Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В АНТИКВАРНИ И СТАРИННИ КНИГИ

 • Каталог

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Каталог
  Заглавие Автор изд. Цена
  Миналото - (1899г .оригинално издание твърда подвързия кожа..Стоянъ Заимовъ )-.1... Деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869 до 1877 година в Тетевенско и Орханийско. ....2.... Обирътъ на турската хазна в Арабаконашкия проходъ 1872 г. ..3....тракийското съзъклетие Стоянъ Заимовъ 1898 - 9 поЗАЯВКА
  Световни загадки - Човекъ-душа-богъ-святъ (Общедостъпни очерки по монистична философия) Ернстъ Хекелъ 1921 поЗАЯВКА
  Нова и най-нова история на Българския народъ от Иванъ Орманджиевъ Иванъ Орманджиевъ 1943 40.00 поръчай
  Войните и мира - Студия върху международния арбитражъ съ 19 фигури въ текста Шарлъ Рише 1917 поЗАЯВКА
  Основна българска граматика .. Д-р Любомир Андрейчин 1944 поЗАЯВКА
  Македонската трагедия гледана отъ Римъ Жоржъ Нурижанъ 1933 поЗАЯВКА
  Българо-мохамеданите (Помаци) Историко-земеписенъ и народоученъ прегледъ съ образи Ст. Н. Шишковъ 1936 поЗАЯВКА
  Западнотракийските българи въ своето културно-историческо минало, съ особенъ погледъ къмъ тяхното политико-революционно движение - книга 1 Историята имъ до 1903 .. Христо Ив. Караманджуковъ 1934 30.00 поръчай
  Обезбългаряването на Западна Тракия 1919-1924 .. Анастасъ П. Разбойниковъ 1940 30.00 поръчай
  Между пустинята и живота отъ Николай Райновъ - първо издание Николай Райновъ 1920 поЗАЯВКА
  Подъ игото съ илюстрации отъ Мърквичка, Обербауер, Митовъ и Канела издание 1947 с оригиналния предговор от 1920 г Иванъ Вазовъ 1947 60.00 поръчай
  Читанка за първите два класа .. Сбрана отъ Тодоръ Икономовъ. Издание ново съ чертежи .. Тодоръ Икономовъ 1886 90.00 поръчай
  Донъ Кихотъ Ламаншски - илюстрирано издание уникат Мигелъ де Сервантесъ 1939 поЗАЯВКА
  Социалниятъ въпросъ - либерализъмъ, социализъмъ, болшевизъмъ, анархизъмъ, фашизъмъ, християнство Д-ръ Ст. Караджовъ 1934 30.00 поръчай
  Мъченици на науката съ 34 картини и 23 портрета въ текста Гастонъ Тиссандие 1894 40.00 поръчай
  Учебникъ по физика за горните класове (Илюстрован курс по физика преведен от руски ) П. Фролов 1895 поЗАЯВКА
  Capriccio di Capri, Капричио ди капри- романъ отъ Андрей Протичъ Андрей Протичъ 1942 40.00 поръчай
  Богомилството - произходъ и същностъ Никола Филиповъ 1935 20.00 поръчай
  Царица Йоанна и царското семейство Ненчо Илиевъ 1938 поЗАЯВКА
  Revue internationale des etudes Balkaniques / II-eme annee, tome I-II (3-4) P. Skok, M. Budimir 1936 120.00 поръчай
  Робинзонъ Крузо - илюстровано издание Даниелъ Дефо 1938 40.00 поръчай
  Ръководство за растително-маслената индустрия (съ 91 фигури и 12 таблици въ текста) Дръ Н. Ив. Бабачевъ 1939 поЗАЯВКА
  Наръчникъ по природно лекуване и живеене - томъ 3 Петъръ Димковъ 1939 поЗАЯВКА
  Наръчникъ по природно лекуване и живеене - томъ 1 Петъръ Димковъ 1939 поЗАЯВКА
  Освободителните борби въ Македония - томъ 1: Илинденското възстание Христо Силяновъ 1933 поЗАЯВКА
  Кратка история на Сръбско-Българската война презъ 1885 година Колективъ къмъ Министерство на войната 1943 поЗАЯВКА
  Фармакопея - Частъ I (Галенови препарати) П. Данковъ, А. Коларъ 1928 поЗАЯВКА
  Кристалниятъ дворецъ - приказки отъ цялъ святъ Николай райновъ 1939 поЗАЯВКА
  Борисъ III - Царъ на българите 3.10. 1918 - 3.10. 1938 - юбилеен албум, съдържащ негова биография , дела и снимки Колективъ 1938 поЗАЯВКА
  История на българската държава презъ Средните векове .. отъ Василъ Златарски Томъ 1-3 Василъ Златарски 1918 - 1940 200.00 поръчай
  Десет беседи от Петъръ Дъновъ, подвързани заедно Учителятъ Петъръ Дъновъ 19?? поЗАЯВКА
  Седем беседи от Петър Дънов, подвързани заедно Учителя Петъръ Дъновъ 19?? поЗАЯВКА
  Отецъ ме люби - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1936 поЗАЯВКА
  Учителят говори Беинса Дуно 2005 20.00 поръчай
  До скончанието на века - беседа отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1930 поЗАЯВКА
  Абсолютна чистота - беседа отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1929 поЗАЯВКА
  Абсолютна справедливостъ - ИI-ва школна лекция на общия окултенъ класъ (IV година), държана отъ Учителя на 15.X.1924 г. София Учителя Петъръ Дъновъ 19?? поЗАЯВКА
  Великото въ живота - беседи отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1934 поЗАЯВКА
  Баща и синъ - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1937 поЗАЯВКА
  Стани и опаши се - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1928 поЗАЯВКА
  Общение съ Бога - беседа отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1943 поЗАЯВКА
  Миротворци - беседа, държана отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1926 поЗАЯВКА
  Разумно разбиране - лекция отъ Учителя Учителя Петъръ Дъновъ 1934 поЗАЯВКА
  Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя 1924-1925 г. София IV година, III томъ Учителя Петъръ Дъновъ 1928 поЗАЯВКА
  Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя 1924-1925 г. София III томъ, IV година, лекции 15, 16 и 17 Учителя Петъръ Дъновъ 1928 поЗАЯВКА
  IV. Младежки съборъ на учениците отъ Всемирното Бяло Братство, 7-10. VII 1926 год., София Учителя Петъръ Дъновъ 19?? поЗАЯВКА
  Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1923-924 г. София - III година Учителя Петъръ Дъновъ 1927 поЗАЯВКА
  Пробуждане на колективното съзнание - беседа по стенографически бележки Учителя Петъръ Дъновъ 1921 поЗАЯВКА
  Събуждане - лекции отъ Учителя на общия окултенъ класъ. Година XI (1931-32), томъ I Учителя Петъръ Дъновъ 1944 поЗАЯВКА
  Где е истината (книга за учението на Петър Дънов) Giovanni Verotiero 1922 50.00 поръчай
  Разумниятъ животъ Учителя Петъръ Дъновъ 19?? поЗАЯВКА
  I. Младежки съборъ на учениците отъ всемирното Бяло братство 1-5-VII-1923 г., София Учителя Петъръ Дъновъ 1923 поЗАЯВКА
  Стремежите на ума и сърцето - 3-та школна лекция на общия окултенъ класъ (III година) 24. Х. 1923 г. София Учителя Петъръ Дъновъ 192? поЗАЯВКА
  Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 192-1925 г. София - томъ II, IV година, лекции 10, 11, 12, 13 и 14 Учителя Петъръ Дъновъ 1927 поЗАЯВКА
  Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1925-1926 г. София - V година, лекции 1, 2, 3. Учителя Петъръ Дъновъ 1929 поЗАЯВКА
  Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1923-924 г. София - III година Учителя Петъръ Дъновъ 19?? поЗАЯВКА
  Лекции на младежкия окултенъ класъ отъ Учителя. 1924-1925 г. София - IV година. IV томъ, лекции 24, 25, 26 и 27 Учителя Петъръ Дъновъ 1928 поЗАЯВКА
  Седем беседи от Петър Дънов, подвързани заедно Петър Дънов 1926 - 30 поЗАЯВКА
  Великото учение - книжка 1 (Няколко основни положения) В. Т. Благодумов 19?? поЗАЯВКА
  Мнозина казваха - беседи, десета серия; Ни мъжъ, ни жена - беседи, десета серия - том 2; Синовете на възкресението - беседи, десета серия - томъ 3 от П. Дънов Петър Дънов 1933 - 34 поЗАЯВКА
  Спомени отъ септемврийските събития 23.IX. - 28.IX. 1923 г., станали въ гр. Фердинандъ и околията Прот. Норд. Поповъ 1931 поЗАЯВКА
  А. С. Пушкинъ - Пълни събрани съчинения въ 10 тома Александъръ Сергеевичъ Пушкинъ 1942 поЗАЯВКА
  Феликсъ Ф. Каницъ. Животъ, пътувания и научно дело .. Геза Фехеръ 1936 90.00 поръчай
  От Паисий до Раковски - животоописания Иванъ Шишмановъ 1928 поЗАЯВКА
  Така мисли гениятъ за англичаните Д-ръ Х. Екертъ 1942 28.00 поръчай
  Реинкарнация и карма - понятия, необходими отъ становището на модерното естествознание Д-ръ Рудолфъ Щайнеръ 1923 25.00 поръчай
  Пушкинъ .. биография Юрий Тиняновъ 1932 15.00 поръчай
  Презъ пламъците на живота и революцията М. Думбалаковъ- два тома М. Думбалаковъ 1937 поЗАЯВКА
  Виновниците за европейската война Колективъ съ предговоръ отъ Василъ радославовъ 1917 поЗАЯВКА
  Зеленъ Здравец - Здравна читанка. Съдържа приказки за деца с поуки за здравето им. Съдържа много илюстрации Д- р Никола Станчевъ 1938 20.00 поръчай
  История на древните траки - отъ новокаменния периодъ до царя Бориса. Зачатки и растежъ на арийската цивилизация Н. Iонковъ - Владикинъ 1911 поЗАЯВКА
  Franz Kugler"s handbuch der Geschihte der Malerei seit Constantin dem Grossen / История на изкуството - наръчник в три тома на немски език - от 1867 г. Франц Куглер 1867 150.00 поръчай
  Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година IV - 1894 комплект Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1894 поЗАЯВКА
  Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година VII - 1897 Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1897 поЗАЯВКА
  Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година XIII - 1903 комплект Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1903 поЗАЯВКА
  Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика - година XVI - 1906 Подъ редакцията на К. Кръстевъ 1906 поЗАЯВКА
  Български народни песни от Източна и Западна Тракия .. ноти и текстове Васил Стоин 1939 80.00 поръчай
  Кралевич Марко и Илья Муромец - палеонтологический очерк Н. С. Державин 1944 поЗАЯВКА
  Основните въпроси на марксизма Георги Плехановъ 1908 20.00 поръчай
  Стефанъ Стамболовъ и новейшата ни история Димитъръ Мариновъ 1909 200.00 поръчай
  Исторiя во кратце о Болгарскомъ народе Словенскомъ, сочинися и списася въ лето 1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ Iеросхимонахъ Спиридонъ, стъкми за издание В. Н. Златарски 1900 поЗАЯВКА
  Човешката аура и значението на цветовете - три лекции по окултна наука У. Дж. Колвилъ 1914 поЗАЯВКА
  Боянъ Магесникътъ (Романсиранъ очеркъ.) Цветанъ Минковъ 1930 поЗАЯВКА
  Неуловимиятъ Едгаръ Уолесъ 193? 20.00 поръчай
  Басни, съставени по подражание на русский Баснописецъ Крилова отъ учитель И. Христовичъ. Часть I Илия Христовичъ 1881 30.00 поръчай
  Нашето пьрво Изложение - Пловдивъ 1892 Колективъ 1892 поЗАЯВКА
  Горски пътникъ - поема (трето издание) Г. С. раковски 1943 28.00 поръчай
  Монтенъ .. Безсмъртни мисли - представенъ отъ Андре Жидъ Андре Жидъ 1941 10.00 поръчай
  Граматика на българския езикъ Д-ръ Стефанъ Младеновъ и Стефанъ П. Василевъ 1939 поЗАЯВКА
  Веселата къща - приказки за деца (съ илюстрации отъ Дечко Узуновъ) Славчо Красински 1938 поЗАЯВКА
  Юбилеенъ сборникъ: 75 години отъ построяване първото българско обществено училище въ гр. Чирпанъ 1849/51-1927 Колективъ 1927 поЗАЯВКА
  А. Тошевъ - Балканските войни - два тома 1 -Предистория и причини, 2 - 5октомврий 1912г. - 16 септемврий 1913г.) А. Тошевъ 1929 поЗАЯВКА
  Санстефанскиятъ миръ (Изграждане и разрушаване на Велика България) - Документирана дипломатическа студия К. Крачуновъ 1932 поЗАЯВКА
  Народни Възстания и народни движения въ предосвободителна България споредъ новооткрити турски официални документи Владимир Тодоровъ Хиндаловъ 1929 поЗАЯВКА
  Делото за заговора и убийството на негово Царско височество княза и министра председателя Стамболова и убийството на министра Белчева. Обвинителенъ актъ уникат Г. Гукевъ 1892 120.00 поръчай
  WELTH OF NATIONS .. Богатството на народите на английски език ADAM SMITH Адам Смит 2011 38.00 поръчай
  The Bulgarians and Anglo-Saxondom, with Maps / Българите и англо-саксите - исторически изследвания с 6 карти уникат Constantine Stephanove, M. A. / Константин Стефанов 1919 250.00 поръчай
  Движението отсам Вардара и борбата съ Върховистите Спомени на Яне Сандански, Ч. Пеевъ, С. Михайловъ, Хр. Куслевъ, Ив. Анастасовъ - Гърчето, П. Хр. Щруковъ, Н. Пушкаровъ 1927 35.00 поръчай
  Борбата против личния режим и неговите крепители (Приносъ къмъ политическата история на България) Марциус 1922 35.00 поръчай
  Македонският въпрос и титовата клика Диню Г. Кьосев 1949 поЗАЯВКА
  Военна психология (Психология на боеца) С. Казанджиевъ 1943 40.00 поръчай
  Архивъ на Възражданието: томъ I - Документи по политическото Възраждание Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1908 поЗАЯВКА
  Няколко думи за българското Обичайно право Стефанъ Бобчевъ 1893 поЗАЯВКА
  Православното християнство. Неговата същина и неговиятъ съвремененъ образъ Д-ръ Стефанъ Цанковъ 1942 25.00 поръчай
  Към историята на Черепишкия монастир Протойерей Ив. Гошев 1945 30.00 поръчай
  Борбите на Старите гърци за Черно море и протоците (Встъпителна лекция, четена на 13.III.1942 г. ) Христо М. Дановъ 1943 поЗАЯВКА
  Градъ Горна Джумая - минало и днесъ Василъ Шарковъ 1930 поЗАЯВКА
  Военноисторически сборникъ год. XVI, февруарий 1940 г. кн. 44 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1940 поЗАЯВКА
  Военноисторически сборникъ год. XVI, май 1942 г. кн. 52 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1942 поЗАЯВКА
  Военноисторически сборникъ год. XIII, априлъ 1939 г. кн. 40 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1939 поЗАЯВКА
  Военноисторически сборникъ год. VI, юний и юлий 1932 г. кн. 7 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1932 20.00 поръчай
  Военноисторически сборникъ год. X, януарий-февруарий 1936 г. кн. 25 Колективъ къмъ Военно-историческата комисия при Щаба на армията 1936 20.00 поръчай
  Докладъ до Министерски съветъ по мисията ми въ странство презъ 1915 г. Д-ръ. Н. Генадиевъ 1929 30.00 поръчай
  Кой трябва да победи отъ гледище на българските интереси (Исторически документи и данни за политическото ориентиране на България къмъ настоящия моментъ) Асенъ Константиновъ Кермекчиевъ 1914 30.00 поръчай
  Пробивътъ на фронта (Добро поле) - по съглашенски източникъ Колективъ 1920 25.00 поръчай
  Възспоменателенъ сборникъ "Епопея на българския воинъ" томъ I Колективъ подъ редакцията на Д. Кацевъ-Бурски и Ангелъ Михайловъ 1926 поЗАЯВКА
  Кризата въ Югославия - Външни и вътрешни отражения Димо Казасовъ 1939 поЗАЯВКА
  Истината за поражението на Добро поле-Голям козек-Трибор и Генерал Майор Руссев, подкрепен с имеющите се документи у автора на отговора Никола Рибаров, зап. Генерал-лейтенант 1921 поЗАЯВКА
  Революционната борба въ Македония (съ 33 портрета) А. Томовъ и Г. Баждаровъ 1917 поЗАЯВКА
  Етнографската идея на македонските славяни Ангелъ Диневъ 1944 поЗАЯВКА
  Преписка върху събитията, които доведоха до скъсване на сношенията съ Турция Народно събрание на царство България 1914 20.00 поръчай
  Артилерията при Дойранъ 1916-1918 г. Ст. Пейковъ - Зап. Майоръ отъ Артилерията 1925 поЗАЯВКА
  Къмъ Морава и Бистрица В. Ангеловъ 1915 поЗАЯВКА
  Развалините на Болгаръ и древните българи Е. П. Турнерели 19?? поЗАЯВКА
  Българите презъ последните десетгодишнини на десетия векъ (Съ снимка отъ релейфна карта) Часть I Г. Д. Баласчевъ 1927 поЗАЯВКА
  Стопанскиятъ обликъ на Македония Велко Н. Спанчевъ 1943 30.00 поръчай
  Егеjска Македониjа / Егейска Македония Христо Андоновски 19?? поЗАЯВКА
  Тракийският въпрос пред мирната конференция Делчо Димитров 1947 поЗАЯВКА
  Кратка история на Балканската и Съюзнишката война Т. Кантарджиевъ 1928 поЗАЯВКА
  Село Медвенъ - Котленска околия (Историко-общественъ прегледъ) Велико Йордановъ 1940 50.00 поръчай
  Исторически бележки върху бойното знаме на 25-ти пехотен Драгомански полк, подарено презъ 1880 год. на 5-та Тетевенска дружина отъ гр. Тетевенъ Ив. Кр. Стойчевъ 19?? 25.00 поръчай
  Затрупана София - спомени Кирилъ Христовъ 19?? поЗАЯВКА
  Юлий 1914 - На синовете за назидание Емилъ Лудвигъ; Превелъ отъ немски Светославъ Минковъ 19?? 25.00 поръчай
  Ст. Михайловски - Неиздавани съчинения томъ I : Метаполитика Стоянъ Михайловски; Уводъ, бележки и уредба отъ Иванъ Богдановъ 1940 35.00 поръчай
  България и Турция въ надвечерието на една война Д. Мирчевъ 1908 поЗАЯВКА
  Горгулята-Брезникъ-Трънъ и Пиротъ или Брезнично-Трьнский отрядъ въ сръбско-българската война, 1885 г. (Отговоръ на критическия разборъ от П. Г. Х.) П. Г. Х. 1891 поЗАЯВКА
  Действията на кавалерийската дивизия въ 1912 и въ 1916 година (въ Добруджа) А. Н.; Втори отговоръ на Н. Жековъ, Генралъ въ запаса 1928 поЗАЯВКА
  Оперативни планове на Съглашенското комндуване на Македонския фронтъ презъ 1917-1918 год. въ връзка съ пробива при Добро поле В. Мановъ, ген. О. З. 1941 10.00 поръчай
  Бяхъ на война - спомени Досю Драгановъ Досю Драгановъ 1940 поЗАЯВКА
  Въ Трета армия отъ Руссчукъ до Чаталджа - Мисли, срещи, маршове и боеве Филипъ С. Стойчевъ 1914 28.00 поръчай
  Как се зароди и изпълни идеята за Солунската съглашенска експедиция . военноисторически сборникъ Св. Поповъ, ген. О. З. 1939 30.00 поръчай
  Страници изъ моята дипломатическа мисия въ Петроградъ (1912-1913) С. С, Бобчевъ 1940 поЗАЯВКА
  България предъ Великата война Д-ръ Ал. Гиргиновъ 1932 поЗАЯВКА
  Шейновци на Добро поле Б. Станчевъ 1917 поЗАЯВКА
  Безсънни нощи въ служба на отечеството (Pro domo Sua) 1912-1913... 1915-1918 г. Лазаръ Петровъ Ражановъ - бившъ телеграфистъ 1924 15.00 поръчай
  Войните презъ Третото българско царство / Томъ втори: V. България въ Световната война 1915-1918 Съ 12 скици извънъ текста Александъръ Ганчевъ 1934 поЗАЯВКА
  Българи въ Югозападно моравско по Й. фонъ Ханъ въ 1858 г. Осветли А. Теодоровъ-Баланъ 1917 поЗАЯВКА
  История на изкуството отъ Николай Райнов - Мраморни богове - пластиката и скулптурата, Дворци и църкви , Дворци и джамии, 4, 5 и 6 частъ Николай Райновъ 1935 120.00 поръчай
