Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В НАУКА ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИКА КОСМОС МЕДИЦИНА

 • Строителство, архитектура, дървообработване
 • Химия, физика, математика
 • Астрономия, география, атласи
 • Металургия, полезни изкопаеми
 • Техническа л-ра, математика, електро.
 • Хобита, ретроавтомобили и мотоциклети
 • Медицина
 • Медицински атласи анатомия хирургия

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Химия, физика, математика
  Заглавие Автор изд. Цена
  Наръчник по аналитична химия .. Бабачев 1975 24.00 поръчай
  Учебник по химия за студенти по медицина и стоматология .. М. Иванова, З. Костадинова, К. Найденов, М. Николов, С. Робев 1996 30.00 поръчай
  Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия - Монпецка, Свиревски, Манчева Монпецка, Свиревски, Манчева 1985 35.00 поръчай
  Справочник по каучук Дишовски , Ценков 2006 100.00 поръчай
  Приложна електрохимия .. служебен екземпляр Цв. Мутафчиев 1964 90.00 поръчай
  Усилвателна техника и акустика .. Ал. Георгиев, Ат. Иванов 1977 поЗАЯВКА
  Химия на органичните лекарствени средства .. Д. Желязков 1973 35.00 поръчай
  Физика (учебник за студентите от всички специалности на Технически ВУЗ - пълен курс) П. Георгиев, И. Йорданова, К. Маринов, С. Прокопиева 2001 поЗАЯВКА
  Галванизиране на пластмаси Х. Петров 1982 поЗАЯВКА
  Наръчник на инженер химика. Том 2 .. Колектив 1982 20.00 поръчай
  Ядрена химия и радиохимия .. Г. Фриландер, Дж Кенеди, Дж Милър 1970 60.00 поръчай
  Органичен анализ .. Нено Димов 1984 30.00 поръчай
  Атомна физика .. Макс Борн Макс Борн 1972 40.00 поръчай
  Ръководство за упражнения по физикохимия Колектив 1985 25.00 поръчай
  Увод в теоретичната органична химия В. А. Палм 1978 поЗАЯВКА
  Аналитична химия .. Рискова Т. Рискова, Е. Кожухарова, С. Томов 1974 20.00 поръчай
  Защита на металите чрез окисни и фосфатни покрития С. Грилихес 1965 поЗАЯВКА
  Помедняване и никелиране А. Ямполски 1961 поЗАЯВКА
  Органична химия. том 1 - 2 .. Янков, Месроб Янков, Месроб Младенова Орлинова, иванов 1982 40.00 поръчай
  Технология на сярната киселина .. Иванов 1962 60.00 поръчай
  Атомното ядро - радиоактивност, закони и модел на атома, изотопи, ядрени реакции и енергетика,, Петър Райчев 1973 30.00 поръчай
  Сборник от задачи по физика за кандидат студенти - основни понятия и закони, примерно решени и задачи за самост. решаване, указания, методика, таблици, формули, отговори Колектив 1972 поЗАЯВКА
  Никелиране инж химик Злати Златев 1986 40.00 поръчай
  Тръби от пластмаси .. К. Палчев 1964 60.00 поръчай
  Парфюмерия .. Р. Я. Фридман 1955 60.00 поръчай
  Квантова механика - интерпретации и алтернативи 1927 - 1987- разбираемо въведение в квантовата теория А. Петров, С. Петров 1989 50.00 поръчай
  Физика с основи на биофизиката .. В. Врански , Р. Петрова 1983 20.00 поръчай
  Айнщайн на квадрат Йоханес фон Бутлар 2000 поЗАЯВКА
  Ръководство по органична химия Колектив 1995 поЗАЯВКА
  Химия на липидите .. Асен Попов, Петър Илинов 1986 40.00 поръчай
  Учебникъ по физика за горните класове (Илюстрован курс по физика преведен от руски ) П. Фролов 1895 поЗАЯВКА
  Технология на минералните киселини, соли и пигменти .. Н. Виденов, И. грънчаров 1979 50.00 поръчай
