Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В АРХЕОЛОГИЯ, ДРЕВНИ КУЛТУРИ И ИЗКУСТВО

 • 32 Загадки и мистерии
 • 24 Праисторически култури
 • 25 Азия Африка
 • 26 Европейска археология
 • 27 Българска археология
 • 28 Далекоизточен регион
 • 29 Америка
 • 30 Близкия изток
 • 31 Нумизматика

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел 27 Българска археология
  Заглавие Автор изд. Цена
  Старобългарски укрепления по долния Дунав със карти 7- 9 век Рашо Рашев 1982 поЗАЯВКА
  Могили храмове гробници Георги Китов 2008 поЗАЯВКА
  Западния бряг на Черно море в древността проф. Хр. М. Дановъ 1947 поЗАЯВКА
  Черно море - общодостъпни студии Сава Ивановъ 1925 поЗАЯВКА
  Римските вили в днешната българска територия .. Венцеслав Динев 1997 220.00 поръчай
  Монетосеченето на Месамбрия .. Иван Карайотов 1993 26.00 поръчай
  Монетосеченето на Кабиле .. Димитър Драганов 1993 42.00 поръчай
  История на златодобива по българските земи , енеолит антична епоха, средновековие, съвремие Стоян Авдев 2005 поЗАЯВКА
  Сборник отчети и монографии от немски, френски и балкански археолози и историци, изнесени на 4 византоложки международен конгрес София, септември 1934 Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1936 поЗАЯВКА
  Монети от Пауталия находки, снимки каталог-опис на немски език / Die Munzen von Pautalia Leon Ruzicka / Леон Ружичка 1933 поЗАЯВКА
  Преславската керамика .. Die Keramik von Preslav Кръстю Миятевъ 1936 80.00 поръчай
  Сердика - Т. Герасимов 1962 140.00 поръчай
  Селищната могила при Голямо Делчево (енеолитен некропол) - разкопки, находки, систематизация, керамика, сечива, пластика Хенриета Тодорова, С. Василев, М. Копф, Х. Квита 1975 поЗАЯВКА
  Приноси къмъ старата история на Пловдивъ .. Димитъръ Цончевъ 1938 300.00 поръчай
  Култура и животъ на предисторическия човекъ въ България - метална епоха Рафаилъ Поповъ 1930 поЗАЯВКА
  Die Grabhugelnekropole bei Duvnalij in Sudbulgarien / Надгробните могили при Дуванлий въ пловдивско съ 16 таблиции и 229 образа, чертежи и снимки отъ Богданъ Филовъ (на немски език) .. Богданъ Филовъ / Bogdan Filow 1934 190.00 поръчай
  Надгробните могили при Дуванлий въ пловдивско съ 16 таблиции и 229 образа, чертежи и снимки отъ Богданъ Филовъ Богданъ Филовъ 1934 поЗАЯВКА
  Средновековни графити от Северозападна България Милко Аспарухов 1984 поЗАЯВКА
  Римските фибули от България Е. Генчева 2004 поЗАЯВКА
  Царевград Търнов том 1 - Дворецът на българските царе през Втората българска държава - проучвания, архитектура, надписи, монети, културни, пластове и др. Колектив 1973 50.00 поръчай
  Бургаският край в миналото и днес - документи и материали Мария Арнаудова и Горо Горов - съставители 1987 50.00 поръчай
  Археология - година ХIХ, книга 4 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 3 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година ХIХ, книга 2 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година XIХ, книга 1 за 1977 г. Колектив 1977 12.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 4 за 1965 г. Колектив 1965 15.00 поръчай
  Археология - година VII, книга 3 за 1965 г. Колектив 1965 поЗАЯВКА
  Археология - година ХХ, книга 3 за 1978 г. Колектив 1978 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 4 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Археология - година XVIII, книга 1 за 1976 г. Колектив 1976 12.00 поръчай
