Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕ БИОЛАЙФ ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ БИЛКИ ГЪБИ НАТУРАЛНО ХРАНЕНЕ

 • Природолечение, билкарство, гъбарство
 • Градинарство, овощарство, земеделие
 • Животновъдство и ветринарна медицина
 • Растителен и животински свят, лов

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Градинарство, овощарство, земеделие
  Заглавие Автор изд. Цена
  Справочник за защита на растенията проф, Лазаров, Ковачевски, д-р Христов, Додов, мартинов 1954 50.00 поръчай
  Семепроизводство на полските култури .. Т. Брешков, Д. Грозев, Кр. Чанев, Хр. Радков 1971 60.00 поръчай
  Справочник по регулиране на селскостопанските машини Колектив Земиздат 1986 50.00 поръчай
  Ръководство за практически занятия по овощарство - размножаване, облагородяване, присаждане, засаждане, отглеждане, резитби, , беритби, илюстрации, инструменти, чертежи Колектив 1966 поЗАЯВКА
  Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита Сенгалевич, Тонев, Николов 1994 поЗАЯВКА
  Промишлена технология за производство на мицел от висши гъби Атанас К. Торев 1973 поЗАЯВКА
  Растения без почва .. Дмитрий Вахмистров 1980 10.00 поръчай
  Овощарство практическо ръководство - сортознание, отглеждане на овощните растения 1-2 част Колектив 1951 поЗАЯВКА
  Промишлени технологии в зеленчукопроизводството .. Колектив 1982 19.00 поръчай
  Справочник по зеленчукопроизводство .. А. Михов 1981 8.00 поръчай
  Справочник на агронома по почви, агротехника, торене, напояване, семена, борба с болести и вредители, отглеждане на полски, технически и фуражни култури Колектив към Земиздат 1990 поЗАЯВКА
  Отглеждане на земеделски култури .. Колектив 1993 8.00 поръчай
  Ориенталския тютюн в България .. Колектив 1974 28.00 поръчай
  Тютюн и цигари видове тютюни и марки цигари П. Пенчев 1960 поЗАЯВКА
  Царевицата в България .. Никола Томов, Йордан Йорданов 1984 25.00 поръчай
  Настольная книга виноградаря .. Н. Коваль, Е. Комарова 1978 16.00 поръчай
  Биохимия .. учебник за ВЛТИ Б. Ронков Б. Ронков 1988 20.00 поръчай
  Книга за личното стопанство .. Колектив 1980 10.00 поръчай
  Илюстрована енциклопедия на стайните растения .. Жечка Георгиева 1999 поЗАЯВКА
  Цветята в нашата градина .. 40 вида, наръчник за отглеждане Марктрейд 1998 6.00 поръчай
  Определител на диворастящи и култивирани дървета и храсти в България .. Д. Граматиков 1974 180.00 поръчай
  Земеделска енциклопедия - илюстрована в два тома Сава Ботевъ, Йосифъ Ковачевъ 1935 поЗАЯВКА
  Производство на зеленчуци в пластмасови съоръжения .. Колектив 1982 7.00 поръчай
  Овощарство. Част 1-2: Основи на овощарството / Овощните растения у нас и отглеждането им .. Йордан Стоичков 1962 50.00 поръчай
  331 съвета за овощаря Б. Виденов 1992 поЗАЯВКА
  Наръчник на агронома полевъд - почви, вещества и торове, напояване на зърнени, кореноплодни и етерично маслени култури проф П. Атанасов 1980 поЗАЯВКА
  Календар за овощаря .. Б. Виденов 1983 10.00 поръчай
  Календар за лозаря - илюстрован справочник по сезони за всички дейности по създаване и грижи за лозите и лозовите насаждения Д. Барбиков 1981 поЗАЯВКА
  Отглеждане на фъстъци .. П. Попов 1986 8.00 поръчай
  Трайни насаждения .. Митко Ников, Славко Топчийски 1975 50.00 поръчай
