Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В НАУКА ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИКА КОСМОС МЕДИЦИНА

 • Строителство, архитектура, дървообработване
 • Химия, физика, математика
 • Астрономия, география, атласи
 • Металургия, полезни изкопаеми
 • Техническа л-ра, математика, електро.
 • Хобита, ретроавтомобили и мотоциклети
 • Медицина
 • Медицински атласи анатомия хирургия

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Металургия, полезни изкопаеми
  Заглавие Автор изд. Цена
  Материалознание по керамика .. Васил Пеев 1964 52.00 поръчай
  Металургия на стоманата .. Христо Еринин 1979 20.00 поръчай
  Лагерни възли с търкалящи лагери .. Крум С. Захариев, Георги Н. Димчев, Иван Д. Иванов, Георги П. Георгиев 1986 12.00 поръчай
  Специална технология за стругари-фрезисти .. С. Шиваров, А. Карамалаков 1976 30.00 поръчай
  Ръководство за лабораторни упражнения по металография и термична обработка Н. Рашков, М. Ганчева, Л. Занчева 1988 30.00 поръчай
  Термична обработка на металите - легирани и въглеродни стомани, чугун, цветни метали и сплави, химико - термична обработка и др. Колектив 1987 поЗАЯВКА
  Металутгия на тежките цветни метали .. цинк, кадмий, антимон, бисмут, калай, никел Каролева 1986 40.00 поръчай
  Използване на металургичните шлаки - гранулиране, чакъл, вата, циментипътно строителство, строително керамични изделия Колектив 1985 40.00 поръчай
  Ръководство за курсово проектиране по технология на леярското производство .. Колектив 1985 14.00 поръчай
  Ръководство за упражнения по технология на леярството .. Н. Стоянов 1982 16.00 поръчай
  Ръководство за упражнения по пластична деформация на металите .. Иванчев, Кючуков 1981 9.00 поръчай
  Ръководство за практически упражнения по подземно разработване на рудни залежи .. В. Данов 1960 10.00 поръчай
  Виброакустична техника при преработване на минералните суровини С. Стоев 1979 поЗАЯВКА
  Наръчник по обработка на листови метални материали .. Йончо Благов 1986 16.00 поръчай
  Железен път и железопътно стопанство Червеняков, Константинов, Младенов 1975 40.00 поръчай
  Организация на пътното и железопътното строителство .. Иван Сакарев 1975 24.00 поръчай
  Търсене и проучване на полезни изкопаеми .. Б. Богданов 1980 40.00 поръчай
  Подземно минно строителство .. Тома Чонков 1980 15.00 поръчай
  Механика на скалите .. приложение в строителството Ж. Талобр - главен инженер 1961 30.00 поръчай
  Основи на минното дело Р. Парашкевов 1989 поЗАЯВКА
  Тайните на скъпоценните камъни .. В. Курчатов, Р. Илиев 1994 40.00 поръчай
  Нови технологии при добива и преработката на руди и нерудни минерални суровини .. Колектив 1987 30.00 поръчай
  Справочник на рудничния геолог .. Колектив 1966 50.00 поръчай
  Металургия на благородните метали .. злато, сребро и платина Х. Василев 1964 65.00 поръчай
  Металургични пещи. Том1-2 .. Никола Лингурски, А. Ващенко, М. Глинков 1961- 68 35.00 поръчай
  Технология на металолеенето - учебник за техникумите по механотехника, специалност технология на машиностроенето - топла обработка Г. Попов, Ал. Петров, П. Генчев, А. Пеев, Ст. Чемширов 1965 поЗАЯВКА
  Шлосерство - шлосерско-монтажни работи .. задачи и лабораторни упражнения Н. Е. Макиенко, Б. Е. Шугал 1957 20.00 поръчай
  Справочник на младия (начинаещия) стругар И. М. Мукин 1960 поЗАЯВКА