  Лабораторен практикум по физика - илюстровано ръководство за онагледяване на физичните процеси Колектив 1990 50.00 поръчай
  Горене и свойства на горимите вещества .. П. Демидов 1976 60.00 поръчай
  Третото измерение в органичната химия .. Алън Басиндейл 1988 22.00 поръчай
  Обща и неорганична химия - учебник за студенти по биология Д. Лазаров 1988 поЗАЯВКА
  Larousse junior de l Astronomie / Астрономия за деца на издателствоЛарус на френски език Natalie Bucsek, Fabienne Casoli 2001 35.00 поръчай
  Ръководство за практически упражнения по аналитична химия .. За студенти по фармация Колектив 1980 15.00 поръчай
  Основни процеси и апарати в химичната технология .. А. Касаткин 1956 24.00 поръчай
  Айнщайн за начинаещи - популярно илюстровано разяснение наоткритията на гениалния учен Д. Шварц 1986 30.00 поръчай
  Физика - илюстрован курс на Комитета по физически науки на САЩ, с приложение ръководство за лабораторни упражнения. За учащи от средния курс, студенти, преподаватели и др. Колектив 1972 60.00 поръчай
  Майкъл Фарадей - Истрована история , анализи, коментари на научната дейност и постижения, биография Л. П. Уилямз 1969 50.00 поръчай
  Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост.. Иван Желязков 1971 24.00 поръчай
  Справочник по елементарна физика .. Кошкин 1969 10.00 поръчай
  Органична химична технология .. Стефан Иванов Стефан Иванов 1988 15.00 поръчай
  Микробиологичен контрол на лекарствени средства .. Гинка Опълченова 1994 35.00 поръчай
  Химическа енциклопедия - втори том (най-голямата химическа енциклопедия, българско издание) Колектив 1971 поЗАЯВКА
  Неорганична химична технология .. за специалност индустриална химия Г. Димов, Б. Илиева, Н. Халачев, М. Димова, А. Стоянов 1973 40.00 поръчай
  Курс по аналитична химия .. Н. Пенчев Б. Загорчев Н. Пенчев Б. Загорчев 1963 поЗАЯВКА
  Енциклопедичен речник на младия химик.. В. АЯ. Крицман и В. В. Станцо - съставители 1988 поЗАЯВКА
  Технология на химичните влакна .. К. Димов, В. Лалева 1967 15.00 поръчай
  Сборник задачи по физика - З. Златанов, С. Дамянов, З. Златанов, С. Дамянов, Л. Минчева, Е. Маринова, В. Заячки, Х. Воденичаров, К. Йовчев, Х. Каназирски, И. Георгиева 1994 поЗАЯВКА
  Ръководство за лабораторни упражнения по "Основи на текстилното облагородяване".. Роза дечева, Арсений Арсов, Евгени Кънчев, Иван Хардалов 1980 48.00 поръчай
  Технология на естествените и синтетичните ароматни продукти Евгений Георгиев 1995 поЗАЯВКА
  Курс по физика Таисия Трофимова Таисия Трофимова 1994 поЗАЯВКА
  Справочник азотчика .. Институт азотной промышленности 1967 70.00 поръчай
  Въпроси и задачи по обща и неорганична химия .. Б. Кайдъмов, Д. Тодоровски 2005 45.00 поръчай
  Съвременна неорганична химия. Част 1-2 Ф. Алберт Котън, Джофри Уилкинсън 1977 - 78 40.00 поръчай
  Увод в органичната химия .. Галин Петров 1981 19.00 поръчай
  Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия .. Александър Добрев, Сашо Чорбаджиев, Христо Иванов 1992 40.00 поръчай
  Кратко ръководство по лепилата .. Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, Мих. Михайлов 1960 15.00 поръчай
  Нанотехнологии и наноматериали .. Георги Високов, Цвети Цветков 2008 поЗАЯВКА
  Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении / Галванични покрития, галванопластика, галванотехника - Справочник на руски език П. С. Мельников 1979 поЗАЯВКА
