Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В НАУКА ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИКА КОСМОС МЕДИЦИНА

 • Строителство, архитектура, дървообработване
 • Химия, физика, математика
 • Астрономия, география, атласи
 • Металургия, полезни изкопаеми
 • Техническа л-ра, математика, електро.
 • Хобита, ретроавтомобили и мотоциклети
 • Медицина
 • Медицински атласи анатомия хирургия

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Химия, физика, математика
  Заглавие Автор изд. Цена
  Наръчник по аналитична химия Бабачев Бабачев 1975 40.00 поръчай
  Учебник по химия за медицина и стоматолози на изд. Арсо голям формат Колектив 1996 50.00 поръчай
  Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия - Монпецка, Свиревски, Манчева Монпецка, Свиревски, Манчева 1985 35.00 поръчай
  Справочник по каучук Дишовски , Ценков 2006 100.00 поръчай
  Приложна електрохимия - електролиза, хидроелектрометалургия, галванотехника, служебен екземпляр Цв. Мутафчиев 1964 99.00 поръчай
  Усилвателна техника и акустика (учебник за техникумите по фина механика и оптика) Ал. Георгиев, Ат. Иванов 1977 25.00 поръчай
  Химия на органичните лекарствени средства Д. Желязков 1973 38.00 поръчай
  Физика (учебник за студентите от всички специалности на Технически ВУЗ - пълен курс) П. Георгиев, И. Йорданова, К. Маринов, С. Прокопиева 2001 поЗАЯВКА
  Галванизиране на пластмаси Х. Петров 1982 поЗАЯВКА
  Наръчник на инженер химика 2 - хидравлика, топлопренасяне, пренасяне на твърди материали, течности и свиване на газове, смесванеи разделяне на нееднородни системи, абсорбция и екстракция, изпаряване, дестилация и ректификацив, хладилна и сушилна техника, 20 доц. инж., д-р, к.т.н., 1982 60.00 поръчай
  Ядрена химия и радиохимия Г. Фриландер, Дж Кенеди, Дж Милър 1970 48.00 поръчай
  Органичен анализ Нено Димов 1984 поЗАЯВКА
  Атомна физика от Макс Борн Макс Борн 1972 50.00 поръчай
  Ръководство за упражнения по физикохимия Колектив 1985 25.00 поръчай
  Увод в теоретичната органична химия В. А. Палм 1978 поЗАЯВКА
  Аналитична химия за индустриални специалности - силикатна, кожарска, хранителна, хлебна и др. промишлености, качествен и количествен анализ. Колектив 1974 60.00 поръчай
  Защита на металите чрез окисни и фосфатни покрития С. Грилихес 1965 поЗАЯВКА
  Помедняване и никелиране А. Ямполски 1961 поЗАЯВКА
  Органична химия - том 1 - 2 - теоретични основи, строеж, механизъм на реакциите, стереохимия, физикохимия, пречистване, структура, и всички видове съединения и вещества Янков, Месроб Младенова Орлинова, иванов Янков, Месроб Младенова Орлинова, иванов 1982 60.00 поръчай
  Технология на сярната киселина Иванов 1962 40.00 поръчай
  Атомното ядро - радиоактивност, закони и модел на атома, изотопи, ядрени реакции и енергетика,, Петър Райчев 1973 30.00 поръчай
  Сборник от задачи по физика за кандидат студенти - основни понятия и закони, примерно решени и задачи за самост. решаване, указания, методика, таблици, формули, отговори Колектив 1972 поЗАЯВКА
  Никелиране инж химик Злати Златев 1986 40.00 поръчай
  Тръби от пластмаси К. Палчев 1964 20.00 поръчай
  Парфюмерия - пълен справочник на руски, апаратура, технологии, рецептури Р. Я. Фридман 1955 100.00 поръчай
  Квантова механика - интерпретации и алтернативи 1927 - 1987- разбираемо въведение в квантовата теория А. Петров, С. Петров 1989 50.00 поръчай
  Физика с основи на биофизиката В. Врански , Р. Петрова 1983 50.00 поръчай
  Айнщайн на квадрат Йоханес фон Бутлар 2000 поЗАЯВКА
