - икони 64 икони каталог 1980 не е налична
  Преславската керамична икона .. Тотю Тотев 1988 5.00 поръчай
  Вечно зеленото клонче .. Драган Тенев 1979 10.00 поръчай
  Преславската керамика .. Die Keramik von Preslav Кръстю Миятевъ 1936 60.00 поръчай
  Старото златарство във Враца .. С. Георгиева, Д. Бучински 1959 90.00 поръчай
  Iconos de Bulgaria .. Kostadinka Paskaleva 1989 65.00 поръчай
  Образи на Кирил и Методий в България Асен Василиев 1970 не е налична
  Български икони - развитие, технология, реставрация Любен Прашков 1985 не е налична
  Бачковски ставропигиален манастир "Успение богородично" Колектив 19?? не е налична
  Buglarian Icons 9th-19th Century / Голямоформатен албум-папка с 24 репродукции на български икони от IX do XIX век Atanas Bozhkov / Атанас Божков 1990 50.00 поръчай
  Църковен историко-археологически музей, София - сувенирен албум Васил Иванов Пандурски 1973 15.00 поръчай
  Тревненска живописна школа Колектив 1990 8.00 поръчай
  От ръката тревненска Колектив 1987 10.00 поръчай
  The Church of St. Demetrius in Boboshevo / Църквата Св. Димитър в Бобошево (цветен албум на английски език) Hristina Stanewa,Ralitsa Rousseva 2009 не е налична
  12 Ikonen aus Bulgarien / 12 икони от България - албум на ненски език Svetlin Bossilkov 1979 не е налична
  Боянската църква Ив. Акрабова-Жандова Ив. Акрабова-Жандова 1960 не е налична
  Известия на Археологическия институт XXII .. Колектив под редакцията на Кр. Миятев, Д. П. Димитров, В. Бешевлиев, В. Миков Г. Георгиев 1959 64.00 поръчай
  Икони от Балканите голям албум репродукции, стилове, школи - Синай, Гърция, България, Югославия Курт Вайцман, Манолис Хадзидакис, Кръстю Миятев, Светозар Радойчич 1966 не е налична
  The Apocalypse .. by saint John the teologiann in the frescoes, icons and miniatures of the christian churches Mihail Enev 1996 85.00 поръчай
  Наченки на ренесанс в Средновековна България Кирил Кръстев 1971 40.00 поръчай
  CHRISTIAN ART IN BULGARIA - Християнското изкуство в България - на английски език цветен албум @1 Teofana Matakieva 2001 80.00 поръчай
  Керамичната икона в средновековна България Тотю Тотев 2001 45.00 поръчай
  Боянската църква и нейните стенописи / 24 таблици съ репродукции / Никола Мавродиновъ 1943 30.00 поръчай
  Icones .. Sinai; Grece; Bulgarie; Yougoslavie Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidakis, Krsto Miatev, Svetozar Radojcic 1966 99.00 поръчай
  L Ancien art bulgare (avec 58 planches et 72 figures dans le texte) / Старобългарското изкуство (уникален екземпляр - албум на френски език) Bogdan D. Filow / Богдан Филов 1919 390.00 поръчай
  Възрожденска декоративна стенопис от самоковски зографи А. Рошковска 1982 60.00 поръчай
  Die Ikonen in Bulgarien / Иконите в България Teofana Matakiewa-Lilkowa 1994 60.00 поръчай
  Icons in Bulgaria .. Teofana Matakieva-Lilkova 2000 40.00 поръчай
  Българска монументална дърворезба XIV-XX век .. Валентин Ангелов 1992 38.00 поръчай
  Le grand livre des Icones / Голяма книга за иконите - луксозен албум на френски език K, Weitzmann, M. Chatzidakis, S. Radojcic 1979 не е налична
  Етюди по средновековно изкуство Вера Лихачова 1986 не е налична
  Тома Вишанов - Молера .. Асен Василиев 1969 60.00 поръчай
  The Warrior Saints in old Bulgarian Art / Светците воини в старото българско изкуство Nikolai Ovcharov 2003 40.00 поръчай
  Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ Кирилъ Мирчевъ 1939 25.00 поръчай
  Никола Образописов .. Евдокия Петева-Филова 1994 28.00 поръчай