  Топлообменни и масообменни процеси и апарати в химическата и хранителната промишленост Стоян Хр. Сендов 1968 поЗАЯВКА
  Биохимия за медици и стоматолози .. Ангелов, Гачев, Данчева, Кършова, Николов, Сираков 1995 поЗАЯВКА
  Галванични покрития от сплави П. Вячеславов 1961 поЗАЯВКА
  Подготовка на изделията преди галванично покриване и обработка на покритията С. Грилихес 1961 40.00 поръчай
  Поцинковане и кадмиране В. Илин 1961 поЗАЯВКА
  Калайдисване и пооловяване .. В. А. Илин 1961 18.00 поръчай
  Курс органической химии (Органична химия - пълен курс на руски език, превод от немски от Пол Карер - професор в Цюрихския университет ) Paul Karrer / Пол Каррер 1962 поЗАЯВКА
  Забавна химия Живко К. Костич 1966 поЗАЯВКА
  Научни игри и викторини Я. И. Перелман 1966 30.00 поръчай
  Химия в медицината .. Химичен наръчник за лекари и зъболекари. Учебник за студенти по медицина и стоматология Будин Михов 2001 84.00 поръчай
  Основи на аналитичната химия .. Омортаг Будевски 1995 18.00 поръчай
  Неорганична химия - част 1 Лимон Генов, М. Манева-Петрова 1989 30.00 поръчай
  Технология на лекарствата .. Иван Исаев, Мария Бояджиева, Евгений Минков 1981 поЗАЯВКА
  Летящия цирк на физиката .. Джърл Уокър 1985 поЗАЯВКА
  Тънкослойна хроматография .. Петър Илинов 1988 20.00 поръчай
  Стивън Хокинг - живот в науката Майкъл Уайт, Джон Грибин 1995 поЗАЯВКА
  Физикохимия .. Рудолф Брдичка Рудолф Брдичка 1965 15.00 поръчай
  Коксохимично производство .. Димитър Русчев 1973 40.00 поръчай
  Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика Борис Спасов, Константин Стаевски 1990 12.00 поръчай
  Ядрени енергийни реактори Г. Глухов 1979 поЗАЯВКА
  Ръководство по теория на вероятностите Й. Стоянов, И. Миразчийски, Цв. Игнатов, М. Танушев 1991 поЗАЯВКА
  Може ли да се прави злато - из историята на химичните елементи Клаус Хофман 1984 поЗАЯВКА
  Ръководство за лабораторни упражнения по химия и технология на полимерите .. М. Георгиева, Р. Матеева, Х. Константинов, И. Главчев 1973 25.00 поръчай
  Качествен анализ .. Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев 1964 20.00 поръчай
  Квантова механика Асен Дацев 1963 поЗАЯВКА
  Пороха и взрывчатые вещества .. Видове барут и взривни вещества А. Г. Горст 1957 18.00 поръчай
  Използуване на водната енергия .. А. А. Морозов 1950 20.00 поръчай
  Използуване на водната енергия - част 1 Г. Радославов 1960 50.00 поръчай
  История на физиката (в два тома) Я. Г. Дорфман 1980 - 82 поЗАЯВКА
  Илюстрован речник по химия Джейн Уертхайм, Крис Окслейд, Корин Стокли 2003 поЗАЯВКА
  Производство и приложение на лакове, безири и блажни бои Л. Н. Стоименов, Стоя Захариева 1957 поЗАЯВКА
  Текстилна химия .. Е. Кънчев, А. Арсов 1979 30.00 поръчай
  Курс физики / Курс по физика А. А. Детлаф, Б. М. Яворский 1989 25.00 поръчай
  Химическо чистене на облекло и други изделия .. З. Стоянов, Н. Станоев, Ив. Михайлова 1971 35.00 поръчай
  Процеси, апарати и машини в химичната технология .. А. Асенов, П. Панев 1984 поЗАЯВКА
  Процеси и апарати в химичните и биотехнологичните производства .. А. Асенов, М. Енчева, П. Панев 1990 22.00 поръчай
  Технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции (сборник от задачи) @1 В. Вълев, Б. Велев, А. Стакев, И. Павлов 1990 34.00 поръчай