  Сборник за народни умотворения, наука и книжнина - книга II Колективъ 1890 поЗАЯВКА
  Сборник за народни умотворения, наука и книжнина - книга XVIII Колективъ 1901 поЗАЯВКА
  Сборник за народни умотворения, наука и книжнина - книга XV Колективъ 1898 поЗАЯВКА
  Книга за доброто и злото отъ Николай Райновъ Николай Райновъ 1938 поЗАЯВКА
  Париж през вековете. Златниятъ островъ (пътни впечатления, мисли и разсъждения отъ о. Тасосъ) А. Монеджикова; Андрей Андреевъ 1938 - 1943 35.00 поръчай
  Giovane Bulgaria. Bolletino dell Opera Italiana Pro Oriente Колективъ подъ редакцията на Джиоакино Креманте и Стефанъ Караджовъ 1931 поЗАЯВКА
  Психологически закони на развитието на народите Густав ле Бон 1922 поЗАЯВКА
  Черни рози; Пижо и Пендо (с оригинални графики от съчинения на Елинъ Пелинъ подъ редакцията на Т. Боровъ) Елинъ Пелинъ 1942 15.00 поръчай
  Екзархъ Йосифъ и българската културна борба следъ създаването на Екзархията (1870-1915) томъ 1 М. Арнаудовъ 1940 поЗАЯВКА
  Презъ Македония Стилиянъ Чилингировъ 1941 20.00 поръчай
  Гърбоконче Вихрогонче П. Ершовъ 1928 поЗАЯВКА
  История на Брациговското възстание Никола Хр. Петлешковъ, Иванъ К. Иеремиевъ; Предисловие отъ Д-ръ Д. Т. Страшимировъ 1905 поЗАЯВКА
  Показващата пръчка (лесковата вилка) радиестезия - подземни течности: вода, обикновена или минерална, петролъ и минерални масла; Метали: злато, сребро, медь, желязо и пр., заровени или естествено лежащи подъ земята; Имане: скрити монети, украшения Иванъ Петровъ Димитровъ 19?? поЗАЯВКА
  Чипровецъ и възстанието презъ 1688 година Ив. Дуйчевъ 1938 30.00 поръчай
  История на Белювското възстание (1876) Н. Iонковъ-Владикинъ 1887 поЗАЯВКА
  Освобождението на Татаръ Пазарджикъ и околията му отъ турците 1877-1878 год. Майоръ Славовъ Тодоръ 1924 поЗАЯВКА
  Монография на Пазарджишкия лозарски районъ / Monographie de la region viticole de Pazardjik Н. Неделчевъ / N. Nedeltcheff 1927 50.00 поръчай
  Старобългарска граматика съ упражнения, образци изъ старобългарските паметници и речникъ Л. Милетичъ 1909 поЗАЯВКА
  Заговорътъ противъ Тодоръ Александровъ по данни на ВМРО препечатено от първо издание Колективъ къмъ ВМРО 1995 20.00 поръчай
  Портретъ на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела противъ българите въ Родопите (Извлечения изъ дневникътъ на единъ родопски българинъ за постоянните фанариотски интриги и борбите на българите съ коварните патриаршески домогвания въ село Долно С. М. Родопски 1887 25.00 поръчай
  Зачатките на българската история Н. Iонковъ-Владикинъ 1901 поЗАЯВКА
  История на Априлското възстание отъ Димитъръ Т. Страшимировъ (три тома ) Димитъръ Т. Страшимировъ 1907 140.00 поръчай
  Българо-немски речникъ .. Ив. Ан. Миладиновъ 1941 25.00 поръчай
  Bulgaria and her People - Will S. Monroe 1914 / With an Account of the Balkan Wars, Macedonia, and the Macedonian Bulgars / България и нейният народ - първо издание на английски език с автограф от автора Уил Мънро Will S. Monroe 1914 поЗАЯВКА
  Левски и Общи - исторически образи Стефанъ Каракостовъ 1942 поЗАЯВКА
  Произходъ на Вселената И. Ф. Полак 1941 поЗАЯВКА
  Българско Костурско - революционна борба; Хуриетът и войните; Черковно-училищна борба 1868 - 1903 г. Бистрицки; Свещ. Златко Каратанасовъ; Нединъ 1909 - 35 поЗАЯВКА
  Царството Божие е въ вас .. или Християнството не като тайнствено учение, а като ново животоразбиране уникат Левъ Н. Толстой 1924 55.00 поръчай
  Отецъ Йоанъ Кронщадски 1829-1908 - Единъ високъ образецъ на православенъ пастиръ, праведникъ, подвижникъ и светия въ Христа Иеромонахъ Методий 1938 40.00 поръчай
  Илюстрованъ немско-български речникъ З. Футековъ 1942 поЗАЯВКА
  Новый Заветъ гда Нашего IИса Хрта: (Нов завет) Издание верно препечатано по последнему изданию Всероссийскаго Синода 1881 поЗАЯВКА
  Sur le pas de Shiller Notes et impressios D Iena et de Weimar - Шилер L. Wladikine 1942 30.00 поръчай
  Южните славяни и Византия презъ Х векъ Проф. Маринъ Дриновъ съ предговоръ отъ Проф. В. Н. Златарски 1933 поЗАЯВКА
  Спомени изъ политическия животъ на България Даниилъ Юруковъ 1932 поЗАЯВКА
  Сливница - Стихотворения по войната ни съ сърбите презъ 1885 година отъ Ивана Вазова Иванъ Вазовъ 1886 поЗАЯВКА
  Новий Заветъ на Господа нашего Иисуса Христа. Колективъ 1912 поЗАЯВКА
  Басни И. А. Крылова (1844-1894) Полное собранiе в 4-хъ частяхъ. / Басни от И. А. Крилов - пълно издание И. А. Крылов 1895 поЗАЯВКА
  Петнадесетъ години Балканска история (1904-1918) Съ три карти къмъ текста Полковникъ Ламушъ 1930 поЗАЯВКА
  Бурни години 1913.-1916. - Избрани статии (първо издание) Кирилъ Христовъ 1924 30.00 поръчай
  Спомени отъ Странджа - Бележки по Преображенското възстание въ Одринско 1903г. Христо Силяновъ 1934 поЗАЯВКА
  История на класическата литература Ал. Балабановъ 1931 поЗАЯВКА
  Четиво по българска история - Западно българско царство Ат. Димитровъ 1930 12.00 поръчай
  Четиво по българска история - Симеоновиятъ векъ Кръстю Миятевъ 1930 15.00 поръчай
  Психология на българския народъ Т. Пановъ 1929 поЗАЯВКА
  Млада България - поетична антология Предговор и редакция - Иван Радославов 1922 25.00 поръчай
  Източна стара планина и долината на река Камчия (Съ 26 профили, три скици и 30 фотографии) .. Жеко Радевъ 1926 75.00 поръчай
  Двигатели съ вътрешно горене - (индустриални) - практическо ръководство за инженери, механици, ученици отъ техническите училища, практици машинисти и индустриалци (Съ 400 фигури въ текста и 30 таблици) Георги Буковъ 1925 30.00 поръчай
  София преди 50 години .. първо издание с рисунки от Ал. Божинов Георги Каназирски-Верин 1947 30.00 поръчай
  Войната е била и ще бъде, въпреки нейните ужаси и разорения - пораженството и моралното израждане са гибелни за нас Никола Жеков - генерал, главнокомандуващ армията в световната война 1931 поЗАЯВКА
  Завещанието на Сароглу предъ Атинските съдилища Колективъ 1893 поЗАЯВКА
  Стоянъ заимовъ предъ турските съдилища (Преводъ отъ турски) Колективъ 1900 поЗАЯВКА
  Ключь Бьлгарскаго i-азыка от Раковски (Ключ Болгарскаго языка) Г. С. Раковски 1880 поЗАЯВКА
  Мейпъ или освобождение; Любовьта на Митя; Картоиграчъ (Изъ записките на единъ младъ човекъ) от Достоевски Андре Мороа; Иванъ Бунинъ; Т. М. Достоевски 1926 - ?? 25.00 поръчай
  Къмъ погромъ - Какъ се провалиха народните идеали от Велчо Т. Велчевъ; Боянъ Магесникътъ от Цветанъ Минковъ; Книга за царете - Сказания за миръ и бранъ от Николай Райновъ Велчо Т. Велчевъ; Цветанъ Минковъ; Николай Райновъ 1918 - 1930 поЗАЯВКА
  Документи по кресненското въстание отъ 1878 .. Проф. Г. Кацаровъ и Ив. Кеповъ 1940 поЗАЯВКА
  Чеда на Балкана - епическа поема отъ Кирилъ Христов съ илюстрации отъ Борис Деневъ (първо издание) Кирилъ Христовъ 1930 поЗАЯВКА
  Отче нашъ - Молитва с илюстрации отъ Дечко Узуновъ Колектив към Св. Синод на БПЦ 1932 поЗАЯВКА
  История на изкуството / Светът на Мохамеда - дворци и джамии (томъ VI отъ История на изкуството в 12 части) Николай Райновъ 19?? 30.00 поръчай
  Правилата на Светата Православна църква съ тълкованията имъ уникат Колективъ подъ редакцията и превода на свещеникъ д-ръ Стефан Цанковъ, протодиаконъ Иванъ Стефановъ, Пенчо Цаневъ 1912 поЗАЯВКА
  Театъръ и театрални представления въ Древна Гърция - V и IV векъ пр. Хр. Кирилъ Недевъ 1934 26.00 поръчай
  Приключенията на Телемаха .. Фенелонъ. съкратенъ преводъ 1913 60.00 поръчай
  Подводни герои Валентинъ Паспалевъ 1944 поЗАЯВКА
  Политическите престъпления (Юридико-социологиченъ етюдъ) Викторъ Татарчевъ 1930 30.00 поръчай
  Влияние на изкуството върху занаятите Д. П. Даскаловъ 1907 20.00 поръчай
  Света Гора - Зографъ въ миналото и днесъ Д. Зографски 1943 30.00 поръчай
  Actes du IV-e Congrès international des études Byzantines. Bulletin de I`Institut archéologique Bulgare. Tome 10 .. Bogdan D. Filov / Богдан Филов 1935 - 1936 50.00 поръчай
  Световната война - заговоръ за грабежъ - наученъ анализъ на Световната война 1914-1918 години А. Д. Ангелов 1941 40.00 поръчай
  История и развой на ловнострелческата организация "Соколъ"; Алманахъ на ловното дело въ България - 1898 - 1938 Иванъ Сокачевъ (Аленъ-Макъ) 1938 поЗАЯВКА
  Нашите гъби - ръководство за любители и събирачи на гъби П. Чернаевъ 1940 поЗАЯВКА
  Козма Пресвитеръ - Болгарский писатель Х века М. Г. Попруженко 1936 50.00 поръчай
  Синодикъ царя Борила уникат М. Г. Попруженко 1928 100.00 поръчай
  Размишления къмъ самия мене (Към себе си - Марк Аврелий) Марк Аврелий 1932 поЗАЯВКА
  Рисунки отъ Илия Бешковъ Никола Мавродиновъ 1935 поЗАЯВКА