  Основи на сеизмичната механика и противоземетръсното инженерство @1 Г. Й. Бранков, С. В. Сачански 1973 поЗАЯВКА
  Пещи и съоръжения в силикатната промишленост И. Касабов 1985 поЗАЯВКА
  Геология на България с палеонтология и исторична геология С. Бошев, Б. Страшимиров, С. Зафиров 1972 поЗАЯВКА
  Малък наръчник на леяра .. Колектив 1970 40.00 поръчай
  Технология на керамичните изделия суровини, процеси и методи при производство, химична технология за строителна, огнеупорна, фина и специална керамика Енчо Анастасов Герасимов, Светлан Живков Бъчваров 1977 60.00 поръчай
  Минна механика. Част 1-2 .. Асен Козаров, Кирил Йорданов, В. Ковачев, С. Стефанов 1964 50.00 поръчай
  Подземно разработване на рудни находища .. С. Истатков 1964 40.00 поръчай
  Надземно минно строителство .. Л. Драганов 1969 28.00 поръчай
  Ръководство по лабораторни упражнения по металознание и термична обработка на металите .. Колектив 1989 18.00 поръчай
  Основи на галванотехниката (електрохимия, галваностегия, галванопластика и метално оцветяване) Богомил Петров 1941 поЗАЯВКА
  Справочник на галваностега .. служебен екземпляр Б. Бартфай 1967 50.00 поръчай
  Наръчник по взривни работи в застроени райони .. Колектив към "Промстройпроект" 1988 120.00 поръчай
  Общо маркшайдерство .. С анализ на маркшайдерските работи Коста В. Георгиев 1965 35.00 поръчай
  Справочник по фина керамика Антоанета . Панева, Добринка П. Лепкова, Лиляна П. Павлова, Веселин Х. Недев 1987 60.00 поръчай
  The Jewels Manual - бижутерски наръчник - ръководство - диаманти,форми , инструменти за обработка и проверка, скъпоценни камъни, ценни метали, марки, дизайн, гравиране, джобни и стенни часовници и др Richard T. Liddicoat, Jr. 1974 поЗАЯВКА
  Practical Gemmology / Практическа гемология илюстрован наръчник за бижутерски скъпоценни камъни Robert Webster 1976 поЗАЯВКА
  Справочник на термиста Йосиф Фиргер 1985 поЗАЯВКА
  Заваряване в защитна газова среда Т. Ташков, А. Янков, В. Бакърджиев 1984 50.00 поръчай
  Заваряване, рязане и спояване на металите К. Хренов 1972 поЗАЯВКА
  Справочник по заваряване - том 1 въглеродни и легирани стомани и цветни сплави; К. Алексиев, К. Велков, Ал. Желев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Н. Лолов, Ст. Христов 1982 60.00 поръчай
  Справочник по строителна керамика Г. Жечков, Л. Константинова, П. Торньова, С. Узунова 1986 50.00 поръчай
  Наръчник на стругаря К. М. Великанов, М. А. Сергеев, В. Г. Подпоркин, И. С. Болшаков, А. М. Кучер, Ю. М. Ансеров, Б. А. Блюмберг, И. С. Амосов, В. А. Скраган 1973 поЗАЯВКА
  Нанотехнологии и наноматериали .. Георги Високов, Цвети Цветков 2008 поЗАЯВКА
  Металорежещи машини .. Ст. Попов 1977 18.00 поръчай
  Подемно-транспортни машини К. Аспарухов 1988 40.00 поръчай
  Машинни елементи .. Георги Ангелов 1972 14.00 поръчай
  В помощ на взривника Н. Паунов, Б. Барбулов 1989 48.00 поръчай
  Технология и безопасност на взривните работи в откритите рудници и кариери .. Стоян Андреев Николов 1986 20.00 поръчай
  Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении / Галванични покрития, галванопластика, галванотехника - Справочник на руски език П. С. Мельников 1979 поЗАЯВКА
  Галванични покрития от сплави П. Вячеславов 1961 поЗАЯВКА
  Подготовка на изделията преди галванично покриване и обработка на покритията С. Грилихес 1961 40.00 поръчай
  Полезните изкопаеми по времето на траките Г. Георгиев 1987 поЗАЯВКА