  Физика - пълен курс за технически специалности Ст. Д. Тошев, И. А. Баев, М. Г. Маринов, Л. П. Бончев Ст. Д. Тошев, И. А. Баев, М. Г. Маринов, Л. П. Бончев 1987 35.00 поръчай
  Физиката в живота на човека (енциклопедичен речник по физика, пълно тълкуване, илюстрован, азбучен показалец на терминологията) Х. Фулър, Р. Фулър, Р. Фулър 1988 поЗАЯВКА
  Фармацевтична ботаника - учебник за студенти по фармация Б. Стефанова-Гатева, Иван Асенов, Йосиф Бенбасат 2006 поЗАЯВКА
  Физична органична химия и динамична стереохимия Иван Г. Пожарлиев 1997 поЗАЯВКА
  Мас-спектрометрия на органичните съединения .. С. Попов, И. Таулов 1977 40.00 поръчай
  Биоорганична химия - учебник за студенти по медицина и стоматология Людмил Каменов Луканов 2001 поЗАЯВКА
  Руководство по препаративной неорганической химии / Ръководство по синтез на неорганични вещества Георг Бауер 1956 15.00 поръчай
  Основи на физиката Ваня Михайлова 2005 поЗАЯВКА
  Лекции по неорганична химична технология .. Иван Трифонов 1947 20.00 поръчай
  Изчисления и задачи по физикохимия .. К. Х. Незер 1967 24.00 поръчай
  Справочник по химия за ученика Колектив под редакцията на Д. Епщайн 1968 15.00 поръчай
  Качествен полумикроанализ .. Л. Л. Кочева, Д. Хр. Нонова 1966 10.00 поръчай
  Фармакобиохимия .. Веселин Петков, Йордан Тодоров 1962 18.00 поръчай
  Квантова химия Николай Тютюлков 1972 50.00 поръчай
  Химия .. учебник за студенти по медицина и стоматология Л. Дамянова, А. Алексиев, Вл. Лесичков, Хр. Киряков 1983 6.00 поръчай
  Аналитична химия .. Д. А. Шишков Д. А. Шишков 1973 20.00 поръчай
  Органична химия - учебник за студентите от специалностите "Полевъдство", "Растителна защита", "Лозаро-градинарство" и "Зоотехника" Д. Цонев, М. Иванова, М. Свещарова 1974 32.00 поръчай
  Обща химична технология. том 2 Колектив под редакцията на С. И. Волфкович 1963 22.00 поръчай
  Основи на химичната технология. Том 1-2 .. Димчо Илиев Димитров 1965 20.00 поръчай
  Химия и технология на багрилата .. А. Драганов 1965 18.00 поръчай
  Методика на обучението по физика О. Тасева, Ст. Горанова, С. Ницолова 1965 25.00 поръчай
  Химията, която лекува .. Евгени Головински 1979 6.00 поръчай
  Физика на океана научно популярна Емил Станев 1988 30.00 поръчай
  Колоидна химия .. Алексей Шелудко 1963 18.00 поръчай
  Наръчник на инженер химика .. Колектив под научната редакция на Ст. Гуцов 1966 30.00 поръчай
  Кратък курс по обща физика Исидор Младенов 1992 поЗАЯВКА
  Парогенератори устройство и експлоатация .. П. Йорданов, И. Марков 1983 20.00 поръчай
  Помпи, компресори и вентилатори .. П. Златарев 1983 18.00 поръчай
  Водни турбини, помпи, компресори и вентилатори В. Геров, Б. Спасов 1976 30.00 поръчай
  Водни и парни турбини М. Опрев, Г. Грозев 1980 40.00 поръчай
  Анализ на хранителните продукти .. А. Генадиев, Д. Калчева, Н. Ненчев, Д. Тевекелев, Н. Чавдарова 1968 35.00 поръчай
  Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 поЗАЯВКА
  Пластмасови покрития в машиностроенето и електропромишлеността Д. Купенов, Е. Ивани 1982 поЗАЯВКА
  Лекарственик с рецептура П. Николов, Д. Пасков 1954 поЗАЯВКА
  654 рецепти за електрохимична и химична обработка на повърхности .. служебен екземпляр Ян Шкержик 1970 30.00 поръчай
  Измерване на шум и вибрации .. Цтирад Сметана 1976 24.00 поръчай
