Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕ БИОЛАЙФ ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ БИЛКИ ГЪБИ НАТУРАЛНО ХРАНЕНЕ

 • Природолечение, билкарство, гъбарство
 • Градинарство, овощарство, земеделие
 • Животновъдство и ветринарна медицина
 • Растителен и животински свят, лов

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Животновъдство и ветринарна медицина
  Заглавие Автор изд. Цена
  Ръководство за отглеждане на домашно зайче, морско свинче, хамстер, дегу Щефан Ханке 1998 20.00 поръчай
  Отглеждане на селскостопанските животни за малки и големи стопанства и ферми Колектив 8 професори и 3 доценти 1993 40.00 поръчай
  Свиневъдство - немско илюстровано подробно ръководство за отглеждане угояване, размножаване, и организация на свинеферми д-р Фриц Хофман 1966 поЗАЯВКА
  Рибовъдство - шарани, каракуди, лин, платика, сом, бяла риба, щука, чига, речна балканска и дъгова американска пъстърва, сивен. Зашев, Н. Георгиев, йовчев Г. Зашев, Н. Георгиев, Н. Йовчев 1958 50.00 поръчай
  Ръководство за упражнения по пчеларство - илюстровано , за пчелни майки,кошери мед, работа с пчели Б. Бижев 1988 поЗАЯВКА
  Майката - уникално творение - практическо пчеларство (Всичко за пчелните майки) Й. Кантар 2006 поЗАЯВКА
  745 съвета за отглеждане и здравеопазване на животните в личното стопанство - говеда, биволи, овце, кози, свине, птици, коне, зайци, пчели, кучета, котки, гълъби Колектив 1984 25.00 поръчай
  Промишлено производство на яйца и птиче месо Ц. Цонков 1971 20.00 поръчай
  Зайците в моя дом - книга за фермери, отглеждащи зайци И. Григоров 1992 поЗАЯВКА
  Хранене на крави за мляко Колектив 1986 30.00 поръчай
  Растителни белтъчини в животновъдството С. Димитров 1966 25.00 поръчай
  Ветеринарна токсикология С. Николов 1964 поЗАЯВКА
  Болести по птиците - професионален илюстриран учебник К. Обрешков 1967 поЗАЯВКА
  Отглеждане на млади животни за разплод Т. Даржонов 1987 30.00 поръчай
  Говедовъдство - Петко Петков и др Иван Карабалиев, Георги Синивирски, Петко Петков 1994 60.00 поръчай
  Ветеринарно-медицинска паразитология .. Колектив 1994 70.00 поръчай
  Сравнителна анатомия на гръбначните .. Колектив 1966 8.00 поръчай
  Книга за личното стопанство .. Колектив 1980 поЗАЯВКА
  Козевъдство Колектив 1984 поЗАЯВКА
  Аграрни сгради / Наръчник за проектиране на сгради и комплекси за животновъдство, птицевъдство, растениевъдство, оборудване, механизация, складове @1 Илия Москов 1981 поЗАЯВКА
  Отглеждане на Нутрии .. Ст. Ранделов, Хр. Георгиев 1981 10.00 поръчай
  Биология и болести на пчелите .. Ал. Тошков 1955 17.00 поръчай
  Справочник по използуване на фуражите Ив. Владимиров 1973 50.00 поръчай
  Основи на промишленото угояване на животни в САЩ и Канада Б. А. Рунов 1976 100.00 поръчай
  Жизнь животных - подробный справочник в семи томах / Животът на животните - енциклопедия цветно илюстрована за всички насекоми, влечуги, птици, риби, бозайници в седем тома Коллектив под редакцией Ю. И. Поляновского, Р. К. Пастернака, М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина, Т. С. Расса, А. Г. Банникова, В. Д. Ильичева, А. В. Михеева, В. Е. Соколова 1987 - 89 поЗАЯВКА
  Хранене и отглеждане на крави - За повече, по-качествено и по-евтино мляко Николай Тодоров 2003 поЗАЯВКА
  Хранене и отглеждане на овце - Наръчник за добрите фермерски практики с 420 фигури, 173 таблици и 297 дажби и смески Николай Тодоров 2008 поЗАЯВКА
  Овцевъдство с козевъдство Светозар Тянков, Илия Димитров, Иван Станков, Радослав Славов, Димитър Панайотов 2000 поЗАЯВКА