  Физиология на растенията .. Каменов Георги Каменов 1994 28.00 поръчай
  Интензивно производство на печурка в личния двор на малкия производител Цветана Ранчева 1978 поЗАЯВКА
  Техника и технология за производство на брашно .. Д. Балджиев, К. Илиева, Н. Маринов 1983 35.00 поръчай
  Машини за зърнопреработване .. Н. Гърков, Д. Стефанов, А. Ламбаджиев, Й. Недев 1963 35.00 поръчай
  Технология на производството на пшенично и ръжено брашно .. Л. Е. Айзикович, Б. Н. Хорцев 1957 50.00 поръчай
  Овощарство - пълно ръководство размножаване, облагородяване, присаждане, засаждане, отглеждане, резитби, , беритби, илюстрации, инструменти, чертежи Ц. Спасов, Н. Цочева, Б. Виденов 1969 поЗАЯВКА
  Градински цветя - 330 вида Хайнц Любе 1999 поЗАЯВКА
  Лозарство от академик Н. Неделчев Неделчо Неделчев 1949 поЗАЯВКА
  Използуване на зеленчуците и плодовете в домакинството .. М. Цолова, В. Стоилова, Сн. Екимова 1978 10.00 поръчай
  Ветеринарен наръчник на пчеларя Стойко Недялков 1981 поЗАЯВКА
  Специална ентомология .. Стойне Григоров 1976 поЗАЯВКА
  Наръчник по отглеждане, окачествяване и първично обработване на памука Колектив 1959 поЗАЯВКА
  Справочник по дъждовална техника .. Петър Петров, Михаил Харковски, Костадин Гаргов, Минко Кадурин 1986 25.00 поръчай
  Напоителни системи .. Б. Джунийски 1980 17.00 поръчай
  Голямата радост от "малката " градина - илюстрован наръчник за домашно екологично биоземеделие, превод от унгарски Л. Златко, Е. Драшкоци 1982 поЗАЯВКА
  Зеленчукопроизводство подробно ръководство за биоземеделие Хр. даскалов, Н. Колев 1961 поЗАЯВКА
  Малина и къпина .. А. Иванов, Л. Христов, Р. Бойчева, Ст. Стоянов, В. Велчев, Ст. Христов, В. Качармазов, Т. Захариева, Ст. Димов, Г. Вълков, Г. Николова, П. Петров 1989 8.00 поръчай
  Монография на Пазарджишкия лозарски районъ / Monographie de la region viticole de Pazardjik Н. Неделчевъ / N. Nedeltcheff 1927 50.00 поръчай
  Ръководство по зеленчукопроизводство проф. Никола Коев 1963 поЗАЯВКА
  Горски култури - учебник по залесяване Боян Й. Захариев 1959 поЗАЯВКА
  599 съвета за любителя цветар .. Васил Ангелиев, Недялка Николова 1981 8.00 поръчай
  Съвети за личното стопанство .. проф. Хр. Пеев, проф. Ив. Владимиров 1985 12.00 поръчай
  Декоративни растения във флората на България .. Асен Янев 1959 50.00 поръчай
  666 съвета за любителя градинар .. Минка Алпиева 1982 6.00 поръчай
  Малка помология. том 1: Семкови овощни видове .. Иван Илиев, Саво Попов, Тодор ангелов, Василий Джувинов 1984 14.00 поръчай
  Метеорология за всеки М. Сиракова, Д. Сираков, К. Дончев 1989 поЗАЯВКА
  Определител на болестите по растенията Александър Христов 1972 поЗАЯВКА
  Прибиране, манипулация и хладилно съхраняване на плодове и зеленчуци А. Фикиин, В. калинов, В. Беляков, М. Кръстева, Б. Куманов 1975 поЗАЯВКА
  Цитогенетика на рода NICOTIANA .. Кариосистематика, генетика, цитология, цитогенетика и филогенетика на тютюните .. Дончо Костовъ 1941 - 43 220.00 поръчай
  Оранжерийно зеленчукопроизводство П. Карталов, С. Спасов, Е. Еленков, А. Андреев, А. Зайков, Н. Алексиев, Е. Логинова 1989 поЗАЯВКА
  Растениевъдство В. Топалов, И. Дечев, М. Пехливанов 1989 поЗАЯВКА