  Die Altbulgarische Kunst / Старобългарското изкуство Prof. Dr. Bogdan Filow. Богдан Филов 1919 350.00 поръчай
  Сеславската църква - история, архитектура, живопис Дора Каменова 1977 не е налична
  Единъ средновековенъ барелефъ отъ Созополъ (приносъ къмъ иконографията на Драконопобедителите-конници Св. Георги и Св. Димитъръ въ византийското изкуство) Протойерей Ив. Гошевъ 1929 30.00 поръчай
  Engel Ikonen. Machtvolle Bilder himmlischer Boten .. Ivan Bentchev 1999 70.00 поръчай
  Икони от Странджанския край Костадинка Паскалева 1977 не е налична
  А. Грабар - Избрани съчинения в два тома (Представително, масивно, луксозно издание, голям формат) Андрей Грабар 1982 - 83 не е налична
  Чипровска златарска школа .. Иван Сотиров 1984 не е налична
  Чипровска златарска школа .. Средата на XVI - началото на XVIII век Иван Сотиров 2001 40.00 поръчай
  La peinture religieuse en Bulgarie / Религиозната живопис в България @1 Andre Grabar 1928 не е налична
  Златен манастир / Goldenes Kloster Георги Симеонов 1995 не е налична
  Икони от мелнишкия край .. Лозинка Койнова - Арнаудова 1980 48.00 поръчай
  Българска дърворезба / том 1 - Пластическото богатство на възрожденската църковна дърворезба / Венета Иванова, Маргарита Коева 1979 не е налична
  Медицината в българската иконопис Стефан Мутафов 1992 не е налична
  Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис .. Иван Дуйчев 1978 30.00 поръчай
  Иконы на Балканах .. Синай, Греция, Болгария, Югославия. Икони от Балканите. голям албум цветни и ч.б. икони с текст на руски Курт Вейцман, Манолис Хадзидакис, Крыстю Миятев, Светозар Радойчич 1967 198.00 поръчай
  Български светци в изобразителното изкуство Асен Василиев 1987 не е налична
  Тревненска живопис .. Атанас Божков 1967 50.00 поръчай
  Български приноси в европейската цивилизация .. Атанас Божков 2000 65.00 поръчай
  Old Bulgarian Painting / Стара българска живопис Kiril Krustev, Vassil Zahariev 1961 не е налична
  Икони от Самоковската школа (албум с репродукции) Владимир Свинтила 1979 не е налична
  Die Bulgarische monumentalmalerei im 14. Jahrhundert / Български средновековни стенописи, църковна живопис, иконопис на немски Dora Panajotova 1966 18.00 поръчай
  1000 години българска ръкописна книга - орнамент и миниатюра (Представителен албум, масивен, луксозно издание , голям формат) Аксиния Джурова 1981 не е налична
  Връзките между българското и руското изкуство ( албум ) Н. Мавродинов 1955 не е налична
  Fruhe Ikonen .. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien .. Kurt Weitzmann, Manolis Chatzidakis, Krsto Miatev, Svetozar Radojcic 1965 70.00 поръчай
  Bulgarian Icons ... Българските икони - луксозен цветен албум на английски език. Atanas Bozhkov /Атанас Божков 1987 150.00 поръчай
  Icons from Bulgaria .. Kostadinka Paskaleva 1989 70.00 поръчай
  Ikonen aus Bulgarien ( Иконите в България - луксозен албум на немски език ) Kostadinka Paskalewa / Костадинка Паскалева 1989 60.00 поръчай
  Icones de Bulgarie .. Kostadinka Pascaleva 1989 40.00 поръчай
  Иконы Болгарии .. Костадинка Паскалева 1981 95.00 поръчай
  Frescoes in Boyana Church ( Стенописите на Боянската църква - албум на английски език ) Cyril Tsonev 1957 30.00 поръчай
  Les Icones Bulgares IX-e - XIX-e siecles .. Kostadinka Paskaleva 1988 99.00 поръчай
  Bulgarian Icons Through the Centuries IX - XIX .. Kostadinka Paskaleva 1987 70.00 поръчай
  Старобългарското изкуство @1 Богдан Филов 1993 не е налична