  Добро поле и пробивътъ на фронта (14, 15 септемврий) Съставилъ по официални документи и лични наблюдения К. А. Янковъ 1919 30.00 поръчай
  Едгаръ Аланъ По - Избрани поеми - Графики отъ Сиракъ Скитникъ Едгаръ Аланъ По (превелъ на български Г. Михайловъ) 1919 поЗАЯВКА
  Възспоменателенъ сборникъ "Епопея на българския воинъ" - томъ 1 и 2 Колективъ подъ редакцията на Д. Кацевъ-Бурски и Ангелъ Михайловъ 1925 - 29 100.00 поръчай
  Сръбско-българските отношения отъ най-старо време до днесъ Ст. Чилингировъ 1918 поЗАЯВКА
  За управлението на Вътрешната революционна организация Христо матовъ 1926 30.00 поръчай
  Политико-Воененъ Синтезъ на Световната война 1914.-1918. г. Съ приложения, таблици и карти. Полк. Марио Карачиоло. Превелъ на български езикъ Иванъ Василевъ Мисана 1933 40.00 поръчай
  Борис III царъ Обединителъ Съставилъ Живко Г. Николовъ 1941 поЗАЯВКА
  "1914" - Мемоарите на фелдмаршалъ Френчъ (бившъ английски главнокомандующъ) Фелдмаршалъ Френчъ; Превелъ на български езикъ Д. мамарчевъ 1919 35.00 поръчай
  Българите потомци на царствените скити и сармати .. Д. П. Даскаловъ 1913 66.00 поръчай
  Захарното момиче - приказки съ илюстрации отъ Вадимъ Лазаркевичъ Светославъ Минковъ 1935 поЗАЯВКА
  Сбирка военни песни - (Избрани патриотични песни на два и три гласа съ ноти) Колективъ къмъ Военното министерство 1931 поЗАЯВКА
  Кратка история на Освободителната война 1912-1913 година Генерал А. Христов 1946 поЗАЯВКА
  Светилото на Азия - биография на Буда Арнолдъ Едвингъ 1934 30.00 поръчай
  Моите стари съседи - разкази Петъръ Завоевъ 1929 поЗАЯВКА
  Отъ ранно детство - Спомени Йорданъ Бадевъ 1928 25.00 поръчай
  Въ гръцки пленъ Георги Савчевъ 1931 поЗАЯВКА
  Бегли спомени А. Тошевъ А. Тошевъ 1931 поЗАЯВКА
  Македония и българското възраждане (Въ три части) Симеонъ Радевъ 1927 поЗАЯВКА
  Македонскиятъ въпросъ вчера и днесъ (Съ една карта) Г. Баждаровъ 1927 поЗАЯВКА
  Балканскиятъ съюзъ и освободителните войни презъ 1912-1913 г. (Съ три карти) К. Соларовъ 1926 поЗАЯВКА
  България и македонскиятъ въпросъ - Причините за балканските войни К. Соларовъ 1925 поЗАЯВКА
  Македония и македонските българи - Културно-исторически погледъ (Съ една карта) Л. Милетичъ 1925 поЗАЯВКА
  Художественъ речникъ - Живописъ-Архитектура-скулптура-графика отНиколай Райновъ Николай Райновъ 1928 25.00 поръчай
  Юбилеенъ български алманахъ за 1902-1903 г. Колективъ с редакторъ Петъръ А. Петровъ 1902 поЗАЯВКА
  Строителите на съвременна България - томъ 1 - Царуването на кн. Александра 1979-1886 и томъ II - Регентството първо издание, с кожени корици с релеф Симеонъ Радевъ 1910 - 11 поЗАЯВКА
  Бачо Киро Петровъ Н. Начовъ 1910 поЗАЯВКА
  Велика дидактика .. Ян Амос Коменски 1905 45.00 поръчай
  Данте - Адъ - албум с оригинални гравюри на Гюстав Доре - голям формат Данте Алигиери 1906 поЗАЯВКА
  Троянската война - илюстровано издание (Превел за юноши Ран Босилек) Хомер (Омир) 1945 поЗАЯВКА
  Антон Страшимиров - Антология Антон Страшимиров 1922 поЗАЯВКА
  Подробни и нови издирвания по Старата българска История според Знаменития француски историк LEBEAO отъ француската Академия - събрал и превелъ отъ оригинала Д-р Христо Т. Стамболски Д-р Христо Т. Стамболски 1914 поЗАЯВКА
  Сборникъ отъ български народни шевици Мара Михайлова Савинова 1930 поЗАЯВКА
  Български шевици Росица Чуканова 1932 поЗАЯВКА
  Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 поЗАЯВКА
  Православно догматично богословие съ исторично изследване на догмите - томъ II Епископъ Силвестъръ (преводъ отъ руски) 1912 35.00 поръчай
  La Bulgaria XVI secoli di storia e Boris III Zar dei Bulgari (история на България и на Борис III - цар на българите на италиански език. ) Minco Scipcovensky MCMXXXI поЗАЯВКА
  Светите места на признателна България / Часть I - София-Плевенъ Часть II Плевенъ-Пордим Часть III - Бяла - Горна-Студена. автограф от автора във втория том Стоянъ Заимовъ подъ псевдонима - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912 190.00 поръчай
  Цветя на злото - избрани стихотворения Шарлъ Бодлеръ; Преводъ отъ оригинала Г. Михайловъ 1930 поЗАЯВКА
  Рилският светец и неговата обител - документална история на Рилския манастир по старинни исторически източници Иван Дуйчев 1947 30.00 поръчай
  Седемь легенди Готфридъ Келлеръ 1942 20.00 поръчай
  Les Bulgares devant le congres de la Paix. Documents historiques ethnographiques et diplomatiques avec quatre cartes en coileurs Jordan Ivanoff 1919 поЗАЯВКА
  La Macedoine et sa population chretienne (Македония и нейното християнско население, две етнографски карти - на френски език D. M. Brancoff 1905 поЗАЯВКА
  Наполеонъ биография от Емилъ Лудвигъ Емилъ Лудвигъ 1941 40.00 поръчай
  Общедостъпенъ лечебникъ съ много фигури / Длъжностите и правата на свещенниците съ подробно изложение на исповедьта, брака и степените на сродствата. Митрополитъ Милетий - съставителъ 1897 - 99 поЗАЯВКА
  Христо Ботевъ - биография Евгени Волковъ 1929 50.00 поръчай
  Мартинъ Идънъ Джекъ Лондонъ 1934 поЗАЯВКА
  Любители (ловци) на черепи Майнъ Ридъ 1932 поЗАЯВКА
  Теория на голямата война - томъ I Генералъ Клаузевицъ 1910 поЗАЯВКА
  Записки по българските възстания ( издание "Казанлъшка долина") Захарий Стояновъ подъ редакцията на Б. Йоцовъ 1940 40.00 поръчай
  Двадесеть биографии на образцови русски писатели съ портрети Викторъ Острогорский 1896 30.00 поръчай
  Алеко Константинов - събрани съчинения за увековечаване на паметта на писателя До Чикаго и назадъ, Фейлетони, Бай Ганю (Ганьо) - Невероятни разскази за единъ съвремененъ българинъ (Първо издание на събрани съчинения) Алеко Константиновъ 1895 поЗАЯВКА
  Светите места на признателна България / Часть I - София-Плевенъ Часть II Плевенъ-Пордим Часть III - Бяла - Горна-Студена. автограф от автора във втори том автограф от Стоянъ Заимовъ във втория том Стоянъ Заимовъ подъ псевдонима - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1927 180.00 поръчай
  Ръководство за изучаване пророческите книги на ветхия заветъ Хр. Поповъ 1907 50.00 поръчай
  Град Татар-Пазарджик /Историко-географски преглед със 7 факсимилета, 1 чертеж и 11 портрета в текста и 23 фотогр. снимки, 1 карта и 1 план извън текста/ Иван Батаклиев 1923 поЗАЯВКА
  Произходътъ на Българите и начало на българската държава и българската църква. Д-ръ Ганчо Ценовъ 1910 поЗАЯВКА
  Пътя на България Д. Д. Съселовъ 1936 поЗАЯВКА
  Двадесетъ години отъ царуването на Негово Царско Височество Фердинандъ I князъна България 1887-1907 /Речи, прокламации и рескрипти/ Събрали и издаватъХр. Цветковъ и Д. Ивановъ 1907 поЗАЯВКА
  Архивъ на възражданието (Архив на Възраждането - 1 и 2 том) Колективъ под редакцията на Д-ръ Д. Т. Страшимировъ, заведующъ архива на Възражданието 1908 поЗАЯВКА
  Правилникъ за военно-инженерните работи въ войската Часть II Фортификационни елементи и укрепяване Отделъ II Фортификационни елементи и работи и Правилникъ за военно-инженерните работи въ войската !асть VI Полски жилища и домакински постройки Колективъ къмъ Министерство на войната (Инженерна инспекция) 1926 поЗАЯВКА
  Василъ Левски; Миналото - Етюди върху записките на Захарий Стояновъ Стоянъ Заимовъ ?? - 1895 58.00 поръчай
  Унгарска рапсодия - Романъ изъ живота на Ференцъ Листъ Жолтъ Харшаньи 1927 50.00 поръчай
  Дизраели Андре Мороа 1941 поЗАЯВКА
  Св. Гора - Българската Св. Обитель "Зографъ" (Впечатления и бележки) съ кратъкъ очеркъ на всички атонски монастири Г. Д. Гълъбовъ-Рошавски 1930 30.00 поръчай
  Щастието на Яромила Бобена Немцова 1934 15.00 поръчай
  Славните бойни водачи на шопите 1915-1918 Георги Ст. Георгиевъ 1942 поЗАЯВКА
  Приключения на младите Бури - романъ съ осемь илюстрации Капитанъ Майнъ Ридъ 1929 10.00 поръчай
  Ирисова диагноза Д-ръ М. Мадаусъ 1934 поЗАЯВКА
  Ръководство по автомобилно и тракторно дело - с изпитни въпроси за всички шофьори и трактористи и курсисти Маш. инж. Ив. Димитров 1945 поЗАЯВКА
  Учебникъ за водачите на моторните превозни средства въ войската Министерство на Войната 1944 - 1 40.00 поръчай
  Технически наръчник по Автомобилни двигатели - трактори, мотоциклети, металознание, инструментални машини, машинни елементи Подп. Б. Атанасов, Маш. инж. Б. Тодоров, Поручик Т. Шиваров 1946 60.00 поръчай
  Светите места на признателна България / Часть I - София-Плевенъ Часть II Плевенъ-Пордим Часть III - Бяла - Горна-Студена. автограф от Стоянъ Заимовъ във втория том Стоянъ Заимовъ подъ псевдонима - Стоянъ Сенъ-Жанъ - Д Акарски 1912 245.00 поръчай
  История на Македоно-Одринското опълчение (въ два тома) О.З. Полковникъ П. Дървинговъ 1919 - 25 поЗАЯВКА