  Технология на зърнопреработването Димитър Балджиев 1980 поЗАЯВКА
  Технология на маслопреработването .. служебен екземпляр Цв. Т. Хаджийски 1977 90.00 поръчай
  Технология на производството на растителни масла Любомир Стефанов 1981 поЗАЯВКА
  Етеричномаслени и медицински култури В. М. Стайков, Ст. Д. Илиева 1961 поЗАЯВКА
  Атлас на почвите в България Велин Койнов, Иван Кабакчиев, Катя Бонева 1998 поЗАЯВКА
  Механизирано отглеждане на етерично-маслените култури Хр. Маринов, К. Колев, Ст. Цачев, Е. Стоянов 1966 поЗАЯВКА
  Наръчник по овощарство Ем. Попов, Ил. Цолов, Кир. Янакиев, Хр. Ганев, Дим. Трифонов 1960 30.00 поръчай
  Нагледно ръководство по овощарство .. Ц. Спасов, Г. Ковачев 1965 10.00 поръчай
  Наръчник по торене Цв. Стайков, П. радомиров, Евг. Левенсон, К. Еников, Л. Станчев 1961 поЗАЯВКА
  Нашите медоносни растения Б. Бижев, Ат. Ганчев, Д. Цонев 1966 поЗАЯВКА
  Стайно отглеждане на лимона .. Д. Величков 1957 6.00 поръчай
  Практикум по винарска технология .. Т. Иванов, Ст. Геров, Ат. Янков, Г. Бамбалов, Т. Тончев, Др. Начков, М. Маринов 1964 140.00 поръчай
  Проектиране и конструиране на трактора Йордан Димитров 1990 поЗАЯВКА
  Устройство на автомобилите, тракторите и карите С. Любенов, Д. Станчев, Р. Русев, Д. Лозанов 1989 поЗАЯВКА
  Практикум по измерителни методи в метеорологията Е. Донев, А. Танев 1989 поЗАЯВКА
  Комплексен анализ и проектиране на селскостопанските предприятия Й. Цолов, Г. Михнев 1989 30.00 поръчай
  Автоматизация на селскостопанското производство Дженко Даскалов 1990 поЗАЯВКА
  Технология на полските култури Г. Николов, М. Тодорова 1986 поЗАЯВКА
  Зърнени храни и съхраняването им (учебник за техникумите "проф. гимназии" по хранително-вкусова промишленост) И. Симеонова, Н. Иванова 1989 поЗАЯВКА
  Технология на зърнопреработването - ръководство за упражнения А. Кръстева, Д. Балджиев 1994 поЗАЯВКА
  Технологично проектиране на зърнопреработващите предприятия (учебник за техникумите "проф. гимназии" по хранително-вкусова промишленост) А. Хараламбиев 1990 поЗАЯВКА
  Винарство .. Ив. Георгиев 1949 150.00 поръчай
  Болести и неприятели по лозата - илюстрирано практическо ръководство Емил Райков - автор-съставител ? поЗАЯВКА
  700 съвета за любителя овощар .. Б. Виденов, Г. Ковачев, Ст. Манов 1969 10.00 поръчай
  Аранжиране на цветя Н. Николова, В. Ангелиев 1982 поЗАЯВКА
  Ампелография .. М. Кондарев, П. Куртев, Б. Цанков, А. Радулов 1976 поЗАЯВКА
  Практическо овощарство Цочо Спасов, Вельо Цветков 1975 поЗАЯВКА
  Определител на растенията в България М. Попова, Д. Делипавлов, И. Ковачев, Д. Терзийски, И. Чешмеджиев, Д. Граматиков 1992 поЗАЯВКА
  Атлас на горските насекоми М. Керемидчиев 1968 40.00 поръчай
  Експлоатация на хидромелиоративните системи .. И. Гаджалски 1968 28.00 поръчай
  Ампелография със селекция на лозата .. Л. Радулов, Б. Цанков, З. Занков, Д. Бабриков 1985 24.00 поръчай
  Цветарство .. Васил Ангелиев, Недялка Николова 1988 14.00 поръчай
  Наръчник по мелиоративни помпени станции .. Б. Момчилов, Б. Попов, Хр. Найденов 1972 18.00 поръчай
  Общо лесовъдство .. М. Даков, В. Власев 1979 30.00 поръчай
  Каталог на 100 билки .. цветен илюстриран справочник на български, немски, английски и френски език Стоян Йотов Стоянов 1983 14.00 поръчай