  Старинни трактати по технология и техника на живописта .. Отделно кафявия том 1 Атанас Шаренков 1988-94 не е налична
  Възрожденски щампи и литографии .. Евтим Томов 1962 22.00 поръчай
  Български възрожденски щампи .. Евтим Томов 1975 не е налична
  Златарско изкуство .. Димитър Друмев 1976 130.00 поръчай
  Златарските произведения от 16.-19.век в музея на Бачковския манастир .. Мина Иванов 1967 не е налична
  Миниатюрна дърворезба 17.-19. век .. Елена Генова 1986 10.00 поръчай
  Болонски псалтир - български книжовен паметник от XIII век .. Йосиф и Тихота 1968 90.00 поръчай
  Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора .. Христо Кодов, Божидар Райков, Стефан Кожухаров 1985 40.00 поръчай
  Банишко евангелие - среднобългарски паметник от XIII век Екатерина Дограмаджиева и Божидар Райков ( подготвили за печат с увод и коментар ) 1981 не е налична
  Стенописите в Иваново ( луксозен албум ) Милко Бичев 1965 не е налична
  Изображенията на Кирил и Методий през вековете .. Атанас Божков 1989 24.00 поръчай
  Възрожденско изкуство в Михайловградски окръг Иванка Гергова 1983 не е налична
  Early Bulgarian iconostases 16th - 18th century .. Ранният български иконостас 16. - 18. век Ivanka Gergova 1993 44.00 поръчай
  Художественото наследство на манастира Зограф Атанас Божков, Асен Василиев 1981 не е налична
  La Peinture Bulgare des origines au XIX siecle .. ( Българска живопис до 19 век - албум на френски език ) @1 Atanas Boschkov 1974 30.00 поръчай
  Die Bulgarische Malerei Atanas Boschkov 1969 80.00 поръчай
  Старобългарското изкуство и архитектура - илюстрована история комплект първи и втори том Никола Мавродинов 1959-66 60.00 поръчай
  Паметници на изкуството в църковнния историко - археологически музей / София ( луксозен албум ) Васил Пандурски 1977 80.00 поръчай
  Кирил и Методий в Рим .. Васил Пандурски, Светлин Босилков 1969 24.00 поръчай
  Търновска средновековна художествена школа Атанас Божков 1985 50.00 поръчай
  Стара българска живопис .. Кирил Кръстев, Васил Захариев 1961 25.00 поръчай
  Старобългарската живопис .. Никола Мавродинов Никола Мавродинов 1946 16.00 поръчай
  Социални и патриотични теми в старото българско изкуство ( албум ) Асен Василиев 1973 30.00 поръчай
  Българско възрожденско изобразително и приложно изкуство .. Колектив 1985 35.00 поръчай
  Български средновековни рисунки - графити .. Димитър Овчаров 1982 не е налична
  Украса на славянските ръкописи в България .. Маньо Стоянов 1973 60.00 поръчай
  Старобългарски музикални паметници .. Old Bulgarian musikal dokuments Стоян Петров, Христо Кодов 1973 30.00 поръчай
  Четвероевангелието на цар Иван Александър .. Людмила Живкова 1980 не е налична
  Die Miniaturen der Manasses-chronik. Миниатюрите от Манасиевата летопис цветен албум Ivan Dujcev 1965 70.00 поръчай
  Миниатюрите на Манасиевата летопис Иван Дуйчев 1962 60.00 поръчай
  Икони от врачанския край .. Румяна Савова - Касабова 1977 50.00 поръчай
  Икони от пловдивски край .. Петрана Тотева 1975 30.00 поръчай
  Икони от сливенски край .. Костадинка Паскалева 1975 45.00 поръчай
  Икони от тревненски зографи (луксозен албум) Цанко Петров 1978 не е налична
  Arbanassi .. . Svetlin Bossilkov 1988 90.00 поръчай
  Боянските стенописи Кръстю Миятев Академик Кръстю Миятев 1961 50.00 поръчай
  Българската икона Атанас Божков 1984 260.00 поръчай
  Апокалипсисът ... на Св. Йоан Богослов във фрески, икони и миниатюри от християнските църкви Михаил Енев 1996 40.00 поръчай
  Die Bulgarische Ikone .. . Kostadinka Paskaleva 1981 40.00 поръчай