  Ръководство по органична химия Колектив 1995 поЗАЯВКА
  Химия на липидите (с технологични и аналитични примери) Асен Попов, Петър Илинов 1986 50.00 поръчай
  Учебникъ по физика за горните класове (Илюстрован курс по физика преведен от руски ) П. Фролов 1895 поЗАЯВКА
  Технология на минералните киселини, соли и пигменти Н. Виденов, И. грънчаров 1979 60.00 поръчай
  Лабораторен практикум по физика - илюстровано ръководство за онагледяване на физичните процеси Колектив 1990 50.00 поръчай
  Горене и свойства на горимите вещества - окисляване, самовъзпламеняване, запалване, смеси от пари и газове, прахови смеси, течности, твърди вещества, гасене П. Демидов 1976 40.00 поръчай
  Третото измерение в органичната химия Алън Басиндейл 1988 35.00 поръчай
  Обща и неорганична химия - учебник за студенти по биология Д. Лазаров 1988 поЗАЯВКА
  Larousse junior de l Astronomie / Астрономия за деца на издателствоЛарус на френски език Natalie Bucsek, Fabienne Casoli 2001 35.00 поръчай
  Ръководство за практически упражнения по аналитична химия за студенти по фармация Колектив 1980 25.00 поръчай
  Основни процеси и апарати в химическата технология А. Касаткин 1956 80.00 поръчай
  Айнщайн за начинаещи - популярно илюстровано разяснение наоткритията на гениалния учен Д. Шварц 1986 30.00 поръчай
  Физика - илюстрован курс на Комитета по физически науки на САЩ, с приложение ръководство за лабораторни упражнения. За учащи от средния курс, студенти, преподаватели и др. Колектив 1972 60.00 поръчай
  Майкъл Фарадей - Истрована история , анализи, коментари на научната дейност и постижения, биография Л. П. Уилямз 1969 50.00 поръчай
  Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост Иван Желязков 1971 50.00 поръчай
  Справочник по елементарна физика Кошкин 1969 10.00 поръчай
  Органична химична технология Стефан Иванов Стефан Иванов 1988 40.00 поръчай
  Микробиологичен контрол на лекарствени средства Гинка Опълченова 1994 35.00 поръчай
  Химическа енциклопедия - втори том (най-голямата химическа енциклопедия, българско издание) Колектив 1971 поЗАЯВКА
  Неорганична химична технология за Индустриална химия Г. Димов, Б. Илиева, Н. Халачев, М. Димова, А. Стоянов 1973 50.00 поръчай
  Курс по аналитична химия Н. Пенчев Б. Загорчев Н. Пенчев Б. Загорчев 1963 поЗАЯВКА
  Енциклопедичен речник на младия химик В. АЯ. Крицман и В. В. Станцо - съставители 1988 40.00 поръчай
  Технология на химичните влакна -учебник за техникумите по индустриална химия, специалност "Технология на целулозата и химичните влакна" К. Димов, В. Лалева 1967 60.00 поръчай
  Сборник задачи по физика - З. Златанов, С. Дамянов, З. Златанов, С. Дамянов, Л. Минчева, Е. Маринова, В. Заячки, Х. Воденичаров, К. Йовчев, Х. Каназирски, И. Георгиева 1994 поЗАЯВКА
  Ръководство за лабораторни упражнения по "Основи на текстилното облагородяване" Роза дечева, Арсений Арсов, Евгени Кънчев, Иван Хардалов 1980 28.00 поръчай
  Технология на естествените и синтетичните ароматни продукти Евгений Георгиев 1995 поЗАЯВКА
  Курс по физика Таисия Трофимова Таисия Трофимова 1994 поЗАЯВКА
  Справочник азотчика / Справочник на азотчика на руски език Институт азотной промышленности 1967 100.00 поръчай
  Въпроси и задачи по обща и неорганична химия Б. Кайдъмов, Д. Тодоровски 2005 40.00 поръчай
  Съвременна неорганична химия - 1 и 2 част Ф. Котън, Дж. Уилкинсън 1977 - 78 90.00 поръчай
  Увод в органичната химия Галин Петров 1981 45.00 поръчай