  Най-хубавите народни приказки Николай Райновъ 1931 поЗАЯВКА
  Вълшебни приказки Николай Райновъ 1931 поЗАЯВКА
  Автобиография, дневници и спомени на Д-ръ Христо Таневъ Стамболски отъ Казанлъкъ / томъ I - 1852-1868; томъ II - 1868-1877томъ 3 1877 м- 1931 / Д-ръ Христо Таневъ Стамболски 1927 180.00 поръчай
  Боянската църква и нейните стенописи / 24 таблици съ репродукции / Никола Мавродиновъ 1943 30.00 поръчай
  75 м. м. Д 14 с. с. пл. оръдие Крупъ 1904 год. Колективъ 19?? поЗАЯВКА
  Стрелково дело съ леката минохвъргачка "Ерхардъ" образецъ 1916 год ... Поручик Е. Каролевъ 1926 50.00 поръчай
  Юбилеенъ сборникъ на царя-отецъ Фердинанд I по случай 70 годишнината отъ рождението му Колективъ 1931 поЗАЯВКА
  Обща история на облеклото - Ръководство за девическите професионални училища Теодора Х. Димитрова 1942 поЗАЯВКА
  История на облеклото - учебникъ-ръководство за девическите професионални училища Лотте Зибертъ Вернекинкъ 1933 поЗАЯВКА
  Разградъ - неговото археологическо и историческо минало - часть 1 съ 110 картини въ текста Ан. Ив. Явашовъ 1930 поЗАЯВКА
  Причините на французската революция отъ Н. Станевъ; История на цивилизацията въ Европа отъ Гизо; Избрани речи и прокламации отъ В. Хюго Н. Станевъ; Гизо; Д. Ризовъ 1890 - 91 - 96 поЗАЯВКА
  Османските турци и падането на България; Българите подъ турското робство (отъ края на XVI до края на XVIII векъ) ; Кърджалиите и Османъ Пазвантоолу; Панагюрското възстание презъ 1876 год.; Старите и днешните вярвания на българите (Общедостъпни скаски) Йорданъ П. Георгиевъ 1900 - 01 поЗАЯВКА
  Наполеонъ I-и - Военни речи и прокламации (Първи пъть обнародвани споредъ автентичните текстове) Жоржъ Баралъ - събралъ 1903 40.00 поръчай
  България въ образи - Частъ 1 / La Bulgarie illustree - I Partie Ив. В. Мърквичка албум с картини / Iv. V. Mrkvitchka Ив. В. Мърквичка / Iv. V. Mrkvitchka 1929 150.00 поръчай
  Достоевски .. Анри Троиа 1941 25.00 поръчай
  Пълно занаятчийско ръководство по обща теория за калфенски и майсторски изпити .. А. Мустаковъ - инспекторъ по занаятите 1939 30.00 поръчай
  Златни страници изъ нашето минало (Исторически разкази и легенди) Д. П. Койчев 1926 поЗАЯВКА
  Отборъ отъ животописи на Велики мъжье отъ всички времена и народи (въ две нкниги) / Сборник животоописания на велики мъже из всички времена и народи А. Т. Илиевъ 1884 - 85 50.00 поръчай
  Войната между България и Турция 1912-1913. Том 7: Действията на тракийския операционенъ театъръ отъ първото примирие до края на войната. Приложения .. Колективъ 1933 60.00 поръчай
  Войната между България и Турция 1912-1913. Томъ 3: Сражението при Люле Бургасъ-Бунаръ Хисаръ. Приложения .. Колективъ 1931 70.00 поръчай
  Войната между България и Турция 1912-1913 год. Том 2: Лозенградската операция. Приложения .. Колективъ 1928 80.00 поръчай
  Раскази изъ българския животъ .. Г. Х. Боневъ 1896 80.00 поръчай
  Физическа история на земята и живота на нейната повърхность Ж. Кювие 1938 20.00 поръчай
  Статистически годишникъ на Българското Царство 1933 .. Главна дирекция статистика 1933 148.00 поръчай
  Михалаки чорбаджи Иван Вазов 1882 поЗАЯВКА
  Кратка история на съвременните православни църкви (1 и 2 том.) Иван Снегаров 1944-46 поЗАЯВКА
  Балканските войни октомврий 1912 - септемврий 1913 от А. Тошевъ Пълномощен Министъръ А. Тошевъ 1931 поЗАЯВКА
  Кратко учение за богослужението на Православната църква съ 36 картини извътре; Учебникъ по православний катихизисъ.; Кратъкъ учебникъ по земледелието съ образи Илия Р. Блъсковъ; Владимиръ Ив. Петковъ; К. Николовъ 1894 - 96 поЗАЯВКА
  Освободителните борби на Македония (въ два тома) Христо Силяновъ 1933 - 43 100.00 поръчай
  Списание - "Картина и приказка" Николай Райнов 1928-29 поЗАЯВКА
  Писмовникъ, който съдържа образци за разни писма, записи, контракти, държение търговски книги, прошения, свидетелства, духовни завещания и пр. Съставилъ Н. П. Н. 1892 поЗАЯВКА
  Русия на Истокъ - Историческо изследване на Русската политика на Истокъ и частно - въ България по Официални, официозни русски и други чужди источници / Русия на Изток Д-ръ К. Г. Раковски. 1889 поЗАЯВКА
  Тактически задачи съ решенията .. Одобрени и препоръчани съ наредба отъ Щаба на Армията Вл. Ангеловъ. Полковникъ отъ Генералния Щабъ 1934 поЗАЯВКА
  Италия и България / Савойци и българи - далечни потомци на двама рождени братя Аспарухъ и Алцеко; Историческа родственост между Италия и България чрезъ кръстосване на раси и религии Никола Радевъ 19?? поЗАЯВКА
  Исторически прегледъ на Общоевропейската война и участието на България въ нея А. Христовъ 1925 поЗАЯВКА
  Боевете и операциите около Шипка въ войната 1877-78 години. /Военно-исторический етюдъ/ Съставилъ Р. Димитриевъ Полковникъ отъ Генералния Щабъ 1902 поЗАЯВКА
  Иван Вазовъ - Спомени и документи Проф. Ив. Д. Шишмановъ подъ редакцията на М. Арнаудовъ 1930 поЗАЯВКА
  Речникъ на българските синоними Мариана Ев. Дабева 1930 30.00 поръчай
  Темида - художествено-литературенъ и хумористиченъ сборникъ Николай Ил. Икономовъ 19?? поЗАЯВКА
  Язове - стихове (Първо издание) Яна Язова 1931 поЗАЯВКА
  Наръчникъ по природно лекуване и живеене (томъ 1 от трето поправено и допълнено издание въ два тома) Петър Димковъ подъ редакцията на Д-ръ мед. Кирилъ Йордановъ 1935 поЗАЯВКА
  Българската музика - минало и съвременностъ; Българската народна музика - метрика и ритмика Иванъ Камбуровъ; Василъ Стоинъ 1927 поЗАЯВКА
  Юбилейна книга на градъ София (1878-1928) Комитетъ за история на София при български археологиченъ институтъ 1928 поЗАЯВКА
  Римско право - история и система Рудолфъ Зомъ 1915 поЗАЯВКА
  Богомилски книги и легенди (първо издание) - документална история на богомилството Йорданъ Ивановъ 1925 200.00 поръчай
  Безсмъртните мисли на Макиавели - представен от Карло Сфорца Карло Сфорца 1938 25.00 поръчай
  Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ (1 и 2 томъ) Н. Никовъ 1921 поЗАЯВКА
  Съдебна практика - книга 1 1929-1930 Гендо Цукевъ 1930 поЗАЯВКА
  Българска юриспруденция (първа годишнина) Колектив 1926 поЗАЯВКА
  Христофоръ Колумбъ - биография Бласко Ибанецъ 1942 поЗАЯВКА
  Абдулъ Хамидъ Жилъ Роа 1943 8.00 поръчай
  Мустафа Кемалъ (Ататюрк) - от Х. Армстронгъ Х. Армстронгъ 1943 12.00 поръчай
  Природна скулптура по високите български планини .. Жеко Радевъ 1920 25.00 поръчай
  История на Франция .. Откровена история на френската народност. Опит за история на развоя на френския народ Шарл Сеньобос 1929 24.00 поръчай
  Уводъ во всеобщото езикознание .. Стефанъ Младеновъ 1943 110.00 поръчай
  Исторически разкази (легенди, сказания, откъси и хроники отъ миналото на българския народъ) Отбралъ А. Каралийчевъ 1930? поЗАЯВКА
  Волтеръ - безсмъртни мисли, представени отъ Андре Мороа .. Андре Мороа 1940 поЗАЯВКА
  Речникъ на чуздите (чуждите) думи въ българский езикъ сь обяснение на корените имъ A. П. Николаевъ. - Съставителъ 1893 поЗАЯВКА
  Български македонски песни Йосифъ Чешмеджиевъ 1926 30.00 поръчай
  Градъ Никополъ презъ вековете Ал. Йосифовъ-Бохачекъ 1937 30.00 поръчай
  На острова на блаженните (първо издание с твърда кожена корица и илюстрации от Никола Петров) П. Славейков 1910 60.00 поръчай
  Възпоменателен сборникъ за Василъ Кънчовъ - По случай 25 годишнината от смъртьта му (1902-1927) Граждански комитетъ при ученолюбиво д-во "Развитие" Враца 1927 поЗАЯВКА
  Записки по българските възстания - разкази на очевидецъ 1870-1876 (Игнатово издание съ16 портретни приложения) Захари Стояновъ съ предговоръ на проф. Ал. Балабановъ 1937 поЗАЯВКА
  Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ 3: Войната срещу Сърбия презъ 1915 година .. Колективъ 1938 210.00 поръчай
  Българската армия въ Световната война 1915-1918 г. Томъ II. Войната срещу Сърбия презъ 1915 година - Настъплението на I Армия презъ границата отъ 1-и до 14-и Октомврий .. Колективъ 1936 140.00 поръчай
  Княжество България (Часть 1 - Княжество България. Съ 20 картини и 1 карта; Часть 2 - Пътувания по България. Съ 23 картини и 1 карта) Константин Иречекъ 1899 поЗАЯВКА
  Одисея от Омир превод отъ оригинала на старогъцки Хомеръ; Преведе отъ старогръцки въ стихове (хексаметри) Николай Вранчевъ 1942 поЗАЯВКА
  Тремъ на българската народна историческа епика (Отъ Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра съ фолклорни, исторически, езикови и др. бележки, показалецъ и речникъ) Божанъ Ангеловъ и Христо Вакарелски 1940 70.00 поръчай
  Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 поЗАЯВКА
  История на българското опълчение и освобождението на България 1877-1878 съ 16 приложения и 10 портрети Ат. Бендеревъ 1930 поЗАЯВКА