  Разкопки и проучвания - Ранно средновековното селище при село Стръмен Колектив 1982 48.00 поръчай
  Der Goldschatz von Nagyszentmiklos / Златното съкровище от Нагисентмиклош (цветен албум на немски език) Cyula Laszlo-Istvan Racz 1983 поЗАЯВКА
  Металотърсачи - практически схеми (+ приложения: Добиване на злато и Златоносни находища в България) Димитър Митев, Виолин Такев 2008 поЗАЯВКА
  Greek Coins and Their Values. Vol. 1-2 .. Гръцки монети и техните стойности David B. Sear 1975 320.00 поръчай
  Белинташ - светилището на бесите Никола Боев 2001 поЗАЯВКА
  Упътване за събиране и запазване на старини .. Колективъ къмъ Археологическото дружество въ София 1909 70.00 поръчай
  Известия на Археологическия институт XXII .. Колектив под редакцията на Кр. Миятев, Д. П. Димитров, В. Бешевлиев, В. Миков Г. Георгиев 1959 64.00 поръчай
  Славиеви гори - Сборник исторически, археологически и др. материали за Родопите Александър Арнаудов, В. Мажанова и А. Радунчева, М. Домарадски, А. меламед, А. Шопова, Н. Гиздова, В. Герасимова-Томова, Ат. Хрисчев, М. Колева, Н. Нейчева, Н. Петрова 1994 поЗАЯВКА
  България въ Древностьта - Историко-археологически очеркъ Гаврилъ И. Кацаровъ 1926 поЗАЯВКА
  Описъ на старините по течението на река Русенски Ломъ Карл Шкорпилъ 1914 поЗАЯВКА
  Actes du IV-e Congrès international des études Byzantines. Bulletin de I`Institut archéologique Bulgare. Tome 10 .. Bogdan D. Filov / Богдан Филов 1935 - 1936 50.00 поръчай
  Полезните изкопаеми по времето на траките Г. Георгиев 1987 поЗАЯВКА
  Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII - X век .. Людмила Дончева-Петкова 1980 70.00 поръчай
  Statuettes en bronze du Musee national archeologique a Sofia .. Liuba Ognenova-Marinova 1975 50.00 поръчай
  Нумизматика на България .. енциклопедия Христо Харитонов 2000 40.00 поръчай
  Монетите и монетарниците на Сердика .. Никола А. Мушмов 1926 250.00 поръчай
  Монетосеченето на градовете в Долна Мизия II-III в. Хадрианопол .. Йорданка Юрукова 1987 120.00 поръчай
  Природни богатства въ целокупна България. Х. В. Шкорпилъ 1884 поЗАЯВКА
  The Riches of the Thracian Rulers .. Editoral Board 1994 40.00 поръчай
  Археологически открития и разкопки в България през 1983 г. Колектив 1984 поЗАЯВКА
  Дуранкулак - археологически находки и проучвания ( албум, , голям формат) Колектив под отговорната редакция на Хенриета Тодорова 1989 80.00 поръчай
  Разградъ - неговото археологическо и историческо минало - часть 1 съ 110 картини въ текста Ан. Ив. Явашовъ 1930 поЗАЯВКА
  Каталог на археологическите паметници в шуменски окръг Цв. Дремсизова-Нелчинова, В. Антонова 1975 поЗАЯВКА
  Римският и късноантичният град .. The Roman and the Late Roman City Editoral board 2002 30.00 поръчай
  Надписът на Чъргубиля Мостич .. Ст. Станчев, В. Иванова, М. Балан - П. Боев 1955 60.00 поръчай
  Проучвания на надгробни могили в новозагорско .. Татяна Кънчева-Русева, Красимир Велков, Веселин Игнатов 1996 60.00 поръчай
  Монетосеченето на Деултум Димитър Драганов 2006 поЗАЯВКА
  Прочути, забравени, неизвестни крепости от хасковския край @1 Димчо Аладжов 2001 поЗАЯВКА
  Старата железодобивна индустрия в България .. история, снимки, карти, чертежи, технологии Георги К. Георгиев 1978 70.00 поръчай