  Ръководство за практически упражнения по технология на лекарствата (в две части) Ем. Димитрова, Н. Ламбов, Н. Рахнев, Ил. Тотев, С. Титева, Л. Драганова 1989 поЗАЯВКА
  Наръчник по лепилата Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, М. Михайлов 1968 поЗАЯВКА
  Органична химична технология .. К. Димов, П. Миладинов, И. Панайотов, Л. Желязков, И. Пецева, Р. Цървенкова 1972 12.00 поръчай
  Химическо отлагане на метални покрития Г. Гаврилов, М. Ангелова 1976 поЗАЯВКА
  Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 поЗАЯВКА
  Аналитична химия .. Рахила Борисова Рахила Борисова 1993 12.00 поръчай
  Лекарствени вещества от растения и методи за производството им(фармакогнозия) Вадим Павлович Захаров 1993 поЗАЯВКА
  Наръчник по антикорозионни материали Г. Бабачев, М. Петрова 1985 поЗАЯВКА
  Електрохимична обработка на материалите - справочник И. Байсупов, В. Волосатов 1987 поЗАЯВКА
  Органична химия - З. Хауптман, Ю. Грефе, Х. Ремане З. Хауптман, Ю. Грефе, Х. Ремане 1985 поЗАЯВКА
  Химия на твърдите горива .. Д. Русчев 1966 40.00 поръчай
  Технология на органичния синтез .. Петко Николински 1958 35.00 поръчай
  Енергийни парогенератори .. Никола Тодориев, Иван Чорбаджийски 1983 46.00 поръчай
  Черни дупки и бебета вселени и други есета Стивън Хокинг 1994 18.00 поръчай
  Технология на фармацевтичните, парфюмерийните и козметичните продукти .. Р. Цървенкова, Х. Петров 1988 28.00 поръчай
  Технология на производството на растителни масла и сапуни .. М. Доцева, С. Георгиева 1990 поЗАЯВКА
  Фамилия Кюри Еужени Котон 1968 20.00 поръчай
  Кратка химическа енциклопедия. Том 1-2 .. Колектив под редакцията на Ст. И. Гуцов и др. 1971 - 72 30.00 поръчай
  Физикохимия .. Учебник за студенти-фармацевти Димитрия Михайлова 1994 25.00 поръчай
  Технология на лекарствата - Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева 1981 поЗАЯВКА
  Технология на растителните мазнини и етеричните масла .. служебен екземпляр Цв. Т. Хаджийски, Е. В. Георгиев, Д. Н. Димитров 1988 поЗАЯВКА
  Ръководство за анализ на руди и метали в цветната металургия А. Каролев, К. Даков, Р. Каранов, Д. Узунов 1962 поЗАЯВКА
  Анализ минералов и руд редких элементов .. В. Р. Шеллер, А. Р. Поуэлл 1962 50.00 поръчай
  Анализ руд цветных металлов С. Ю Файнберг, Н. А. Филиппова 1963 поЗАЯВКА
  Дескриптивна геометрия и инженерна графика .. Желязко Маждраков 1983 15.00 поръчай
  Примери и задачи по процеси и апарати в химичната технология К. Павлов, П. Романков, А. Носков 1983 поЗАЯВКА
  Анализ на води .. Г. Бабачев 1967 50.00 поръчай
  Химическая энциклопедия ( большая, полная в 5 томах) / голяма химическа енциклопедия в пет тома на руски Коллектив 1965 150.00 поръчай
  Химическа енциклопедия (в два тома - най голямата химическа енциклопедия българско издание) Колектив под научната редакция на Румен Д. Михайлов 1981 поЗАЯВКА
  Химия и физика на полимерите .. Ив. М. Панайотов, Ст. Факиров 1976 35.00 поръчай
  Обща геофизика (в две части) Иван Петков 1968 - 71 поЗАЯВКА
  Сборник от задачи по атомна и ядрена физика Стефан Габраков 1978 30.00 поръчай
  Лабораторни упражнения по атомна и ядрена физика Ст. Габраков, Г. Панев, Ив. Манджуков, Л. Гумнерова, Б. Манушев 1980 30.00 поръчай
  Електротехника и електроника .. Илия Тонев, Васил Буцев, Крум Куртев 1991 8.00 поръчай