  Ръководство за лабораторни упражнения по органична химия Александър Добрев, Сашо Чорбаджиев, Христо Иванов 1992 40.00 поръчай
  Кратко ръководство по лепилата Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, Мих. Михайлов 1960 25.00 поръчай
  Нанотехнологии и наноматериали Георги Високов, Цвети Цветков 2008 40.00 поръчай
  Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении / Галванични покрития, галванопластика, галванотехника - Справочник на руски език П. С. Мельников 1979 поЗАЯВКА
  Топлообменни и масообменни процеси и апарати в химическата и хранителната промишленост Стоян Хр. Сендов 1968 поЗАЯВКА
  Биохимия за медици и стоматолози Ангелов, Гачев, Данчева, Кършова, Николов, Сираков 1995 поЗАЯВКА
  Галванични покрития от сплави П. Вячеславов 1961 поЗАЯВКА
  Подготовка на изделията преди галванично покриване и обработка на покритията С. Грилихес 1961 40.00 поръчай
  Поцинковане и кадмиране В. Илин 1961 поЗАЯВКА
  Калайдисване и пооловяване .. В. А. Илин 1961 18.00 поръчай
  Курс органической химии (Органична химия - пълен курс на руски език, превод от немски от Пол Карер - професор в Цюрихския университет ) Paul Karrer / Пол Каррер 1962 поЗАЯВКА
  Забавна химия Живко К. Костич 1966 поЗАЯВКА
  Научни игри и викторини Я. И. Перелман 1966 30.00 поръчай
  Химия в медицината (Химичен наръчник за лекари и зъболекари; Учебник за студенти по медицина и стоматология) Будин Михов 2001 60.00 поръчай
  Основи на аналитичната химия Будевски Омортаг Будевски 1995 50.00 поръчай
  Неорганична химия - част 1 Лимон Генов, М. Манева-Петрова 1989 25.00 поръчай
  Технология на лекарствата --Иван Исаев, Мария Бояджиева, Евгений Минков Иван Исаев, Мария Бояджиева, Евгений Минков 1981 50.00 поръчай
  Летящия цирк на физиката (Илюстрован сборник със занимателни, забавни и научни задачи от всички области на физиката, които демонстрират явленията във физиката, като са дадени подробни отговори, решения и обяснения) Джърл Уокър 1985 40.00 поръчай
  Тънкослойна хроматография .. Петър Илинов 1988 20.00 поръчай
  Стивън Хокинг - живот в науката Майкъл Уайт, Джон Грибин 1995 поЗАЯВКА
  Физикохимия - Рудолф Брдичка Рудолф Брдичка 1965 90.00 поръчай
  Коксохимично производство Димитър Русчев 1973 40.00 поръчай
  Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика Борис Спасов, Константин Стаевски 1990 12.00 поръчай
  Ядрени енергийни реактори Г. Глухов 1979 поЗАЯВКА
  Ръководство по теория на вероятностите Й. Стоянов, И. Миразчийски, Цв. Игнатов, М. Танушев 1991 поЗАЯВКА
  Може ли да се прави злато - из историята на химичните елементи Клаус Хофман 1984 поЗАЯВКА
  Ръководство за лабораторни упражнения по химия и технология на полимерите М. Георгиева, Р. Матеева, Х. Константинов, И. Главчев 1973 30.00 поръчай
  Качествен анализ (аналитична химия за аналитични лаборатории) Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев 1964 50.00 поръчай
  Квантова механика Асен Дацев 1963 поЗАЯВКА
  Пороха и взрывчатые вещества / Видове барут и взривни вещества А. Г. Горст 1957 38.00 поръчай
  Използуване на водната енергия А. А. Морозов 1950 40.00 поръчай
  Използуване на водната енергия - част 1 Г. Радославов 1960 50.00 поръчай
  История на физиката (в два тома) Я. Г. Дорфман 1980 - 82 поЗАЯВКА
  Илюстрован речник по химия Джейн Уертхайм, Крис Окслейд, Корин Стокли 2003 поЗАЯВКА
  Производство и приложение на лакове, безири и блажни бои Л. Н. Стоименов, Стоя Захариева 1957 поЗАЯВКА
  Текстилна химия Е. Кънчев, А. Арсов 1979 поЗАЯВКА