  Античната вила Армира край Йвайловград - голям албумАлбум с проучвания на античната Вила Армира - луксозна римска вила от II век. Фотографии на антики, мозайки, релефи, орнаменти, украси, архитектурни чертежи и възстановки. Янка Младенова 1991 90.00 поръчай
  Екскурзии из българските старини .. Стамен Михайлов 1959 14.00 поръчай
  Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae / Гръцките надписи намерени в България (пълен комплект в пет тома) Georgius Mihailov / Георги Михайлов 1966 - 97 поЗАЯВКА
  Археологическите паметници във Врачански окръг .. Дора Димитрова 1985 160.00 поръчай
  Археология на българските земи. Том 1-3 .. Румен Иванов 2004 - 08 170.00 поръчай
  Антични Геми и Камеи ... Александра Димитрова-Милчева 1980 80.00 поръчай
  Средна Европа и земите по долния Дунав през XVIII-XIX в. .. Виржиния Паскалева 1986 45.00 поръчай
  Български старини - книга XIV: Търновски царски надгробен надпис от 1388 година .. Проф. Прот. Ив. Гошев 1945 55.00 поръчай
  Географски речник на България .. Николай Мичев, Цветко Михайлов, Иван Вапцаров, Светлин Кираджиев 1980 14.00 поръчай
  Владислав Варненчик 1444-1923 г. Х. К. Шкорпил 1923 поЗАЯВКА
  Могили съ 70 фигури Х. и К. Шкорпилъ 1898 поЗАЯВКА
  Селища, паметници, находки от Хасковския край Димчо Аладжов 1997 поЗАЯВКА
  София през вековете. Част 1-2 .. История на София / Фотографии на стара София от 1900 - 1944 .. Александра Монеджикова 1946 поЗАЯВКА
  2000 антични селища и крепости в България Николай Василев 2001 поЗАЯВКА
  Съкровище на Хан Кубрат .. култура на прабългари, хазари, славяни Колектив 1989 16.00 поръчай
  Ръководство за разкопки, събиране и запазване на старини и монети .. Рафаил Попов, Никола Мушмов 1922 160.00 поръчай
  Потъналата флотилия археологическите находки по морското дъно на българското черноморско крайбрежие. Михаил Лазаров 1975 поЗАЯВКА
  София през вековете - том 1 / Древност, Средновековие, Възраждане / Г. Георгиев, Б. Матеев - съставители на том 1 1989 поЗАЯВКА
  Антична пластика от Видинския музей .. Й. Атанасова - Георгиева, Д. Митова - Джонова 1985 17.00 поръчай
  Археологически проучвания за историята на Пловдив и пловдивския край .. П. Детев, Л. Ботушарова, К. Колев, Хр. Джамбов, В. Коларова 1966 поЗАЯВКА
  Сердика, Средец, София - сборник с изследвания, съобщения, извори и документи, материали и колекции Колектив под редакцията на Жак Натан 1976 поЗАЯВКА
  Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI - XI век (Представителен албум, голям формат) Живка Н. Въжарова 1965 поЗАЯВКА
  Известия на българското историческо дружество. книга XXVIII .. Колектив 1972 22.00 поръчай
  Известия на българското историческо дружество. книга XXXII .. Колектив 1979 20.00 поръчай
  24 древни мозайки от България Ваня Попова - Мороз 1987 поЗАЯВКА
  Севтополис - 1 и 2 том (1 том археология, 2 том с тракийски монети) Д. П. Димитров, М. Чичикова, А. Балканска, Л. Огненова - Маринова, К. Димитров, Вл. Пенчев 1984 200.00 поръчай
  Некрополът до Нови Пазар .. Станчо Станчев, Стефан Иванов 1958 60.00 поръчай
  Откриване на неочакваното. Том 1-2 .. Богомил Нонев 1976 - 77 22.00 поръчай
  Послания от далечното минало .. Христо Божков, Венцеслав Пейков 1986 8.00 поръчай
  Перник .. 1, 2, 3, трите тома - хълма Кракра от V хил. пр. н. е. до VI в. на н. е. Крепостта Перник VIII - XIV в. фотоси на монети, предмети, обекти и др. ,крепостта перник 8 - 14 век Колектив под редакцията на Теофил Иванов и Димитър Овчаров 1981 - 83 150.00 поръчай
