Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В АРХЕОЛОГИЯ, ДРЕВНИ КУЛТУРИ И ИЗКУСТВО

 • 32 Загадки и мистерии
 • 24 Праисторически култури
 • 25 Азия Африка
 • 26 Европейска археология
 • 27 Българска археология
 • 28 Далекоизточен регион
 • 29 Америка
 • 30 Близкия изток
 • 31 Нумизматика

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел 27 Българска археология
  Заглавие Автор изд. Цена
  Старобългарски укрепления по долния Дунав със карти 7- 9 век Рашо Рашев 1982 поЗАЯВКА
  Могили храмове гробници Георги Китов 2008 поЗАЯВКА
  Западния бряг на Черно море в древността проф. Хр. М. Дановъ 1947 поЗАЯВКА
  Черно море - общодостъпни студии Сава Ивановъ 1925 поЗАЯВКА
  Римските вили в днешната българска територия В. Динев 1993 поЗАЯВКА
  Монетосеченето на Месамбрия .. - Месемврия, Несебър, антични монети, Иван Карайотов 1993 30.00 поръчай
  Монетосеченето на Кабиле .. Димитър Драганов 1993 50.00 поръчай
  История на златодобива по българските земи , енеолит антична епоха, средновековие, съвремие Стоян Авдев 2005 поЗАЯВКА
  Сборник отчети и монографии от немски, френски и балкански археолози и историци, изнесени на 4 византоложки международен конгрес София, септември 1934 Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1936 поЗАЯВКА
  Монети от Пауталия находки, снимки каталог-опис на немски език / Die Munzen von Pautalia Leon Ruzicka / Леон Ружичка 1933 поЗАЯВКА
  Преславска керамика отъ Кръстю Миятевъ / Die Keramik von Preslav - двуезично илюстровано издание, албум Кръстю Миятев 1936 110.00 поръчай
  Сердика - разкопки и проучвания в центъра на София - президентството, ротондата, жълтите павета - чертежи, заснемания, фрагменти, керамика и др. Т. Герасимов 1962 140.00 поръчай
  Селищната могила при Голямо Делчево (енеолитен некропол) - разкопки, находки, систематизация, керамика, сечива, пластика Хенриета Тодорова, С. Василев, М. Копф, Х. Квита 1975 поЗАЯВКА
  Приноси къмъ старата история на Пловдивъ ... съ 154 образи, снимки, чертежи и 2 плана Димитъръ Цончевъ 1938 200.00 поръчай
  Култура и животъ на предисторическия човекъ въ България - метална епоха Рафаилъ Поповъ 1930 поЗАЯВКА
  Die Grabhugelnekropole bei Duvnalij in Sudbulgarien / Надгробните могили при Дуванлий въ пловдивско съ 16 таблиции и 229 образа, чертежи и снимки отъ Богданъ Филовъ (на немски език) .. Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1934 190.00 поръчай
  Надгробните могили при Дуванлий въ пловдивско съ 16 таблиции и 229 образа, чертежи и снимки отъ Богданъ Филовъ Богданъ Филовъ 1934 поЗАЯВКА
  Средновековни графити от Северозападна България Милко Аспарухов 1984 поЗАЯВКА
  Римските фибули от България Е. Генчева 2004 поЗАЯВКА
  Царевград Търнов том 1 - Дворецът на българските царе през Втората българска държава - проучвания, архитектура, надписи, монети, културни, пластове и др. Колектив 1973 50.00 поръчай
  Бургаският край в миналото и днес - документи и материали Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 50.00 поръчай
  Археология - година ХIХ, книга 4 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 3 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година ХIХ, книга 2 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 1 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 4 за 1965 г. Колектив 1965 15.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 3 за 1965 г. Колектив 1965 поЗАЯВКА