  Македония - албумъ-алманахъ .. Редакционенъ комитетъ 1931 400.00 поръчай
  Строителите на съвременна България. (Томъ 1 - Царуването на кн. Александра 1879-1886; Томъ 2 - Регентството) Симеонъ Радевъ 1911 поЗАЯВКА
  Гръцко-български речникъ къмъ Платонъ .. Апология на Сократа. Критонъ - Федонъ Методи Бърдаров, Тодор Дончев Методи Бърдаров, Тодор Дончев 1941 28.00 поръчай
  Старо - гръцко-български речникъ къмъ Анабазисъ отъ Ксенофонтъ М. Бърдаровъ, Т. Дончевъ, Б. Илиевъ (съставители) 1940 30.00 поръчай
  Ликътъ на Македония (репортажи съ 94 клишета) Любенъ Антоновъ 1943 поЗАЯВКА
  60 години българско правосъдие 1878-1941 - Юбилеенъ сборникъ Колективъ 1941 поЗАЯВКА
  Сборникъ отъ законите на българското княжество приети отъ IX обикновенно народно събрание, въ първата му редовна сесия (томъ VI часть I) IX обикновенно народно събрание 1897 поЗАЯВКА
  Двадцатипятилетнiе итоги княжества Болгарiи 1879-1904. (Опытъ собранiя матерiаловъ 1 и 2 том) / Двадесет и пет години от създаването на Княжество България (1 и 2 том) М. В. Ючкевичъ (М. Горюнинъ) 1904 - 1905 поЗАЯВКА
  20 години строителство при царуването на Н. В. Борис III 1918-1938 .. Колективъ 1938 160.00 поръчай
  Нашиятъ царъ Съставилъ Подполковникъ Живко Николовъ 1940 поЗАЯВКА
  И. Титоров - Политико-Обществени Спомени Иов Титиров 1922 поЗАЯВКА
  Санъ-Стефанска България 1878-1908 Д. Йоцовъ 1908 поЗАЯВКА
  Вавилонската княгиня (Повесть отъ Волтера - Часть първа) Волтеръ 1879 поЗАЯВКА
  Успоредни животописи - Перикълъ Плутархъ 1930 25.00 поръчай
  Успоредни животописания - Александъръ и Цезаръ Плутархъ 1920 поЗАЯВКА
  Велики Посветени Едуард Шюре 1932 поЗАЯВКА
  Седемте стълба на мъдростта Т. Е. Лоуренсъ 1942 поЗАЯВКА
  Анабазисъ Ксенофонтъ 1942 поЗАЯВКА
  Изкуствата - история (въ две части) - нов колекционен екземпляр нечетени, неразрязвани !!! Хендрикъ Вилемъ ванъ Луунъ Хендрикъ Вилемъ ванъ Луунъ 1943 80.00 поръчай
  Европа безъ маска Джонъ Гънтъръ 1945 поЗАЯВКА
  Азия безъ маска Джонъ Гънтъръ 1941 поЗАЯВКА
  История на Коммуната отъ 1871 г. (Илюстровано издание. ) Лиссагаре. 1899 30.00 поръчай
  Нищетата на философията - Отговоръ на "Философия на нищетата" отъ Г. Прудона Карлъ Марксъ 1898 30.00 поръчай
  Кратка история на освободителната война 1912-1913 година Полковник А. Христов 1921 поЗАЯВКА
  Александъръ Стамболийски - личность и идеи Никола Д. Петковъ 1930 25.00 поръчай
  Левски въ светлина - лични спомени и отзвуци отъ спомени. Извори за биография Авторъ - Любомиръ Дойчевъ; Предговоръ отъ Стилиянъ Чилингировъ; Азбученъ указателъ отъ Василъ Мавродиновъ 1943 поЗАЯВКА
  Стамболов и Фердинанд - диктаторския режим и борбата против него Велчо Т. Велчев 1922 поЗАЯВКА
  По предаването на Бача Кира. Пушката ми. Споръ-документи-отзиви Свещ. П. Франговъ 1921 поЗАЯВКА
  А. Тошевъ - Ранни спомени (1873-1879) А. Тошевъ 1923 поЗАЯВКА
  Източниятъ въпросъ - Победени и победители на Балканите (въ две части) Чезаре Спеланзонъ 1930 60.00 поръчай
  Изъ македонската земя - впечатления и бележки Г. Баждаровъ 1926 поЗАЯВКА
  Сборниче за Юбилея на професора Маринъ С. Дриновъ 1869-1899 (съ образа на Дринова и на честитния му адресъ) Българско книжовно дружество 1900 25.00 поръчай
  Борисъ III Царъ на българите Ненчо Илиевъ 1940 50.00 поръчай
  Народна песнопойка - автентични текстове с ноти от Василъ Стоинъ. Стъкмилъ Василъ Стоинъ 1930 38.00 поръчай
  Учебникъ по историята на християнската черкова Ст. Станимировъ 1897 поЗАЯВКА
  Народниятъ герой Чакъръ-Войвода 1815-1855 съ карта и ликове Т. Кантарджиевъ Генералъ-лейтенантъ о.з. 1942 поЗАЯВКА
  Моето пътуване по Стара-Планина и животописъ на някои български стари и нови войводи Панаиотъ Хитовъ 1934 поЗАЯВКА
  Народностниятъ образъ на Източния дялъ отъ Западна Тракия Ан. Сп. Разбойниковъ 1944 35.00 поръчай
  Потекло и развой на розовата индустрия въ България; Розовата ни култура; Първа конференция върху розовата индустрия - Пловдивъ, 19--21 Юний 1906г. (частъ 1 - Реферати, частъ 2 - Дебати) Ив. Маналовъ; Т. Н. Караваневски; Пловдивска Търговско-Индустриална Камара 1900;1922;1906 поЗАЯВКА
  Иванку убиецътъ на Асеня I. Драма въ петъ действия Василъ Друмевъ 1889 80.00 поръчай
  Donau - Bulgarien und der Balkan. Historisch-Geographisch-Ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860-1879 (I, II, III Band.) / Дунавска България и Балканът (1, 2 и 3 част) F. Kanitz 1882 поЗАЯВКА
  Масонството (Отговоръ отъ Ал.Мусевичъ-Бориковъ на зададените му въпроси по масонството отъ комисията, назначена въ Пловдивския извънреденъ конгресъ на Съюза на зап. офицери презъ априлъ 1937 год.) Ал. Мусевичъ- Бориковъ 1939 поЗАЯВКА
  Масонството и неговото дело Преводъ отъ френски 1931 поЗАЯВКА
  Отрязаната глава 9 Юлiй 1913г. (Отъ Дойранъ презъ "Вичъ" до Солунъ съ четата на Войводата Василъ Чекаларовъ, неговото убиване и съденето на 26 души четници отъ гръцкия военно-полеви съдъ въ Солунъ презъ зловещата за България 1913 г.) В. Ивановъ - четникъ 1928 поЗАЯВКА
  Морската война К. Скутуновъ 1926 поЗАЯВКА
  Конституция на българското Княжество / Constitution de la Principaute de Bulgarie Колектив 1893 поЗАЯВКА
  История на стария святъ .. въ два тома отъ Проф. М. Н. Ростовцевъ) Проф. М. Н. Ростовцевъ 1932 100.00 поръчай
  България въ миналото .. от Д. Мишевъ (Страници изъ българската културна история) !!! пълното издание 500!!! страници Д. Мишевъ 1916 70.00 поръчай
  Два месеца въ България (Октомврии и Ноемврии 1886) - Бележки на единъ очевидецъ Вико Мантегацца 1899 поЗАЯВКА
  Портрети и биографии на загиналите български офицери и портупей-юнкери въ войната съ Сърбия презъ 1885 год. съ 17 портрета Д. 1890 поЗАЯВКА
  Горгулята - Брезникъ, Трънъ и Пиротъ или брезничко-трънский отрядъ въ сръбско-българската война презъ 1885 година. (Материали за описание историята на сръбско-българската война съ една карта и две кроки) П. Г. Х. 1889 поЗАЯВКА
  Протоколите на Цариградската конференция по работите въ Ист. Румелия. Колективъ 1886 поЗАЯВКА
  Какво е далъ българинътъ на другите народи Стилиянъ Чилингировъ 1941 38.00 поръчай
  Хуриетътъ и следхуриетските борби въ Гевгелийско Ангелъ Диневъ 1934 поЗАЯВКА
  Рабиндранат Тагор - Моето учение Рабиндранат Тагор 1918 поЗАЯВКА
  Зелениятъ Стрелецъ - романъ Едгаръ Уолесъ поЗАЯВКА
  Чудесната история на Петра Шлемиля. Аделбертъ Шамисо 1900 30.00 поръчай
  Легендата за 40-те калиакренски девойки Я. Калиакренски 1936 поЗАЯВКА
  Клеопатра (исторически романъ - частъ 1) Райдеръ Хаггардъ 1932 20.00 поръчай
  Европа - учебникъ за II кл. на средните училища Д. И. Малчовъ 1905 поЗАЯВКА
  Кое е най доброто управление? Съръ Джорджъ Корнуолъ Люисъ 1887 поЗАЯВКА
  Българско право - история и основи Владислав Алексиев 1946 поЗАЯВКА
  Български дневникъ. томъ 1-2 .. Константинъ Иречекъ 1930 - 32 120.00 поръчай
  Ръководство по всеобща история на изкуствата (въ осемъ части) Антонъ Митовъ 1925 - 27 120.00 поръчай
  Документи по превратътъ на деветий Августъ Съ предисловие отъ Захарий Стояновъ 1887 поЗАЯВКА
  Карнегиевата анкета по войните 1912-1913 г. Андрей Карнеги 1929 поЗАЯВКА
  Животътъ на Иисуса Христа Фредерикъ В. Фарраръ 1901 поЗАЯВКА
  Балканските войни - въ два тома А. Тошевъ 1929 - 31 поЗАЯВКА
  История на доброволците отъ Сръбско-Българската война1885 г. съ 13 картографически приложения и 25 портрети Йорданъ Венедиковъ 1935 поЗАЯВКА
  Кнут Хамсун - съчинения в 12 тома Кнутъ Хамсунъ 1928 - 29 поЗАЯВКА
  Царъ Самуилъ и Василий II Гюставъ Шльомберже 1942 поЗАЯВКА
  Стефанъ Караджа - пълна биография на войводата, издадена по случай стогодишнината отъ рождението му 1840-1940 Звезделинъ Цоневъ 1940 30.00 поръчай
  Рахилинъ плачъ или избиванiето на 14-Те хиляди детца по повеленiе на Ирода царя юдейскый, което ся случи въ Витлеемъ Исплете Кр. С. Пишурка 1872 поЗАЯВКА
  Иларионъ Макариополски - Митрополитъ Търновски 1812-1875 (биография, спомени и статии за петдесетъгодишнината отъ смъртта му) Колективъ подъ редакцията на М. Арнаудовъ 1925 поЗАЯВКА
  Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ Кирилъ Мирчевъ 1939 25.00 поръчай
  Погромите на България. Часть 1-2 .. Петъръ Тодоровъ 1930 240.00 поръчай
  Енциклопедически речникъ въ три тома от Лука Касъров - 1) Сведения исторически, биографически, географически, научни, литературни, митологически, библейски и други, 2) Чужди думи, употребителни въ книжовния ни езикъ и 3) Наши си книжовни думи, които мъчно се разбиратъ” Лука Ивановъ Касъровъ 1899 - 1907 400.00 поръчай
  Масони, евреи и революции - Нареди свещ. Н. Ивановъ 1928 поЗАЯВКА
