Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В РЕЧНИЦИ, ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЗИЦИ

 • Технически и специализирани речници
 • Централно и Източноевропейски езици
 • Близко и Далекоизточни езици
 • Западноевропейски и скандинавски езици
 • Древни, екзотични и международни езици
 • Български и старобългарски език

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Централно и Източноевропейски езици
  Заглавие Автор изд. Цена
  Илюстрован английско български речник оксфорд 1995 60.00 поръчай
  Английско български юридически речник 20000 термина и думи Х. Данов 1999 40.00 поръчай
  Динамична метода по руски езикъ Благой Мавровъ 1943 20.00 поръчай
  Румънска граматика Д. Стоянова 1998 20.00 поръчай
  The OXFORD dictionary of modern greek - greek english - english greek - 66000 words, 82000 translations - гръцко - английско - гръцки речник Оксфорд 1989 38.00 поръчай
  Словашки език - основен курс - самоучител - уроци, граматика, речник Анна Недерова 1975 поЗАЯВКА
  Сърбохърватска лексика и фразеология - текстове и упражнения В. Иванова 1988 поЗАЯВКА
  Гръцка граматика кратка Стойчо Шишков Стойчо Шишков 1994 поЗАЯВКА
  Елино (гръцко) - български речник / Eллhno-boyлгарiko лeeiko Колектив 2001 поЗАЯВКА
  Ново гръцка граматика Г. Папагеоргиу 1972 30.00 поръчай
  Руска класическа литература Ангел Анчев 1982 30.00 поръчай
  Русская грамматика академии наук России / Руска граматика - академично издание в три тома, морфология, синтаксис, пунктуация, Коллектив к Академии наук России 1982 80.00 поръчай
  Практическая русская грамматика Бабов Кирил Бабов 1980 поЗАЯВКА
  За пределами русских словарей - фразеологичный словарь жаргона / Когато се изчерпа речника - фразеологичен речник на руския жаргон А. Флегон 1992 38.00 поръчай
  Этимологический словарь русского языка (полный комплект 4 тома) / Етимологически речник на руския език - пълен комплект в четири тома М. Фасмер 1964 - 73 120.00 поръчай
  Българско-унгарски разговорник - с българска транскрипция и произношение Снежина Атанасова, Дьорд Сонди 1984 15.00 поръчай
  Romano ABC Lil / Ромски (цигански) буквар Христо Кючуков, Мирослав Янакиев, Яшар Маликов, Боян Пенков 19?? поЗАЯВКА
  Руско-български разговорник / Русско-болгарский разговорник Колектив към издателство "Наука и изкуство" 1976 поЗАЯВКА
  Учебник болгарского языка для иностранцев (самоучитель, грамматика, словарь) / Учебник по български език за руснаци Ст. Гинина, Цв. Николова, Л. Сакызова 1966 80.00 поръчай
  Историческа граматика на гръцкия езикъ - фонетика и морфология (съществително и прилагателно) Д-ръ Веселинъ Бешевлиевъ 1939 60.00 поръчай
  Словообразовательный словарь русского языка / Словообразувателен речник на руският език А. Н. Тихонов 1985 60.00 поръчай
  Грамматика русского языка / Граматика на руския език Константин Савченко, Лиляна Дончева, Нина Георгиева, Галина Оранска 1985 20.00 поръчай
  Упражнения по практическа граматика на сърбохърватски език Виктория Менкаджиева, Найда Иванова 1986 поЗАЯВКА
  Сърбохърватски текстове Лили Лашкова, Татяна Дункова 1985 поЗАЯВКА
  Кратка сърбохърватска граматика Л. Лашкова 1985 поЗАЯВКА
  Русский речевой этикет / Руски речеви етикет А. А. Акишина, Н. И. Формановская 1978 25.00 поръчай
  Болгарско-русский фразеологический словарь / Българско-руски фразеологичен речник А. Кошелев и М. Леонидова 1974 40.00 поръчай
  Русско-китайский разговорник / Руско-китайски разговорник Е. И. Лазарева 2001 40.00 поръчай