  Справочник по корозия .. Х. Рачев, С. Стефанова 1977 30.00 поръчай
  Електрически пещи .. Г. Ковачев 1960 20.00 поръчай
  Минно дело .. Б. В. Бокий 1956 20.00 поръчай
  Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 поЗАЯВКА
  Наръчник по строителна керамика Л. Тончев, К. Тончев 1971 40.00 поръчай
  Търкалящи лагери .. Наръчник Г. Ангелов, Н. Чупаров, Н. Райнов 1968 20.00 поръчай
  Технология на леярството .. Инж Маркос Ботон 1973 42.00 поръчай
  Коксохимично производство .. Димитър Русчев 1973 40.00 поръчай
  Геоложки екскурзии .. Малешко Йорданов, Йор. Минчева-Стефанова 1960 25.00 поръчай
  Автомобилна революция - биодизел, биоетанол, биогаз Георги Тончев 2006 поЗАЯВКА
  Технология на металите Л. Калев Л. Калев 1965 поЗАЯВКА
  Металургична топлотехника. Том 1: Теоретични основи .. В. Кривандин, В. Арутюнов, Б. Мастрюков, Г. Сборшчиков, A. Егоров, В. Кобахидзе, Ю. Филимонов, Р. Щейнгарт 1990 15.00 поръчай
  Геология за всеки Всеволод Курчатов 2000 поЗАЯВКА
  Наръчник на заварчика - част 1 и 2 комплект О. Бръхлик, А. Храбовец, Л. Комора, Ф. Скокна, Б. Врана 1966-67 поЗАЯВКА
  Точност в машиностроенето .. Ц. С. Цветков 1962 30.00 поръчай
  Хидротехнически тунели - част 1 - Проучване и проектиране @1 Щ. Щилиянов, Л. Георгиев 1956 поЗАЯВКА
  Състав на българските минерални води .. проучвания върху химическия състав В. М. Куситасева, Й. Л. Меламед 1958 30.00 поръчай
  Наръчник по земна механика и фундиране .. част 2 - фундиране. ОТДЕЛНО Колектив под редакцията на Г. Стефанов 1989 24.00 поръчай
  Пробивно-взривно дело .. Гено Генов 1971 58.00 поръчай
  Сушилни и пещи в керамичната промишленост .. И. Касабов 1992 15.00 поръчай
  Справочник металлиста (в пяти томах) / Справочник пометалургични технологии , обработкана метали, машиностроене на руски (в пет тома) Коллектив 1976 - 78 100.00 поръчай
  Специальные стали .. Специални стомани М. И. Гольдщейн, С. В. Грачев, Ю. Г. Векслер 1985 50.00 поръчай
  Курсово проектиране по минни машини .. А. Кинов, Х. Цветков, К. Шейретов, В. Василев 1980 40.00 поръчай
  Механическое оборудование керамических и стекольных заводов / Механично оборудване на заводите за производство на керамика и стъкло А. П. Ильевич 1952 30.00 поръчай
  Новая технология строительной керамики / Нова технология на строителната керамика В. К. Канаев 1990 30.00 поръчай
  Производство керамзита / Технология за производството на керамзит С. П. Онацкий 1987 40.00 поръчай
  Суровини и материали в силикатното производство Д. Ставракева, П. Грозданова 1989 30.00 поръчай
  Технологичен контрол в силикатното производство П. Торньова, М. Воденичарова, Л. Ваткова 1992 поЗАЯВКА
  Проектиране на обогатителни фабрики .. Киряк Ковачев 1983 50.00 поръчай
  Обогатяване на полезни изкопаеми .. К. Ковачев, Г. Клисуранов 1987 90.00 поръчай
  Минни машини ,.. К. Шейретов 1987 20.00 поръчай
  Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини И. Коларов, М. Проданов, П. Караиванов 1978 поЗАЯВКА
  Технология на минно-добивната промишленост .. Г. Вълев 1976 24.00 поръчай
  Сондови машини и механизми Н. Ненков 1990 поЗАЯВКА
  Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт С. Начев 1981 поЗАЯВКА
  Хидро- и пневмо- машини и задвижвания Г. Грозев, С. Стоянов, Г. Гужгулов 1990 50.00 поръчай
  Студено обемно щамповане .. Б. Йончев 1990 85.00 поръчай
  Обработване на металите под налягане - общ курс .. Т. Тотев, К. Попов 1988 16.00 поръчай