  Археологическа карта на толбухински окръг .. Любка Бобчева 1976 40.00 поръчай
  Принос към историята на рударството и металургията в България Георги Захариев Коняров 1953 поЗАЯВКА
  Славяно - българското селище край село Попина археология, антики, находки, Силистренско Живка Въжарова 1956 90.00 поръчай
  Географски речник на България Жечо Чанков 1958 поЗАЯВКА
  История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 20.00 поръчай
  История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 35.00 поръчай
  История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 поЗАЯВКА
  История на България - том 1 на БАН археология, архитектура, историята на траки, славяни и прабългари като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 поЗАЯВКА
  Въведение в Тракийската археология .. Китов, Агре 2002 40.00 поръчай
  Antike gemmen und kameen / Антични геми и камеи албум - каталог на немски език Alexandra Dimotrowa-Milchewa 1980 60.00 поръчай
  Улпия Ескус римски град - Разкопки, антики, проучвания. Иванов 1998 70.00 поръчай
  Римски и ранновизантийски селища в България .. Roman and early byzantine settlements in Bulgaria. prof. R. Ivanov 2003 55.00 поръчай
  Антични лампи (голям албум, каталог) .. Г. Кузманов 1992 80.00 поръчай
  Тракийското съкровище от Рогозен .. Александър Фол 1988 20.00 поръчай
  Култура и религия в Североизточна Тракия ( Хелис III - част I ) Колектив 1994 поЗАЯВКА
  Приноси към българската археология .. част I Колектив 1992 25.00 поръчай
  Преслав. Том 5 .. Колектив 1993 25.00 поръчай
  Филипопол през римската епоха Елена Кесякова 1999 поЗАЯВКА
  Печатите от стратегията в Преслав .. Иван Йорданов 1993 28.00 поръчай
  Библиография на българската археология .. С. Георгиева, В. Велков ( съставители ) 1974 40.00 поръчай
  Древният Филипопол - архитектура и градоустройство Матей Матеев 1993 поЗАЯВКА
  Първобългарски надписи В. Бешевлиевъ - уводъ, текстъ и коментаръ 1934 поЗАЯВКА
  Старините по долния басейн на Янтра Ст. Стефанов 1956 поЗАЯВКА
  Rock Monasteries in Bulgaria .. Обители в скалите - Скални манастири в България - история фотографии албум на английски език ) Antoniy Handjiyski 1985 58.00 поръчай
  Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren ( Погребалната находка при Малая Перешчепина и Кубрат хан на българите ) Joachim Werner 1984 80.00 поръчай
  Тракийското изкуство - съкровища големия албум Иван Венедиков, Тодор Герасимов 1973 120.00 поръчай
  Известия на Българския археологически институтъ - томъ VIII съ 291 образа въ текста Kолектив 1935 поЗАЯВКА
  Археологическа карта на Белоградчишко .. И. Балкански 1965 100.00 поръчай
  Тайните съкровища в България - част 1 и 2 В. Божинов и Н. Янков, Хр. Иванов 1994 - 96 поЗАЯВКА
  Тайните съкровища в България - книга 2 Христо Иванов 1996 поЗАЯВКА
  Погребението на хан Аспарух в светлината на археологическите данни Георги Костов 1998 поЗАЯВКА
  Калояновото погребение Веселина Инкова 1979 поЗАЯВКА
  Битолски надпис на Иван Владислав .. самодържец Български ( старобългарски паметник от 1015 - 1016 година ) Йордан Заимов 1970 20.00 поръчай
  Стари градища и друмове изъ долините на Стряма и Тополница Петъръ Мутафчиевъ 1915 поЗАЯВКА
  Славянска керамика в България и нейното значение за славянската археология на Балкана Кръстю Миятев 1948 45.00 поръчай