  Курс физики / Курс по физика А. А. Детлаф, Б. М. Яворский 1989 25.00 поръчай
  Химическо чистене на облекло и други изделия З. Стоянов, Н. Станоев, Ив. Михайлова 1971 поЗАЯВКА
  Процеси, апарати и машини в химичната технология А. Асенов, П. Панев 1984 35.00 поръчай
  Процеси и апарати в химичните и биотехнологичните производства А. Асенов, М. Енчева, П. Панев 1990 50.00 поръчай
  Технология на сглобяемите стоманобетонни конструкции (сборник от задачи) @1 В. Вълев, Б. Велев, А. Стакев, И. Павлов 1990 34.00 поръчай
  Физика - пълен курс за технически специалности Ст. Д. Тошев, И. А. Баев, М. Г. Маринов, Л. П. Бончев Ст. Д. Тошев, И. А. Баев, М. Г. Маринов, Л. П. Бончев 1987 35.00 поръчай
  Физиката в живота на човека (енциклопедичен речник по физика, пълно тълкуване, илюстрован, азбучен показалец на терминологията) Х. Фулър, Р. Фулър, Р. Фулър 1988 поЗАЯВКА
  Фармацевтична ботаника - учебник за студенти по фармация Б. Стефанова-Гатева, Иван Асенов, Йосиф Бенбасат 2006 поЗАЯВКА
  Физична органична химия и динамична стереохимия Иван Г. Пожарлиев 1997 поЗАЯВКА
  Мас-спектрометрия на органичните съединения С. Попов, И. Таулов 1977 30.00 поръчай
  Биоорганична химия - учебник за студенти по медицина и стоматология Людмил Каменов Луканов 2001 поЗАЯВКА
  Руководство по препаративной неорганической химии / Ръководство по синтез на неорганични вещества Коллектив под редакцией Георга Бауера 1956 40.00 поръчай
  Основи на физиката Ваня Михайлова 2005 поЗАЯВКА
  Лекции по неорганична химична технология Иван Трифонов 1947 50.00 поръчай
  Изчисления и задачи по физикохимия К. Х. Незер 1967 50.00 поръчай
  Справочник по химия за ученика Колектив под редакцията на Д. Епщайн 1968 15.00 поръчай
  Ръководство по качествен полумикроанализ Л. Л. Кочева, Д. Хр. Нонова 1966 35.00 поръчай
  Фармакобиохимия В. Д. Петков, Й. Т. Тодоров 1962 40.00 поръчай
  Квантова химия Николай Тютюлков 1972 50.00 поръчай
  Химия - учебник за студенти по медицина и стоматология Л. Дамянова, А. Алексиев, Вл. Лесичков, Хр. Киряков 1983 поЗАЯВКА
  Аналитична химия Д. А. Шишков Д. А. Шишков 1973 40.00 поръчай
  Органична химия - учебник за студентите от специалностите "Полевъдство", "Растителна защита", "Лозаро-градинарство" и "Зоотехника" Д. Цонев, М. Иванова, М. Свещарова 1974 32.00 поръчай
  Обща химична технология (том 2 от двутомното издание) Колектив под редакцията на С. И. Волфкович 1963 80.00 поръчай
  Основи на химичната технология (в две части) Димчо Илиев Димитров 1965 поЗАЯВКА
  Химия и технология на багрилата А. Драганов 1965 50.00 поръчай
  Методика на обучението по физика О. Тасева, Ст. Горанова, С. Ницолова 1965 25.00 поръчай
  Химията, която лекува - Епизоди от сътрудничеството между химията и медицината Евгени Головински 1979 20.00 поръчай
  Физика на океана научно популярна Емил Станев 1988 30.00 поръчай
  Колоидна химия Алексей Шелудко 1963 25.00 поръчай
  Наръчник на инженер химика (в два тома) Колектив под научната редакция на Ст. Гуцов 1966 90.00 поръчай
  Кратък курс по обща физика Исидор Младенов 1992 поЗАЯВКА
  Парогенератори - устройство и експлоатация П. Йорданов, И. Марков 1983 60.00 поръчай
  Помпи, компресори и вентилатори П. Златарев 1983 40.00 поръчай
  Водни турбини, помпи, компресори и вентилатори В. Геров, Б. Спасов 1976 50.00 поръчай
  Водни и парни турбини М. Опрев, Г. Грозев 1980 40.00 поръчай
  Анализ на хранителните продукти А. Генадиев, Д. Калчева, Н. Ненчев, Д. Тевекелев, Н. Чавдарова 1968 45.00 поръчай
  Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 поЗАЯВКА