  Бойно братство - Седемезичен военен разговорник Колектив към МНО 19?? 30.00 поръчай
  Македонско английски и английско македонски пословични паралели Боне Величковски 2002 25.00 поръчай
  Новогръцки език за начинаещи от Стойна Пороманска Стойна Пороманска 1995 поЗАЯВКА
  Българско-полска съпоставителна граматика (в два тома) Колектив към БАН с редактори: Светомир Иванчев, Виолета Косеска-Тошева, Йордан Пенчев 1988 - 89 поЗАЯВКА
  Словашко-български речник Стефан Знеполски, Светомир Иванчев, Карел мара, Цветана Романска Иван Леков и Винцент Бланар 1970 поЗАЯВКА
  Изговор и транскрипция на чужди имена в българския език Л. Андрейчин, М. Въгленов 1974 50.00 поръчай
  Очерки по история на славянските литератури (комплект 1 и 2 том) Емил Георгиев 1977 50.00 поръчай
  Руска граматика Николай Дилевски русская грамматика ( червен екземпляр) Николай Дилевски 1981 15.00 поръчай
  FJALOR IGJUHES SE SOTME Албански тълковен речник- енциклопедичен речник на албанския език голям колектив 1974 150.00 поръчай
  Fjalor anglisht-shqip & shqip-anglisht / Albanian-English & English-Albanian Dictionary (Английско-албански и албанско-английски комбиниран речник) Ilo Stefanllari 1999 50.00 поръчай
  Гръцко - български речник - голям 70000 думи Авторски колектив към издателство "Маг 77" 1999 100.00 поръчай
  Руско - български речник ( в два тома ) / Русско - болгарский словарь ( в двух томах ) Д. Божков, В. Велчев, С. Влахов, Е. М. Главнюков, М. Джананова, Н. М. Дилевский, В. е . Церел, А. Людсканов, А. А. Петренко, К. Д. Савченко, Г. А. Тагамлицкая, В. В. Татарова, В. В. Тотева, Н. Е. Ховрина 1960 50.00 поръчай
  Руска граматика в картинки К. Пехливанова 1972 20.00 поръчай
  Bulharsko-cesky slovnik / Българско-чешки речникъ Владиславъ Шакъ 194? поЗАЯВКА
  Учебник по сърбохърватски език ( сръбски език) Л. Божинов, К. Църнушанов 1954 50.00 поръчай
  Чешко - български речник Цветана Вранска 1949 30.00 поръчай
  Сърбохърватско-български речникъ съ кратка сърбохърватска граматика Михаилъ К. Хаджи 1936 50.00 поръчай
  Учебник по унгарски език Ищван Шипош 1959 40.00 поръчай
  Krievu-latviesu vardnica / Русско-латышский словарь / Руско-латвийски речник Коллектив под редакцией А. Гутманиса 1988 40.00 поръчай
  Русско-сербскохорватский словарь / Руско-српскохрватски речник / Руско-сърбохърватски речник С. Иванович, И. Петранович 1976 25.00 поръчай
  Руско-српскохрватски - српскохрватски руски речник са кратком граматиком руског jезика / Руско-сърбохърватски и сърбохърватско руски комбиниран речник с кратка граматика на руския език Бранислав Груич, Никола Шубин 1981 30.00 поръчай
  Руско-български фразеологичен речник / Русско-болгарский фразеологический словарь К. Андрейчин, С. Влахов, Ст. Димитрова, Кл. Запрянова 1980 40.00 поръчай
  Учебник по румънски език Мария Ръдулеску 1962 поЗАЯВКА
  Грамматика русского языка в иллюстрациях / Илюстрована практическа визуална руска граматика К. И. Пехливанова, М. Н. Лебедева 1984 50.00 поръчай
  Англиско-македонски - македонско-англиски речник / English-Macedonian - Macedonian-English Dictionary / Английско-македонски и македонско-английски комбиниран речник. (Английско македонско английски речник) Zoze Murgoski 1995 поЗАЯВКА
  Румънско-български фразеологичен речник / Dictionar frazeologic roman-bulgar Стефана Калдиева-Захариева 1997 поЗАЯВКА
  Slovensko-angleski ~ Anglesko-slovenski slovar / Slovene-English & English-Slovene dictionary / Словенско-английски и английско-словенски речник Marija Javorsek 1993 поЗАЯВКА
  Древнегреческо-русский словарь / Старогръцко-руски речник А. Д. Вейсман 1991 60.00 поръчай