  Археология - година ХХ, книга 3 за 1978 г. Колектив 1978 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 4 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 1 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Разкопки и проучвания - Ранно средновековното селище при село Стръмен Колектив 1982 48.00 поръчай
  Der Goldschatz von Nagyszentmiklos / Златното съкровище от Нагисентмиклош (цветен албум на немски език) Cyula Laszlo-Istvan Racz 1983 поЗАЯВКА
  Металотърсачи - практически схеми (+ приложения: Добиване на злато и Златоносни находища в България) Димитър Митев, Виолин Такев 2008 поЗАЯВКА
  Grek Coins and their values / Гръцки монети и техните стойности - оригинално издание на английски език в два тома .. David Sear / Дейвид Сиър 1975 350.00 поръчай
  Белинташ - светилището на бесите Никола Боев 2001 поЗАЯВКА
  Упътване за събиране и запазване на старини как се намират монети и антики Колективъ къмъ Археологическото дружество въ София 1909 40.00 поръчай
  Известия на Археологическия институт XXII / Bulletin de L Institut archeologique Колектив под редакцията на Кр. Миятев, Д. П. Димитров, В. Бешевлиев, В. Миков Г. Георгиев 1959 120.00 поръчай
  Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 поЗАЯВКА
  България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 поЗАЯВКА
  Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 поЗАЯВКА
  Actes du IVe congres international des etudes Byzantines - Sofia, Septembre 1934 Premier et Deluxieme Volume / Известия на българския Археологически институтъ. Томъ IX и Х, 1935-1936 Publies sous la redaction de Bogdan D. Filov. Редакция на Богдан Филов 1935 - 1936 250.00 поръчай
  Полезните изкопаеми по времето на траките Г. Георгиев 1987 поЗАЯВКА
  Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII - X век Людмила Дончева-Петкова 1980 70.00 поръчай
  Statuettes en bronze du Musee national archeologique a Sofia (Антични Бронзови статуетки, пластика , Национален археологически музей в София - Представителен албум, голям формат на френски език) Liuba Ognenova-Marinova 1975 поЗАЯВКА
  Нумизматика на България - енциклопедия Христо Харитонов 2000 50.00 поръчай
  Монетите и монетарниците на Сердика Никола А. Мушмов Никола А. Мушмов 1926 250.00 поръчай
  Монетосеченето на градовете в Долна Мизия II-III в. Хадрианопол Йорданка Юрукова 1987 100.00 поръчай
  Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 поЗАЯВКА
  The Riches of the Thracian Rulers (Богатствата на тракийските владетели - луксозен албум с тракийски златни и сребърни съкровища на английски и японски език) Editoral Board 1994 90.00 поръчай
  Археологически открития и разкопки в България през 1983 г. Колектив 1984 поЗАЯВКА
  Дуранкулак - археологически находки и проучвания ( албум, , голям формат) Колектив под отговорната редакция на Хенриета Тодорова 1989 80.00 поръчай
  Разградъ - неговото археологическо и историческо минало - часть 1 съ 110 картини въ текста Ан. Ив. Явашовъ 1930 поЗАЯВКА
  Каталог на археологическите паметници в шуменски окръг Цв. Дремсизова-Нелчинова, В. Антонова 1975 поЗАЯВКА
  Римският и късноантичният град албум / The Roman and the Late Roman City Editoral board 2002 поЗАЯВКА
  Надписът на Чъргубиля Мостич Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 60.00 поръчай
  Проучвания на надгробни могили в новозагорско Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов 1996 поЗАЯВКА
  Монетосеченето на Деултум Димитър Драганов 2006 поЗАЯВКА
  Прочути, забравени, неизвестни крепости от хасковския край @1 Димчо Аладжов 2001 поЗАЯВКА