  Пластмасови покрития в машиностроенето и електропромишлеността Д. Купенов, Е. Ивани 1982 поЗАЯВКА
  Лекарственик с рецептура П. Николов, Д. Пасков 1954 поЗАЯВКА
  654 рецепти за електрохимична и химична обработка на повърхности .. служебен екземпляр Ян Шкержик 1970 30.00 поръчай
  Измерване на шум и вибрации Цтирад Сметана 1976 40.00 поръчай
  Ръководство за практически упражнения по технология на лекарствата (в две части) Ем. Димитрова, Н. Ламбов, Н. Рахнев, Ил. Тотев, С. Титева, Л. Драганова 1989 поЗАЯВКА
  Наръчник по лепилата Цв. Бояджиев, Ас. Иванов, М. Михайлов 1968 поЗАЯВКА
  Органична химична технология К. Димов, П. Миладинов, И. Панайотов, Л. Желязков, И. Пецева, Р. Цървенкова К. Димов, П. Миладинов, И. Панайотов, Л. Желязков, И. Пецева, Р. Цървенкова 1972 60.00 поръчай
  Химическо отлагане на метални покрития Г. Гаврилов, М. Ангелова 1976 поЗАЯВКА
  Групповые константы для расчета реакторов и защиты - справочник / Групови константи за пресмятане на атомни реактори и защитата им - справочник Л. П. Абахян, Б. А. Базазянц, М. Н. Николаев, А. М. Цибуля 1981 поЗАЯВКА
  Аналитична химия Рахила Борисова Рахила Борисова 1993 25.00 поръчай
  Лекарствени вещества от растения и методи за производството им(фармакогнозия) Вадим Павлович Захаров 1993 поЗАЯВКА
  Наръчник по антикорозионни материали Г. Бабачев, М. Петрова 1985 поЗАЯВКА
  Електрохимична обработка на материалите - справочник И. Байсупов, В. Волосатов 1987 поЗАЯВКА
  Органична химия - З. Хауптман, Ю. Грефе, Х. Ремане З. Хауптман, Ю. Грефе, Х. Ремане 1985 поЗАЯВКА
  Химия на твърдите горива Д. Русчев 1966 50.00 поръчай
  Технология на органичния синтез Петко Николински 1958 50.00 поръчай
  Енергийни парогенератори Никола Тодориев, Иван Чорбаджийски 1983 60.00 поръчай
  Черни дупки и бебета вселени и други есета Стивън Хокинг 1994 18.00 поръчай
  Технология на фармацевтичните, парфюмерийните и козметичните продукти Р. Цървенкова, Х. Петров 1988 30.00 поръчай
  Технология на производството на растителни масла и сапуни М. Доцева, С. Георгиева 1990 поЗАЯВКА
  Фамилия Кюри Еужени Котон 1968 20.00 поръчай
  Химическа енциклопедия (в два тома - най голямата химическа енциклопедия българско издание) Колектив под редакцията на Ст. И. Гуцов и др. 1971 - 72 80.00 поръчай
  Физикохимия Д. Михайлова 1977- 94 30.00 поръчай
  Технология на лекарствата - Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева Евг. Минков, Ив. Исаев, М. Бояджиева 1981 поЗАЯВКА
  Технология на растителните мазнини и етеричните масла Цв. Т. Хаджийски, Е. В. Георгиев, Д. Н. Димитров 1988 90.00 поръчай
  Ръководство за анализ на руди и метали в цветната металургия А. Каролев, К. Даков, Р. Каранов, Д. Узунов 1962 поЗАЯВКА
  Анализ минералов и руд редких элементов .. В. Р. Шеллер, А. Р. Поуэлл 1962 50.00 поръчай
  Анализ руд цветных металлов С. Ю Файнберг, Н. А. Филиппова 1963 поЗАЯВКА
  Дескриптивна геометрия и инженерна графика Желязко Маждраков 1983 35.00 поръчай
  Примери и задачи по процеси и апарати в химичната технология К. Павлов, П. Романков, А. Носков 1983 поЗАЯВКА
  Анализ на води - питейни, строителни, битови, индустриални, отпадъчни и др. Г. Бабачев 1967 45.00 поръчай
  Химическая энциклопедия ( большая, полная в 5 томах) / голяма химическа енциклопедия в пет тома на руски Коллектив 1965 150.00 поръчай
  Химическа енциклопедия (в два тома - най голямата химическа енциклопедия българско издание) Колектив под научната редакция на Румен Д. Михайлов 1981 поЗАЯВКА