  Отглеждане, дресиране и болести на кучето - наръчник за грижи за кучета Павел Габрашански и Паскал Паскалев 1956 50.00 поръчай
  Ветеринарен наръчник на пчеларя Стойко Недялков 1981 поЗАЯВКА
  Ако имате пчели .. В. Родионов, И. Шабаршов 1981 17.00 поръчай
  Пчеларство - Бижо Бижев, Ем. Петков, пълен наръчник, по пчеларство и медодобив Бижо Бижев, Ем. Петков, Ст. Недялков, Б. Митев 1978 поЗАЯВКА
  Всичко за аквариума Джина Санфорд 2004 поЗАЯВКА
  Контрол на млякото и млечните продукти (специализирано млекарство) Н. Димов, Ив. Георгиев, С. Велев, Хр. Чомаков 1974 поЗАЯВКА
  Фитотерапията във ветеринарната медицина - как да лекуваме с билки животните и птиците във фермата и личното стопанство Гахинян, Мирчева 2003 40.00 поръчай
  Първа помощ за вашето куче Мишел Бамбъргър 1993 20.00 поръчай
  Болести по декоративните птици Борис Бесарабов 1989 15.00 поръчай
  Модерно продуктивно охлювъдство германов 2004 45.00 поръчай
  Въпроси и отговори по зайцевъдство Н. Дамянова, А. Деребанов, П. Джамбазов, Е. Йевчев 1990 20.00 поръчай
  Наставление по обучението, храненето, гледането и използуването на служебните кучета Колектив към МВР - Управление ВВ 1961 поЗАЯВКА
  Коневъдство от Хаджидимитров пълното издание жълтото П. Хаджидимитров 1956 поЗАЯВКА
  Оперативна хирургия на домашните животниучебник за студенти по ветеринарна медицина З. Горанов, Ст. Иванов, Он. Нейчев 1958 поЗАЯВКА
  Оперативна хирургия на домашните животниучебник за студенти по ветеринарна медицина В. К. Чубар 1953 поЗАЯВКА
  Птицевъдство Т. Ванчев, Д. Бальозов, Ст. Ножчев, Ц. Цонков, П. Стоев 1968 60.00 поръчай
  Съвети за личното стопанство .. проф. Хр. Пеев, проф. Ив. Владимиров 1985 12.00 поръчай
  Болести при кучето и котката Александър Джуров 1999 поЗАЯВКА
  Последният ми лов на слонове Никола Делирадев 1967 30.00 поръчай
  Препариране на животни Ал. Простов 1957 30.00 поръчай
  Всичко за домашния терариум Атанас Стаменов 1999 поЗАЯВКА
  Ихтиология Г. Зашев 1961 поЗАЯВКА
  Технология на млякото и млечните продукти .. Христо Саханенков 1988 100.00 поръчай
  Комплексен анализ и проектиране на селскостопанските предприятия Й. Цолов, Г. Михнев 1989 30.00 поръчай
  Автоматизация на селскостопанското производство Дженко Даскалов 1990 поЗАЯВКА
  Отглеждане на гълъби Стефан Тончев 1969 поЗАЯВКА
  Органична химия - учебник за студентите от специалностите "Полевъдство", "Растителна защита", "Лозаро-градинарство" и "Зоотехника" Д. Цонев, М. Иванова, М. Свещарова 1974 32.00 поръчай
  Млекарство .. оранжево Иван Пейчевски, Христо Чомаков 1988 26.00 поръчай
  Ветеринарно-санитарна експертиза на продуктите от животински произход (в две части) Ц. Захариев 1975 - 82 150.00 поръчай
  Микробиология на млякото и млечните продукти .. Христо Чомаков 1978 80.00 поръчай
  Анатомия на домашните животни - учебник в три тома за студентите по ветеринарна медицина Стефан Иванов 1971 - 73 90.00 поръчай
  Болести по рибите с основи на риборазвъждането Д. Шошков 1972 поЗАЯВКА
  Хранене и диетика на селскостопанските животни Христо Гановски 1970 поЗАЯВКА
  Генетика и развъждане на селскостопанските животни Симо Йоцов 1970 35.00 поръчай
  Цитология, хистология и ембриология - учебник за ВВМИ Харалампи Кръстев 1972 поЗАЯВКА
  Наръчник за отглеждане на кози Стоядин Накев 1980 поЗАЯВКА
  Оперативна хирургия на домашните животни - учебник за студенти по ветеринарна медицина Онуфри Нейчев 1976 поЗАЯВКА
  Ветеринарна фармакология Драго Друмев 1975 поЗАЯВКА
  Ветеринарна дерматология Я. Караджов, Е. Йовчев, И. Иванов, П. Камбуров 1983 поЗАЯВКА
  Топографска анатомия на домашните животни - учебник за студентите по ветеринарна медицина Стефан Иванов 1973 поЗАЯВКА