  Двадесетъ години царуване на негово Величество Борисъ III царъ на българите 1918-1938 Илия Стояновъ генералъ о. з. 1938 поЗАЯВКА
  България 1000 години 927-1927. Томъ 1 Колективъ 1930 110.00 поръчай
  Императоръ Наполеонъ Третий - животописенъ разсказъ Кр. Ив. Мирский - преводъ от руский 1883 поЗАЯВКА
  Перспектива, стилознание, рисуване Димитъръ Панчевъ 1930 20.00 поръчай
  История на Сръбско - Българската война (1885г.) по най-новите печатни източници и неиздадени документи Юрданъ Венедиковъ ( майор отъ кавалерията ) 1910 поЗАЯВКА
  Гунчо Гунчевъ - животъ, научна дейностъ, трудове - сборникъ Колективъ подъ редакцията на Д-ръ Здравко Гунчевъ 1941 поЗАЯВКА
  Наставление за пионерите отъ инженерните войски (книга III - Военни съобщения; Частъ I - обикновенни и железни пътища) Министерство на войната 1911 поЗАЯВКА
  Поучения за Войника - Гражданинъ - съ 205 образи, 1 цветна карта на България и 5 цветни листа Колективъ подъ редакцията на Полковникъ К. Соларовъ 1928 поЗАЯВКА
  Правилникъ за бойната служба Министерство на войната 1935 поЗАЯВКА
  Политическия и Военния животъ на Наполеона - уникат (пълно издание, комплект, съ следните приложения: Карти и планове и Описания на военните действия, представително, колекционно издание, 1-2-3-4 книги комплект) Генералъ-Адютантъ Баронъ Жомини (превелъ Капитанъ Ив. П. Марковъ) 1895 498.00 поръчай
  Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. (библиографско-статистични изследвания) Д-ръ. Никола В. Миховъ 1915 поЗАЯВКА
  На борците въ Дряновския монастиръ (По случай 50 години отъ Априлското въстание 1876-1926 съ 21 снимки въ текста) Ал. Н. Жековъ 1926 поЗАЯВКА
  Избрани съчинения на Пенчо Славейковъ уникат, кожена подвързия Нареди Мара Белчева 1923 170.00 поръчай
  Новый Заветъ на Господа Нашего Iисуса Христа Колектив 1893 поЗАЯВКА
  Военно - наказателний законъ издание 1887 г. V Обикновенно Нар. Събрание 1888 поЗАЯВКА
  Народни песни отъ Тимокъ до Вита - с ноти Василъ Стоинъ 1928 поЗАЯВКА
  Обща теория на изкуството (основни въпроси на естетиката) Тодоръ Павловъ 1938 поЗАЯВКА
  Теория на голямата война (въведение - частъ I и II) Генералъ Клаузевицъ 1909 поЗАЯВКА
  Фронталниятъ маньовъръ Генералъ Св. Поповъ 1937 поЗАЯВКА
  Изгубенний Рай - поема (съ рисунки) / Изгубеният Рай Джонъ Милтон 1898 120.00 поръчай
  Ружица - трагедия въ петъ действия; Роза - повестъ; Царкиня Русалка - приказка съ 10 картинки; Ферхадъ и Ширинъ; Хрищянъ войвода подъ Милкена стена - разказъ Т. Х. Станчевъ; Ю. Ивановъ; Преводъ отъ руски В. Русаковъ; Преводъ отъ турски на българский язикъ Михаилъ П. Векилский; Г. П. Русески 1889 - 1894 30.00 поръчай
  La guerre des Balkans et L Europe 1912-1913 / (Войната на балканите и Европа 1912-1913 ) Gabriel Nanotaux 1914 поЗАЯВКА
  La grande guerre dans les Balkans; Direction de la guerre / Балканската война Commandant M. Larcher 1929 поЗАЯВКА
  Memoires de Alexandre Iswolsky (Ancien ambassadeur de Russie a Paris 1906-1910) / А. Изволски - спомени Alexandre Iswolsky 1923 180.00 поръчай
  Студии върху българските обреди и легенди - часть I - II Михаилъ Арнаудовъ 1924 100.00 поръчай
  Сравнително индоевропейско езикознание - кратко помагало за изучаващи филология българска и славянска, класическа, немска, английска, романска (съ приложение на староиндийски текстове) Проф. Д-ръ Стефанъ Младеновъ 1936 поЗАЯВКА
  Въ честити минути (томъ IV отъ пълно събрание на съчиненията на К. Величковъ) Константинъ Величковъ 1911 поЗАЯВКА
  Книга за българския народъ (Сатирическа сбирка - премия за VII годишнина на "Мисълъ") Ст. Михайловский 1897 поЗАЯВКА
  Избрани речи и прокламации Викторъ Хюго (Виктор Юго) 1896 поЗАЯВКА
  100 документа къмъ предисторията на войната .. Извадки отъ официалната германска Бяла книга. Германска информационна служба 1939 100.00 поръчай
  Миналото на Чепеларе - приносъ за историята на Родопите (въ два тома съ ликове и други фотографски снимки на сгради, заселища, местности и др.) Василъ Дечовъ 1928-36 поЗАЯВКА
  Единъ средновековенъ барелефъ отъ Созополъ (приносъ къмъ иконографията на Драконопобедителите-конници Св. Георги и Св. Димитъръ въ византийското изкуство) Протойерей Ив. Гошевъ 1929 60.00 поръчай
  Евтимий, последень Търновски и Трапезицки Патриархъ (1375-1394 г.). Хр. Ив. Поповъ (Капниловъ) 1901 70.00 поръчай
  Исторiя христiанской церкви въ XIX веке съ иллюстрацiями - томъ второй А. П. Лопухинъ 1901 поЗАЯВКА
  Опща црквена историjа са црквеностатистичким додатком (кньига I. - до 1054. и книга II. - од 1054. до 1912.) / Обща църковна история в два тома Jевсевиjе Попович - професор на православном богословском факултето у Черновцима 1912 160.00 поръчай
  Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 55.00 поръчай
  Нова и най-нова история ( три тома) (Представително, масивно, луксозно издание, голям формат) Георги Дерманчевъ 1922 - 24 поЗАЯВКА
  Исторiя христiанской церкви отъ апостольскаго века до нашихъ дней - томъ первый - отъ апостольскаго века до разделенiя церквей / История на християнската църква - том 1 Джемсъ С. Робертсонъ 1890 поЗАЯВКА
  Исторiя христiанской церкви отъ временъ апостольскихъ до нашихъ дней / История на християнската църква Фр. Кс. Функъ 1911 поЗАЯВКА
  Сборникъ по случай стогодишнината на Заверата отъ 1835 г. Български народенъ комитетъ за чествуване на стогодишнината отъ Велчовата Завера 1935 поЗАЯВКА
  Населени ли са другите светове (съ 13 фигури въ текста) Абатъ Т. Морьо 1928 поЗАЯВКА
  Съществувала ли е Атлантида (съ 14 фигури въ текста) Абатъ Т. Морьо 1927 поЗАЯВКА
  Окултна медицина; Какъ да победимъ себе си - обуздаване вътрешната природа Седиръ; С. Вивекананда 1939 поЗАЯВКА
  Апокрифите за Богородица и българската народна песень Д-ръ Цветана Вранска 1940 поЗАЯВКА
  Елементарно ръководство по гражданско право (обща теория на задълженията и договорите) Марселъ Планиолъ (преведе отъ най-новото VII френско издание Тихомиръ Наследниковъ) 1919 поЗАЯВКА
  История на 9-те дни въ Дряновския манастиръ 1876. Хр. Марковъ 1912 поЗАЯВКА
  Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 поЗАЯВКА
  Хамлетъ - принцъ Датски Уилиямъ Шекспиръ 1939 поЗАЯВКА
  Капитанъ Немо или 20,000 левги подъ море (романъ въ две части) Жуль Вернъ 1893 поЗАЯВКА
  Робство и освобождение - Иллюстрованъ романъ изъ епохата на голямата американска междуособна война за унищожение на робството. Съ 40 иллюстрации Жуль Вернъ 1896 160.00 поръчай
  Гоце Делчевъ - Съ четири портрета и два снимъка отъ писма; Пепелъ отъ цигарите ми; Стихове П. К. Яворовъ; Елинъ Пелинъ; Христо Силяновъ 1904 поЗАЯВКА
  Критика на политическата економия; Международниятъ пазаръ и земледелческата криза - економически очерки; Социалната реформа и социалната революция; Що е националность и какъ се е тя появила Карлъ Марксъ; Парвусъ; Карлъ Кауцки 1902 - 1904 поЗАЯВКА
  История на Френската революция (Съ илюстрации и карта) - издание първо Никола Станевъ 1900 поЗАЯВКА
  Сетнини отъ Френската Революция съ 20 фигури Никола Станевъ 1903 поЗАЯВКА
  Христо Ботйовъ ( Ботев) - биография съ единъ портретъ, две факсимилета и три карикатури изъ в. Будилникъ Ив. Г. Клинчаровъ 1910 50.00 поръчай
  Изследвачите на България (частъ I - чужденци) Павелъ Делирадевъ 1929 поЗАЯВКА
  Срещите ми... (томъ първи) В книгата са представени спомените на Георги Ст. Георгиевъ за срещите му с Пол Валери, Жан Жироду, Колета, Пиер Беноа и много други известни творци... Георги Ст. Георгиевъ 1932 27.00 поръчай
  Осогово - популяренъ очеркъ Павелъ Делирадевъ 1927 поЗАЯВКА
  Известия на Народния етнографски музей в София (година V и VI - книжки I - IV) Колектив 1925 - 26 80.00 поръчай
  Известия на Народния етнографски музей в София (година III - книжка I и II) Колектив 1923 40.00 поръчай
  Българска географска христоматия .. Павелъ Делирадевъ 1943 45.00 поръчай
  Сборникъ отъ български народни умотворения (отделъ 3: Песни изъ политический животъ) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 поЗАЯВКА
  Сборникъ отъ български народни умотворения (отделъ 6: Любовни песни отъ Охридъ) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 поЗАЯВКА
  Сборникъ отъ български народни умотворения; Частъ първа - Простонародна българска поезия или български народни песни (отделъ 4: песни изъ обществений, семейний и частний животъ - книга 5 и 6) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 поЗАЯВКА
  Сборникъ отъ български народни умотворения; Частъ първа - Простонародна българска поезия или български народни песни (отделъ 4: песни изъ обществений, семейний и частний животъ - книга 5) Кузманъ А. Шапкаревъ 1891 поЗАЯВКА