  Химия и физика на полимерите Ив. М. Панайотов, Ст. Факиров 1976 60.00 поръчай
  Обща геофизика (в две части) Иван Петков 1968 - 71 поЗАЯВКА
  Сборник от задачи по атомна и ядрена физика Стефан Габраков 1978 30.00 поръчай
  Лабораторни упражнения по атомна и ядрена физика Ст. Габраков, Г. Панев, Ив. Манджуков, Л. Гумнерова, Б. Манушев 1980 30.00 поръчай
  Електротехника и електроника за студенти Илия Тонев, Васил Буцев, Крум Куртев 1991 40.00 поръчай
  Стокознание на суровините за етерични масла и растителни мазнини .. служебен екземпляр Пано Топалов 1962 90.00 поръчай
  Хромиране и пожелезяване М. Черкез 1961 поЗАЯВКА
  Технология на парфюмерийните и козметичните препарати и производство Димитър Н. Димитров 1980 поЗАЯВКА
  Аналитична химия Б. Карадаков, Н. Иванов 1994 поЗАЯВКА
  Файнманови лекции по физика 3 том .. Р. Файнман, Р. Лейтон, М. Сенас 1975 80.00 поръчай
  Физика - Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев 1975 40.00 поръчай
  Физика - учебник в две части - С. Иванов Саздо Иванов 1955 - 60 40.00 поръчай
  Структура и свойства на конструкционните полимерни материали Т. Ганчева 1982 50.00 поръчай
  Технология на лекарствените форми К. Христов, С. Макарова 1977 поЗАЯВКА
  Справочник по нефтопреработваща и нефтохимическа промишленост Д. Димитров, Д. Минчев, Д. Вълчев 1978 80.00 поръчай
  Физика на земята - научно поулярна, цветна Ив. Петков, Д. Зидаров, Кл. Бояджиева, Т. Велинов 1989 поЗАЯВКА
  Приложна механика М. Попова, Д. Панчовски 1993 поЗАЯВКА
  Теория на вероятностите Апостол Обретенов Апостолов 1974 40.00 поръчай
  Технология на пластмасите и филмообразуващите вещества (химия и химична технология) Вл. Кабаиванов, М. Михайлов, М. Натов 1962 70.00 поръчай
  Атомна физика Леон Митрани Леон Митрани 1963 60.00 поръчай
  Биохимия - учебник за ВИФ Яков Афар Яков Афар 1973 40.00 поръчай
  Химия и технология переработки древесных смол / Химия и технология на преработването на дървесни смоли В. П. Сумароков 1953 поЗАЯВКА
  Физика за биолози М. П. Михайлов, К. Н. Калайджиев 1979 40.00 поръчай
  Физика - Перевод с английского языка Перевод с английского языка коллектив под редакцией А. С. Ахматовой 1965 поЗАЯВКА
  Обща химия - Буко А. Ронков Буко А. Ронков 1976 поЗАЯВКА
  Неорганична химия - хранителна и вкусова промишленост - Калоян Манолов Калоян Манолов 1973 28.00 поръчай
  Курс по обща химия Б. В. Некрасов 1965 20.00 поръчай
  Основные процессы и аппараты химической технологии А. Г. Касаткин 1950 поЗАЯВКА
  Органична химия - С. Станев, Л. Янков С. Станев, Л. Янков 1965 поЗАЯВКА
  Химия за всички К. Б. Хофман 191970 поЗАЯВКА
  Багрене на прежди и конци К. А. Топалов, В. П. Ганчева, А. Н. Шишков, П. Б. Николов 1967 60.00 поръчай
  Химия и технология на химичните текстилни влакна Кирил Димов 1960 60.00 поръчай
  Основи на неорганичната химия Хайнрих Реми 1969 24.00 поръчай
  Апретура на платовете ( химична технология на текстилните материали ) К. Димов, Т. Гатев, К. Топалов 1967 поЗАЯВКА
  Наръчник за багрене, печатане и апретура на текстилните материали ( том - 2 ) Б. Сребров, Ст. Енев, М. Михайлов, С. Серафимов, А. Филипов 1957 30.00 поръчай
  Багрене на кожи Герхард Отто 1968 60.00 поръчай
  Висша математика за начинаещи и приложението и във физиката .vikti. Я. Зелдович 1963 25.00 поръчай
  Агрохимия Л. Станчев, Цв. Стайков, Евг. Левенсон 1967 поЗАЯВКА
  Нилс Бор и атомната физика Азаря Поликаров - съставител 1987 40.00 поръчай
  Неорганична химия - Н. Коларов Н. Коларов 1975 60.00 поръчай