  Старата железодобивна индустрия в България - история, снимки, карти, чертежи, технологии Георги К. Георгиев 1978 60.00 поръчай
  Античната вила Армира край Йвайловград - голям албумАлбум с проучвания на античната Вила Армира - луксозна римска вила от II век. Фотографии на антики, мозайки, релефи, орнаменти, украси, архитектурни чертежи и възстановки. Янка Младенова 1991 90.00 поръчай
  Екскурзии из българските старини - археологически останки от старинни селища, градове, културни паметници Стамен Михайлов 1959 30.00 поръчай
  Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae / Гръцките надписи намерени в България (пълен комплект в пет тома) Georgius Mihailov / Георги Михайлов 1966 - 97 поЗАЯВКА
  Археологическите паметници във Врачански окръг .. Дора Димитрова 1985 90.00 поръчай
  Археология на българските земи - 1, 2 и 3 том Колектив под редакцията на Р. Иванов 2004 - 08 поЗАЯВКА
  Антични Геми и Камеи цветен албум Александра Димитрова-Милчева 1980 80.00 поръчай
  Средна Европа и земите по долния Дунав през XVIII-XIX в. Виржиния Паскалева 1986 65.00 поръчай
  Търновски царски надгробен надпис от 1388 година (Български старини - книга XIV) Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 50.00 поръчай
  Географски речник на България Николай Мичев, Цветко Михайлов, Иван Вапцаров, Светлин Кираджиев 1980 35.00 поръчай
  Владислав Варненчик 1444-1923 г. Х. К. Шкорпил 1923 поЗАЯВКА
  Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 поЗАЯВКА
  Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 поЗАЯВКА
  София през вековете. Част 1-2 .. История на София / Фотографии на стара София от 1900 - 1944 .. Александра Монеджикова 1946 46.00 поръчай
  2000 антични селища и крепости в България Николай Василев 2001 поЗАЯВКА
  Съкровище на Хан Кубрат - цветен албум със снимки - оръжия корони шлемове златни украшения на прабългари, хазари, славяни Колектив 1989 28.00 поръчай
  Ръководство за разкопки, събиране и запазване на старини и монети Р. Попов и Н. А. Мушмов 1922 80.00 поръчай
  Потъналата флотилия археологическите находки по морското дъно на българското черноморско крайбрежие. Михаил Лазаров 1975 поЗАЯВКА
  София през вековете - том 1 / Древност, Средновековие, Възраждане / Г. Георгиев, Б. Матеев - съставители на том 1 1989 поЗАЯВКА
  Антична пластика от Видинския музей Й. Атанасова - Георгиева, Д. Митова - Джонова 1985 30.00 поръчай
  Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 30.00 поръчай
  Сердика, Средец, София - сборник с изследвания, съобщения, извори и документи, материали и колекции Колектив под редакцията на Жак Натан 1976 поЗАЯВКА
  Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI - XI век (Представителен албум, голям формат) Живка Н. Въжарова 1965 поЗАЯВКА
  Известия на българското историческо дружество - книга XXVIII Колектив 1972 40.00 поръчай
  Известия на българското историческо дружество - книга XXXII Колектив 1979 30.00 поръчай
  24 древни мозайки от България Ваня Попова - Мороз 1987 поЗАЯВКА
  Севтополис - 1 и 2 том (1 том археология, 2 том с тракийски монети) Д. П. Димитров, М. Чичикова, А. Балканска, Л. Огненова - Маринова, К. Димитров, Вл. Пенчев 1984 200.00 поръчай
  Некрополът до Нови Пазар Станчо Станчев, Стефан Иванов 1958 поЗАЯВКА
  Откриване на неочакваното ( в два тома ) Богомил Нонев 1976 - 77 40.00 поръчай
  Послания от далечното минало Христо Божков, Венцеслав Пейков 1986 20.00 поръчай