  Русско-новогреческий словарь / Руско-новогръцки речник А. А. Иоаннидис 1983 поЗАЯВКА
  Итальянско-русский словарь / Dizionario Italiano-Russo / Италянско-руски речник Н. А. Скворцова, Б. Н. Майзель 1977 30.00 поръчай
  Советский энциклопедический словарь / Съветски енциклопедичен речник - илюстрована енциклопедия на руски Коллектив 1987 90.00 поръчай
  Словарь иностранных слов / Речник на чуждите думи в руския език Коллектив 1987 25.00 поръчай
  Англо-русский словарь / English-Russian Dictionary В. Д. Аракин, З. С. Выгодская, Н. Н. Ильина 1990 30.00 поръчай
  Русско-румынский словарь / Руско румънски речник Н. Г. Корлэяну, Е. М. Руссев 1954 30.00 поръчай
  Основен курс по чешки език - част 1 Йозеф Хрон 1978 поЗАЯВКА
  Болгарский язык (учебник - самоучитель болгарского для русских, уроки, обяснения, грамматика, словарь) / Български език (учебник за рускоговорящи чужденци) Петър Пашов, Христо Първев, Василка Радева 1971 70.00 поръчай
  Кратка полска граматика лесна , бърз справочник Р. Михалик 1984 25.00 поръчай
  Болгарско - русский словарь / Българско руски речник 12000 думи М. Леонидова 1976 15.00 поръчай
  Русско-шведский и шведско русский словарь / Rysk-svensk och svensk-rysk ordbok В. В. Ефремова 1986 поЗАЯВКА
  Украiнсько - болгарський словник / Украинско - български речник К. К. Потапенко 2002 70.00 поръчай
  Kieszonkowy slownik bulgarsko - polski / polsko - bulgarski. двоен българско - полски / полско - български речник по 15500 думи в посока Slawski, Radewa 1965 30.00 поръчай
  Сърбохърватско - български речник Ангел Игов 1983 60.00 поръчай
  Учебник по чешки език пълен самоучител, уроци граматика, речник М. Караангова, С. Шимечкова, М. Минчева 1975 40.00 поръчай
  Учебник по сърбохърватски език Ангел Игов 1964 поЗАЯВКА
  Учебник по румънски език Бужорел Испас 1984 поЗАЯВКА
  Полско-български речник в два тома / Podreczny Slownik polskо-bulgarski Sabina Radewa / Сабина Радева 1988 60.00 поръчай
  Сърбохърватски текстове А. Афанасиева - Колева, А. Игов 1966 25.00 поръчай
  Славянски текстове с пояснителни бележки и речници - сборник Колектив под редакцията на Иван Леков 1958 40.00 поръчай
  Старославянский язык Г. А. Хабургаев 1974 40.00 поръчай
  Bulharsko - cesky/ Cesko - bulharsky kapesni slovnik / Българско - чешки и чешко - български джобен речник 5000 + 7000 думи оранжев Мария Бублова, Михаил Виденов 1987 20.00 поръчай
  Българско - унгарски и унгарско - български комбиниран речник / Magyar - bolgar ~ Bolgar - magyar utiszotar Jozsef Bodey 1981 40.00 поръчай
  Българско - чешки и чешко - български комбиниран речник / Bulharsko - Cesky ~ Cesko - bulharsky kapesni slovnik среден 14000 + 13000 думи Bohdan Prosek 1969 30.00 поръчай
  Българско - сърбохърватски речник / Бугарско - српскохрватски речник Марин Младенов 1967 80.00 поръчай
  Славянски разговорник (български - руски - чешки - сърбохърватски - полски) А. Людсканов, Н. Мънков, Ив. Натанаилов, Д. Попов 1966 20.00 поръчай
  Българско - македонски речник М. Младенов, Д. Црвенкоски, Б. Благоески 1968 поЗАЯВКА
  Русско - украинский словарь М. Я. Калинович ( главный редактор ) 1948 поЗАЯВКА
  Българско - гръцки речник на Българска Академия на Науките голям 65000 думи Колектив 1991 80.00 поръчай
  Гръцко - български речник Българска Академия на Науките - 40000 думи Колектив 1985 50.00 поръчай
  Румъно - български речник Валентин Арнаудов, Лукреция Мишу 1955 поЗАЯВКА