  Наследственостъ, раса и народъ .. расова принадлежностъ на българите Методий Поповъ 1938 50.00 поръчай
  Голгота - Спомени за Алеко и Такевъ отъ Хр. Венковски Хр. К. Пуневъ 1934 30.00 поръчай
  Мойсей или Дарвинъ (публична беседа) Арнолдъ Доделъ 1900 25.00 поръчай
  Литературните въспоменания на Ив. С. Тургеневъ Ив. С. Тургеневъ 1899 15.00 поръчай
  Душата на човека Оскаръ Уайлдъ 1910 поЗАЯВКА
  Книгата на народа Ламене 1899 15.00 поръчай
  Уводъ къмъ Социалната наука Хербертъ Спенсеръ 1906 20.00 поръчай
  Антична митология - справочник с 63 изображения Георги Батаклиев 1945 поЗАЯВКА
  Македонски български народни шевици / Broderies nationales Bulgares Macedoniennes Е. Петева 1920 поЗАЯВКА
  Македония въ образи / La Macedoine Illustree Колективъ 1919 320.00 поръчай
  Casanova - Memoiren. Казанова - Мемоари J. Casanova 1920 поЗАЯВКА
  Великите полководци въ историята от Князъ Н. С. Голицинъ ( Част 1 - Великите пълководци в древни времена: Александър Великий, Анибал и Юлий Цезар; Част 2 - Великите пълководци на новото време: Густав - Адолф, Тюрен и принц Евгений Савойски; Част 3 - Войните на Фридрих Великий. Към трите части са запазени и картните листове... Трите тома са налични. ) колекционен комплект Князъ Н. С. Голицинъ 1899 500.00 поръчай
  История на Сръбско - Българската война 1885 год. ( съ 32 приложения ) Колективъ 1925 поЗАЯВКА
  Войната между България и другите балкански държави презъ 1913 г; Томъ 1 - Причините и подготовката на войната и военните действия до 21-и юний Колективъ 1941 поЗАЯВКА
  Плиска - Преславъ (Представително, масивно, луксозно издание - Юбилеенъ сборникъ. Частъ I - III. ) Василъ Аврамовъ 1929 поЗАЯВКА
  L Amour a Venise ( tires de ses memories )(Казанова ) Jacques Casanova 1886 50.00 поръчай
  Caesars - Gallischer Krieg ( - text ) Гай Юлий Цезар Галски войни G. Julius Caesar 1920 поЗАЯВКА
  La Gerusalemme liberata ( vol. 1 ) Torquato Tasso 1834 80.00 поръчай
  Цезаръ Емилъ Лудвигъ 1942 9.00 поръчай
  Бурниятъ животъ и любовта на Рудолфъ Валентино Едуардъ Рамонъ 1939 20.00 поръчай
  Практически наръчникъ - Мементо Тодоръ Хр. Кардаминъ 1943 30.00 поръчай
  По стъпките на Христа ( първа и втора частъ ) Григорий Петровъ 1928 30.00 поръчай
  Български народни песни собрани одъ братья Миладиновци Димитрiя и Константина Димитъръ и Константинъ Миладинови 1891 поЗАЯВКА
  Бетовенъ - биографиченъ очеркъ Едуардъ Ерио 1942 поЗАЯВКА
  Крали - Марко / Народна Епическа Поема / Стоянъ М. Поповъ 1901 поЗАЯВКА
  Българското Опълчение въ освободителната Руско -Турска война 1877 - 78 г. ( действието на 3 - я дружина отъ Българското Опълчение ) С. И. Кисовъ 1902 200.00 поръчай
  Св. Иван Рилски и Рилският манастир Архимандрит Климент Рилец 1947 18.00 поръчай
  Княжество България - негова повърхнина, природа, население, духовна култура, управление и новейша история ,частъ първа " Българската държава " Константинъ Иречекъ 1899 100.00 поръчай
  Слънчеви приказки ( първо издание ) Николай Райновъ 1918 поЗАЯВКА
  Странствуванията на Одисея Преведоха и стъкмиха за юноши Г. Негенцовъ и Г. Палашевъ 1911 поЗАЯВКА
  Кратъкъ учебникъ за немски езикъ / Kleine deutsche sprachlehre für Bulgarien .. Димитър В. Гаврийски / D. Gawriysky 1915 40.00 поръчай
  Географски речникъ .. на България, Македония, Добруджа и Поморавия Ж. Чанковъ 1918 60.00 поръчай
  Изъ спомените ми отъ турско време ( частъ първа и втора ) Ив. Андоновъ 1927 - 28 поЗАЯВКА
  Палеонтоложки определителъ П. Бакаловъ и В. Цанковъ 1939 40.00 поръчай
  Клетниците ( въ два тома ) / Les Miserables Викторъ Хюго ( преводъ отъ френски Д. Х. Ивановъ ) 1897 90.00 поръчай
  Флора на България .. 867 рисунки Николай Стоянов, Борис Стефанов 1933 170.00 поръчай
  Музыкальный словарь Г. Риманъ подъ редакцией Ю. Енгеля; переводъ Б. Юргенсона 1904 поЗАЯВКА
  Иванъ Милевъ ( албумъ - монография ) Е. Петева - Филова 1939 поЗАЯВКА
  България и нейните съседи; Балкански страни и народи .. географска христоматия Люба Ковачева 1921 40.00 поръчай
  Дневникъ на единъ ученикъ / Сърце - първо издание Де Амичисъ 1906 поЗАЯВКА
  Военно съдебенъ законъ Колективъ 1890 50.00 поръчай
  Военно - наказателний законъ - издание 1888 г. Подполковникъ Краевъ 1893 поЗАЯВКА
  Практическо ръководство по предварителното дирение - книжка I / второ издание / Съставено по А. Чебишева - Дмитриева и П. В. Макалинский от Г. Цукевъ 1888 20.00 поръчай
  Изкуство и животъ ( лекции ) Григорий Петровъ 1925 40.00 поръчай
  Теориja детерминаната Др. Богдан Гаврилович 1899 40.00 поръчай
  Описание на овощните сортове в нашите градини ( начало на българска помология ) с 125 фигури П. Д. Бубдов 1923 поЗАЯВКА
  Русско - турска война; Историко - дипломатический етюдъ Съчинение на Гленара / превелъ Константинъ Тинтеровъ 1887 поЗАЯВКА
  Мисълъ - литературно списание за наука, литература, критика ( комплект година V - 1895 ) Колективъ подъ редакцията на К. Кръстевъ 1895 поЗАЯВКА
  Boris III, Re dei Bulgari (saggio biografico di un Re popolare) / Борис III - цар на българите (биография на италиански език) Nencio Iliev 1943 поЗАЯВКА
  Войната на България съ Византия въ 1190 г. и погромътъ на императора Исакъ Ангелъ при гр. Трявна Василъ Аврамовъ 1929 60.00 поръчай
  Страданията на българите и освобождението на България презъ 1877 - 1878 год. Г. Димитровъ 1899 поЗАЯВКА
  Престъпността - нейните причини и средствата за изкоренението и Д - ръ Кр. Г. Раковски 1900 18.00 поръчай
  Народни песни отъ Средна Северна България .. Василъ Стоинъ 1931 70.00 поръчай
  Григорий Петровъ 1868 - 1925 ( (15 бр.заедно в твърда подвързия): "В страната на белите лилии - Финландия", "Политика и Религия - лекция", "Религия и живот", "Пророк на болшевизма - Достоевски и Достоевщина", "Русия и България", "Гениален роман", "Към българската младеж", "Луд професор", "Павел Берсйе", "Смисъл и ценност на живота", "Назначението на човека", "Сократ и ние", "Великите хора", "Максим Горки", "Женският въпрос". ) Григорий Петровъ 1926 поЗАЯВКА
  Etymologisches Worterbuch der Deutschen sprache. етимологически речник на немския език A. Pinloche 1930 80.00 поръчай
  Старобългарска граматика съ кратъкъ сравнителенъ огледъ къмъ новобългарския езикъ Л. Милетич 1923 поЗАЯВКА
  Вечни поеми - песни за човека и земята Николай Райновъ 1928 38.00 поръчай
  Спомени отъ освободителните войни на българския народъ презъ 1912 - 13 и 1915 - 18 години. Частъ I - въ Сърбия през 1915 година Савва П. Стояновичъ 1926 70.00 поръчай
  Фаустъ - трагедия съ илюстрации отъ Ал. Лиценъ Майеръ и Винетки отъ Рудолф Зайцъ, начало Йоханъ Волфгангъ Гьоте 1905 поЗАЯВКА
  Езотерическо християнство - скритата страна на християнството; Философията на живота споредъ Розенкройцерското учение или Тайните на живота въ Христовото учение; Анни Безантъ; В. Граблашовъ 1919; 1912 поЗАЯВКА
  Възраждане на българския народъ, църковно - национални борби и постижения .. Д - ръ Петъръ Никовъ 1929 30.00 поръчай
  История на църквата - "Успение пресвета Богородица" в гр. Т. - Пазарджикъ Ив. Батаклиевъ 1932 поЗАЯВКА
  Българите въ Македония - издирвания и документи за тяхното потекло, езикъ и народностъ съ етнографска карта и статистика Йорданъ Ивановъ 1915 поЗАЯВКА
  Bulgarien Land und Leute II. Teil Prof. Dr. A. Ischirkoff 1917 поЗАЯВКА
  Bulgarische konversations - Grammatik fur den Schul - und Selbituterricht / Българска граматика-разговорник Dr. Dimiter Gawrigsky 1923 поЗАЯВКА
  Baj Ganju. der rozenol handler (Бай Ганьо - превод на немски език) Aleko Konstantinof. Алеко Константинов 1928 60.00 поръчай
  Произходъ и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места .. Василъ Миковъ - уредникъ въ Народния музей 1943 80.00 поръчай
  Етимологически (етимологичен) и правописенъ речникъ на българския книжовенъ езикъ Проф. Д - ръ Стефанъ Младеновъ 1941 поЗАЯВКА
  Полъ и характеръ .. Д - ръ Отто Вайнингеръ 1919 24.00 поръчай
  Известия на Българския археологически институтъ - томъ VIII съ 291 образа въ текста Kолектив 1935 поЗАЯВКА
  Български народни шевици въ две части (Частъ първа - Западна и Северозападна България; Частъ втора - Югозападна България и Македония) Ст. Л. Костовъ, Е. Петева 1928 поЗАЯВКА
  Жеравна в миналото и до днешно време .. Данаил Константинов 1948 55.00 поръчай
  Известия на Българското археологическо дружество. Томъ 5: 1915 .. съ 169 образа въ текста Колектив 1915 85.00 поръчай
  Богомилски легенди - сказания и притчи с мистично съдържание събрани от Николай Райнов Н. Райновъ 1938 100.00 поръчай