  Машини за пластична деформация на металите .. Т. Пенчев, Д. Нанкова 1990 18.00 поръчай
  Технологична екипировка .. А. Недялков, П. Събчев, Д. маров 1987 28.00 поръчай
  Подемнотранспортни машини и системи Вл. Й. Дивизиев, И. Г. Коларов, М. Н. Проданов, П. Д. Караиванов 1985 поЗАЯВКА
  Рязане на металите .. С. Попов 1975 14.00 поръчай
  Проучвателно сондиране .. Ф. Маринов 1977 30.00 поръчай
  Месторождения на рудни и нерудни полезни изкопаеми .. Г. Николаев, Б. Богданов, Р. Рашков 1960 поЗАЯВКА
  Наръчник по проучвателно сондиране Ф. Маринов, В. Аризанов, С. Иванов 1979 поЗАЯВКА
  Технология по керамика В. Пеев 1964 50.00 поръчай
  Търсене и проучване на подземни води .. специална хидрогеология Хр. Антонов 1957 30.00 поръчай
  Заваряване в защитни газове А. Потапевски 1963 поЗАЯВКА
  .. справочник П. Пейчев 1978 30.00 поръчай
  Металургия на чугуна .. Б. Дракалийски, Ц. Цанев 1998 50.00 поръчай
  Въведение в технологията на леярството .. Л. Калев 1959 18.00 поръчай
  Съвременни стоманодобивни процеси .. И. Иванчев 1990 30.00 поръчай
  Леярно производство .. П. Н. Бидуля 1956 24.00 поръчай
  Технология на стоманодобивния процес в дъгова електрическа пещ .. Вл. Димитров 1958 18.00 поръчай
  654 рецепти за електрохимична и химична обработка на повърхности .. служебен екземпляр Ян Шкержик 1970 30.00 поръчай
  Металургия на цветните метали .. П. Бакърджиев, В. Каролева, М. Йоцова 1975 30.00 поръчай
  Техника за производство на облицовъчни материали Н. Мърхов, К. Грозева 1988 90.00 поръчай
  Химическо отлагане на метални покрития Г. Гаврилов, М. Ангелова 1976 поЗАЯВКА
  Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 поЗАЯВКА
  Сонди и сондиране .. Тяхното използване в гражданското строителство А. Камбфор 1959 30.00 поръчай
  Справочник по абразивна и диамантна обработка на материалите .. Колектив под редакцията на А. Н. Резников 1981 30.00 поръчай
  Термоциклична обработка на металите .. В. Федюкин 1988 48.00 поръчай
  Прогресивни методи за изработване на точни отливки .. А. Лакеев, Л. Шчегловитов, Ю. Кузмин 1987 18.00 поръчай
  Ковашко-пресови машини .. справочник С. Радиков, Б. Кръстев 1982 35.00 поръчай
  Наръчник по леене на цветни метали и сплави .. Р. Славов, М. Манолов, В. Атанасова 1976 50.00 поръчай
  Самоцентриращи патронници и цангови затягащи механизми Ю. Кузнецов, А. Цървенков, А. Вачев, С. Сяров 1988 поЗАЯВКА
  Шприцформи и пресформи .. Петко Събев, Борис Вангелов 1989 130.00 поръчай
  Абразивна обработка на металите. Том 1-2 .. Ж. Стоев, К. Попов, Н. Тодоров, Ж. Атанасов, А. Гарабедян 1979 - 80 90.00 поръчай
  Хидропластична обработка на металите .. Колектив под редакцията наК. Н. Богоявленски 1989 10.00 поръчай
  Отливки от модифицирани чугуни .. Р. Тодоров, П. Пешев 1977 30.00 поръчай
  Рязане на металите и металорежещи машини .. С. Колев 1978 18.00 поръчай
  Термична обработка на металите .. Д. Бучков 1980 20.00 поръчай
  Полезни изкопаеми .. П. Шуманска, Е, Дергачев, Р. Манова 1987 35.00 поръчай
  Технология на твърдите горива .. М. Герасимов 1961 40.00 поръчай
  Химия на нефта .. М. Герасимов 1962 30.00 поръчай
  Химия на твърдите горива .. Д. Русчев 1966 40.00 поръчай
  Изготовление художественного стекла / Изработване на художествено стъкло А. Г. Ланцетти, М. Л. Нестеренко 1987 поЗАЯВКА