  Стокознание на суровините за етерични масла и растителни мазнини .. служебен екземпляр Пано Топалов 1962 260.00 поръчай
  Хромиране и пожелезяване М. Черкез 1961 поЗАЯВКА
  Технология на парфюмерийните и козметичните препарати и производство Димитър Н. Димитров 1980 поЗАЯВКА
  Аналитична химия Б. Карадаков, Н. Иванов 1994 поЗАЯВКА
  Файнманови лекции по физика 3 том .. Р. Файнман, Р. Лейтон, М. Сенас 1975 80.00 поръчай
  Физика .. Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев 1975 20.00 поръчай
  Физика - учебник в две части - С. Иванов Саздо Иванов 1955 - 60 40.00 поръчай
  Структура и свойства на конструкционните полимерни материали .. Т. Ганчева 1982 18.00 поръчай
  Технология на лекарствените форми К. Христов, С. Макарова 1977 поЗАЯВКА
  Справочник по нефтопреработваща и нефтохимическа промишленост .. Д. Димитров, Д. Минчев, Д. Вълчев 1978 60.00 поръчай
  Физика на земята - научно поулярна, цветна Ив. Петков, Д. Зидаров, Кл. Бояджиева, Т. Велинов 1989 поЗАЯВКА
  Приложна механика М. Попова, Д. Панчовски 1993 поЗАЯВКА
  Теория на вероятностите Апостол Обретенов Апостолов 1974 40.00 поръчай
  Технология на пластмасите и филмообразуващите вещества .. Вл. Кабаиванов, М. Михайлов, М. Натов 1962 18.00 поръчай
  Атомна физика Леон Митрани Леон Митрани 1963 60.00 поръчай
  Биохимия .. учебник за ВИФ Яков Афар Яков Афар 1973 12.00 поръчай
  Химия и технология переработки древесных смол / Химия и технология на преработването на дървесни смоли В. П. Сумароков 1953 поЗАЯВКА
  Физика за биолози М. П. Михайлов, К. Н. Калайджиев 1979 40.00 поръчай
  Физика - Перевод с английского языка Перевод с английского языка коллектив под редакцией А. С. Ахматовой 1965 поЗАЯВКА
  Обща химия - Буко А. Ронков Буко А. Ронков 1976 поЗАЯВКА
  Неорганична химия .. хранителна и вкусова промишленост - Калоян Манолов Калоян Манолов 1973 12.00 поръчай
  Курс по обща химия .. Б. В. Некрасов 1965 24.00 поръчай
  Основные процессы и аппараты химической технологии А. Г. Касаткин 1950 поЗАЯВКА
  Органична химия - С. Станев, Л. Янков С. Станев, Л. Янков 1965 поЗАЯВКА
  Химия за всички К. Б. Хофман 191970 поЗАЯВКА
  Багрене на прежди и конци .. К. А. Топалов, В. П. Ганчева, А. Н. Шишков, П. Б. Николов 1967 30.00 поръчай
  Химия и технология на химичните текстилни влакна .. Кирил Димов 1960 20.00 поръчай
  Основи на неорганичната химия .. Хайнрих Реми 1969 18.00 поръчай
  Апретура на платовете ( химична технология на текстилните материали ) К. Димов, Т. Гатев, К. Топалов 1967 поЗАЯВКА
  Наръчник за багрене, печатане и апретура на текстилните материали. Том 2: Вълна, естествена и изкуствена коприна, изкуствени и синтетични влакна .. Б. Сребров, Ст. Енев, М. Михайлов, С. Серафимов, А. Филипов 1957 40.00 поръчай
  Багрене на кожи .. Герхард Отто 1968 30.00 поръчай
  Висша математика за начинаещи и приложението и във физиката .vikti. Я. Зелдович 1963 25.00 поръчай
  Агрохимия Л. Станчев, Цв. Стайков, Евг. Левенсон 1967 поЗАЯВКА
  Нилс Бор и атомната физика Азаря Поликаров - съставител 1987 40.00 поръчай
  Неорганична химия .. Н. Коларов Н. Коларов 1975 16.00 поръчай
  Химия .. за специалности металургия, машиностроене, енергетика, електротехника, електроника и автоматика ) Мария Велева, Петър Копчев, Камен Обрешков 1987 40.00 поръчай