  Метеорология .. Борис Пеев 1994 30.00 поръчай
  Наръчник по маслодобив и маслопреработка .. служебен екземпляр А. Попов, Н. Бабачев, А. Бъчваров, П. Кръстанов 1971 80.00 поръчай
  Градината - практическо ръководство Деньо Кънчев 2003 поЗАЯВКА
  Потекло и развой на розовата индустрия въ България; Розовата ни култура; Първа конференция върху розовата индустрия - Пловдивъ, 19--21 Юний 1906г. (частъ 1 - Реферати, частъ 2 - Дебати) Ив. Маналовъ; Т. Н. Караваневски; Пловдивска Търговско-Индустриална Камара 1900;1922;1906 поЗАЯВКА
  Лесозащита Георги Ганчев 1987 поЗАЯВКА
  Горско почвознание .. Виктор Донов 1979 40.00 поръчай
  Технология на производството на растителни масла и сапуни .. М. Доцева, С. Георгиева 1990 поЗАЯВКА
  Технология на растителните мазнини и етеричните масла .. служебен екземпляр Цв. Т. Хаджийски, Е. В. Георгиев, Д. Н. Димитров 1988 поЗАЯВКА
  Растителността на България Иван Бондев 1991 поЗАЯВКА
  Атлас на ендемичните растения в България Колектив под редакцията на В. Велчев, С. Кожухаров, М. Анчев 1992 поЗАЯВКА
  Културните растения в България .. Борис Китанов 1986 18.00 поръчай
  Градината (типове градини, ландшафтен дизайн, 156 цветя и храсти, календар) Деньо Кънчев 2003 поЗАЯВКА
  Експерт по розите Д. Д. Хесайон 2002 поЗАЯВКА
  Селскостопанска енциклопедия (том 1 "А-Й" и том 2 "К-П") Колектив под редакцията на Христо Даскалов 1984 - 87 поЗАЯВКА
  Механизация на горското стопанство и дърводобива Н. Статков, Г. Гунев, Т. Цанов 1988 поЗАЯВКА
  Наръчник по основните етеричномаслени и лекарствени култури .. служебен екземпляр Колектив под редакцията на В. Стайков 1974 90.00 поръчай
  Перспективни лекарствени растения Колектив под научната редакция на ст.н.с. Н. Астаджов 1980 поЗАЯВКА
  Тютюнопроизводство със сушене и манипулация Димитър Атанасов 1972 поЗАЯВКА
  Мелиорации. част 1-2 .. Напояване / Отводняване Димо Велев 1959-1961 39.00 поръчай
  Календарен справочник по пчеларство поробен за цялата година каки какво се прави по кошерите, пчелите, и меда Любен Радоев 1978 поЗАЯВКА
  20 години пионер на кооперативния строй на село Бочо Илиев 1962 30.00 поръчай
  Култивирани билки Тодор Петков 2002 поЗАЯВКА
  Наръчник за биологична борба с неприятелите по растенията А. Кайтазов, Г. Цанков, Е. Виденова, В. Нацкова 1982 поЗАЯВКА
  Болести и неприятели по зеленчуковите култури .. Е. Еленков, Е. Христова 1963 12.00 поръчай
  Производство на оранжерийни зеленчуци в челни стопанства П. Карталов, А. Андреев, К. Владимиров, Н. Алексиев, Й. Недялков, Ф. Стоянов, Б. Костадинчев, И. Танева 1983 поЗАЯВКА
  Създаване на интензивни овощни градини .. Велко Велков 1967 30.00 поръчай
  Каталог на сортовите лози в България .. Калю Катеров, Петър Костов 1964 25.00 поръчай
  Описание на овощните сортове в нашите градини ( начало на българска помология ) с 125 фигури П. Д. Бубдов 1923 поЗАЯВКА
  Лозарство .. Н. Неделчев, М. Кондарев 1956 15.00 поръчай
  Овощарство - П. Митов, Т. Ангелов и др П. Митов, Т. Ангелов, Н. Димов, Г. Пепелянков, Д. Дяков 1990 поЗАЯВКА
  Експерименталната работа в учебно - опитното поле Никола Колев 1964 поЗАЯВКА
  Болести по тютюна Д. Атанасов, Т. Габровска 1963 поЗАЯВКА
  Растителни нематоди и борбата с тях Дочо Стоянов 1980 поЗАЯВКА