  Химия (за специалности металургия, машиностроене, енергетика, електротехника, електроника и автоматика ) Мария Велева, Петър Копчев, Камен Обрешков 1987 50.00 поръчай
  Физика пълен илюстрован учебник курс за студенти справочник за инженери С. Петров, П. Паунов, Н. Иванчев С. Петров, П. Паунов, Н. Иванчев 1962 25.00 поръчай
  Технохимичен контрол в млечната промишленост Ст. Николова - Цветанова 1982 35.00 поръчай
  Лагери от пластмаса Е. Рафаилова, К. Косев, Т. Цветанов 1964 25.00 поръчай
  Обща и неорганична химия (в две части) Л. Генов, М. Манева-Петрова 1984 - 85 поЗАЯВКА
  Технология на пластмасите Е. Евтимов, К. Хинков, М. Михайлов, Е. Георгиева, М. Ахчиев, М. Хинкова 1988 поЗАЯВКА
  Усилени пластмаси К. Петров 1964 поЗАЯВКА
  Технология на пластмасите (химия и химична технология) Е. Евтимов, К. Хинков, М. Михайлов, Е. Любенова, М. Ахчиев 1968 40.00 поръчай
  Преработване на пластмасите от Натов Милчо Натов 1976 поЗАЯВКА
  Машини, апарати и съоръжения за преработка на пластмаси и каучук К. Генев, К. Хинков, Т. Кънчев 1968 поЗАЯВКА
  Обща технология на каучуковото производство К. Терзиев, П. Аначков 1975 поЗАЯВКА
  Технология на високомолекулните съединения Г. Томов, К. Хинков, М. Михайлов, М. Ахчиев 1963 35.00 поръчай
  Високомолекулни съединения - полимери М. Натов 1966 поЗАЯВКА
  Химия и физика на високомолекулните съединения В. Кабаиванов, М. Михайлов, И. Младенов, М. Натов 1964 поЗАЯВКА
  Преглед на пластмасите В. Хавличек, Милош Остен, Яромир Шнюпарек 1961 поЗАЯВКА
  Технологичен и химичен контрол в каучуковото и пластмасовото производство П. Тановски, С. Керемидчиев, Н. Топлодолски 1970 30.00 поръчай
  Справочник по каучука и пластмасите А. Антонов, К. Палчев, С. Керемидчиев 1977 70.00 поръчай
  Машини, апарати и съоръжения в каучуковата промишленост К. Генев, К. Хинков, Т. Кънчев 1963 30.00 поръчай
  Машини и съоръжения в каучуковата и пластмасовата промишленост Д. Добрев, В. Къновска, В. Сантова, И. Янков 1982 поЗАЯВКА
  Технология на каучуковото производство К. Терзиев 1967 поЗАЯВКА
  Пресоване и шприцоване на пластмаси М. Ахчиев 1963 50.00 поръчай
  Ръководство за упражнения по химия и технология на пластмасите М. Михайлов, М. Натов 1963 20.00 поръчай
  Пластмасовите емулсии в промишлеността Н. Гудев 1961 поЗАЯВКА
  Технология на каучука П. Николински 1965 поЗАЯВКА
  Технология на гумените изделия Д. Добрев, В. Сантов 1978 25.00 поръчай
  Технология на гумените изделия К. Терзиев, Ат. Василев 1963 25.00 поръчай
  Ръководство за семинарни упражнения по органична химия Борис В. Алексиев, Константин Д. Ганчев, Милка А. Кръстева 1986 20.00 поръчай
  Производство пневматических шин. Производство на гуми В. В. Рагулин 1965 поЗАЯВКА
  Технология резиновых технических изделий. ( Технология на гумени технически изделия ) В. Н. Иванова, Л. А. Алешунина 1980 20.00 поръчай
  Технология резины. ( Технология на гумените изделия, каучуковите смеси ) Н. В. Белозеров 1964 20.00 поръчай
  Скоростные методы приготовления резиновых смесей. ( Бързи методи за приготвяне на гумени смеси ) Н. В. Приклонская, А. С. Скачков 1963 поЗАЯВКА
  Резиновые технические изделия. Технически изделия от гума В. А. Лепетов 1965 40.00 поръчай
  Общая технология резины. ( Обща технология на гумата ) Коллектив 1982 15.00 поръчай
  Технология шинного производства.( Технология на производство на гуми ) В. В. Рагулин 1966 поЗАЯВКА
  Оборудование заводов резиновой промышлености. ( Оборудване на заводи гумена промишленост ) Е. А. Спорягин, В. Н. Красовский 1971 поЗАЯВКА