  Физика пълен илюстрован учебник курс за студенти справочник за инженери С. Петров, П. Паунов, Н. Иванчев С. Петров, П. Паунов, Н. Иванчев 1962 25.00 поръчай
  Технохимичен контрол в млечната промишленост .. Ст. Николова - Цветанова 1982 15.00 поръчай
  Лагери от пластмаса .. Е. Рафаилова, К. Косев, Т. Цветанов 1964 25.00 поръчай
  Обща и неорганична химия (в две части) Л. Генов, М. Манева-Петрова 1984 - 85 поЗАЯВКА
  Технология на пластмасите Е. Евтимов, К. Хинков, М. Михайлов, Е. Георгиева, М. Ахчиев, М. Хинкова 1988 поЗАЯВКА
  Усилени пластмаси К. Петров 1964 поЗАЯВКА
  Технология на пластмасите .. Е. Евтимов, К. Хинков, М. Михайлов, Е. Любенова, М. Ахчиев 1968 25.00 поръчай
  Преработване на пластмасите от Натов Милчо Натов 1976 поЗАЯВКА
  Машини, апарати и съоръжения за преработка на пластмаси и каучук К. Генев, К. Хинков, Т. Кънчев 1968 поЗАЯВКА
  Обща технология на каучуковото производство К. Терзиев, П. Аначков 1975 поЗАЯВКА
  Технология на високомолекулните съединения .. Г. Томов, К. Хинков, М. Михайлов, М. Ахчиев 1963 30.00 поръчай
  Високомолекулни съединения - полимери М. Натов 1966 поЗАЯВКА
  Химия и физика на високомолекулните съединения .. В. Кабаиванов, М. Михайлов, И. Младенов, М. Натов 1964 поЗАЯВКА
  Преглед на пластмасите В. Хавличек, Милош Остен, Яромир Шнюпарек 1961 поЗАЯВКА
  Технологичен и химичен контрол в каучуковото и пластмасовото производство .. П. Тановски, С. Керемидчиев, Н. Топлодолски 1970 40.00 поръчай
  Справочник по каучука и пластмасите .. А. Антонов, К. Палчев, С. Керемидчиев 1977 20.00 поръчай
  Машини, апарати и съоръжения в каучуковата промишленост .. К. Генев, К. Хинков, Т. Кънчев 1963 32.00 поръчай
  Машини и съоръжения в каучуковата и пластмасовата промишленост Д. Добрев, В. Къновска, В. Сантова, И. Янков 1982 поЗАЯВКА
  Технология на каучуковото производство К. Терзиев 1967 поЗАЯВКА
  Пресоване и шприцоване на пластмаси .. М. Ахчиев 1963 25.00 поръчай
  Ръководство за упражнения по химия и технология на пластмасите .. М. Михайлов, М. Натов 1963 16.00 поръчай
  Пластмасовите емулсии в промишлеността Н. Гудев 1961 поЗАЯВКА
  Технология на каучука .. П. Николински 1965 18.00 поръчай
  Технология на гумените изделия .. Д. Добрев, В. Сантов 1978 50.00 поръчай
  Технология на гумените изделия .. К. Терзиев, Ат. Василев 1963 30.00 поръчай
  Ръководство за семинарни упражнения по органична химия .. Борис В. Алексиев, Константин Д. Ганчев, Милка А. Кръстева 1986 18.00 поръчай
  Производство пневматических шин. Производство на гуми В. В. Рагулин 1965 поЗАЯВКА
  Технология резиновых технических изделий .. В. Н. Иванова, Л. А. Алешунина 1980 14.00 поръчай
  Технология резины .. Технология на гумените изделия, каучуковите смеси Н. В. Белозеров 1964 12.00 поръчай
  Скоростные методы приготовления резиновых смесей. ( Бързи методи за приготвяне на гумени смеси ) Н. В. Приклонская, А. С. Скачков 1963 поЗАЯВКА
  Резиновые технические изделия .. В. А. Лепетов 1965 20.00 поръчай
  Общая технология резины. ( Обща технология на гумата ) Коллектив 1982 15.00 поръчай
  Технология шинного производства.( Технология на производство на гуми ) В. В. Рагулин 1966 поЗАЯВКА
  Оборудование заводов резиновой промышлености. ( Оборудване на заводи гумена промишленост ) Е. А. Спорягин, В. Н. Красовский 1971 поЗАЯВКА