  Технология на стъклото Д. Пасков, Е. Попов, Р. Райчева 1980 40.00 поръчай
  Галванопластиката в промишлеността А. Колев 1966 поЗАЯВКА
  Хидрогеоложки проучвания на минералните води в България П. Петров, С. Мартинов, К. Лимонадов, Ю. Страка 1970 поЗАЯВКА
  Геология на нефта и газа .. В. Трошанов 1971 30.00 поръчай
  Справочник по конструиране и експлоатация на металорежещи инструменти .. П. Събчев, И. Харалампиев, С. Стефанов 1975 30.00 поръчай
  Справочник на технолога инструменталчик И. Г. Космачев 1977 14.00 поръчай
  Технология на металите .. В. Джиджева Б. Чернев В. Джиджева Б. Чернев 1970 10.00 поръчай
  Прогресивна технология на коването .. Фр. Драстик 1961 20.00 поръчай
  Инженерна геология .. Стефан Бошев, Анастас Демирев 1970 12.00 поръчай
  Технология на керамиката .. Л. Константинова, П. Торньова 1988 40.00 поръчай
  Инструменти и машини за пресова обработка .. К. Яндер, М. РигеК. Понтер, Г. Лотман, Ф. Мюлер, К. Райх 1977 35.00 поръчай
  Справочник по заваряване (в два тома) К. Велков, Я. Докев, А. Желев, Л. Калев, В. Калканджиев, Н. Лолов, С. Серафимов, Ц. Стойнов, К. Алексиев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Ст. Христов 1981 - 82 поЗАЯВКА
  Наръчник на матричаря .. М. Маринов, Ц. Златанов 1963 40.00 поръчай
  Металлургия меди и никеля .. А. А. Цейдлер 1958 35.00 поръчай
  Металлургия редких металлов И. П. Кисляков 1957 20.00 поръчай
  Цветная металлургия Коллектив под редакцией В. Д. Пономарева 1962 33.00 поръчай
  Ръководство за анализ на руди и метали в цветната металургия А. Каролев, К. Даков, Р. Каранов, Д. Узунов 1962 поЗАЯВКА
  Металургия на феросплавите Х. Еринин, А. Аврамов 1979 поЗАЯВКА
  Анализ минералов и руд редких элементов .. В. Р. Шеллер, А. Р. Поуэлл 1962 50.00 поръчай
  Анализ руд цветных металлов С. Ю Файнберг, Н. А. Филиппова 1963 поЗАЯВКА
  Стоманодобиване - част 1 Христо Еринин 1986 поЗАЯВКА
  Структура и свойства металлов и сплавов. Диффузия в металлах и сплавах - справочник Л. Н. Париков, В. И. Исайчев 1987 поЗАЯВКА
  Пластична деформация на металите .. Йосиф Кючуков 1987 20.00 поръчай
  Приложна минералогия на глините .. Р. Е. Грим 1968 80.00 поръчай
  Технология на стъклото .. Ст. Гуцов 1964 65.00 поръчай
  Технология на стъклото (част 1 - Физикохимия и свойства на стъклото; Технология на стъкломасата) Ст. Гуцов 1960 поЗАЯВКА
  Черна металургия - Каталог-справочник по БДС Колектив 1982 30.00 поръчай
  Металознание .. Балевски А. Т. Балевски 1972 15.00 поръчай
  Керамика - суровини и изделия. Методи на изпитване Леон Шетцер 1962 90.00 поръчай
  Технология на керамичните изделия (част II) @1 Енчо А. Герасимов 1958 поЗАЯВКА
  Валцоване на металите - учебник за техникумите по металургия К. Цветков, Р. Ранков 1962 поЗАЯВКА
  Специална технология за леяри -формовчици - учебник за професионално -техническите училища по машиностроене, специалност "Леяри-формовчици" К. Паниколов, М. Петров 1967 поЗАЯВКА
  Технология на металолеенето .. учебник за техникумите по механотехника, специалност "Технология на леярството" А. Петров, А. Пеев, Г. Попов, П. Иванов, С. Чемширов 1963 55.00 поръчай
  Справочник на технолога по обработване на металите чрез рязане .. Г. А. Долматовски 1964 50.00 поръчай
  Технология ювелирного производства / Технология на бижутерийното производство Коллектив под редакцией К. А. Буркова 1978 поЗАЯВКА