  Интегрирана защита на растенията Колектив под редакцията на Ю. Н. Фадеев 1983 поЗАЯВКА
  Генетика - проблеми, постижения, перспективи Генчо Генчев 1980 35.00 поръчай
  Препарати за растителна защита, минерални торове и растежни регулатори ( каталог за 1993 г. ) Министерство на земеделието 1993 поЗАЯВКА
  Биологична борба с неприятелите на растенията Венелин Пелов 1978 поЗАЯВКА
  Агрохимия Л. Станчев, Цв. Стайков, Евг. Левенсон 1967 поЗАЯВКА
  Обща фитопатология .. Вера Трифонова 1958 10.00 поръчай
  Цветя в стаята ... Д. Ф. Юхимчук 1983 5.00 поръчай
  Помология .. Саво Попов, Тодор Ангелов, Васил Гърневски, Атанас Стоянов 1983 16.00 поръчай
  Практическо ръководство по систематика на растенията .. Д. Йорданов, Ст. Вълев, Д. Воденичаров 1962 25.00 поръчай
  288 съвета за любителя лозар М. Ников 1971 поЗАЯВКА
  История на българското розопроизводство Косьо Зарев 1996 поЗАЯВКА
  Розопроизводството в Казанлъшката /Тунджанската/ долина .. Ив. Иринчев, Г. Огненски, П. Делев 1994 42.00 поръчай
  Практическо лозарство и винарство .. Митко Ников 1975 10.00 поръчай
  Практическо ръководство по лозарство .. кратко ръководство за производство домашно вино Митко Ников 1980 8.00 поръчай
  Лозарство .. катеров славков рангелов зелено катеров славков рангелов 1979 12.00 поръчай
  Наръчник по тополовъдство Д. Денев, Ц. Цанов, Я. Найденов, П. Калчев 1987 поЗАЯВКА
  Регулиране на селскостопанските машини - наръчник Д. Петев, Т. Савов, В. Младенов, П. Панчев, Д. Барев, Ив. Маслинков, М. Христов и др. 1976 поЗАЯВКА
  Анатомия на растенията .. К. Попов, Р. Попова 1964 15.00 поръчай
  Обща фитопатология К. Кръстев, Л. Белева 1979 поЗАЯВКА
  Овощарство .. И. Стоичков, В. Велков, С. Попов, Т. Ангелов, Л. Джилянов, Ц. Цолов, С. Топчийски, Р. Панова 1971 40.00 поръчай
  Роза, розово масло, жирозитал .. М.Киров 1986 40.00 поръчай
  Отглеждане на лекарствени култури .. Г. Георгиев, Таня Костова 1982 20.00 поръчай
  Справочник по овощарство .. Колектив 1974 9.00 поръчай
  Бонсаи Хр. Попов 1999 поЗАЯВКА
  Практическо ръководство по цветарство В. Ангелиев, Н. Николова, Н. Николова - Христова, Д. Дюлгеров 1965 поЗАЯВКА
  Череша и вишня В. Василев, В. Георгиев, В. Беляков 1982 поЗАЯВКА
  Ягода, малина, къпина, касис Сл. Топчийски, Т. Ташев 1973 поЗАЯВКА
  Календар за овощаря .. Б. Виденов, В. Тодоров 1979 10.00 поръчай
  Лекарствени култури .. Ст. Илиева 1967 45.00 поръчай
  Казанлъшката роза и розопроизводството в България .. Венелин Топалов 1978 поЗАЯВКА
  Малка помология - 1 и 2 том (Семкови и костилкови овощни видове) Иван Илиев, Васил Георгиев, Йордан Григоров, Андрей Петров, Мария Йончева, Пенка Мондешка, Никола Николов, Саво Попов, Тодор Ангелов, Василий Джувинов 1984-85 поЗАЯВКА
  Физиология винограда и основы его возделывания. Физиология на гроздето( лозарски сортове) и лозарско земеделие. Коллектив 1981-83 поЗАЯВКА
  Българска помология. Том 1-2 .. Колектив 1958 - 60 70.00 поръчай
  Рози - наръчник за отглеждане В.Стайков 1986 поЗАЯВКА
  Физиология на растенията .. Рубин Б. А. Рубин 1968 12.00 поръчай
  Кактусы - справочник (кактуси) Т. Борисенко 1984 поЗАЯВКА
  Изследвания върху Жен - Шена и китайския лимонник в България .. Колектив 1958 100.00 поръчай