  Гуммированные и биметаллические машины и апараты химических производств .. В. М. Макаров 1963 15.00 поръчай
  Технология гуммирования химической аппаратуры .. И. В. Бирюков 1967 10.00 поръчай
  Кабельные резины. ( Кабелна гума. Изолация ) П. М. Глупушкин, А. Э. Саакян, Д. П. Щербаков 1966 поЗАЯВКА
  Анализ продуктов производства синтетических каучуков Коллектив 1964 поЗАЯВКА
  Органические ускорители вулканизации каучуков Г. А. Блох 1964 поЗАЯВКА
  Технология полимеров / Технология на полимерите В. А. Воробьев, Р. А. Андрианов 1980 поЗАЯВКА
  Химия и физика полимеров В. Х. Кулезньев, В. А. Шершнев 1988 поЗАЯВКА
  Переработка полимерных материалов / Преработване на полимерните материали В. А. Холмс - Уолкер 1979 поЗАЯВКА
  Аналитическая химия полимеров ( в двух томах ) Коллектив под редакцией Е. Клайна 1965 поЗАЯВКА
  Вспомогательные вещества для полимерных материалов - справочник Коллектив 1966 поЗАЯВКА
  Фторопласты М. Лазар, Р. Радо, Н. Климан 1965 поЗАЯВКА
  Химическая стойкость полимерных материалов / Химическа издръжливост на полимерните материали Г. Я. Воробьова 1981 поЗАЯВКА
  Химия эластомеров / Химия на еластомерите Б. А. Догадкин 1972 поЗАЯВКА
  Анализ полимеризационных пластмасс .. Коллектив 1965 20.00 поръчай
  Производство и применение пластмасс в строительстве .. В. А. Воробьов 1965 10.00 поръчай
  Технология екструзии пластмасс А. Грифф 1965 поЗАЯВКА
  Пластмассы - технология и художественное конструирование изделий из них А. С. Квасов 1976 10.00 поръчай
  Шнековьe прессы для пластмасс Г. Шенкель 1962 поЗАЯВКА
  Технический анализ и контроль производства пластмасс Т. А. Гурова 1980 поЗАЯВКА
  Технология пластических масс / Технология на пластичните маси Е. А. Брацыхин 1963 поЗАЯВКА
  Технология изготовления изделий из пластмасс А. Д. Яковлев 1968 поЗАЯВКА
  Крашение синтетических волокон .. В. Ф. Андросов, В. С. Фель 1965 12.00 поръчай
  Формование химических волокон .. Е. Г. Колесник, Г. И. Миркус 1981 12.00 поръчай
  Технология производства химических волокон .. производсво на химически влакна. А. Н. Ряузов, В. А. Груздев, Ю. А. Костров, М. Б. Сигал 1965 20.00 поръчай
  Полиолефиновые волокна А. А. Конкин, М. П. Зверев 1968 поЗАЯВКА
  Структура и свойства пенопластов А. Г. Дементьев, О. Г. Тараканов 1983 поЗАЯВКА
  Химически енциклопедичен речник .. Коллектив под редакцията на Д. У. А. Шарп, професор по неорганична химия в Университета в Glazgou 1993 20.00 поръчай
  Суровини за парфюмерията и козметиката .. Колектив 1980 80.00 поръчай
  Еволюция на идеите във физиката А. Айнщайн, Л. Инфелд 1967 поЗАЯВКА
  Йонообменни смоли и приложението им .. Д. А. Шишков 1963 70.00 поръчай
  Физикохимия. Част 1-2 .. учебни записки в два тома Колектив 1987 28.00 поръчай
  Неорганична химия. Том 1-2 Лимон Генов, М. Манева - Петрова 1989 - 90 50.00 поръчай
  Химия всеки ден - 1001 полезни съвети и рецепти .. Пенчо Далев, Лилия Прангова 1984 22.00 поръчай
  Неорганична химия .. Добри Лазаров Добри Лазаров 1995 50.00 поръчай
  Основен курс по химия .. Никола Коларов 1960 20.00 поръчай
  Органична химия .. Галин Петров Галин Петров 1996 40.00 поръчай
  Процеси и апарати в химическата промишленост .. Д. Еленков 1968 40.00 поръчай
  Аналитична химия .. Загорчев Б. Н. Загорчев 1967 поЗАЯВКА
  Светът на въглерода .. Айзък Азимов 1987 поЗАЯВКА