  Перник .. 1, 2, 3, трите тома - хълма Кракра от V хил. пр. н. е. до VI в. на н. е. Крепостта Перник VIII - XIV в. фотоси на монети, предмети, обекти и др. ,крепостта перник 8 - 14 век Колектив под редакцията на Теофил Иванов и Димитър Овчаров 1981 - 83 150.00 поръчай
  Археологическа карта на толбухински окръг Любка Бобчева 1976 поЗАЯВКА
  Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 поЗАЯВКА
  Славяно - българското селище край село Попина археология, антики, находки, Силистренско Живка Въжарова 1956 90.00 поръчай
  Географски речник на България Жечо Чанков 1958 поЗАЯВКА
  История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 20.00 поръчай
  История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 35.00 поръчай
  История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 поЗАЯВКА
  История на България - том 1 на БАН археология, архитектура, историята на траки, славяни и прабългари като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 поЗАЯВКА
  Въведение в Тракийската археология Китов, Агре 2002 поЗАЯВКА
  Antike gemmen und kameen / Антични геми и камеи албум - каталог на немски език Alexandra Dimotrowa-Milchewa 1980 60.00 поръчай
  Улпия Ескус римски град - Разкопки, антики, проучвания. Иванов 1998 поЗАЯВКА
  Римски и ранновизантийски селища в България / Roman and early byzantine settlements in Bulgaria. ГОЛЯМ АЛБУМ, ЧЕРТЕЖИ, РАЗКОПКИ, СНИМКИ, НАДПИСИ, МОНЕТИ, ПРЕДМЕТИ, НАХОДКИ prof. R. Ivanov 2003 160.00 поръчай
  Антични лампи (голям албум, каталог) .. Г. Кузманов 1992 80.00 поръчай
  Тракийското съкровище от Рогозен - цветен албум описание цветен Александър Фол 1988 40.00 поръчай
  Култура и религия в Североизточна Тракия ( Хелис III - част I ) Колектив 1994 поЗАЯВКА
  Приноси към българската археология част I Колектив 1992 30.00 поръчай
  Преслав 5 - сборник Колектив 1993 30.00 поръчай
  Филипопол през римската епоха Елена Кесякова 1999 поЗАЯВКА
  Печатите от стратегията в Преслав ( 971 - 1088 ) Иван Йорданов 1993 поЗАЯВКА
  Библиография на българската археология ( 1879 - 1955 ) С. Георгиева, В. Велков ( съставители ) 1957 поЗАЯВКА
  Древният Филипопол - архитектура и градоустройство Матей Матеев 1993 поЗАЯВКА
  Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 поЗАЯВКА
  Старините по долния басейн на Янтра Ст. Стефанов 1956 поЗАЯВКА
  Rock Monasteries in Bulgaria .. Обители в скалите - Скални манастири в България - история фотографии албум на английски език ) Antoniy Handjiyski 1985 58.00 поръчай
  Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren ( Погребалната находка при Малая Перешчепина и Кубрат хан на българите ) Joachim Werner 1984 80.00 поръчай
  Тракийското изкуство - съкровища големия албум Иван Венедиков, Тодор Герасимов 1973 120.00 поръчай
  Известия на Българския археологически институтъ - томъ VIII съ 291 образа въ текста Kолектив 1935 поЗАЯВКА
  Археологическа карта на Белоградчишко И. Балкански 1965 60.00 поръчай
  Тайните съкровища в България - част 1 и 2 В. Божинов и Н. Янков, Хр. Иванов 1994 - 96 поЗАЯВКА
  Тайните съкровища в България - книга 2 Христо Иванов 1996 поЗАЯВКА
  Погребението на хан Аспарух в светлината на археологическите данни Георги Костов 1998 поЗАЯВКА
  Калояновото погребение Веселина Инкова 1979 поЗАЯВКА
  Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 60.00 поръчай
  Стари градища и друмове изъ долините на Стряма и Тополница Петъръ Мутафчиевъ 1915 поЗАЯВКА
  Славянска керамика в България и нейното значение за славянската археология на балкана Кръстю Миятев 1948 поЗАЯВКА