  Bulharstina pro samouky. (Самоучител в 30 урока диалози, граматика речник, произношение по български за чешко - говорящи с приложение двупосочен речник.) Karel Hora, Nikolaj Nikolaev, Ruzena Nikolaevova 1977 60.00 поръчай
  Комбиниран българско - полски и полско - български речник - зеления с полска и българска граматика/ Kieszonkowy slownik Bulgarsko - Polski i Polsko - Bulgarsk 30000 думи и граматика Францишек Славски, Сабина Радева / Franciszek Slawski, Sabina Radewa 1973 50.00 поръчай
  Румънско български речник 18000 думи Спаска Кануркова 1972 30.00 поръчай
  Русско - болгарский словарь / Руско - български речник от Сава Чукалов Сава Чукалов 1975 35.00 поръчай
  Руско - български речник ( в два тома ) / Русско - болгарский словарь ( в двух томах ) С. Влахов, Г. Тагамлицкая и А. Людсканов ( редактори ) 1985 - 86 80.00 поръчай
  Словарь русского языка - С. И. Ожегов С. И. Ожегов 1986 поЗАЯВКА
  Словарь русского языка ( в четырех томах ) / Тълковен речник на руския език в четири тома Коллектив при Академии наук СССР 1981 - 84 120.00 поръчай
  Гръцко - български речник на катаревуса и димотики .. от Анастас Коджаев Анастас Коджаев 1972 80.00 поръчай
  Сербскохорватско - русский словарь / Српскохрватско - руски речник И. И. Толстой / И. И. Толстоj 1976 30.00 поръчай
  Българско - албански речник / Fjalor bullgarisht - shqip Колектив 1959 150.00 поръчай
  Учебник по албански език Тома Кацори 1972 40.00 поръчай
  A handbook of Albanian. (Учебник по албански) Thoma Kacori 2002 поЗАЯВКА
  Учебник по полски език - уроци граматика речник самоучител Тереса Домбек 1980 30.00 поръчай
  Българско - полски речник Podreczny slownik bulgarsko - polski /( в два тома 50000 думи , най - големият българско - полски речник, издаван в България. ) Францишек Славски / Franciszek Slawski 1987 40.00 поръчай
  Полско - български речник / Slownik polsko - bulgarski Речника съдържа 50000 главни думи , най пълен, издание на Българска Академия на Науките Колектив 1961 50.00 поръчай
  Джобен българско - полски речник / Kieszonkowy slownik bulgarsko - polski Францишек Славски / Franciszek Slawski 1985 20.00 поръчай
  Kieszonkowy slovnik polsko - bulharski / Полско - български джобен речник Sabina Radewa / Сабина Радева 1985 поЗАЯВКА
  Чешко - български речник Цветана Романска 1961 30.00 поръчай
  Bulharsko - cesky slovnik / Българско - чешки речник Karel Hora / Карел Хора 1959 90.00 поръчай
  Slovensko - bulharsky slovnik / Словашко - български речник Колектив 1982 90.00 поръчай
  Bulharsko - slovensky slovnik / Българско - словашки речник Luba Zemkova 1977 поЗАЯВКА
  Slovensko - bulharsky ~ bulharsko - slovensky turisticky slovnik / Словашко - български и българско - словашки туристически речник Milan Odran / Милан Одран 1979 поЗАЯВКА
  Кратка словашка граматика Иван Буюклиев 1995 поЗАЯВКА
  Учебник по румънски език Дорин Гъмулеску Дорин Гъмулеску 1976 25.00 поръчай
  Унгарско - български речник / Magyar - bolgar szotar Петър Миятев и Ирейн Опелц - Миятева / Mijtev Peter es Mijatevne - Oppelz Iren 1956 50.00 поръчай
  Bolgar - magyar szotar / Голям Българско - унгарски речник Колектив 1956 50.00 поръчай
  Унгарски език за българи - учебник по унгарски език Ищван Шипош, Йожеф Сюч 1980 60.00 поръчай
  Bolgar - magyar szotar /Българско - унгарски речник Bodey Jozsef 1985 25.00 поръчай
  Dictionar Bulgar-Roman / Българско-румънски речник Тибери Йован 1994 поЗАЯВКА
  Българско румънски речник 40000 думи Г. Болокан 1972 40.00 поръчай
  Румънско - български речник / Dictionar romin - bulgar Ст. Романски ( редактор ) 1962 90.00 поръчай