  Надписътъ на Мадарския конник .. Геза Фехеръ 1928 110.00 поръчай
  Обители в скалите ( албум за скалните манастири, със снимки и история) Антоний Ханджийски 1985 29.00 поръчай
  Средновековна Виница .. Тотю Тотев 1996 60.00 поръчай
  Известия на Българското археологическо дружество. Томъ 5: 1915 .. съ 169 образа въ текста Колектив 1915 85.00 поръчай
  Царевград - Търнов 4 том Атанас Попов 1984 поЗАЯВКА
  Царевград - Търнов 2 том Кр. Миятев, Д. Ангелов, С. Георгиева, Т. Герасимов 1974 50.00 поръчай
  Манастирът в "Тузалъка" - център на рисувана керамика в Преслав през 9-10 век. Тотю Тотев 1982 поЗАЯВКА
  Средновековният Червен 1 том Колектив под редакцията на Стамен Михайлов 1985 поЗАЯВКА
  Мелник - градът в подножието на Славова крепост - том 1 В. Нешева, П. Вълев, Иван Дуйчев и др. 1989 поЗАЯВКА
  Плиска - Преслав. том 2 Прабългарска култура .. Колектив 1981 20.00 поръчай
  Кабиле - том 2 Колектив с редактор В. Велков 1991 70.00 поръчай
  Овчарово Хенриета Тодорова и колектив 1983 60.00 поръчай
  Пауталия 1- топография и крепостни стени и градоустройство Людмила Русева Слокоска 1989 25.00 поръчай
  Средновековното селище с. Гарван, Силистренски окръг 6 - 11 век Живка Н. Въжарова 1986 поЗАЯВКА
  Севтополис - том 1 Колектив под редакцията на Теофил Иванов 1984 поЗАЯВКА
  Сердика - археологически материали и проучвания археологически проучвания в София. 2 том Колектив 1989 50.00 поръчай
  Музеи, старини и паметници в България .. Михаил Г. Райчев 1981 20.00 поръчай
  Преслав 1 сборник Колектив 1968 поЗАЯВКА
  Преслав. Том 3 Колектив 1983 27.00 поръчай
  Византийски и Български крепости 5 - 10 век Димитър Овчаров 1982 поЗАЯВКА
  Крепостни и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област Атанас Попов 1982 поЗАЯВКА
  Български средновековни градове и крепости. Том 1: Градове и крепости по Дунав и Черно море .. Александър Кузев, Васил Гюзелев 1981 30.00 поръчай
  Царевградъ Търновъ - пътни картини, легенди и видения съ 30 образи и единъ планъ Л. Владикинъ 1928 50.00 поръчай
  Келтите на Балканския полуостров .. Мечислав Домарадски 1984 30.00 поръчай
  Амфори и амфорни печати от Кабиле ( 4 - 2 в. пр. е. ) Людмил Гетов 1995 поЗАЯВКА
  Тракийското съкровище от Рогозен - Албум - папка съдържа 16 снимки Богдан Николов 1987 15.00 поръчай
  Наколенникът от Враца .. военен наколенник от тракийската епоха - цветни снимки Иван Маразов 1980 30.00 поръчай
  Археологически паметници от Кюстендилски окръг .. Цв. Дремсизова - Нелчинова, Л. Слокоска 1978 70.00 поръчай
  Археологическите паметници в Ямболски окръг .. Д. Димитрова, Ж. Попов 1978 130.00 поръчай
  Археологически паметници в Плевенски окръг Димитрина Митова - Джонова 1979 поЗАЯВКА
  Аполония. Разкопките в некропола на Аполония през 1947 - 1949 г. Ив. Венедиков, Т. Герасимов и др. 1963 поЗАЯВКА
  Антична рисувана керамика в България цветен албум .. Михаил Лазаров 1990 50.00 поръчай
  Късноантичната гробница при Силистра - подробно описание на римската гробница Д. Димитров, М. Чичикова 1986 60.00 поръчай
  Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI -XI в. на територията на България .. Живка Въжарова 1976 85.00 поръчай
  Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат - хан на българите .. Йоахим Вернер 1988 25.00 поръчай
  Антична скулптура в България .. Людмила Мънзова 1978 50.00 поръчай