  Технология обработки алмазов в бриллианты / Технология на обработката на диамантите В. И. Епифанов, А. Я. Песина, Л. В. Зыков 1976 поЗАЯВКА
  Кристалография .. Иван Костов - минералогия, кристалохимия, физика Иван Костов 1963 14.00 поръчай
  Геммологический словарь .. П. Дж. Рид 1986 12.00 поръчай
  Справочник на шлифовчика .. М. Наерман 1989 27.00 поръчай
  Определение драгоценных камней .. Б. Андерсон 1983 поЗАЯВКА
  Драгоценные камни .. Г. Смит 1984 48.00 поръчай
  Палеонтология, исторична геология и геология на България .. Б. Страшимиров, М. Моев 1988 30.00 поръчай
  Леярски метални и пластмасови модели .. А. С. Ложичевски 1976 30.00 поръчай
  Моделчество .. Д. Велизаров 1978 50.00 поръчай
  Технология на строителната керамика Ц. Дяковска, Г. Жечков 1980 70.00 поръчай
  Технология на леярското производство .. Георги Ангелов 1988 65.00 поръчай
  Взривни вещества - теория, химия, технология и употреба Богдан Ил. Белковски, Георги Т. Дяков 1962 поЗАЯВКА
  Справочник по галванотехника .. Б. Пенчев 1973 90.00 поръчай
  Леене на металите .. Георги Ангелов 1973 поЗАЯВКА
  Металургия на редките метали Хр. Василев 1966 поЗАЯВКА
  Вторичные драгоценные металлы В. М. Базилевский 1947 поЗАЯВКА
  Оксфорд. Илюстрована енциклопедия. Том 1: Материалният свят .. Колектив 1994 18.00 поръчай
  Справочник на леяра .. А. Липницки, И. Морозов 1979 25.00 поръчай
  Покрития за леярските форми .. И. Длъгников, Ц. Петков 1985 25.00 поръчай
  Алюминиевые сплавы - справочник .. структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов - Алуминиеви сплави. В. А. Ливанов 1974 35.00 поръчай
  Материаловедение и технология художественной обработки металлов .. А. В. Флеров 1981 65.00 поръчай
  Металургия на благородните и редките метали .. Христо Василев, Динко Кунчев 1970 74.00 поръчай
  Търкалящи лагери - пресмятане, конструкция, монтаж и размери Г. Ангелов, Б. Попов, П. Патарински, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Моллов 1959 поЗАЯВКА
  Минералогия .. Подробен учебник по минералогия и кристалография. С. Х. Стойнов С. Х. Стойнов 1983 14.00 поръчай
  Геология на България. Част 1-2 Еким Бончев 1955 - 60 84.00 поръчай
  Техническа механика .. Кандов за студентите по минно инженерство) Любомир Тодоров Кандов 1970 20.00 поръчай
  Наръчник по минно дело. Том 1-2 .. Колектив 1962 - 63 60.00 поръчай
  Металургия на чугуна .. И. Вълчев, М. Табакова, К. Санкева, И. Черкезов 1975 24.00 поръчай
  Основи на минералогията Руслан И. Костов 2000 поЗАЯВКА
  Минерални технологии при обогатяване на полезните изкопаеми Г. Клисуранов, К. Ковачев, Вл. Панайотов 1999 поЗАЯВКА
  Ювелирные камни .. Н. И. Корнилов, Ю. П. Солодова 1986 15.00 поръчай
  Техника и технология на взривните работи в рудниците Г. Демидюк, Л. Дубнов, В. Стоянов, Ив. Иванов, В. Шекерджиев, Ил. Гергинов, Ал. Бугайски 1979 поЗАЯВКА
  Цветные камни Урала .. М. Аринштэйн, Е. Мельников, И. Шакинко 1986 17.00 поръчай
  Скъпоценните камъни от А до Я .. Тодор Тодоров 1988 16.00 поръчай
  Мир Камня. Том 1-2 .. В. Шуман 1986 90.00 поръчай
  Агаты .. А. А. Годовиков, О. И. Рипинен, С. Г. Моторин 1987 44.00 поръчай
  Минералните води въ България .. Тошко Петров 1930 40.00 поръчай
  Минералогия .. най-новото и пълно издание от Иван Костов Иван Костов 1993 138.00 поръчай
  Валцуване на стоманена ламарина .. Т. Койнов, Ц. Цанков, Р. Шаталов 1989 35.00 поръчай
  Наръчник по взривни работи .. Радко Саздов 1978 30.00 поръчай