  Надписътъ на Мадарския конник Геза Фехеръ 1928 поЗАЯВКА
  Обители в скалите ( албум за скалните манастири, със снимки и история) Антоний Ханджийски 1985 29.00 поръчай
  Средновековна Виница .. Тотю Тотев 1996 60.00 поръчай
  Известия на българското археологическо дружество - книга V и VI съ общо 343 образа въ текста Колектив 1915 - 19 поЗАЯВКА
  Царевград - Търнов 4 том Атанас Попов 1984 поЗАЯВКА
  Царевград - Търнов 2 том Кр. Миятев, Д. Ангелов, С. Георгиева, Т. Герасимов 1974 50.00 поръчай
  Манастирът в "Тузалъка" - център на рисувана керамика в Преслав през 9-10 век. Тотю Тотев 1982 поЗАЯВКА
  Средновековният Червен 1 том Колектив под редакцията на Стамен Михайлов 1985 поЗАЯВКА
  Мелник - градът в подножието на Славова крепост - том 1 В. Нешева, П. Вълев, Иван Дуйчев и др. 1989 поЗАЯВКА
  Плиска - Преслав том 2 Прабългарска култура - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, РАЗКОПКИ, КАРТИ, ЧЕРТЕЖИ, НАХОДКИ СНИМКИ Колектив под редакцията на Д. Ангелов, и акад. Кръстю Миятев 1981 40.00 поръчай
  Кабиле - том 2 Колектив с редактор В. Велков 1991 70.00 поръчай
  Овчарово Хенриета Тодорова и колектив 1983 60.00 поръчай
  Пауталия 1- топография и крепостни стени и градоустройство Людмила Русева Слокоска 1989 25.00 поръчай
  Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг 6 - 11 век Живка Н. Въжарова 1986 поЗАЯВКА
  Севтополис - том 1 Колектив под редакцията на Теофил Иванов 1984 поЗАЯВКА
  Сердика - археологически материали и проучвания археологически проучвания в София. 2 том Колектив 1989 50.00 поръчай
  Музеи, старини и паметници в България Михаил Г. Райчев 1981 30.00 поръчай
  Преслав 1 сборник Колектив 1968 поЗАЯВКА
  Преслав 3 сборник Колектив 1983 30.00 поръчай
  Византийски и Български крепости 5 - 10 век Димитър Овчаров 1982 поЗАЯВКА
  Крепостни и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област Атанас Попов 1982 поЗАЯВКА
  Български средновековни градове и крепости - по течението на Дунав и по протежението на Черно море Александър Кузев, Васил Гюзелев 1981 поЗАЯВКА
  Царевградъ Търновъ - пътни картини, легенди и видения съ 30 образи и единъ планъ Л. Владикинъ 1928 поЗАЯВКА
  Келтите на Балканския полуостров ( 4 - 1 в. пр. н. е. ) Мечислав Домарадски 1984 40.00 поръчай
  Амфори и амфорни печати от Кабиле ( 4 - 2 в. пр. е. ) Людмил Гетов 1995 поЗАЯВКА
  Тракийското съкровище от Рогозен - Албум - папка съдържа 16 снимки Богдан Николов 1987 15.00 поръчай
  Наколенникът от Враца - военен наколенник от тракийската епоха - цветни снимки Иван Маразов 1980 30.00 поръчай
  Археологически паметници от Кюстендилски окръг Цв. Дремсизова - Нелчинова, Л. Слокоска 1978 70.00 поръчай
  Археологическите паметници в Ямболски окръг .. Д. Димитрова, Ж. Попов 1978 поЗАЯВКА
  Археологически паметници в Плевенски окръг Димитрина Митова - Джонова 1979 поЗАЯВКА
  Аполония. Разкопките в некропола на Аполония през 1947 - 1949 г. Ив. Венедиков, Т. Герасимов и др. 1963 поЗАЯВКА
  Антична рисувана керамика в България цветен албум .. Михаил Лазаров 1990 50.00 поръчай
  Късноантичната гробница при Силистра - подробно описание на римската гробница Д. Димитров, М. Чичикова 1986 60.00 поръчай
  Славяни и прабългари - по данни на некрополите от 6 - 11 век на територията на България албум, , голям формат Живка Н. Въжарова 1976 100.00 поръчай
  Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат - хан на българите Йоахим Вернер 1988 80.00 поръчай
  Антична скулптура в България Людмила Мънзова 1978 поЗАЯВКА