  Гумированные и биметаллические машины и апараты химических производств Коллектив 1963 25.00 поръчай
  Технология гуммирования химической аппаратуры И. В. Бирюков 1967 30.00 поръчай
  Кабельные резины. ( Кабелна гума. Изолация ) П. М. Глупушкин, А. Э. Саакян, Д. П. Щербаков 1966 поЗАЯВКА
  Анализ продуктов производства синтетических каучуков Коллектив 1964 поЗАЯВКА
  Органические ускорители вулканизации каучуков Г. А. Блох 1964 поЗАЯВКА
  Технология полимеров / Технология на полимерите В. А. Воробьев, Р. А. Андрианов 1980 поЗАЯВКА
  Химия и физика полимеров В. Х. Кулезньев, В. А. Шершнев 1988 поЗАЯВКА
  Переработка полимерных материалов / Преработване на полимерните материали В. А. Холмс - Уолкер 1979 поЗАЯВКА
  Аналитическая химия полимеров ( в двух томах ) Коллектив под редакцией Е. Клайна 1965 поЗАЯВКА
  Вспомогательные вещества для полимерных материалов - справочник Коллектив 1966 поЗАЯВКА
  Фторопласты М. Лазар, Р. Радо, Н. Климан 1965 поЗАЯВКА
  Химическая стойкость полимерных материалов / Химическа издръжливост на полимерните материали Г. Я. Воробьова 1981 поЗАЯВКА
  Химия эластомеров / Химия на еластомерите Б. А. Догадкин 1972 поЗАЯВКА
  Анализ полимеризационных пластмасс Коллектив 1965 35.00 поръчай
  Производство и применение пластмасс в строительстве В. А. Воробьов 1965 10.00 поръчай
  Технология екструзии пластмасс А. Грифф 1965 поЗАЯВКА
  Пластмассы - технология и художественное конструирование изделий из них А. С. Квасов 1976 10.00 поръчай
  Шнековьe прессы для пластмасс Г. Шенкель 1962 поЗАЯВКА
  Технический анализ и контроль производства пластмасс Т. А. Гурова 1980 поЗАЯВКА
  Технология пластических масс / Технология на пластичните маси Е. А. Брацыхин 1963 поЗАЯВКА
  Технология изготовления изделий из пластмасс А. Д. Яковлев 1968 поЗАЯВКА
  Крашение синтетических волокон. оцветяване на химически влакна В. Ф. Андросов, В. С. Фель 1965 30.00 поръчай
  Формование химических волокон. формиране на химически влакна Е. Г. Колесник, Г. И. Миркус 1981 30.00 поръчай
  Технология производства химических волокон. производсво на химически влакна. А. Н. Ряузов, В. А. Груздев, Ю. А. Костров, М. Б. Сигал 1965 30.00 поръчай
  Полиолефиновые волокна А. А. Конкин, М. П. Зверев 1968 поЗАЯВКА
  Структура и свойства пенопластов А. Г. Дементьев, О. Г. Тараканов 1983 поЗАЯВКА
  Химически енциклопедичен речник Коллектив под редакцията на Д. У. А. Шарп, професор по неорганична химия в Университета в Glazgou 1993 60.00 поръчай
  Суровини за парфюмерията и козметиката - каталог на суровини и полупродукти за козметиката Колектив 1980 45.00 поръчай
  Еволюция на идеите във физиката А. Айнщайн, Л. Инфелд 1967 поЗАЯВКА
  Йонообменни смоли и приложението им Д. А. Шишков 1963 80.00 поръчай
  Физикохимия ( учебни записки в два тома ) Ева Соколова, Светла Райчева 1981 35.00 поръчай
  Неорганична химия (в два тома) Лимон Генов, М. Манева - Петрова Лимон Генов, М. Манева - Петрова 1989 - 90 60.00 поръчай
  Химия всеки ден - 1001 полезни съвети и рецепти .. Пенчо Далев, Лилия Прангова 1984 22.00 поръчай
  Неорганична химия - Добри Лазаров Добри Лазаров 1995 60.00 поръчай
  Основен курс по химия Никола Коларов 1960 50.00 поръчай
  Органична химия - Галин Петров Галин Петров 1996 50.00 поръчай
  Процеси и апарати в химическата промишленост Д. Еленков 1968 32.00 поръчай
  Аналитична химия Загорчев Б. Н. Загорчев 1967 60.00 поръчай
  Светът на въглерода Айзък Азимов 1987 20.00 поръчай