  Обща ветеринарна медицинска хирургия Крум Койчев 1994 90.00 поръчай
  Рибовъдство - професионален учебник и наръчник за сладководно рибовъдство Камбурова Ст. Камбурова 1961 поЗАЯВКА
  Ръководство за упражнения по бубарство Л. Овесенска, М. Панайотов 1985 30.00 поръчай
  Отглеждане на зайци Н. Дамянова, А. Деребанов 1975 поЗАЯВКА
  Рибовъдство - Практическо ръководство Бояджиев Н. Бояджиев 1999 40.00 поръчай
  Атлас по топографска анатомия на селскостопанските животни .. том 1-3 Петер Попеско 1980 поЗАЯВКА
  Коневъдство Р. Краиванов, Г. Бързев 1994 поЗАЯВКА
  Рибовъдство и морско фермерство Георги Георгиев 1995 поЗАЯВКА
  Наръчник по бубарство и черничарство А. Янков, К. Донев, Д. Христов 1958 50.00 поръчай
  Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей СССР (Том первый - Птицы) / Атлас на птиците и животните за лов и отглеждане в СССР (Том 1 - птици) Коллектив под редакцией А. Я. Тугаринова и Л. А. Портенко 1952 поЗАЯВКА
  Селскостопанска енциклопедия (том 1 "А-Й" и том 2 "К-П") Колектив под редакцията на Христо Даскалов 1984 - 87 поЗАЯВКА
  Практическо бубарство Еврипидис Киприотис, Наум Петков, Паномир Ценов, Димитър Греков 1999 50.00 поръчай
  Млекарство .. димов Н. Д. Димов 1959 поЗАЯВКА
  Отглеждане на пуйки стара натурална технология К. Иванов, Н. Шишков 1968 40.00 поръчай
  Календарен справочник по пчеларство поробен за цялата година каки какво се прави по кошерите, пчелите, и меда Любен Радоев 1978 поЗАЯВКА
  Частно животновъдство ( учебник в две части ) В. Величков, М. Тодоров, Н. Дамянова, Ц. Цанков, М. Бенкова, Ц. Цонков, В. Чичибаба, В. Лазаров, Г. Синивирски 1987 поЗАЯВКА
  Животновъдство Н. Тодоров, М. Средкова, Т. Тодоров 1987 40.00 поръчай
  Наръчник по хранене на селскостопанските животни Ст. Куманов, Ив. Танев, Вл. Русев, Ив. Владимиров, Б. Чешмеджиев 1961 поЗАЯВКА
  Наръчник по птицевъдство С. Куманов, Н. Иванов, И. Танев, П. Вълчев, Д. Бальозов, И. Ченчев, Ст. Ножчев, Ц. Цонков 1961 поЗАЯВКА
  Кратко ръководство за препариране на птици, бозайници и риби, насекоми и обработване на трофеи Евтим Ив. Ламбрев 1976 10.00 поръчай
  Справочник на ветеринарния лекар Колектив под редакцията на Иван Василев 1990 поЗАЯВКА
  Наръчник на бригадира говедовъд Н. Платиканов, П. Иванов, Ив. Вл. Иванов, Д. Г. Димитров, Н. Станишев 1955 поЗАЯВКА
  Декоративное собаководство. Наръчник за отглеждане на декоративни скъпи породи кучета на руски език Р. А. Хасанова 1990 50.00 поръчай
  Пчеларство .. Асен В. Лазаров Асен В. Лазаров 1957 20.00 поръчай
  Бубарство Людмила Овесенска 1992 30.00 поръчай
  Отглеждане на гъски Ангел Рангелов 1985 30.00 поръчай
  Практическо пчеларство .. С. Недялков, Б. Бижев, Б. Митев, Т. Симидчиев, Б. Венов 1983 10.00 поръчай
  Технохимичен контрол в млечната промишленост .. Ст. Николова - Цветанова 1982 15.00 поръчай
  Наръчник по коневъдство Вл. Попов, Ж. Станчев, П. Тодоров, Ст. Петров, Б. Татаров 1952 поЗАЯВКА
  Справочник по бубарство М. Петков, И. Пенков 1980 поЗАЯВКА
  Наръчник на бубохранителя Н. Петков, М. Петков, М. Манчев, Й. Начева, А. Александров 1989 поЗАЯВКА
  Зайцевъдство - професионален наръчник, учебник и ръководство за зоотехници Надежда Василева Дамянова 1977 поЗАЯВКА
  Производство на черен дроб и месо от гъски и патици - професионален наръчник за отглеждане на гъски и патици А. Рангелов, И. Иванов 1987 поЗАЯВКА
  Разведение редких видов птиц / Развъждане на редки видове птици В. Е. Флинт 1986 поЗАЯВКА
  Анатомия, хистология и ембриология на селскостопанските животни А. Тодоров, Т. Вълов и Р. Готев 1971 30.00 поръчай